A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charakteristika autorů z oblasti Politologie

Doc. PhDr. Balík Stanislav, Ph.D.

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. je politolog a historik. Pracuje jako vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a jako výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kultury. Specializuje se na komunální politiku, moderní české dějiny a politiku a na problematiku nedemokratických režimů.
Více o autorovi: Doc. PhDr. Balík Stanislav, Ph.D.
PhDr. Bureš Jan, Ph.D.

Odborník v oblasti politologie, dějin a současnosti české politiky a moderní historie. Vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá výzkumem dějin a současnosti české politiky, moderní historie, českého ústavního systému, parlamentarismu a politické kultury, a problematikou politické změny (přechody k demokracii, revoluce).
Více o autorovi: PhDr. Bureš Jan, Ph.D.
Doc. Mgr. Bureš Oldřich, Ph.D., M.A.

Doc. Mgr. OLDŘICH BUREŠ, Ph.D., M.A. (1979) vystudoval obor politologie a evropská studia (Mgr.) a politologie (Ph.D.) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Díky stipendiu od Fulbrightovy komise vystudoval obor International Conflict Resolution (M.A.) na Joan B. Kroc Institute, University of Notre Dame, Indiana, USA. V roce 2010 se habilitoval v oboru Mezinárodní politické vztahy na Vysoké škole ekonomické. Absolvoval rovněž semestrální studijní pobyt na Loughborough University ve Velké Británii, obor European Studies a roční studijní pobyt na Miami University, Ohio, USA, obor International Affairs. Od roku 2001 je spolupracovníkem nadace Člověk v tísni, nejprve v sekci Inforservis, v současné době v pozici externího konzultanta na problematiku řešení konfliktů. V současné době je vedoucím Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucím Centra pro bezpečnostní studia na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší rovněž na Katedře mezinárodních vztahů, Institut politologických studií, Univerzita Karlova v Praze. Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku operací na udržení míru OSN, privatizaci bezpečnosti a protiteroristickou politiku EU.
Více o autorovi: Doc. Mgr. Bureš Oldřich, Ph.D., M.A.
Doc. PhDr. Hloušek Vít, Ph.D.

Odborně se zaměřuje na problematiku komparativní politologie, zejména na srovnávání politických a stranických systémů evropských zemí, na výzkum soudobých dějin a na problematiku utváření a vývoje moderní masové politiky ve střední Evropě. Vystudoval historii a politologii na Filosofické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působí na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a na Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU.
Více o autorovi: Doc. PhDr. Hloušek Vít, Ph.D.
Mgr. Charvát Jakub, Ph.D.

JAKUB CHARVÁT, Ph.D. (1985) vystudoval obor Politické teorie a současné dějiny (Mgr.) a Politologie (Ph.D.) na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2010 působí na Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha v pozicích akademického pracovníka a tajemníka katedry. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na především problematiku volebních systémů a politiky volebních reforem v teorii a praxi, dále pak na analýzu československé a české politiky či na problematiku stranických systémů.
Více o autorovi: Mgr. Charvát Jakub, Ph.D.
Doc. PhDr. Kopeček Lubomír, Ph.D.

Vystudoval politologii, historii a právo na Masarykově univerzitě. Věnuje se politickým a stranickým systémům evropských zemí, české a slovenské politice a teorii a praxi demokracií a diktatur. Je autorem nebo spoluautorem několika knih a řady článků v domácích a zahraničních politologických časopisech včetně prestižních „Communist and Post-Communist Studies“ a „East European Politics and Societies“. Aktivní účastník několika projektů Centra pro studium demokracie a kultury zaměřených na podporu demokratizace a transformace na Ukrajině a v Iráku. Pedagogicky a vědecky působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Více o autorovi: Doc. PhDr. Kopeček Lubomír, Ph.D.
PhDr. Křeček Jan, Ph.D.

Autor působí jako odborný asistent na katedře mediálních studií FSV UK a v tamním výzkumném Centru pro mediální studia (CEMES). V pedagogické i vědecké činnosti se věnuje zejména současné politické komunikaci, při jejím výzkumu se zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní analýzy mediálních obsahů a diskurzů. Externě přednáší též na Metropolitní univerzitě Praha a Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Pracoval jako reportér časopisu Mladý svět (1996-1999) a šéfredaktor kritické revue Konfrontace (1998-2001).
Více o autorovi: PhDr. Křeček Jan, Ph.D.
Mgr. Riegl Martin, Ph.D.

Politický geograf a geopolitik. Dlouhodobě se zabývá problematikou politické geografie státu, současnou geopolitikou a politickými riziky. Autor se specializuje na fenomény nesuverénních politických jednotek, především zhroucených států, neuznaných států či geopolitiku Afriky a její postavení v mezinárodním prostoru. V akademické sféře působí na Institutu politologických studií FSV UK, kde přednáší problematiku suverénního státu a geopolitiku.
Více o autorovi: Mgr. Riegl Martin, Ph.D.
Růžička Vlastimil

Vlastimil Růžička (1964), redaktor a publicista. Věnuje se oblastem ekologického bydlení, stavebnictví, architektury a vizuální komunikace. Zabývá se sociologickými, politologickými a filozofickými tématy. Je členem Mezinárodního syndikátu novinářů (IFJ) a České společnosti pro politické vědy (ČSPV). Badatelsky zpracovává odkaz německo-amerického konzervativního politického filozofa Erica Voegelina (1901–1985) doma i na zahraničních univerzitách. Podílí se na celé řadě výzkumů, publikuje eseje, články, sociálněvědní studie a píše knihy.
Více o autorovi: Růžička Vlastimil
PhDr. Smolík Josef, Ph.D.

Působí jako odborný asistent Oddělení bezpečnostních a strategických studií katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2004 vyučuje kurz týkající se subkultur mládeže. Profesně se zaměřuje na bezpečnostní politiku, subkultury mládeže, radikální politické strany a politickou psychologii. Pravidelně navštěvuje koncerty nejrůznějších hudebních žánrů a fotbalová utkání domácích i zahraničních soutěží. Je také výkonným redaktorem recenzovaného časopisu Rexter
Více o autorovi: PhDr. Smolík Josef, Ph.D.
Autoři 1-10 (celkem 10)
 
Nákupní košík
0 ks Celkem kusů:
0,- € V ceně:
Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše loga ke stažení
Naše knihy v zahraničí
Knihy pro MS Office
Stránky jsou aktualizovány k 26.09.2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist