Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Religionistika

Bestsellery z této kategorie

Slovník sociologických pojmů Dějiny českých médií Slovník církevního práva Soudobá sociologická teorie Církevní dějiny Public relations Komunální politika Subkultury mládeže Úvod do dějin tištěných médií Dějiny sociologie
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 25,16

Církevní dějiny

Antika a středověk

Suchánek Drahomír, Drška Václav

Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav historického bádání a většinový pohled zainteresovaných odborníků. Publikace v sobě spojuje dvě hlavní ambice – přinést co nejúplnější pohled na problematiku církevních dějin a zodpovědět všechny základní otázky, včetně jinak opomíjených témat, jako je rozbor křesťanských herezí, misijní problematika či přehled církevní struktury. Současně by chtěla být kvalitní studijní pomůckou pro zájemce o církevní dějiny. Využijí ji jak studenti vysokoškolských humanitních oborů, tak studenti teologických či právnických oborů.
17×24 cm | 432 stran | 978-80-247-3719-5 | Katalog. č. knihy: 24025
Cena: 25,16
ks  
Detail knihy: Církevní dějiny Více o autorovi: Suchánek Drahomír, Drška Václav
Cena: 20,96

Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích

Mikulec Jiří

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato publikace nabízí vedle úvahy o vzniku a obsahu toho, co se obvykle zahrnuje pod pojem barokní zbožnost, také informace o kultech českého baroka, o rituálech a reáliích doprovázejících náboženský život, o laických institucích a aktivitách, jakými byla náboženská bratrstva a poutě. Nezapomíná ani na problematiku umírání a smrti, jež ve studované době představovala velké duchovní téma, ale ani na nepřátele katolické církve a jejího vyznání. V závěru se pak věnuje proměnám, kterými prošel náboženský život za osvícenství a které se do jisté míry podílejí i na jeho dnešní podobě.
14×21 cm | 416 stran | 978-80-247-3698-3 | Katalog. č. knihy: 24023
Cena: 20,96
ks  
Detail knihy: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích
Cena: 10,28

Slovník církevního práva

Tretera Jiří Rajmund, Horák Záboj

Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v různých církvích a náboženských společnostech i ve státních předpisech o církvích. Slovník usiluje o objasnění správného použití jednotlivých výrazů v jazyku obecném i literárním. Jeho hlavním cílem je napomoci uživatelům orientovat se v předmětné zásobě slov, která je bohatá, ale poměrně málo známá, protože byla v dobách totalitního systému odsunuta do pozadí zájmu. Jako takový je široce použitelný zejména pro studenty humanitních fakult – právnických, filozofických, teologických, žurnalistických – i pro pracovníky v těchto oborech. Využijí jej rovněž překladatelé odborných textů a beletrie.
14×21 cm | 152 stran | 978-80-247-3614-3 | Katalog. č. knihy: 24017
Cena: 10,28
ks  
Detail knihy: Slovník církevního práva Více o autorovi: Tretera Jiří Rajmund, Horák Záboj
Cena: 12,11

Šaría – úvod do islámského práva

Potměšil Jan

Tato jedinečná publikace je první a dosud jedinou českou knihou, která systematicky, uceleně, přehledně a erudovaně zpracovává jedno z nejkontroverznějších a nejhlavnějších témat současného zájmu veřejnosti o islám – islámské právo šarí'a. Bude cenným pomocníkem pro žurnalisty i odborníky, studenty práva, historie, religionistiky, arabistiky, teologie i politologie. Obohatí ale jistě i širokou veřejnost a všechny zájemce o islám a kulturu Blízkého východu.
14×21 cm | 224 stran | 978-80-247-4379-0 | Katalog. č. knihy: 7928
Cena: 12,11
ks  
Detail knihy: Šaría – úvod do islámského práva
1Tituly 1-4 (celkem 4)
 

Stránky jsou aktualizovány k 5. 2. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist