Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x

Autoři

PhDr. Kabátek Aleš, CSc.

Aleš Kabátek, PhDr., CSc. – sociolog s bohatými praktickými zkušenostmi z podnikání a řízení týmů v oblasti poradenství, vzdělávání a výzkumu. Po absolvování Filozofické fakulty UK v Praze zahájil svoji profesní dráhu jako asistent na Fakultě řízení VŠE. V 80. letech pracoval v Sociologickém ústavu v Praze. V letech 1991–1994 byl členem katedry sociologie na FF UK v Praze, kde mimo jiné vytvořil specializační program studia „Sociálního managementu“ pro lidi z praxe. V letech 1994–2002 působil v pozici ředitele vzdělávací a poradenské společnosti MASS Training and Media pro ČR a SR. Od roku 2003 je Managing Partner společnosti SMARTER. Publikuje v odborných i populárních časopisech, externě přednáší na Univerzitě Karlově a působí především jako lektor a kouč manažerů a specialistů renomovaných národních a nadnárodních firem.
Více o autorovi: PhDr. Kabátek Aleš, CSc.
Kalábová Naděžda

Autorka pracuje v oblasti výchovy dětí mimo vyučování. Několik let pracovala jako vedoucí oddělení techniky a tělovýchovy na DDM. V současné době pracuje jako vychovatelka a vedoucí výtvarně-keramického kroužku na základní škole v Prostějově. S dětmi se účastní výtvarných soutěží.
Více o autorovi: Kalábová Naděžda
Prof. PhDr. Kandert Josef, CSc.

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., sociální antropolog, afrikanista a etnolog působící na Karlově universitě v Praze; zabývá se studiem společenských vztahů se zaměřením na příbuzenské a politické chování lidí, v poslední době také na náboženské chování a problematikou chápání spravedlnosti.
Více o autorovi: Prof. PhDr. Kandert Josef, CSc.
Ing. Karlíček Miroslav, Ph.D.

Je vedoucí katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE. Vyučuje předměty Marketing 1 a Marketingová komunikace. Praktické zkušenosti získal v agentuře Ogilvy Public Relations, kde pracoval pro klienty, jako je Janssen-Cilag, Plzeňský Prazdroj, Henkel či Olympus. Působil také jako tiskový mluvčí VŠE a marketingový poradce společnosti SAP ČR. Další zkušenosti nabyl během stáží na HEC School of Management ve Francii, ve společnosti EPSON v USA a ve společnosti BOSCH v Německu. Od roku 2009 je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE.
Více o autorovi: Ing. Karlíček Miroslav, Ph.D.
Ing. Kašparová Klára, Ph.D.

V současné době působí jako odborná asistentka na katedře podnikového hospodářství Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity. Je garantem předmětů Základy marketingu a Marketingová komunikace. V roce 2012 obhájila svou disertační práci na téma Koncepce společenské odpovědnosti podniku (z pohledu nefinančního reportování). Odborně se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem s důrazem na reportování. Věnuje se publikační činnosti, je autorkou či spoluautorkou odborných knih a odborných statí týkajících se problematiky společenské odpovědnosti.
Více o autorovi: Ing. Kašparová Klára, Ph.D.
Ing. Kazík Petr

Petr Kazík se věnuje pedagogické a lektorské činnosti. Přestože vystudoval ekonomii a půlku svého profesního života vykonával různé manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu, neustále se věnoval vzdělávání. V počátcích to byla externí výuka ekonomie na středních školách a tříletá zkušenost ve funkci ředitele vyšší odborné školy zahraničního obchodu a cestovního ruchu. I když se ještě na pár let vrátil k řízení obchodu a marketingu, jeho další cesta směřovala před třinácti lety k založení vlastní vzdělávací společnosti AHRA. Se svou společností působil ve více než dvou stech významných firmách ČR. V posledních letech se převážně věnuje vzdělávání dalších lektorů - certifikát za absolvování jeho lektorských kurzů získalo již více než 200 lektorů. Pedagogické aktivity došly k naplnění ve funkci prorektora Ostravské univerzity. V současné době působí také na fakultě sociální studií OU v Ostravě.
Více o autorovi: Ing. Kazík Petr
Kesslerová Petra

Své první zkušenosti v realitách začala nabírat již v roce 2002. Poté několik let pracovala v rodinném podniku. V roce 2007 nastoupila do společnosti RE/MAX Česká republika, kde byla odpovědná za vzdělávání. Od roku 2008 je partnerkou ve společnosti RE/MAX Vista.
Více o autorovi: Kesslerová Petra
Prof. Ing. Kislingerová Eva, CSc.

Je profesorkou Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveń vedoucí katedry podnikové ekonomiky. Dlouhodobě se specializuje na podnikovou ekonomiku, zvláště pak na problémy spojené s rozbory výkonnosti, na oceňování a finanční řízení podniku. Trvale spolupracuje s hospodářskou praxí. Několik let pracovala ve statutárních orgánech strojírenských podniků. Je zapojena do spolupráce s Institutem oceňování majetku při VŠE v Praze, Pražskou mezinárodní manažerskou školou (PIBS) a Institutem pro průmyslový a finanční management (IPFM) a dalšími institucemi.
Více o autorovi: Prof. Ing. Kislingerová Eva, CSc.
Kišová Hana

Dětská zdravotní sestra s praxí na novorozenecké JIP FN Brno a v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Několik let se jako certifikovaná lektorka pro pohybové hry s kojenci a batolaty věnuje kroužkům cvičení rodičů s dětmi. Cvičení a hrátky dětem obohacuje vlastními básničkami a říkadly, které dál předává v knihách rodičům a lektorům.
Více o autorovi: Kišová Hana
ThMgr. Klapetek Milan

Autor knihy „Komunikace, argumentace, rétorika“ vlastně celý život pracoval se slovem. V místě rodiště, oné základní krajině života, žil v prostředí ovlivněném písmáckou tradicí, vedoucí člověka i k tomu, aby se zamýšlel nad věcmi zdánlivě banálními a samozřejmými. Se slovem jako nástrojem pracoval dvacet let v církevní službě. Slovo je i nástrojem, spojeným s povoláním pedagoga, a právě toto povolání chápe jako životní poslání. V tomto poslání jde o víc, než pouze někoho něco naučit. Jde o to, předat další generaci i onu pochodeň dobrých filosofických, kulturních a případně i náboženských tradic, schopných harmonicky formovat naše bytí v užších i širších lidských pospolitostech. Tak se tedy snaží vnášet do tohoto světa více porozumění, radosti a lidskosti.
Více o autorovi: ThMgr. Klapetek Milan
Autoři 1-10 (celkem 59)
 
Nákupní košík
Nemáte v košíku
žádné zboží


Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše knihy v zahraničí
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist