A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x

Autoři

Mgr. Kučera Dalibor, Ph.D.

Pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné psychologie, pedagogické psychologie a psychometrie. Magisterské vzdělání získal v oboru učitelství na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a doktorské v oboru obecné psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky. Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na katedře pedagogiky a psychologie.
Více o autorovi: Mgr. Kučera Dalibor, Ph.D.
PhDr. Křeček Jan, Ph.D.

Autor působí jako odborný asistent na katedře mediálních studií FSV UK a v tamním výzkumném Centru pro mediální studia (CEMES). V pedagogické i vědecké činnosti se věnuje zejména současné politické komunikaci, při jejím výzkumu se zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní analýzy mediálních obsahů a diskurzů. Externě přednáší též na Metropolitní univerzitě Praha a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Pracoval jako reportér časopisu Mladý svět (1996-1999) a šéfredaktor kritické revue Konfrontace (1998-2001).
Více o autorovi: PhDr. Křeček Jan, Ph.D.
Ing. Kopecký Ladislav

Značnou část své profesionální dráhy věnoval marketingu a marketingovým komunikacím. Do roku 1991 pracoval v čs. reklamní agentuře Rapid. V letech 1991-93 působil v USA, New Yorku jako obchodní atašé velvyslanectví ČR. Od roku 1993 do 1998 řídil jednu z předních komunikačních,nadnárodních agentur v ČR - Amirati Puris Lintas. V portfoliu figurovalo 25 klientů se 60 značkami z nichž 18 se stalo jedničkou ve svém tržním segmentu. Hned v prvních dvou letech konání soutěže efektivní reklamy EFFIE v ČR získala agentura zlaté a stříbrné ocenění. V roce 1998 byl zvolen Presidentem Asociace komunikačních agentur . Od roku 1999 je jednatelem vlastního studia Createam, které se zabývá strategickým rozvojem a tvůrčí činností v marketingových komunikacích. V portfoliu referencí figurují práce pro Českou národní banku, ČSA, Preciosu, Budvar, Intersnack, OK Tours, UBF Unilever, město Šternberk a Olomoucký kraj a také neziskový sektor jako např. Nadace Lucie.
Více o autorovi: Ing. Kopecký Ladislav
Ing. Kašparová Klára, Ph.D.

V současné době působí jako odborná asistentka na katedře podnikového hospodářství Ekonomicko správní fakulty Masarykovy univerzity. Je garantem předmětů Základy marketingu a Marketingová komunikace. V roce 2012 obhájila svou disertační práci na téma Koncepce společenské odpovědnosti podniku (z pohledu nefinančního reportování). Odborně se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem s důrazem na reportování. Věnuje se publikační činnosti, je autorkou či spoluautorkou odborných knih a odborných statí týkajících se problematiky společenské odpovědnosti.
Více o autorovi: Ing. Kašparová Klára, Ph.D.
Ing. Krčálová Eva, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Věnuje se problematice environmentálních právních předpisů a jiných nástrojů ochrany životního prostředí a dále oblasti materiálových a energetických transformací biologických materiálů. Významná je její spolupráce s podnikatelskými subjekty, s orgány státní správy a samosprávy i s dalšími institucemi v ČR a v zahraničí.
Více o autorovi: Ing. Krčálová Eva, Ph.D.
MUDr. Kunová Václava

Václava Kunová se od doby svých studií na vysoké škole zabývá výživou, zejména ve vztahu k prevenci a léčbě civilizačních onemocnění. Snaží se o skloubení nároků na zdravé stravování s kvalitní a moderní gastronomií.
Více o autorovi: MUDr. Kunová Václava
Kišová Hana

Dětská zdravotní sestra s praxí na novorozenecké JIP FN Brno a v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost. Několik let se jako certifikovaná lektorka pro pohybové hry s kojenci a batolaty věnuje kroužkům cvičení rodičů s dětmi. Cvičení a hrátky dětem obohacuje vlastními básničkami a říkadly, které dál předává v knihách rodičům a lektorům.
Více o autorovi: Kišová Hana
PhDr. Křížek Zdeněk

Přednáší tvorbu propagačních prostředků a reklamního textu a vede předměty z oblasti tvůrčího psaní na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Externě vyučuje na Filozofické fakultě a Fakultě humanitních studií UK v Praze a na soukromé Vyšší odborné škole grafické v Jihlavě. Věnuje se i praktické reklamní tvorbě a nakladatelské činnosti.
Více o autorovi: PhDr. Křížek Zdeněk
Mgr. Kysel Jiří

Ve 14 letech se začal věnovat florbalu, nejdříve jako hráč, později i jako rozhodčí. První trenérské zkušenosti získával jako asistent ještě před dosažením plnoletosti. Odvedl nespočet dětských florbalových kroužků a tréninků všech kategorií. Nejdéle působil jako šéftrenér klubu FBC Štíři České Budějovice. Pravidelně vede regionální a krajské florbalové výběry, trénuje na Kempu talentované mládeže ČFbU. V roce 2009 asistoval na ženském Mistrovství světa ve Švédsku v roli videotrenéra národní reprezentace. V současné době pracuje jako vysokoškolský učitel Centra sportovních aktivit VUT v Brně a působí jako trenér v klubu Hattrick Brno. Kromě florbalu se zabývá teorií sportovního tréninku, sportovní přípravou dětí a mládeže, kondičním a mentálním tréninkem.
Více o autorovi: Mgr. Kysel Jiří
Kubišová Miroslava

Výtvarnice, spolupracuje v oblasti kreativní tvorby s vydavatelstvím Borgis a.s., Českým zahrádkářským svazem, o.s., Pražskou vydavatelskou společností, s.r.o., vydavatelstvím sanomamagazines.cz, a nyní i s nakladatelstvím Grada. Fotografuje, píše články a kreslí pro děti. Je absolventkou Střední odborné školy výtvarné v Praze a celý život pracovala ve svém oboru. Posledních 14 let je ve svobodném povolání, přičemž také maluje pro děti.
Více o autorovi: Kubišová Miroslava
Autoři 1-10 (celkem 54)
 
Nákupní košík
0 ks Celkem kus:
0,- € V cen:
Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše loga ke stažení
Naše knihy v zahraničí
Knihy pro MS Office
Stránky jsou aktualizovány k 25.07.2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist