Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
>Zdravotnictví - lékařské obory>Chirurgie, ortopedie, traumatologie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chirurgie, ortopedie, traumatologie

Zobrazení: Vedle sebe | Do řádku
Cena: 25,79

Atlas topografické anatomie

Platzer Werner


Z originálu „Atlas der topografischen Anatomie“ vydaného nakladatelstvím Georg Thieme Verlag, přeložil Josef Stingl. „Chirurg bez anatomie je roven krtkovi: pracuje ve tmě a jeho dílem jsou – kopečky hlíny“. Tuto větu adresoval svým současníkům německý chirurg F. Tiedemann. Proto je tato celobarevná publikace nezbytnou pomůckou pro chirurga k ověření prostorových vztahů útvarů v krajině, v níž bude operovat. Na rozdíl od podrobných velkých učebnic a atlasů je tento atlas velice instruktivní a sdělný, neboť tvůrci knihy dokázali vyzdvihnout to, co je pro operatéra nezbytné. Kniha obsahuje 315 barevných a 115 černobílých obrázků.

17×24 cm | 300 stran | 978-80-7169-214-0 | Katalog. č. knihy: 1603
ks  
Detail knihy: Atlas topografické anatomie
Sleva32% Cena: 16,76

Dětská kardiochirurgie

2., doplněné vydání

Hučín Bohumil, Žáček Pavel (ilustrace)


Po letech se čtenáři dostává do rukou doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace. Kniha získává také novou cílovou skupinu čtenářů, protože o dřívější "malé pacienty" se díky vyspělé péči v této oblasti starají nyní i další specialisté. Přehled standardních operačních postupů uvítají mladí lékaři v postgraduálním studiu pediatrie, kardiologie a kardiochirurgie, interny, zobrazovacích metod a dalších souvisejících oborů. Kniha má na 230 vyobrazení, jejichž autorem je doc. MUDr. Pavel Žáček, CSc., recenzoval prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.

Původní cena 24,78 €, současná cena 16,76

17×24 cm | 320 stran | 978-80-247-4497-1 | Katalog. č. knihy: 4013
ks  
Detail knihy: Dětská kardiochirurgie
Sleva52% Cena: 5,99

Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství

Hirt Miroslav a kolektiv


Monografie je určena jednak studentům lékařských fakult jako učební text ke zkoušce, dále pak pro postgraduální vzdělávání lékařů připravujících se k atestaci ze soudního lékařství, pro další vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců zabývajících se dopravními nehodami a soudních inženýrů specializujících se na obor silniční doprava. Jednotlivé kapitoly obsahují nejčastější ale i vzácnější druhy poranění při jednotlivých typech nehod, rozdělených podle dopravních prostředků, tzn. osobní automobily, nákladní automobily, kolejová, jednostopá vozidla (motocykly a jízdní kola), letecké nehody, hromadná neštěstí a další (např. v souvislosti s použitím padáku, střetu se zvířaty...). Publikace je pro lepší porozumění doplněna jednoduchými obrázky.

Původní cena 12,56 €, současná cena 5,99

14×21 cm | 160 stran | 978-80-247-4308-0 | Katalog. č. knihy: 1679
ks  
Detail knihy: Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství
Cena: 28,98

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Brychta Pavel, Stanek Jan a kolektiv


Odborná monografie komplexně popisuje současný stav oboru estetická plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie, který je v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaný. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a kresbami. Nedílnou součástí publikace je i DVD s dalšími více než 1100 obrázky a 2 videosekvencemi.

20×25 cm | 352 stran | 978-80-247-0795-2 | Katalog. č. knihy: 1282
ks  
Detail knihy: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie
Cena: 63,40

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

Krajíček Milan, Peregrin Jan H., Roček Miloslav, Šebesta Pavel a kolektiv


Publikace s touto tematikou se objevuje na našem knižním trhu po více než 16 letech. Autoři - naši přední odborníci - pojali a zpracovali téma zcela komplexně. Ve své knize postihli rozvoj oboru v posledních letech, jak v porozumění celé problematice, tak v diagnostice a léčbě. Krásná barevná publikace obsahuje část obecnou, tak speciální. Je bohatě vybavena obrazovou dokumentací (na 400 vyobrazení), perfektní profesionální schémata operací a operačních postupů byla vytvořena jedním z autorů - docentem Šebestou. Tato základní učebnice oboru by měla oslovit co nejširší okruh čtenářů - od studujících medicíny se zájmem o tento obor až po lékaře připravující se na atestaci z cévní chirurgie či intervenční radiologie a ostatní specialisty.

20×25 cm | 436 stran | 978-80-247-0607-8 | Katalog. č. knihy: 1285
ks  
Detail knihy: Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění
Cena: 16,76

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Šrámek Jiří a kolektiv


Kniha poskytuje komplexní náhled na chirurgickou léčbu degenerativního postižení včetně nejmodernějších poznatků, které jsou podrobně vysvětleny a systematizovány.

17×24 cm | 160 stran | 978-80-247-5362-1 | Katalog. č. knihy: 4025
ks  
Detail knihy: Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře Vychází v týdnu od 31. prosince
Cena: 27,91

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Coufal Oldřich, Fait Vuk a kolektiv


Autoři z Masarykova onkologického ústavu podávají v publikaci základní, ale přitom z praktického hlediska naprosto dostatečný a ucelený přehled o moderním přístupu k chirurgické léčbě nejčastějšího zhoubného nádoru v ženské populaci - karcinomu prsu. Kromě chirurgických hledisek jsou zmíněny základní poznatky z epidemiologie, prevence a diagnostiky, je podán přehled nechirurgických léčebných modalit a upozorněno na některá sporná témata. Celobarevná publikace je bohatě obrazově dokumentovaná.

17×24 cm | 416 stran | 978-80-247-3641-9 | Katalog. č. knihy: 1577
ks  
Detail knihy: Chirurgická léčba karcinomu prsu
Cena: 71,36

Chirurgická onkologie

Krška Zdeněk, Hoskovec David, Petruželka Luboš a kolektiv


Unikátní originální domácí monografie po 10 letech zaplňuje bílé místo na odborném domácím knižním trhu! Komplexní pojetí, mezioborová publikace.

20×25 cm | 904 stran | 978-80-247-4284-7 | Katalog. č. knihy: 1588
ks  
Detail knihy: Chirurgická onkologie
Cena: 23,61

Chirurgická propedeutika

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Zeman Miroslav, Krška Zdeněk a kolektiv


Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v předchozích vydáních stala skutečným pojmem a bestsellerem. Svým obsahem přináší to, co bývá v učebnicích shrnuto pod pojmem OBECNÁ CHIRURGIE (symptomatologie chirurgických onemocnění, základy první předlékařské i lékařské pomoci, pravidla asepse a antisepse, základy místního a celkového znecitlivění atd.). Je cílena jako učebnice, ale stává se nepostradatelnou pro každého chirurga.

17×24 cm | 512 stran | 978-80-247-3770-6 | Katalog. č. knihy: 1580
ks  
Detail knihy: Chirurgická propedeutika
Cena: 20,96

Chirurgie – stručný atlas operací a výkonů

Schumpelick Volker


Publikace obsahuje 50 stručných kapitol, což ve skutečnosti znamená 50 chirurgických zákroků, výkonů či operačních diagnóz zobrazených na 412 didaktických obrázcích s minimem přehledného textu - často formou stručných bodů. Dělí se na obecnou a speciální část. Obecná část se týká převážně traumatologie, tedy postupů, které chirurg uplatní v každé chirurgické ambulanci. Ve speciální části jsou stručně popsány a zobrazeny operační postupy v chirurgické léčbě. Všechny uvedené postupy jsou zcela moderní, nejsou opomenuty ani laparoskopické výkony. Kniha je vhodná pro všechny začínající chirurgy, mladé lékaře před atestací, ale rovněž medici mohou s její pomocí získat lepší představu o prováděných chirurgických zákrocích. Pro atestované lékaře je kniha vhodná zejména jako rychlé "připomenutí" některých postupů, které lékař delší dobu neprováděl. Publikace je vhodným doplňkem všech učebnic chirurgie a náleží jí místo v příruční knihovničce každého chirurga.

16×24 cm | 208 stran | 978-80-247-4531-2 | Katalog. č. knihy: 1589
ks  
Detail knihy: Chirurgie – stručný atlas operací a výkonů
Cena: 34,36

Chirurgie ruky

Pilný Jaroslav, Slodička Roman a kolektiv


Mezinárodní kolektiv špičkových odborníků připravil tuto praktickou publikaci k diagnostice a terapii jednoho z nejčastějších poranění. Publikace zahrnuje problematiku traumatologie ruky, řešení poúrazových stavů a degenerativních postižení ruky, zahrnuje i problematiku loktu a předloktí ve vztahu k ruce. Kniha je bohatě obrazově dokumentována a kompletní obrazová dokumentae je rovněž na přiloženém CD. Kniha je určena nejen mladým lékařům, ale i zkušeným chirurgům, traumatologům, ortopedům, neurochirurgům, plastickým chirurgům ale i neurologům, radiologům, anesteziologům či rehabilitačním pracovníkům.

17×24 cm | 400 stran | 978-80-247-3295-4 | Katalog. č. knihy: 1574
ks  
Detail knihy: Chirurgie ruky
Sleva67% Cena: 7,99

Chirurgie srdečních chlopní

(...nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních

Dominik Jan, Žáček Pavel


Publikace známých autorů velmi názorným, praktickým a jednoduchým způsobem seznamuje čtenáře s problematikou čtyř srdečních chlopní. U každé chlopně zmiňuje možné typy postižení a operací, které tato postižení řeší. Minimum textu, maximum názornosti! Tato didakticky mimořádně zdařilá publikace s 200 barevnými kresbami a fotografiemi je určena nejen kardiochirurgům, ale zejména chirurgům, kardiologům, echokardiografistům, internistům a studentům medicíny.

Původní cena 24,50 €, současná cena 7,99

12×17 cm | 368 stran | 978-80-247-2712-7 | Katalog. č. knihy: 1556
ks  
Detail knihy: Chirurgie srdečních chlopní
Cena: 41,58
Vychází v týdnu od 16. března

Chirurgie v extrémních podmínkách

Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích

Hájek Marcel a kolektiv


Kniha nabízí čtenáři přístup k akutním chirurgickým situacím v extrémních podmínkách a doporučené postupy při jejich řešení. Multidisciplinární příručku využijí kromě chirurgů i lékaři ostatních profesí a další zdravotničtí pracovníci.

17×24 cm | 576 stran | 978-80-247-4587-9 | Katalog. č. knihy: 1591
ks  
Detail knihy: Chirurgie v extrémních podmínkách Vychází v týdnu od 16. března
Cena: 31,46

Chirurgie v kostce

2. doplněné a přepracované vydání

Ferko Alexander, Šubrt Zdeněk, Dědek Tomáš a kolektiv


Neocenitelná publikace pro studenty medicíny, začínající lékaře především chirurgických oborů v přípravě k atestaci a sestry-specialistky! Kniha je určena ke každodennímu použití, k základní orientaci v oboru i k rychlému zopakování problematiky.

12×21 cm | 512 stran | 978-80-247-1005-1 | Katalog. č. knihy: 1275
ks  
Detail knihy: Chirurgie v kostce Vychází v týdnu od 31. prosince
Cena: 28,78

Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii

Wagner Robert


Monografie představuje v české odborné literatuře první práci o perioperační péči v kardiochirurgii. Kniha je určena nejen anesteziologům, kteří se specializují v kardioanestezii, ale i těm, kteří se hlouběji zajímají o řízení hemodynamiky u pacientů se srdečním onemocněním. Práce je ale napsána tak, aby zde našli potřebné informace všichni, kteří pečují o kardiochirurgické pacienty, tedy i intenzivisté, chirurgové, kardiologové, perfuzionisté, internisti a další zdravotníci.

17×24 cm | 336 stran | 978-80-247-1920-7 | Katalog. č. knihy: 1295
ks  
Detail knihy: Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii
Tituly 1-15 (celkem 32)
 

Stránky jsou aktualizovány k 27. 2. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist