A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autoři

Prof. Ing. Konečný Miloš, DrSc.

Řadu let působil ve výrobním podniku strojírenského a elektrotechnického průmyslu a ve Výzkumném ústavu elektrických strojů. Na Vysokém učení technickém v Brně pracoval v Ústavu teorie a metod řízení strojírenské výroby, na katedře teoretické kybernetiky a na katedře matematiky elektrotechnické fakulty, v Ústavu ekonomiky a managementu a Ústavu financí Fakulty podnikatelské. Byl členem několika vědeckých rad vysokých škol, dále externím examinátorem Nottingham University pro Brno International Business School. V současnosti působí v Ústavu podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je členem oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Vědeckovýzkumná práce prof. Konečného je zaměřena na ekonomiku a zdokonalování managementu podniku, zejména na efektivnost technického vývoje, řízení inovačních procesů a s tím spojené problémy strategického řízení, projektového řízení, marketingu, efektivnosti podnikatelských projektů, controllingu, finančního řízení podniku.
Více o autorovi: Prof. Ing. Konečný Miloš, DrSc.
PhDr. Válková Veronika

PhDr. Veronika Válková vystudovala latinu a historii na FFUK a oba tyto předměty vyučuje na šestiletém Gymnáziu Na Pražačce v Praze 3. Sama je absolventkou výtvarné větve tohoto gymnázia. Pod pseudonymem Adam Andres publikuje fantasy - dnes již kultovní sérii Wetemaa (více na www.wetemaa.cz). Pro SPN napsala řadu učebnic dějepisu pro ZŠ a gymnázia a metodických příruček k těmto učebnicím. Má pravidelný sloupek v časopise Rodina a škola. Kromě psaní ráda cestuje po Evropě i mimo ni (nejraději na Island), hraje na klavír, fotografuje (zvlášť broučky), vyšívá, studuje cizí jazyky, učí se kreslit ve Photoshopu, zabývá se etymologií, antroponomastikou, vulkanologií a vůbec vším, co se kde šustne.
Více o autorovi: PhDr. Válková Veronika
Ing. Bolotov Ilya, Ph.D., MAE (MBA)

V roce 2012 ukončil doktorské studium oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde od stejného roku působí na katedře mezinárodní obchodu. V rámci své výzkumné činnosti se věnuje problematice mezinárodního obchodu, světové krize, hospodářského cyklu, ruské ekonomiky a s nimi souvisejících témat. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a skript v českém a anglickém jazycích a článků v domácích a zahraničních časopisech. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce oborově povinných kurzů a kurzů v anglickém jazyce pro výměnné studenty na VŠE v Praze, Wirtschaftsuniversität Wien a jiných partnerských univerzitách VŠE v zahraničí. Spolupracuje s řadou ruských univerzit.
Více o autorovi: Ing. Bolotov Ilya, Ph.D., MAE (MBA)
Ing. Čajka Radek, Ph.D.

V roce 2013 dokončil postgraduální studium oboru Mezinárodní obchodní vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Od roku 2009 působí jako asistent a později odborný asistent na katedře mezinárodního obchodu. V rámci výzkumné činnosti se věnuje zejména problematice procesu měnové integrace v Evropě, teoriím mezinárodního obchodu a problematice konkurenceschopnosti. Je autorem řady odborných článků a pravidelně se aktivně účastní domácích a zahraničních ekonomických konferencí. Přednáší na univerzitách v Nantes a ve Vídni. Podílí se na výuce kurzů v anglickém jazyce jak pro studenty VŠE, tak pro studenty z partnerských univerzit.
Více o autorovi: Ing. Čajka Radek, Ph.D.
Doc. Ing. Seifertová Věra, CSc.

Absolvovala VŠE v Praze, kde od ukončení studia působila jako asistentka, odborná asistentka a docentka. Už od studií pracovala jako průvodkyně v několika jazycích, vedoucí zájezdu a delegátka u různých cestovních kanceláří. V roce 1990 založila a vedla vlastní incomingovou cestovní kancelář, především pro studenty z USA. Zastávala pozici marketingové a obchodní ředitelky v zahraniční CK ve Vídni. Na Fakultě dopravní ČVUT vytvořila a vyučovala předmět Management a marketing cestovního ruchu, přednášela na MÚVS ČVUT Praha. V letech 2002–2011 působila jako rektorka Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství. Aktivně se účastnila mnoha domácích a zahraničních konferencí a kongresů v oboru cestovní ruch a marketing (Mexiko, Kypr, Malta, Indie, Čína a další). V Oxfordu obdržela mezinárodní cenu Socrates Award – za osobní přínos v intelektuálním rozvoji moderní společnosti. V současné době je vedoucí katedry průvodcovské činnosti Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s. Je členkou Gastronomia Bohemica – na podporu rozvoje regionálního cestovního ruchu a vicepresidentka Marketingového klubu ČR.
Více o autorovi: Doc. Ing. Seifertová Věra, CSc.
Ing. Černá Iveta, Ph.D.

V roce 2008 ukončila doktorské studium oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Od roku 2005 působí na katedře mezinárodního obchodu tamtéž a vyučuje v magisterském programu International Business. Její pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity se zaměřují na oblast zahraniční a mezinárodní obchodní politiky, podpory podnikání, mezinárodního obchodu a mezinárodních obchodních operací. Od roku 2007 se spolupodílí na řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů VŠE „Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti“. Provádí korektury anglických odborných textů pro FEL ČVUT v Praze.
Více o autorovi: Ing. Černá Iveta, Ph.D.
Ing. Štěrbová Ludmila, CSc.

Vyučuje na katedře mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Je proděkankou Fakulty a zároveň akademickou ředitelkou bakalářského programu International Business a magisterského programu International Business– Central European Business Realities. Přednáší v angličtině na univerzitách v Lyonu, Moskvě, Mohuči, Innsbrucku a Jekatěrinburgu, spolupracuje s Evropskou hospodářskou komisí OSN jako členka týmu specialistů na práva k duševnímu vlastnictví, je externí lektorkou Úřadu průmyslového vlastnictví. V letech 1984–2006 zastávala různé pozice na Ministerstvu průmyslu a obchodu a jako diplomatka pracovala na Stálé misi ČR pro mezinárodní organizace v Ženevě, kde zastupovala Českou republiku ve Světové obchodní organizaci, koordinovala regionální skupinu států střední Evropy a Pobaltí, předsedala Lisabonské unii a zastávala funkci místopředsedkyně a výkonné předsedkyně Rozpočtového a programového výboru ve Světové organizaci duševního vlastnictví. Věnuje se problematice mezinárodního obchodu, zejména mnohostrannému obchodnímu systému, obchodní politice, mezinárodním organizacím a obchodním aspektům práv k duševnímu vlastnictví.
Více o autorovi: Ing. Štěrbová Ludmila, CSc.
Ing. Boukal Petr, Ph.D.

Od roku 1993 je odborným asistentem katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku ekonomiky organizací, v roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Kapitálová struktura podniku a možnosti její optimalizace. Jeho dalším zaměřením je ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací. Je garantem vedlejší specializace Fundraising a samostatných předmětů se zaměřením na NNO. Vede bakalářské i diplomové práce a účastní se výzkumné činnosti. Je autorem vysokoškolské učebnice, spoluautorem vysokoškolských skript a autorem odborných článků v českých i zahraničních časopisech.
Více o autorovi: Ing. Boukal Petr, Ph.D.
PhDr. ThLic. Suchánek Drahomír, Ph.D., Th.D.

Vystudoval dějiny mezinárodních vztahů a světové politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a katolickou teologii na Katolické teologické fakultě téže univerzity. V současné době působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Soustřeďuje se na problematiku církevních a středověkých dějin a svoji badatelskou činnost zaměřuje na obor papežských dějin a vztahů mezi duchovní a světskou mocí.
Více o autorovi: PhDr. ThLic. Suchánek Drahomír, Ph.D., Th.D.
Mgr. Charvát Jakub, Ph.D.

JAKUB CHARVÁT, Ph.D. (1985) vystudoval obor Politické teorie a současné dějiny (Mgr.) a Politologie (Ph.D.) na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2010 působí na Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha v pozicích akademického pracovníka a tajemníka katedry. Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na především problematiku volebních systémů a politiky volebních reforem v teorii a praxi, dále pak na analýzu československé a české politiky či na problematiku stranických systémů.
Více o autorovi: Mgr. Charvát Jakub, Ph.D.
Autoři 1-10 (celkem 377)
 
Nákupní košík
0 ks Celkem kusů:
0,- € V ceně:
Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše loga ke stažení
Naše knihy v zahraničí
Knihy pro MS Office
Stránky jsou aktualizovány k 24. 10. 2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist