Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Ediční řada - Prosperita firmy

Akciové investice
Praktická botanika pro milovníky rostlin Síla přírodní fermentace
Publikace z ediční řady Prosperita firmy se věnují nejdůležitějším tématům ekonomického a finančního řízení firmy a souvisejících oblastí. Zvládnutí těchto témat a uplatnění získaných znalostí v praxi je podmínkou prosperity každého podniku. Knihy z této edice jsou psány prakticky, s příklady, dívají se na problematiku v souvislostech a s ohledem na cíle čtenáře a jeho firmy. Jejich autory jsou uznávaní odborníci z vysokých škol a z praxe, všechny knihy jsou recenzovány nejlepšími kapacitami v ČR. Knihy jsou určeny zejména finančním manažerům a specialistům, podnikovým ekonomům, pracovníkům finančního controllingu, hlavním účetním, manažerům a ředitelům zodpovědným za výsledky podniků a studentům vysokých škol.

Cena: 13,82

Finanční analýza

Komplexní průvodce s příklady – 2., rozšířené vydání

Knápková Adriana, Pavelková Drahomíra, Šteker Karel


Chcete se dozvědět, jak si podnik stojí z hlediska finančního zdraví a co je potřeba udělat, aby se hospodaření zlepšilo? Zjistíte to díky kvalitní finanční analýze, kterou vám pomůže provést tato kniha. Druhé vydání je rozšířeno o problematiku finanční analýzy při účtování podle IFRS. Velkou předností publikace je úzká provázanost s praxí a mnoho praktických příkladů, vzorová finanční analýza konkrétního reálného podniku včetně důkladných komentářů. Velmi cenná je kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autoři poukazují zejména na problémy spojené s využitím účetních výkazů a ukazují možná řešení této problematiky. Publikace vysvětluje cíle a obsah finanční analýzy; ukazuje, jak pracovat s účetními výkazy, které pro analýzu potřebujete; podrobně představuje metody a postupy finanční analýzy a využití benchmarkingu; objasňuje logické návaznosti a souvislosti. Kniha je určena zejména podnikatelům, manažerům, finančním specialistům podniků a studentům VŠ.

17×24 cm | 240 stran | 978-80-247-4456-8 | Katalog. č. knihy: 3472
ks  
Detail knihy: Finanční analýza Více o autorovi: Knápková Adriana, Pavelková Drahomíra, Šteker Karel
Cena: 12,86

Finanční řízení podniku

Moderní metody a trendy

Nývltová Romana, Marinič Pavel


V publikaci vycházející z aktuální podnikové praxe se seznámíte s moderními přístupy, metodami a instrumenty finančního řízení primárně z pohledu základního finančního cíle - tvorby a zvyšování hodnoty podniku pro jeho vlastníky. Autoři popisují rozhodování a postupy v nejdůležitějších oblastech krátkodobého i dlouhodobého finančního řízení s ohledem na zvolenou podnikovou finanční strategii, čas, riziko i klíčové faktory vnějšího prostředí. V základní rovině také poznáte metody hodnocení firemní výkonnosti a oceňování podniku jako celku. Součástí publikace jsou tematické příklady s řešením a studium problematiky usnadňují také shrnutí základních poznatků, klíčové pojmy a znalostní i testové otázky včetně řešení, uvedené v závěru kapitol.

17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-3158-2 | Katalog. č. knihy: 3286
ks  
Detail knihy: Finanční řízení podniku Více o autorovi: Nývltová Romana, Marinič Pavel
Cena: 17,16

Investiční controlling

Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice

Scholleová Hana


Kniha je určena finančním specialistům a manažerům, pracovníkům finančního controllingu a všem, kteří se podílejí na rozhodování o podnikových investicích a jejich financování. Seznámíte se s nástroji a metodami investičního controllingu, které budete umět volit s ohledem na účel, cíle a kritéria investičního procesu. Dozvíte se, jakým způsobem získávat a zpracovávat vstupní informace tak, aby byl zohledněn faktor likvidity, času i rizika. Rozhodování o investicích není jen řešením základního problému, zda investovat či nikoli, ale i otázkou vhodného načasování, volby mezi různými investicemi, sledování celého investičního procesu a následného postauditu.

17×24 cm | 288 stran | 978-80-247-2952-7 | Katalog. č. knihy: 3279
ks  
Detail knihy: Investiční controlling Příklady ke stažení Více o autorovi: Scholleová Hana
Cena: 12,56

Jak číst účetní výkazy

Základy českého účetnictví a výkaznictví

Šteker Karel, Otrusinová Milana


Kniha je určena především manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Knihu dále využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a také studenti vysokých škol. Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena jednoduchým způsobem, který umožňuje problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.

17×24 cm | 264 stran | 978-80-247-4702-6 | Katalog. č. knihy: 3916
ks  
Detail knihy: Jak číst účetní výkazy Více o autorovi: Šteker Karel, Otrusinová Milana
Cena: 15,87

Měření výkonnosti

Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti

Wagner Jaroslav


Co vlastně znamená ono magické slovo "výkonnost"? Proč a pro koho měříme výkonnost firmy, divize, zakázky nebo manažerů či zaměstnanců, kteří jsou za výkonnost odpovědní? Jaký je vztah výkonnosti k času? Jak efektivně vytvořit, využívat a rozvíjet systém informací, které nám ukážou, jak jsme efektivní? Tato kniha vám pomůže najít odpovědi na tyto - zdánlivě jednoduché - otázky. Mapuje progresivní vývojové trendy v oblasti měření výkonnosti posledních desetiletí a propojuje pohledy všech, kdo informace o výkonnosti využívají, poskytují i analyzují. Je tak určena jak manažerům odpovědným za řízení výkonnosti, tak controllingovým pracovníkům, podnikovým konzultantům i studentům manažersky orientovaných vysokých škol.

17×24 cm | 256 stran | 978-80-247-2924-4 | Katalog. č. knihy: 3913
ks  
Detail knihy: Měření výkonnosti
Cena: 21,41

Oceňování podniku a standardy hodnoty

Krabec Tomáš


První publikace na toto téma u nás je určena všem, kteří mají co do činění s oceňováním aktiv pro různé účely, např. pro nákupy a prodeje podniků, fúze, akvizice, účetnictví a účetní konsolidace, oceňování v rámci účetnictví vedeného dle IAS/IFRS, oceňování pro daňové účely apod. Obsahuje systematické zpracování různých forem světové standardizace oceňování aktiv a jejich doporučení pro použití v hospodářské praxi České republiky. Vyjasňuje dosavadní chaotické interpretace ceny a hodnoty hospodářských aktiv a zejména podniku jako věci hromadné. Poskytuje praktický návod, jaké kategorie hodnoty přiřadit rozličným účelům a zadáním ocenění. Kniha také systematizuje nebo i nově zavádí českou terminologii v tomto oboru.

17×24 cm | 264 stran | 978-80-247-2865-0 | Katalog. č. knihy: 3275
ks  
Detail knihy: Oceňování podniku a standardy hodnoty Více o autorovi: Krabec Tomáš
Cena: 12,81

Řízení platební schopnosti podniku

Režňáková Mária a kolektiv


Snahou každého manažera je efektivní využívání disponibilních zdrojů za účelem rozvoje podniku a zachování jeho trvalé existence. Kromě vyhledávání investic, jež přinášejí růst výnosnosti investovaného kapitálu, je podstatné také řízení platební schopnosti podniku, které se svým významem řadí mezi strategické úkoly finančního managementu. Z krátkodobého hlediska má nadřazenou roli před řízením výnosnosti, protože pouze podnik schopný včas hradit své závazky vytváří předpoklady pro trvalou existenci a zachování, popřípadě zvyšování své hodnoty. Tato kniha se komplexně zabývá řízením platební schopnosti podniku: čtenáře provází od strategického finančního rozhodování přes finanční plánování až po hlavní témata: řízení čistého pracovního kapitálu a cash management. V čele autorského kolektivu stojí uznávaná odbornice na finanční management podniku, která působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

17×24 cm | 192 stran | 978-80-247-3441-5 | Katalog. č. knihy: 3752
ks  
Detail knihy: Řízení platební schopnosti podniku
1Tituly 1-7 (celkem 7)
 
Stránky jsou aktualizovány k 27. 3. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist