Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
> Všechny knihy>

Pohádkové příběhy k zábavě i k učení

Autor:

Šikulová Renata, Rytířová Vlasta

Formát / stran:14×21 cm, 156 stran
Datum vydání:25.08.2006
Katalogové číslo:2610
ISBN:80-247-1361-6
Edice:Výchova a vzdělávání
Kategorie:Výchova a vzdělávání
Stav: Vyprodáno
 Detail knihy: Pohádkové příběhy k zábavě i k učení
Publikace, kterou právě držíte v ruce, vznikla se záměrem nabídnout učitelům a vychovatelům, kteří pracují s dětmi 1. stupně základní školy, a studentům učitelství náměty a didaktické hry. Obě autorky vycházely ze svých dlouholetých pedagogických zkušeností a společně se zamýšlely nad prostředky, které by u žáků posilovaly zájem o učení. Rozhodly se probudit u dětí chuť spolupracovat s učitelem i spolužáky na společných úkolech, podporovat čtenářské a komunikativní dovednosti, rozvíjet představivost a tvořivost. A jak žáky motivovat? Nejlépe pohádkovými příběhy.
Výhody nákupu na Grada.cz
darek_1.gif
Knihy v hodnotě objednávky jako bonus
rychla_doprava.gif
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
darek_1_1.gif
99% titulů máme skladem
AKCE.gif
Spousta slev a akcí každý týden

Recenze


Publikace Pohádkové příběhy k zábavě i k učení je velmi vhodným metodickým materiálem pro učitele a vychovatele žáků mladšího školního věku. Vychází ze záměrů autorek zvyšovat poznávací aktivitu žáků, posilovat zájem o učení, podporovat spolupráci i komunikaci mezi učitelem a žákem, rozvíjet čtenářské a komunikativní dovednosti. To vše jsou cíle a záměry, které plně respektují současné vzdělávací trendy na primární škole.
Publikace je členěna na šest hlavních kapitol. První dvě kapitoly se zabývají literárním textem a jeho využitím ve výuce, dále hrou a jejím místem ve škole. Na ně navazují další dvě kapitoly, ve kterých jsou prezentovány druhy a možnosti aktivizujících metod ve školní výuce. Pozornost je věnována i zásadám při uvádění a průběhu jednotlivých aktivit ve vyučovacím procesu. Tato část knihy má poznávací a informativní charakter a je vhodným teoretickým a částečně i metodickým vstupem pro stěžejní úsek publikace, ve kterém jsou zařazeny pohádkové příběhy. Ty jsou členěny a uspořádány ve dvou kapitolách (částech). První uvádí obsahově tzv. Neobyčejné příběhy obyčejných věcí a druhá tzv. Příhody z naší přírody. Autorky se pokusily tematicky texty rozčlenit, což přináší lepší orientaci v textu i vhodnější využití. (U jednotlivých textů však postrádám uvedení autora textu.)
Pohádkové příběhy a jejich metodické využití v podobě úkolů, doplňovaček, didaktických her apod. je zpracováno přehledně a poskytuje učitelům a vychovatelům velké možnosti pro rozvoj čtenářských a komunikativních dovedností, ale i celkový sociální a osobnostní rozvoj žáků mladšího školního věku. Texty je možné využít i k osvojování a procvičování jazykového učiva. Odlišná náročnost jednotlivých úkolů umožňuje učiteli individuální přístup k žákům. Obrazový materiál a vhodná grafická úprava činí publikaci názornou, dobře strukturovanou, pro žáky zajímavou.
Závěrem lze konstatovat, že publikace je vhodnou pomůckou a prostředkem pro dosahování cílů v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Autorky společně se studentkami oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ obohatily škálu metodických materiálů, které jsou v současné době z hlediska obsahových i koncepčních proměn na primární škole nepostradatelné a plně využitelné.
V Olomouci 9. 6. 2006 prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.

ÚVOD
Vysvětlivky k použitým ikonám
LITERÁRNÍ TEXT A JEHO VYUŽITÍ VE VÝUCE
Význam čtenářských dovedností pro žáka
Práce s literárním textem
Práce s osnovou příběhu
Dramatizace
HRA A JEJÍ MÍSTO VE ŠKOLE
Význam hry pro dítě
Didaktická hra ve výuce
Třídění didaktických her
Organizace a řízení didaktické hry
DALŠÍ METODY AKTIVNÍHO UČENÍ ŽÁKŮ
ZÁSADY PŘI UVÁDĚNÍ A PRŮBĚHŮ AKTIVIT
Co říci o pravidlech?
Jak dělit děti do skupin?
Co říci k vlastnímu průběhu hry?
Čeho se vyvarovat?
NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH VĚCÍ
Zimní příběh
Prázdná stránka
Honzíkův vytoužený míč
O hrnci, který rád vařil rajskou omáčku
O hrnéčku, který se nerad myl
O ztracené ponožce
O neposlušných bačkůrkách
Plyšový medvídek
Oblíbená sponka
PŘÍHODY Z NAŠÍ PŘÍRODY
Jak chtěl být Ušáček někým jiným
Jak medvídě prohnaly včely
O dvou nezbedných liškách
O smutné myšce
O zatoulaném Pištovi
Úklid na lesní pasece
Výlet
Žížalí bratři
Ohniváček
MÍSTO ZÁVĚRU
POUŽITÁ LITERATURA
Tato kniha není v Google Books uvedena.


Doporučujeme knihy s podobným tématem


Výtvarné hrátky a pohádky
Pro děti od 2 let

Výtvarné hrátky napříč kontinenty
Pro děti od 4 do 10 let

Škola v přírodě hrou
 
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist