Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Autoři

Prof. MUDr. Ehrmann Jiří, CSc.


Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. je profesorem pro obor vnitřní nemoci. Od roku 1968 pracuje na II. interní klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kam nastoupil jako sekundární lékař. Později pracoval jako asistent, docent a profesor. V letech 1998–2005 byl přednostou kliniky. V současné době je na II. interní klinice pověřen vedením výuky.

Fakta

Příjmení a jméno:
Prof. MUDr. Ehrmann Jiří, CSc.

Datum narození:
1940

Místo narození:
Prostějov
Vzdělání:
1963 – absolvent Lékařské fakulty MU v Brně (v roce 1963 to byla Univerzita J. E. Purkyně)
atestace z vnitřního lékařství I. a II. stupně a atestace z gastroenterologie
1981 – kandidát věd (CSc.); téma práce: Dlouhodobé sledování nemocných s HBs antigenemií
1990 – jmenování docentem
1997 – habilitace; téma habilitace: Dlouhodobé sledování nemocných s Crohnovou chorobou
1999 – jmenování profesorem pro obor vnitřní nemoci


Ocenění:
Čestný člen České hepatologické společnosti
Čestný člen České gastroenterologické společnosti
Čestný člen Polské internistické společnosti
Stříbrná medaile UP v Olomouci
Medaile V. A. Gluziňskeho – ke 100. výročí založení Polské internistické společnosti

Autorovy knihy, včetně jeho překladů, k zakoupení


Hepatologie
2. vydání 2014 (elektronická verze na DVD)
 
Stránky jsou aktualizovány k 20. 3. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist