>Zdravotnictví - lékařské obory>Nelékařské zdravotnické obory
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nelékařské zdravotnické obory

Zobrazení:Do řádku | Vedle sebe
Sleva66% Cena: 3,75

Demence a jiné poruchy paměti

Komunikace a každodenní péče

Jirák Roman, Holmerová Iva, Borzová Claudia a kolektiv


Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit, jak komunikovat s postiženými lidmi, co dělat při zjištění počínajících poruch paměti.

Původní cena 11,19 €, současná cena 3,75

15×21 cm | 176 stran | 978-80-247-2454-6 | Katalog. č. knihy: 1084
ks  
Detail knihy: Demence a jiné poruchy paměti
Sleva70% Cena: 3,75

Etika pro zdravotně sociální pracovníky

Kutnohorská Jana, Cichá Martina, Goldmann Radoslav


Od pracovníků v zdravotně sociálních oborech se očekává vysoká kulturní úroveň osobnostní výbavy, altruistické jednání a schopnost hledat při řešení každodenních problémů cesty, které respektují důstojnost člověka v tíživé situaci. Při své práci se setkávají s klienty různých věkových a sociálních skupin, s klienty různě zdravotně či sociálně znevýhodněnými i s tzv. "obtížnými" klienty.V důsledku toho je jejich práce náročná a vyžaduje překonávání řady úskalí. Autoři publikace se snažili vytvořit syntetické dílo, které pojednává o různých etických aspektech zdravotní a sociální práce, a které tudíž pomůže připravit zdravotně sociální pracovníky tak, aby jejich jednání a chování v každodenním kontaktu s klienty bylo profesionální a etické.

Původní cena 12,56 €, současná cena 3,75

14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3843-7 | Katalog. č. knihy: 2466
ks  
Detail knihy: Etika pro zdravotně sociální pracovníky
Sleva36% Cena: 6,26

Sestry v nouzi

Syndrom vyhoření, mobbing, bossing

Venglářová Martina a kolektiv


Publikace jako jediná mapuje oblasti, které syndrom vyhoření potencují: problematické vztahy v týmech, konflikty s nadřízenými, sexuální obtěžování, psychický tlak spojený s transformací zdravotnictví. Kniha přináší praktický pohled na diagnostiku těchto jevů, je doplněna orientačními dotazníky a testy a hlavně postupy, které se osvědčily při zvládání problémů v praxi. Pro ilustraci jsou uvedeny kazuistiky jednotlivých problémů sester z praxe. Mezi doporučeními se objevuje také stále málo dostupná supervize ošetřovatelských týmů.

Původní cena 9,85 €, současná cena 6,26

14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-3174-2 | Katalog. č. knihy: 2417
ks  
Detail knihy: Sestry v nouzi
Sleva67% Cena: 5,99

Sociální zabezpečení I

Arnoldová Anna


Přehledná publikace pro studenty škol s předmětem Sociální zabezpečení, rozdělená do tří částí a aktuálně postihující obsah sociálního zabezpečení v České republice. V praxi se pojmu sociální zabezpečení používá v různém pojetí. V užším pojetí zahrnuje zabezpečení ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele a sociální péči, v širším pojetí též zabezpečení v nemoci, při pracovním úrazu a nemoci z povolání, mateřství a rodičovství, těhotenství a při nezaměstnanosti.

Původní cena 17,96 €, současná cena 5,99

14×21 cm | 352 stran | 978-80-247-3724-9 | Katalog. č. knihy: 2459
ks  
Detail knihy: Sociální zabezpečení I
Sleva56% Cena: 3,75

Výchova ke zdraví

Vybrané kapitoly

Čeledová Libuše, Čevela Rostislav


Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Přináší informace o zdraví jako celku a zohledňuje současné vědecké poznatky a trendy dalšího vývoje zdravotní a sociální péče. Jednotlivé kapitoly svým obsahem a zpracováním odpovídají studijním požadavkům oborů ošetřovatelství, sociálně zdravotnické oblasti a pedagogiky.

Původní cena 8,56 €, současná cena 3,75

14×21 cm | 128 stran | 978-80-247-3213-8 | Katalog. č. knihy: 1653
ks  
Detail knihy: Výchova ke zdraví
Tituly 1-5 (celkem 5)
 

Novinky


Písmo ve výtvarné tvorbě

Vesmírné kameny

Andragogika
2., aktualizované a rozšířené vydání

V trávníku
Pohádky s krovkami

Pod vodní hladinou
Pohádky s ploutvičkami

V korunách stromů
Pohádky s křídly

Porodnictví
3., zcela přepracované a doplněné vydání

Diagnostická radiologie
Neuroradiologie

O Budulínkovi

O Červené karkulce

Stránky jsou aktualizovány k 17. 10. 2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist