Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charakteristika autorů z oblasti Psychologie

Prof. MUDr. Bouček Jaroslav, CSc.

Jako přednášející se velkou měrou zasluhuje nejen o dobré vzdělání svých studentů, ale přednáší rovněž pro posluchače postgraduálního vzdělávání. Zároveň je členem zkušební komise ILF u atestací v Praze a Brně. Ročně uskutečňuje několik regionálních seminářů a celostátních i mezinárodních konferencí, na nichž se významným způsobem zasazuje o šíření moderních terapeutických metod, využívání nových psychoterapeutických směrů a psychofarmak. Je zejména zastáncem integrované psychiatrické péče. Se svými poznatky seznamuje nejen odborníky – psychiatry, ale dosahuje i spolupráce s praktickými lékaři
Více o autorovi: Prof. MUDr. Bouček Jaroslav, CSc.
Doc. PhDr. Cakirpaloglu Panajotis, Dr.Sc.

Odborník v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a vývojové neuropsychologie. Vystudoval jednooborovou psychologii na univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje, Makedonie. Titul CSc. v oboru sociální psychologie získal na bělehradské univerzitě a tamtéž i titul DrSc. v oboru vývojová neuropsychologie. Dlouhodobě se věnuje výzkumu veřejného mínění, politické psychologii, procesům socializace a sociální stratifikace, psychologii etiky a hodnocení, psychologii osobnosti a vývojové neuropsychologii
Více o autorovi: Doc. PhDr. Cakirpaloglu Panajotis, Dr.Sc.
PhDr. Cenková Tamara

Vystudovala FF UK Praha, katedra psychologie, v roce 1987 obhájila doktorát. Od roku 1982 do 1993 pracovala jako vězeňský psycholog ve věznicích v ČR, od roku 1994 měla soukromou psychologickou praxi. Věnovala se z 60% dětem a zbytek času věnovala dospělým. Zaměření: poruchy učení a chování, psychosomatická onemocnění, mezilidské vztahy. Přednášela, psala do populárních časopisů psychologii všedního života. Spolupracovala s televizemi v různých pořadech.
Více o autorovi: PhDr. Cenková Tamara
Češková – Lukášová Dana

Profesně se zabývá firemním poradenstvím HRM a RLZ: formování týmů, příprava kariérního růstu, rozvoje manažerského potenciálu, koučovacími technikami. Věnuje se přednáškové činnosti tematicky zaměřené na rozvoj „měkkých dovedností“. Zabývá se terapeutickou činností.
Více o autorovi: Češková – Lukášová Dana
MUDr. Daneš Luděk, CSc.

Odborný psychiatr a sexuolog Sexuologického ústavu v Praze a sex. ambulance na Poliklinice zahradní město. Vystudoval Fakultu Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zejména diagnostikou a léčbou sexuálních dysfunkcí mužů a žen a vyšetřením plodnosti mužů. Je soudní znalec v odvětví psychiatrie a sexuologie.
Více o autorovi: MUDr. Daneš Luděk, CSc.
PhDr. Dosedlová Jaroslava , Ph.D.

Autorka působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, aplikovanou sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata pozitivní psychologie (well-being), sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu dvou zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt). Vzdělání si doplňovala i po návratu do ČR a rozšiřovala ho i směrem k dalším somaticky orientovaným terapeutickým směrům.
Více o autorovi: PhDr. Dosedlová Jaroslava , Ph.D.
Doc. PaeDr. Fialová Ludmila, Ph.D.

Autorka je docentkou na Fakultě tělesné výchovy a sportu, na katedře pedagogiky, psychologie a didaktiky. Přednáší didaktiku školní tělesné výchovy, modelové situace ve školní praxi a také psychologické aspekty sebepojetí a tělesného sebepojetí. Publikovala přes 120 vědeckých a odborných článků, výukových textů a výzkumných zpráv ve 4 jazycích - česky, anglicky, německy, rusky. Podílela se na řešení 33 grantových úkolů (7 mezinárodních).
Více o autorovi: Doc. PaeDr. Fialová Ludmila, Ph.D.
MUDr. Fifková Hanka

Autorka se věnuje především psychoterapii sexuálních dysfunkcí a neuros, zabývá se problematikou sexuálních deviací, sexuálního zneužívání, modifikovala systém péče o transsexuální klienty, realizuje se v osvětové činnosti v rámci prevence AIDS.
Více o autorovi: MUDr. Fifková Hanka
Mgr. Fischerová – Katzerová Vlaďka

Profesně se zabývá firemním poradenstvím HRM a RLZ: výběrová řízení na vyšší manažerské pozice, formování týmů, příprava kariérního růstu – analýza a rozvoj manažerského potenciálu, koučink. Věnuje se také přednáškové činnosti, která je tematicky zaměřena na rozvoj „měkkých dovedností“. Pracuje jako terapeut a externě působí na VŠ J. A. Komenského, kde přednáší Moderní rétoriku a komunikaci.
Více o autorovi: Mgr. Fischerová – Katzerová Vlaďka
Doc. RNDr. Fišar Zdeněk, CSc.

Vystudoval fyziku, specializaci biofyziku na MFF UK v Praze, postgraduální studium biologických věd ukončil v oboru mikrobiologie a imunologie na Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Dlouhodobě se věnuje studiu mechanismů účinků psychofarmak, především antidepresiv. Působí jako docent a vědecký pracovník na Psychiatrické klinice 1. LF UK v Praze. Publikoval více než 100 odborných článků a učebních textů a několik monografií s tématikou biologické psychiatrie.
Více o autorovi: Doc. RNDr. Fišar Zdeněk, CSc.
Autoři 1-10 (celkem 55)
 
Nákupní košík
Nemáte v košíku
žádné zboží


Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše knihy v zahraničí
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist