A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charakteristika autorů z oblasti Kariéra a rozvoj dovedností

Mgr. Bartoňková Hana, Ph.D.

V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také jako autorka a lektorka modulu Projektování vzdělávacích aktivit a Analýza vzdělávacích potřeb v kurzu Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých. Zaměřuje se na výuku klíčových disciplín a vedení seminářů v rámci studia andragogiky (Firemní vzdělávání, Vzdělávací strategie, Projektování vzdělávacích aktivit, Teorie celoživotního vzdělávání, Obecná andragogika, Soudobé teorie vzdělávání atd.).
Více o autorovi: Mgr. Bartoňková Hana, Ph.D.
RNDr. Bělohlávková Věra

Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Působila zprvu jako vysokoškolský pedagog. Později vykonávala obchodní činnost, postupně jako obchodní zástupce, obchodní konzultantka, vedoucí prodeje a obchodní ředitelka. Dnes je trenérkou a konzultantkou poradenské firmy Traicon. Zaměřuje se na oblast řízení obchodu, akvizice, psychologie prodeje, obchodní komunikace, obchodního vyjednávání, prodejní dovednosti. Absolvovala certifikovaný kurz hotelového managementu AFPA ve Francii a stáž na téma Management marketingu (program NIMA) v Nizozemí. Získala certifikát trenéra managementu Chartered Institute for Personnel and Development (Londýn). Je autorkou několika knih z oblasti komunikace a obchodu.
Více o autorovi: RNDr. Bělohlávková Věra
Mgr. Binka Bohuslav, Ph.D.

Je vedoucí Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvent semestrálního studijního pobytu na The Catholic University ve Spojených státech se zaměřením na ,,Restoring the ‘Polis‘ – Civil Society“ a semestrálního výzkumného pobytu na Glasgow university ve Skotsku. Laureát Ceny Josefa Vavrouška v kategorii vědecko-výzkumné (disertační) práce udělované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze v oblasti environmentálních problémů. Autor série publikací na téma proměny environmentálních a občanských hnutí v zemích západní a východní Evropy. Autor monografie Analýza hlubinné ekologie (2008), Environmentální etika (2008), spoluautor knih John Ruskin a příroda (2011) a Tři studie z environmentální filosofie (2011).
Více o autorovi: Mgr. Binka Bohuslav, Ph.D.
Ciglerová Rosita Castrillo

Působila v mnoha zahraničních i mezinárodních společnostech. Má bohaté zkušenosti s prací asistentky, osobní asistentky-překladatelky, vedoucí sekretariátu a posledních více než 15 let i office manažerky. V současné době působí jako nezávislá lektorka několika významných vzdělávacích agentur se zaměřením na vzdělávání pracovníků administrativního zázemí firem. Její doménou jsou softskillové dovednosti typu komunikace, time management, správa firemních informací, obchodní korespondence apod. Své spojení s praxí i nadále udržuje částečným zaměstnaneckým úvazkem na pozici konzultantky top managementu a představenstva jedné význačné investiční společnosti. Je členkou prezídia Asociace Profesionálů v Administrativě - TOPasistentka o.s.
Více o autorovi: Ciglerová Rosita Castrillo
PhDr. Cipro Martin, Ph.D.

Je atestovaný a registrovaný psycholog v soukromé praxi v oblasti firemního a individuálního psychologického poradenství. Je absolventem Filosofické fakulty UK Praha. Od roku 2001 spolupracuje s katedrou psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, kde působí jako odborný asistent. V odborné praxi se zaměřuje na hlubší psychodiagnostiku v personálním poradenství, výcviky komunikačních dovedností, tréninky sociálně manažerských dovedností, tréninky efektivity týmové práce a obchodního jednání, antistresové programy a specializuje se na oblast individuálního analytického koučování. Je externím poradcem a personálním auditorem několika mezinárodních koncernů i menších českých firem. V neziskové sféře pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut, je výcvikovým lektorem a členem výboru Institutu aplikované psychoanalýzy.
Více o autorovi: PhDr. Cipro Martin, Ph.D.
Ing. Folwarczná Ivana, Ph.D.

Autorka v současné době působí jako kouč a konzultant. Specializuje se na poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů, především na oblasti řízení pracovního výkonu a kontinuálního rozvoje organizací i jednotlivců včetně koučování a mentoringu. Zkušenosti v této oblasti získala v České republice i v zahraničí. Mimo jiné pracovala více než deset let na různých pozicích v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, z toho několik let ve funkci ředitelky oddělení lidských zdrojů. V roce 1998 vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a management. V roce 2006 dokončila doktorské studium oboru management dizertační prací na téma Soudobé trendy vzdělávání a rozvoje manažerů. Ve své práci se snaží propagovat nejnovější trendy v oblasti vedení lidí s důrazem na respekt vůči člověku a na víru v lidský potenciál. Její styl práce je nedirektivní, podporující a zaměřený na spolupráci a dlouhodobý výkon. Za důležité pro svoji práci považuje především zdraví, respekt, důvěru, sebepoznání, pozitivní přístup a orientaci na výsledek.
Více o autorovi: Ing. Folwarczná Ivana, Ph.D.
Ing. Gruber David

Vystudoval ve své době prestižní obor systémové inženýrství (absolvoval v roce 1979) na ekonomické fakultě. V době jeho studia měl být absolvent tohoto oboru koordinátorem práce meziborových týmů s širokým multidisciplinárním profilem. Pouze z ideologických důvodů se tato studijní specializace nesměla nazývat "management", i když náplň tomu prakticky odpovídala. Už v diplomové práci se zaměřil na psychologické téma systému lidských potřeb.
Více o autorovi: Ing. Gruber David
Ing. Helcl Zdeněk

Svou odbornost opírá o zkušenosti z terénu. Přes teoretické zázemí – je absolventem dvojího vysokoškolského vzdělání – technického a pedagogického – ho diktát doby zavál do „zákopů“ praxe. Byl traktoristou, opravářem, skladníkem… a postupně nabíral zkušenosti z výroby, zahraničního obchodu, až po státní správu. Externě vyučoval na učilišti a střední škole. Na jeho zkušenostech se významně podílela práce kontrolora, kterým byl přes deset let. Po uvolnění soukromého podnikání založil v r. 1991 vzdělávací a poradenskou firmu s obchodním názvem H+H KURSY, zaměřenou na trénink komunikačních a prezentačních dovedností.
Více o autorovi: Ing. Helcl Zdeněk
Mgr. Hladík Petr

Vystudoval magisterský obor Učitelství českého a německého jazyka pro střední školy na Západočeské univerzitě v Plzni. Vždy se zajímal o cizí jazyky. Již během studií se věnoval výuce němčiny dospělých, při které sbíral lektorské zkušenosti. Metodika výuky se stala jeho primárním zájmem, neboť v ní viděl příležitosti k zintenzivnění pokroku studentů při výuce. Hledá nové metody a způsoby, které by pomohly studentům s jazykovým vzděláním. V současné době spolupracuje s několika vzdělávacími subjekty. Zaměřuje se především na výuku německého jazyka a také češtiny pro cizince. Cílem jeho snažení je zatraktivnit výuku jazyků pomocí zábavných forem a her.
Více o autorovi: Mgr. Hladík Petr
PhDr. Hroník František

Ředitel poradenské a vzdělávací společnosti – agentura Motiv P. Vzděláním psycholog, který 10 let působil jako klinický psycholog a od roku 1996 působí ve firemní praxi. Zabývá se zejména problematikou řízení lidských zdrojů. Přednáší na studiu MBA. Publikuje knižně a časopisecky.
Více o autorovi: PhDr. Hroník František
Autoři 1-10 (celkem 34)
 
Nákupní košík
0 ks Celkem kusů:
0,- € V ceně:
Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše loga ke stažení
Naše knihy v zahraničí
Knihy pro MS Office
Stránky jsou aktualizovány k 12.09.2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist