Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
> Všechny knihy>

Obchodní zákoník 2012 - úplné znění s úvodním komentářem

Právní stav k 1. 1. 2012

Autor:

Pravda Pavel, Josková Lucie

Formát / stran:17×24 cm, 112 stran
Datum vydání:09.01.2012
Katalogové číslo:4243
ISBN:978-80-247-4030-0
Edice:Právo pro praxi
Kategorie:Právo pro praxi
Stav: Vyprodáno
 Detail knihy: Obchodní zákoník 2012 - úplné znění s úvodním komentářem
Publikace přináší úvodní komentář ke změnám obchodního zákoníku a jeho úplné znění. V úvodu autoři přehledně shrnují změny provedené jednotlivými novelami a upozorňují na jejich význam pro právní praxi. Zvláštní pozornost je věnována rozsáhlé novele provedené zákonem č. 351/2011 Sb., která mj. upravila souběh funkcí (tj. situaci, kdy je statutární orgán zároveň vedoucím zaměstnancem společnosti), připustila vzdání se práva na náhradu škody (popř. omezení náhrady škody) dříve než škoda vznikne a dotkla se i úpravy sídel či rejstříkového řízení. Upozorněno je i na změny, které se plánují v souvislosti s připravovaným zákonem o mediaci.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

O autorovi


Autoři jsou advokáty mezinárodní advokátní kanceláře bnt - pravda & partner, s.r.o., která je jednou z předních kanceláří specializujících se na střední a východní Evropu. Spolu s ostatními devíti pobočkami (a více než sto právníky, daňovými poradci a účetními specialisty) nabízí klientům právní, daňové a účetní služby při jejich národních transakcích i mezinárodních projektech v zemích střední a východní Evropy, a to v českém, německém i anglickém jazyce. Více informací na www.bnt.eu.

Přehled členění obchodního zákoníku
Úvodní komentář ke změnám obchodního zákoníku
Úplné znění obchodního zákoníku po novelách
Přehled členění obchodního zákoníku
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Hlava I – Základní ustanovení
Díl I Úvodní ustanovení § 1 – 4
Díl II Podnik a obchodní jmění § 5 – 7
Díl III Obchodní firma § 8 – 12
Díl IV Jednání podnikatele § 13 – 16
Díl V Obchodní tajemství § 17 – 20
Hlava II – Podnikání zahraničních osob
Díl I Základní ustanovení § 21 – 23
Díl II Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách § 24
Díl III Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice § 25
Díl IV Přemístění sídla § 26
Hlava III – Obchodní rejstřík § 27 – 38l
Hlava IV – Účetnictví podnikatelů § 39 – 40
Hlava V – Hospodářská soutěž
Díl I Účast na hospodářské soutěži § 41 – 43
Díl II Nekalá soutěž § 44 – 52
Díl III Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži § 53 – 55
ČÁST DRUHÁ
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO
Hlava I – Obchodní společnosti
Díl I Obecná ustanovení § 56 – 75c
Díl II Veřejná obchodní společnost
Oddíl 1 Základní ustanovení § 76 – 78
Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků § 79 – 84
Oddíl 3 Právní vztahy k třetím osobám § 85 – 87
Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti § 88 – 92
Díl III Komanditní společnost
Oddíl 1 Základní ustanovení § 93 – 96
Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků § 97 – 100
Oddíl 3 Právní vztahy k třetím osobám § 101
Oddíl 4 Zrušení a likvidace společnosti § 102 – 104
Díl IV Společnost s ručením omezeným
Oddíl 1 Základní ustanovení § 105 – 112
Oddíl 2 Práva a povinnosti společníků § 113 – 124
Oddíl 3 Orgány společnosti § 125 – 140
Oddíl 4 Změna společenské smlouvy § 141 – 150
Oddíl 5 Zrušení a likvidace společnosti § 151 – 153
Díl V Akciová společnost
Oddíl 1 Základní ustanovení § 154 – 161g
Oddíl 2 Založení a vznik společnosti § 162 – 177
Oddíl 3 Práva a povinnosti akcionářů § 178 – 183n
Oddíl 4 Orgány společnosti § 184 – 201
Oddíl 5 Zvýšení základního kapitálu § 202 – 210
Oddíl 6 Snížení základního kapitálu § 211 – 216c
Oddíl 7 Rezervní fond a opční listy § 217 – 217a
Oddíl 8 Zrušení a likvidace společnosti § 218 – 220
Hlava II – Družstvo
Díl I Základní ustanovení § 221 – 226
Díl II Vznik a zánik členství § 227 – 236
Díl III Orgány družstva § 237 – 251
Díl IV Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření § 252 – 253
Díl V Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva § 254 – 260
ČÁST TŘETÍ
OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
Hlava I – Obecná ustanovení
Díl I Předmět právní úpravy a její povaha § 261 – 265
Díl II Některá ustanovení o právních úkonech § 266 – 268
Díl III Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
Oddíl 1 Jednání o uzavření smlouvy § 269 – 275
Oddíl 2 Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky § 276 – 280
Oddíl 3 Obchodní veřejná soutěž § 281 – 288
Díl IV Smlouva o uzavření budoucí smlouvy § 289 – 292
Díl V Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech § 293 – 296
Díl VI Zajištění závazku
Oddíl 2 Některá ustanovení o smluvní pokutě § 300 – 302
Oddíl 3 Ručení § 303 – 312
Oddíl 4 Bankovní záruka § 313 – 322
Oddíl 5 Uznání závazku § 323
Díl VII Zánik závazku jeho splněním
Oddíl 1 Způsob plnění § 324 – 334
Oddíl 2 Místo plnění § 335 – 339
Oddíl 3 Doba plnění § 340 – 343
Díl VIII Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
Oddíl 1 Odstoupení od smlouvy § 344 – 351
Oddíl 2 Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění § 352 – 354
Oddíl 3 Odstupné § 355
Oddíl 4 Zmaření účelu smlouvy § 356 – 357
Díl IX Některá ustanovení o započtení pohledávek § 358 – 364
Díl X Porušení smluvních povinností a jeho následky
Oddíl 1 Prodlení dlužníka § 365 – 369a
Oddíl 2 Prodlení věřitele § 370 – 372
Oddíl 3 Náhrada škody § 373 – 386
Díl XI Promlčení
Oddíl 1 Předmět promlčení § 387
Oddíl 2 Účinky promlčení § 388 – 390
Oddíl 3 Počátek a trvání promlčecí doby § 391 – 401
Oddíl 4 Stavení a přetržení promlčecí doby § 402 – 407
Oddíl 5 Obecné omezení promlčecí doby § 408
Hlava II – Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Díl I Kupní smlouva
Oddíl 1 Vymezení kupní smlouvy § 409 – 410
Oddíl 2 Povinnosti prodávajícího § 411 – 442
Oddíl 3 Nabytí vlastnického práva § 443 – 446
Oddíl 4 Povinnosti kupujícího § 447 – 454
Oddíl 5 Nebezpečí škody na zboží § 455 – 461
Oddíl 6 Uchování zboží § 462 – 468
Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o náhradě škody § 469 – 470
Díl II Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
Oddíl 1 Koupě na zkoušku § 471 – 472
Oddíl 2 Cenová doložka § 473 – 475
Díl III Smlouva o prodeji podniku § 476 – 488a
Díl IIIA Smlouva o nájmu podniku § 488b – 488i
Díl IV Smlouva o koupi najaté věci § 489 – 496
Díl V Smlouva o úvěru § 497 – 507
Díl VI Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví § 508 – 515
Díl VII Smlouva o uložení věci § 516 – 526
Díl VIII Smlouva o skladování § 527 – 535
Díl IX Smlouva o dílo
Oddíl 1 Základní ustanovení § 536
Oddíl 2 Provedení díla § 537 – 538
Oddíl 3 Věci určené k provedení díla § 539 – 541
Oddíl 4 Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní § 542 – 545
Oddíl 5 Cena za dílo § 546 – 549
Oddíl 6 Způsob provádění díla § 550 – 553
Oddíl 7 Provedení díla § 554 – 559
Oddíl 8 Vady díla § 560 – 565
Díl X Smlouva mandátní § 566 – 576
Díl XI Smlouva komisionářská § 577 – 590
Díl XII Smlouva o kontrolní činnosti § 591 – 600
Díl XIII Smlouva zasílatelská § 601 – 609
Díl XIV Smlouva o přepravě věci § 610 – 629
Díl XV Smlouva o nájmu dopravního prostředku § 630 – 637
Díl XVI Smlouva o provozu dopravního prostředku § 638 – 641
Díl XVII Smlouva o zprostředkování § 642 – 651
Díl XVIII Smlouva o obchodním zastoupení § 652 – 672a
Díl XIX Smlouva o tichém společenství § 673 – 681
Díl XX Smlouva o otevření akreditivu § 682 – 691
Díl XXI Smlouva o inkasu § 692 – 699
Díl XXII Smlouva o bankovním uložení věci § 700 – 707
Díl XXIII Smlouva o běžném účtu § 708 – 715a
Díl XXIV Smlouva o vkladovém účtu § 716 – 719b
Díl XXV Cestovní šek § 720 – 724
Díl XXVI Slib odškodnění § 725 – 728
Hlava III – Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
Díl I Předmět úpravy § 729
Díl II Obecná ustanovení § 730 – 738
Díl III Zvláštní ujednání
Oddíl 1 Zákaz dalšího vývozu § 739 – 741
Oddíl 2 Ujednání o omezení prodeje § 742 – 743
Oddíl 3 Měnová doložka § 744
Oddíl 4 Smlouva o výhradním prodeji § 745 – 749
Oddíl 5 Smlouvy o vázaných obchodech § 750 – 755
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 756 – 775
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Pracovní právo pro neprávníky
rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist