Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Autoři

Prof. PhDr. Křivohlavý Jaro, CSc.


Na FF UK vystudoval obor psychologie - filozofie, v roce 1950 mu byl udělen doktorát filozofie.V roce 1966 se stal kandidátem věd a později mu byla udělena docentura. Nakonec po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně (v roce 1996) mu prezident republiky udělil hodnost univerzitního profesora psychologie. Prvních 15 let pracoval ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze. Dalších 25 let byl zaměstnán v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V průběhu těchto let učil a publikoval nejen u nás, ale i v zahraničí.

Fakta

Příjmení a jméno:
Prof. PhDr. Křivohlavý Jaro, CSc.

Bydliště:
Praha

Místo narození:
Třebenice
Vzdělání:
1950 - udělen titul PhDr.
1966 - udělen titul CSc.
1974 - udělen titul Doc.
1996 - po habilitaci na Masarykově univerzitě v Brně udělen hodnost univerzitní profesor psychologie


Webová stránka:
http://www.krivohlavy.zde.cz

Autorovy knihy, včetně jeho překladů, k zakoupení


Jak přežít vztek, zlost a agresi

Jak zvládat depresi
3., aktualizované a rozšířené vydání

Optimismus, pesimismus a prevence deprese

Psychologie moudrosti a dobrého života

Psychologie pocitů štěstí
Současný stav poznání

Psychologie vděčnosti a nevděčnosti
Kudy vede cesta k přátelství?

Sestra a stres
Příručka pro duševní pohodu

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie
Možnosti, které čekají

Trénování paměti a poznávacích schopností
 
Stránky jsou aktualizovány k 27. 3. 2015, Copyright © 2015 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist