Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
>Společensko vědní obory>Religionistika
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Religionistika

Zobrazení: Vedle sebe | Do řádku
Cena: 25,16

Církevní dějiny

Antika a středověk

Suchánek Drahomír, Drška Václav


Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.

17×24 cm | 432 stran | 978-80-247-3719-5 | Katalog. č. knihy: 24025
ks  
Detail knihy: Církevní dějiny Více o autorovi: Suchánek Drahomír, Drška Václav
Cena: 20,96

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Mikulec Jiří


Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.

14×21 cm | 416 stran | 978-80-247-3698-3 | Katalog. č. knihy: 24023
ks  
Detail knihy: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích
Cena: 10,28

Slovník církevního práva

Tretera Jiří Rajmund, Horák Záboj


Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v různých církvích a náboženských společnostech i ve státních předpisech o církvích. Slovník usiluje o objasnění správného použití jednotlivých výrazů v jazyku obecném i literárním. Jeho hlavním cílem je napomoci uživatelům orientovat se v předmětné zásobě slov, která je bohatá, ale poměrně málo známá, protože byla v dobách totalitního systému odsunuta do pozadí zájmu. Jako takový je široce použitelný zejména pro studenty humanitních fakult – právnických, filozofických, teologických, žurnalistických – i pro pracovníky v těchto oborech. Využijí jej rovněž překladatelé odborných textů a beletrie.

14×21 cm | 152 stran | 978-80-247-3614-3 | Katalog. č. knihy: 24017
ks  
Detail knihy: Slovník církevního práva Více o autorovi: Tretera Jiří Rajmund, Horák Záboj
Cena: 12,11

Šaría – úvod do islámského práva

Potměšil Jan


Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám – islámské právo šarí'a. Bude cenným pomocníkem pro žurnalisty i odborníky, studenty práva, historie, religionistiky, arabistiky, teologie i politologie. Obohatí ale jistě i širokou veřejnost a všechny zájemce o islám a kulturu Blízkého východu.

14×21 cm | 224 stran | 978-80-247-4379-0 | Katalog. č. knihy: 7928
ks  
Detail knihy: Šaría – úvod do islámského práva
Tituly 1-4 (celkem 4)
 

Stránky jsou aktualizovány k 27. 2. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist