Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Anesteziologie, Resuscitace, Emergency

Bestsellery z této kategorie

Volnočasové aktivity pro seniory Praktický průvodce stomika Terapeutické využití kinesio tapu Anatomie 2 Anatomie 1 Zdravotně-kompenzační cvičení Žilní vstupy Fyziologie a patologická fyziologie Anatomie 3 Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 21,29

Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně

2., doplněné a aktualizované vydání

Ševela Kamil, Ševčík Pavel a kolektiv

Aktualizované a zcela přepracované vydání úspěšné publikace! Publikace nesmí chybět v knihovnách lékařů-intenzivistů, internistů, anesteziologů a všech lékařů první linie, tedy praktických lékařů a lékařů RZP. V obecné části čtenář najde kromě souhrnu hlavních klinických příznaků, laboratorních nálezů i seznamů antidot pro jednotlivé toxické látky i základní léčebné postupy u akutních otrav a způsoby hodnocení účinnosti metod eliminace otravné látky z krevního komparmtentu. Ve speciální části jsou pak probírány otravy výrobky chemického průmyslu, lékové otravy, otravy návykovými látkami, kontrastními látkami, houbami, dále problematika hadího uštknutí, bodnutí hmyzem a intoxikací v těhotenství. Oproti prvnímu vydání je aktualizováno spektrum akutních intoxikací, které se mění v závislosti na nových, široké veřejnosti dostupných lékových skupinách. Všechny původní informace jsou aktualizovány podle posledních platných diagnosticko terapeutických postupů.
16×24 cm | 328 stran | 978-80-247-3146-9 | Katalog. č. knihy: 3035
Cena: 21,29
ks  
Detail knihy: Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně
Cena: 16,20

Akutní medicína do kapsy

na základě medicíny založené na důkazech

Ball Christopher M., Phillips Robert S.

Přehled 41 akutních stavů. Doporučení jak diagnostikovat a léčit nejčastější akutní stavy, obtížné vzácně se vyskytující případy i problémy, s kterými potřebuje pomoc každý. Kniha je založena na nejnovějších výsledcích klinických studií a zrecenzována experty z nejlepších nemocnic Velké Británie a USA.
14×21 cm | 208 stran | 978-80-247-0928-4 | Katalog. č. knihy: 1045
Cena: 16,20
ks  
Detail knihy: Akutní medicína do kapsy
Cena: 25,76

Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně

Teplan Vladimír a kolektiv

Multioborová publikace, která na našem trhu v současné době chybí, se týká aktuálního tématu řady lékařských oborů, a je proto mimořádně přitažlivá nejen pro nefrology, ale také pro všeobecné internisty, praktické lékaře, pediatry, anesteziology, urology, onkology, intenzivisty a další lékaře vybraných chirurgických oborů. Publikace je psána pro klinickou praxi, ale je potřebná i pro pre- a postgraduální přípravu.
15×21 cm | 428 stran | 978-80-247-1121-8 | Katalog. č. knihy: 1193
Cena: 25,76
ks  
Detail knihy: Akutní poškození a selhání ledvin v klinické medicíně Více o autorovi: Teplan Vladimír a kolektiv
Cena: 8,36

EKG pre záchranárov nekardiológov

Bulíková Táňa

Kniha je určená záchranárom, lekárom RZP a študentom. Algoritmus postupu je pre špecifické okolnosti na mieste zásahu trochu odlišný od natáčania a interpretácie klasického EKG. Publikácia vo slovenskom jazyke.
14×21 cm | 96 stran | 978-80-247-5308-9 | Katalog. č. knihy: 4089
Cena: 8,36
ks  
Detail knihy: EKG pre záchranárov nekardiológov
Cena: 8,36

EKG pro záchranáře nekardiology

Bulíková Táňa

Kniha je určena záchranářům, lékařům RZP a studentům. Algoritmus postupu získání a interpretace klasického EKG je kvůli specifickým okolnostem na místě zásahu poněkud odlišný.
14×21 cm | 96 stran | 978-80-247-5307-2 | Katalog. č. knihy: 4088
Cena: 8,36
ks  
Detail knihy: EKG pro záchranáře nekardiology
Sleva51% Cena: 20,58

Chirurgie v extrémních podmínkách

Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích

Hájek Marcel a kolektiv

Kniha nabízí čtenáři přístup k akutním chirurgickým situacím v extrémních podmínkách a doporučené postupy při jejich řešení. Multidisciplinární příručku využijí kromě chirurgů i lékaři ostatních profesí a další zdravotničtí pracovníci.

Původní cena 41,58 €, současná cena 20,58
17×24 cm | 584 stran | 978-80-247-4587-9 | Katalog. č. knihy: 1591
Cena: 20,58
ks  
Detail knihy: Chirurgie v extrémních podmínkách
Cena: 67,16

Klinická anesteziologie

Překlad 6. vydání

Barash Paul G., Cullen Bruce F., Stoelting Robert K. a kolektiv

Základní učebnice v oboru, kterou k výběru doporučili a na jejímž překladu se podíleli členové odborné společnosti ČSARIM. Překlad světoznámé učebnice, jejího tzv. „handbooku“, má oproti „velké knize“ přednost ve stručnosti, přehlednosti a praktičnosti, obsahuje všechny potřebné informace pro studium i praxi.
16×24 cm | 816 stran | 978-80-247-4053-9 | Katalog. č. knihy: 1584
Cena: 67,16
ks  
Detail knihy: Klinická anesteziologie
Cena: 16,76

Klinická propedeutika v urgentnej medicíne

Dobiáš Viliam

Pregraduálna a postgraduálna učebnica je určena pre študentov ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti (zdravotnícki záchranári, sestry na OUP) a medicíny, operátorov tiesňových liniek, lekárov v záchrannej zdravotnej službe a na urgentných príjmoch, lekárov iných špecializácií so záujmom o diagnostiku v prednemocničných podmienkach. Publikáciu ocenia hasiči aj polícia. Publikácia vo slovenskom jazyke.
17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-4570-1 | Katalog. č. knihy: 3083
Cena: 16,76
ks  
Detail knihy: Klinická propedeutika v urgentnej medicíne
Cena: 16,76

Klinická propedeutika v urgentní medicíně

Dobiáš Viliam

Vysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské odbory je první publikací v Čechách i na Slovensku, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Je určená lékařům všech specializací, zdravotníkům pracujícím ve zdravotnické záchranné službě, v operačních střediscích a na urgentních příjmech (emergency) nemocnic a ambulancí, dále studentům lékařských a ošetřovatelských fakult, záchranářům všech stupňů, složky Integrovaného záchranného systému nevyjímaje. Určena je všem, kteří potřebují stanovit správnou diagnózu v terénu jen na základě rozhovoru s pacientem, za použití vlastních rukou, smyslů a s minimálním vybavením. Kniha popisuje diagnostiku v terénu u nemocného jen na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření.
17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-4571-8 | Katalog. č. knihy: 3084
Cena: 16,76
ks  
Detail knihy: Klinická propedeutika v urgentní medicíně
Cena: 16,76

Praktická anesteziologie

2., přepracované a doplněné vydání

Málek Jiří a kolektiv

Aktualizované vydání oblíbené a didakticky úspěšné učebnice pro pre- i postgraduální studium! Doplněno DVD s více než 40 názornými videosekvencemi. Obsahuje poslední resuscitační odborná doporučení.
16×24 cm | 208 stran | 978-80-247-5632-5 | Katalog. č. knihy: 4048
Cena: 16,76
ks  
Detail knihy: Praktická anesteziologie
Cena: 14,49

Praktické postupy v anestezii

2., přepracované a doplněné vydání

Jindrová Barbora, Stříteský Martin, Kunstýř Jan a kolektiv

Anesteziologické postupy u základních chirurgických výkonů a při dalších důležitých klinických stavech a okolnostech – stručně a přehledně, po 5 letech aktualizované a doplněné vydání!
14×21 cm | 200 stran | 978-80-247-5612-7 | Katalog. č. knihy: 1543
Cena: 14,49
ks  
Detail knihy: Praktické postupy v anestezii
Cena: 26,79

Sestra a urgentní stavy

Kolektiv autorů

Překlad skvělé zahraniční publikace o urgentním ošetřovatelství od kolektivu autorek. V textu najdete vše o akutních - urgentních stavech od "A do Z" ve velmi přehledné a čtivé formě, která je výhodná pro studium i praxi. Mnoho tabulek, grafů a ilustrací v dvojbarevném provedení pomáhá jak porozumění, tak zapamatování textu. Klíčové příznaky a symptomy, diagnostické testy. Vyšetřování nemocných, jejich kontrola. Běžné nemoci a jejich léčba. Hlavní problémy, na které můžete narazit. Tyto a mnohé další užitečné informace najdete v knize, která vychází s významnou podporou České asociace sester.
17×24 cm | 552 stran | 978-80-247-2548-2 | Katalog. č. knihy: 1876
Cena: 26,79
ks  
Detail knihy: Sestra a urgentní stavy
Cena: 29,36

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře

Šeblová Jana, Knor Jiří a kolektiv

Komplexně pojatá a přitom praktická a přehledná publikace, která je určena jak lékařům urgentní medicíny, tak všem lékařům, kteří se v prvním kontaktu ve svých ambulancích nebo v ambulancích nemocnic setkávají s nediferencovanými obtížemi pacienta. Kniha je však užitečná i pro studenty medicíny, záchranáře a další pracovníky nelékařských zdravotnických oborů. Dvoubarevná publikace obsahuje 53 tabulek a 106 obrázků (z toho 31 v barevné příloze).
17×24 cm | 416 stran | 978-80-247-4434-6 | Katalog. č. knihy: 3075
Cena: 29,36
ks  
Detail knihy: Urgentní medicína v klinické praxi lékaře
Cena: 41,96

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

Štětina Jiří a kolektiv

Kniha je určena všem složkám integrovaného záchranného systému – pracovníkům krizového managementu, členům záchranných týmů a zejména zdravotníkům-záchranářům a klinickým pracovníkům. Obsahuje nejen teorii a praktické postupy, ale i zkušenosti z likvidování katastrof a hromadných neštěstí doma i v zahraničí.
17×24 cm | 584 stran | 978-80-247-4578-7 | Katalog. č. knihy: 3085
Cena: 41,96
ks  
Detail knihy: Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách
1Tituly 1-14 (celkem 14)
 

Novinky


Příběhy z jižních Čech - Toulava
Jak se Mates toulal ke štěstí

Móda za železnou oponou
společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-1989

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
2., aktualizované vydání

Tajný život v Bílém domě
Svět za uzavřenými dveřmi Bílého domu

Bestiář omalovánkový
relaxační omalovánky pro dospělé

Spodní stavba historických budov

Volný čas seniorů

V soukolí okřídleného šípu
Zákulisí automobilky Škoda pohledem tří generací rodiny Hrdličků - 2., rozšířené vydání

Opráski sčeskí historje f koztce

Jak se dělá jazz

Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist