Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Ediční řada - Management v informační společnosti

Vysokou odbornou úroveň a použitelnost pro firemní praxi a studium manažerských disciplín garantuje u knih edice Management v informační společnosti Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou pre systémovú integráciu (SSSI). ČSSI sdružuje nejvýznamnější dodavatele a uživatele informačních a komunikačních technologií a služeb v České republice a na Slovensku – firmy, instituce a vysoké školy. Publikace edice jsou určeny jak specialistům, manažerům a studentům informačních systémů a informačních a komunikačních technologií, tak i ostatním firemním manažerům, konzultantům a uživatelům IS/ICT.

 


Cena: 23,61

Podniková informatika

2., přepracované a aktualizované vydání

Pour Jan, Gála Libor, Šedivá Zuzana

Každý uživatel informatiky - ať už manažer, obchodník či účetní - by se měl dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací, které se využívají v podnikovém řízení. Kniha Podniková informatika je ojedinělým komplexním přehledem těchto technologií a aplikací, srozumitelně a čtivě ukazuje, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá, nabízí velké množství příkladů. Kromě manažerů a dalších uživatelů informačních technologií je publikace určena také studentům vysokých škol. Druhé vydání je nově doplněno o příklady analytických postupů a metod. V knize se dozvíte vše potřebné k tomu, abyste díky využití informatiky mohli lépe dělat svůj byznys - lépe řídit firmu, realizovat různé obchodní aktivity, efektivněji využívat lidské, technické, finanční a další zdroje - a aby se tak informatika stala vaší konkurenční výhodou.
17×24 cm | 496 stran | 978-80-247-2615-1 | Katalog. č. knihy: 3258
Cena: 23,61
ks  
Detail knihy: Podniková informatika Více o autorovi: Pour Jan, Gála Libor, Šedivá Zuzana
Sleva35% Cena: 11,69

Podnikové informační systémy

Podnik v informační společnosti - 3., aktualizované a doplněné vydání

Basl Josef, Blažíček Roman

Třetí, výrazně přepracované a aktualizované vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním způsobem jsou v knize do oblasti podnikových IS aplikovány principy a nástroje TOC (Theory of Constraint), a to s ohledem na efektivnost IS, jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. Autoři aplikují praktické zkušenosti z podniků a podklady získané vlastními průzkumy. Jedním z důležitých rysů knihy je integrované využití nových ICT technologií, konkrétně internetu, jejichž prostřednictvím může čtenář nalézt v případě zájmu řadu dalších detailnějších a zejména aktualizovaných informací. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

Původní cena 17,99 €, současná cena 11,69
17×24 cm | 328 stran | 978-80-247-4307-3 | Katalog. č. knihy: 3294
Cena: 11,69
ks  
Detail knihy: Podnikové informační systémy
Cena: 16,61

Procesně řízená organizace

Řepa Václav

Publikace, která navazuje na autorovu úspěšnou knihu "Podnikové procesy - Procesní řízení a modelování", je určená firemním manažerům všech úrovní, manažerům organizace a kvality, IS/IT manažerům a vývojářům IS a studentům VŠ. Na trhu ojedinělá publikace se komplexně zabývá tzv. "business procesy" a jejich funkcí v řízení firmy či jiné organizace, včetně vztahu této problematiky k základním infrastrukturám - organizačnímu a informačnímu systému firmy. Klíčovou částí knihy je autorsky originální metodika Informačního modelování organizací, díky níž čtenář získá komplexní vhled do problematiky analýzy business systému jako nutného základu pro potřebné procesní změny v organizaci. Specifická pozornost je též věnována zavádění procesního řízení v organizaci a dvěma základním infrastrukturám procesně řízené firmy - její organizaci a informačnímu systému. V příloze pak najdete aktuální přehled počítačových nástrojů modelování organizací (CASE/CABE).
17×24 cm | 304 stran | 978-80-247-4128-4 | Katalog. č. knihy: 3291
Cena: 16,61
ks  
Detail knihy: Procesně řízená organizace Více o autorovi: Řepa Václav
Cena: 17,91

Tvorba informačních systémů

Principy, metodiky, architektury

Bruckner Tomáš, Voříšek Jiří, Buchalcevová Alena a kolektiv

Publikace uznávaných autorů shrnuje současné poznání v oblasti analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, Vývojář / IS architekt, Byznys analytik / architekt. Monografie se zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách. Podrobný popis disciplín tvorby IS je založen na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu. Dále jsou popsány metody a notace modelování informačních systémů (procesní, funkční, datové modelování, modelování objektů a další).
17×24 cm | 360 stran | 978-80-247-4153-6 | Katalog. č. knihy: 3573
Cena: 17,91
ks  
Detail knihy: Tvorba informačních systémů Více o autorovi: Bruckner Tomáš, Voříšek Jiří, Buchalcevová Alena a kolektiv
Cena: 14,57

XML technologie

Principy a aplikace v praxi

Mlýnková Irena, Nečaský Martin, Pokorný Jaroslav, Richta Karel, Toman Kamil, Toman Vojtěch

Ojedinělá publikace, která aktuálně reaguje na rychlý vývoj problematiky v posledních letech, komplexně seznamuje s XML technologiemi se zvláštním zřetelem na XML databáze. Rozsáhlý prostor je věnován jazykům pro popis a zpracování XML dat, jako jsou XML Schema, XPath, XSLT a XQuery, který slouží k dotazování nad XML daty v XML databázích. Autoři popisují různé typy úložišť pro XML data, jakož i standard SQL/XML umožňující integrovat XML data a data relačních databází. Čtenář se též seznámí s metodami komprese XML dat použitelnými při jejich ukládání a přenosu. Závěr je věnován aplikacím XML technologie, zmíněny jsou možnosti práce s XML v některých databázových produktech. Kniha je zacílena zejména na profesionály využívající technologie XML v rámci aplikací, ale i začátečníci v knize naleznou potřebný úvodní materiál.
16×24 cm | 272 stran | 978-80-247-2725-7 | Katalog. č. knihy: 3458
Cena: 14,57
ks  
Detail knihy: XML technologie
1Tituly 1-5 (celkem 5)
 
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist