A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x

Autoři

Ing. Bolotov Ilya, Ph.D., MAE (MBA)

V roce 2012 ukončil doktorské studium oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde od stejného roku působí na katedře mezinárodní obchodu. V rámci své výzkumné činnosti se věnuje problematice mezinárodního obchodu, světové krize, hospodářského cyklu, ruské ekonomiky a s nimi souvisejících témat. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a skript v českém a anglickém jazycích a článků v domácích a zahraničních časopisech. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce oborově povinných kurzů a kurzů v anglickém jazyce pro výměnné studenty na VŠE v Praze, Wirtschaftsuniversität Wien a jiných partnerských univerzitách VŠE v zahraničí. Spolupracuje s řadou ruských univerzit.
Více o autorovi: Ing. Bolotov Ilya, Ph.D., MAE (MBA)
Ing. Boukal Petr, Ph.D.

Od roku 1993 je odborným asistentem katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku ekonomiky organizací, v roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Kapitálová struktura podniku a možnosti její optimalizace. Jeho dalším zaměřením je ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací. Je garantem vedlejší specializace Fundraising a samostatných předmětů se zaměřením na NNO. Vede bakalářské i diplomové práce a účastní se výzkumné činnosti. Je autorem vysokoškolské učebnice, spoluautorem vysokoškolských skript a autorem odborných článků v českých i zahraničních časopisech.
Více o autorovi: Ing. Boukal Petr, Ph.D.
Doc. Mgr. Bureš Oldřich, Ph.D., M.A.

Doc. Mgr. OLDŘICH BUREŠ, Ph.D., M.A. (1979) vystudoval obor politologie a evropská studia (Mgr.) a politologie (Ph.D.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Díky stipendiu od Fulbrightovy komise vystudoval obor International Conflict Resolution (M.A.) na Joan B. Kroc Institute, University of Notre Dame, Indiana, USA. V roce 2010 se habilitoval v oboru Mezinárodní politické vztahy na Vysoké škole ekonomické. Absolvoval rovněž semestrální studijní pobyt na Loughborough University ve Velké Británii, obor European Studies a roční studijní pobyt na Miami University, Ohio, USA, obor International Affairs. Od roku 2001 je spolupracovníkem nadace Člověk v tísni, nejprve v sekci Inforservis, v současné době v pozici externího konzultanta na problematiku řešení konfliktů. V současné době je vedoucím Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucím Centra pro bezpečnostní studia na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší rovněž na Katedře mezinárodních vztahů, Institut politologických studií, Univerzita Karlova v Praze. Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku operací na udržení míru OSN, privatizaci bezpečnosti a protiteroristickou politiku EU.
Více o autorovi: Doc. Mgr. Bureš Oldřich, Ph.D., M.A.
PhDr. Bureš Jan, Ph.D.

Odborník v oblasti politologie, dějin a současnosti české politiky a moderní historie. Vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá výzkumem dějin a současnosti české politiky, moderní historie, českého ústavního systému, parlamentarismu a politické kultury, a problematikou politické změny (přechody k demokracii, revoluce).
Více o autorovi: PhDr. Bureš Jan, Ph.D.
Mgr. Banyár Milan, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Katedře marketingové komunikace Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a jako akademický pracovník Ústavu marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci svého výzkumu a pedagogické činnosti se specializuje na marketingovou komunikaci a nové trendy v marketingové komunikaci, reklamu, analýzu a interpretaci vizuálních forem reklamních komunikátů, teorii sémiotiky, sémiotiku reklamy, estetiku a dějiny estetiky, estetiku reklamy, dějiny výtvarného umění a interpretaci uměleckého díla.
Více o autorovi: Mgr. Banyár Milan, Ph.D.
Mgr. Binka Bohuslav, Ph.D.

Je vedoucí Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvent semestrálního studijního pobytu na The Catholic University ve Spojených státech se zaměřením na ,,Restoring the ‘Polis‘ – Civil Society“ a semestrálního výzkumného pobytu na Glasgow university ve Skotsku. Laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v oblasti environmentálních problémů. Autor série publikací na téma proměny environmentálních a občanských hnutí v zemích západní a východní Evropy. Autor monografie Analýza hlubinné ekologie (2008), Environmentální etika (2008), spoluautor knih John Ruskin a příroda (2011) a Tři studie z environmentální filosofie (2011).
Více o autorovi: Mgr. Binka Bohuslav, Ph.D.
Ing. Bruckner Tomáš, Ph.D.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Informační technologie. Pracuje jako odborný asistent na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE, kde se zaměřuje zejména na řízení podnikové informatiky velkých podniků, procesní řízení, řízení prostřednictvím služeb, řízení kontinuity, smlouvy v oblasti outsourcingu informačních systémů a modelování byznysu. V těchto oblastech se také jako konzultant účastnil řady projektů. Je autorem a spoluautorem několika knih, řady odborných článků v časopisech a příspěvků na konferencích.
Více o autorovi: Ing. Bruckner Tomáš, Ph.D.
Mgr. Bumbová Stanislava

Autorka knih pro děti, od dětství se věnuje literární činnosti v oboru poezie a prózy. Absolvovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor český jazyk a literatura a občanská výchova. Pedagogické činnosti se věnovala 10 let. Je členkou Jihočeského klubu Obce spisovatelů, nedávno byla zvolena do jeho organizačního výboru. Účastní se autorských čtení a pořadů v Kabaretu u Váňů v Českých Budějovicích, vystupuje se sdružením jihočeských básníků KRB a v pořadu Zelené peří Českého rozhlasu a mnoha dalších. Zasedá v porotách literárních soutěží určených zejména pro děti či mladé lidi (studenty SŠ, VŠ) a věnuje se rozborům a kritikám textů začínajících autorů. Příležitostně publikuje v novinách, časopisech a soutěžících sbornících. V současné době je na mateřské dovolené.
Více o autorovi: Mgr. Bumbová Stanislava
Doc. PhDr. Blahušová Eva, Csc.

Vystudovala FTVS UK a působí na katedře tělesné výchovy matematicko-fyzikální fakulty. Svůj zájem o wellness a fitness směřuje zejména k novým formám cvičení, které uplatňuje při pedagogické činnosti na univerzitě i jako vedoucí školicího zařízení pro instruktory fitness. Během své roční stáže na univerzitě v Utahu v USA se věnovala studiu wellness a fitness a zejména tehdejší novince, Pilatesově metodě. Stala se členkou mezinárodní Pilates Method Alliance a ČR má kromě jiného souhlasné stanovisko UNIFY (unie fyzioterapeutů) se započítáním akcí s náplní Pilatesova metoda cvičení do kreditního systému.
Více o autorovi: Doc. PhDr. Blahušová Eva, Csc.
Ing. Burian Michal, Ph.D.

Pracuje v nevládní i podnikatelské sféře. Je předsedou European Centre for Ecology and Tourism, zabývá se odborným poradenstvím a vlastní cestovní kancelář. Je expertem na udržitelný cestovní ruch a má řadu tuzemských i mezinárodních zkušeností. Prostřednictvím svých aktivit získal praktické pracovní zkušenosti na poli udržitelného rozvoje a speciálně cestovního ruchu. Má rozsáhlé praktické zkušenosti zejména s: analýzami (SWOT, studiemi proveditelnosti, CBA atd.) všech aspektů udržitelného, komunitního, rurálního cestovního ruchu a ekoturistiky; vývojem i implementací jednotlivých administrativních i marketingových nástrojů a produktů; přípravou, vývojem, řízením, monitoringem a evaluací projektů udržitelného rozvoje; vytvářením a implementací tréninkových programů pro podnikatele a pedagogickou činností na vysokoškolské i středoškolské úrovni; tvorbou a uplatněním systémů udržitelné kvality služeb cestovního ruchu.
Více o autorovi: Ing. Burian Michal, Ph.D.
Autoři 1-10 (celkem 31)
 
Nákupní košík
0 ks Celkem kusů:
0,- € V ceně:
Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše loga ke stažení
Naše knihy v zahraničí
Knihy pro MS Office
Stránky jsou aktualizovány k 25.07.2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist