>Kariéra a rozvoj dovedností>Vedení lidí v praxi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vedení lidí v praxi

Cena: 8,56

Efektivní komunikace pro manažery

Jiřincová Božena


Praktická příručka pro manažery přináší řadu cenných zkušeností z oblasti komunikace. Získejte nejen praktický návod, ale i vysvětlení, na jakých základech komunikace stojí. Renomovaná česká autorka prezentuje komunikační dovednosti na konkrétních činnostech manažera, tedy na modelových situacích, ve kterých se vedoucí pracovník ocitá každý den. PhDr. Božena Jiřincová čerpá zejména z vlastních praktických zkušeností, získaných při práci s manažery ve firmách a z vedení výcviků komunikativních dovedností. Publikace může sloužit také jako manuál pro řešení určitých komunikačních situací, obsahuje doporučení, jak v takových situacích jednat a obstát před svými podřízenými.

17×24 cm | 144 stran | 978-80-247-1708-1 | Katalog. č. knihy: 2711
ks  
Detail knihy: Efektivní komunikace pro manažery
Cena: 11,57

Firemní vzdělávání
Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků

Bartoňková Hana


Zabýváte se ve své profesi, či při svém studiu vzděláváním pracovníků ve firmě? Máte na starost rozvoj pracovníků a hledáte možné a vhodné cesty pro co nejlepší postup tvorby strategie firemního vzdělávání? Zabýváte se již nyní, nebo se chcete v budoucnu zabývat řízením a rozvojem lidských zdrojů? Působíte jako lektor v oblasti vzdělávání pracovníků? Studujete obory související s řízením a rozvojem lidských zdrojů, či personálním managementem? Pak je tato kniha určena právě vám. Pomůže vám dívat se na vzdělávání pracovníků ve firmě z perspektivy strategického a kompetenčního přístupu. Usnadní vám orientaci v prostředí a v množství zdrojů, které můžete využít pro přípravu, realizaci, či vyhodnocení firemního vzdělávání. Ukáže vám, jak je důležité nahlížet na firemní vzdělávání z hlediska celkové strategie firmy, jak se celková strategie firmy může odrazit ve strategii firemního vzdělávání a co tvorba strategie vzdělávání následně znamená pro realizaci samotného vzdělávání pracovníků.

17×24 cm | 208 stran | 978-80-247-2914-5 | Katalog. č. knihy: 2768
ks  
Detail knihy: Firemní vzdělávání Více o autorovi: Bartoňková Hana
Cena: 9,89

Grafologie pro personalisty a manažery

Fischerová–Katzerová Vlaďka, Češková–Lukášová Dana


Chcete se rychleji orientovat v myšlení a chování svých profesních partnerů? Toužíte podpořit své sebepoznání, vlastní seberozvoj a zvýšit svou sociální inteligenci? Pomoci vám může Grafologie pro personalisty a manažery, nová kniha renomovaných autorek a grafoložek Vlaďky Fischerové-Katzerové a Dany Češkové-Lukášové. Svou pozornost zaměřily tentokrát na manažery, personalisty a odborníky z oblasti rozvoje lidských zdrojů. Srovnávají základní styly manažerského vedení s jednotlivými styly písma, vše podtrhují názornými příklady z praxe. Zabývají se i vlastnostmi, které jsou žádané u personalistů, a popisují, jakým způsobem se projevují v písmu.

17×24 cm | 152 stran | 978-80-247-1552-0 | Katalog. č. knihy: 3157
ks  
Detail knihy: Grafologie pro personalisty a manažery Více o autorovi: Fischerová–Katzerová Vlaďka, Češková–Lukášová Dana
Ušetříte 2,15 €Sleva30%

Hodnocení a řízení výkonnosti

Wagnerová Irena


Výkonnost pracovníka a pracovní hodnocení jsou velká a stále se vyvíjející témata psychologie práce a organizace. Není na světě snad firma, která by se právě těmito oblastmi nemusela intenzivně zabývat. Poznejte proto spolu s námi nejprogresivnější metody rozvoje pracovní výkonnosti v moderních firmách. Seznamte se s řízením podle cílů, s hodnocením podle klíčových kompetencí či s koncepcí Balanced Scorecard a 360° zpětnou vazbou. Jako odborníci v oblasti lidských zdrojů, manažeři na všech úrovních řízení, poradci firem, podnikatelé či studenti jistě plně oceníte principy, které vám předkládáme. Věříme, že pro vás bude tato kniha odborným přínosem a inspirací ke zdokonalení řízení ve vaší firmě.öž

Původní cena 7,27 €, současná cena 5,12

17×24 cm | 128 stran | 978-80-247-2361-7 | Katalog. č. knihy: 2721
ks  
Detail knihy: Hodnocení a řízení výkonnosti Více o autorovi: Wagnerová Irena
Cena: 8,27

Hodnocení pracovníků

Hroník František


Znalosti a lidé jsou hlavními kapitály podniku. Najít ve správný čas na správném místě správného pracovníka není vůbec snadné. Kniha PhDr. Františka Hroníka „Hodnocení pracovníků“ se proto osobitým, kreativním a velmi praktickým způsobem zaměřuje na oblast hodnocení pracovníků. Vždyť pravidelné hodnocení zaměstnance přispívá k vytvoření motivačního firemního klimatu, napomáhá otevřené komunikaci uvnitř podniku a ke vzájemnému sdílení firemních hodnot a principů. Publikace je tak určena nejen všem řídícím pracovníkům, ale i jejich podřízeným.

17×24 cm | 128 stran | 978-80-247-1458-5 | Katalog. č. knihy: 2703
ks  
Detail knihy: Hodnocení pracovníků Více o autorovi: Hroník František
Ušetříte 1,29 €Sleva18%

Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost

Pilařová Irena


Není to tak dávno, co si mnozí manažeři pokládali otázky: "Hodnotit či nehodnotit pravidelně svoje pracovníky? Nestačí, že jsem s nimi v každodenním kontaktu? Není systematické hodnocení nadbytečné?" Doba ale již pokročila, a tak jejich otázka zní trochu jinak: "Jakým způsobem hodnotit, jak často a jak s výsledky hodnocení nakládat?" Kniha Mgr. Ireny Pilařové přináší ucelené informace a návody jak postupovat právě při tak důležité aktivitě, jakou je hodnocení pracovníků. Jejím cílem je seznámit čtenáře především se smyslem a možnostmi jak využít hodnocení zaměstnanců jako efektivního nástroje zvyšování výkonu a motivace a současně ukázat možnosti jak propojit systém hodnocení s dalšími personálními nástroji, jako je například odměňování a rozvoj zaměstnanců. Publikaci jistě ocení mnozí výkonní manažeři a personalisté, kteří se zajímají o různé přístupy k hodnocení zaměstnanců a konkrétní návody jak vést hodnotící pohovor.

Původní cena 7,27 €, současná cena 5,98

17×24 cm | 128 stran | 978-80-247-2042-5 | Katalog. č. knihy: 2859
ks  
Detail knihy: Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost
Cena: 9,89

Jak efektivně vést porady

Kaňáková Eva


Také máte dojem, že porady jsou "zbytečným mrháním času" či "nenasytným žroutem energie"? Přemýšlíte o tom, jak čas strávený na poradách nepromrhat, jak udělat z porad efektivní setkání pracovníků, namísto nudné hodinky podřimování? Pak je příručka Jak efektivně vést porady určena právě vám. Autorka vás krok za krokem provede základními principy vedení porad, nabídne k tomuto procesu potřebné nástroje a poradí, jak zvládnout a přežít krizové situace, jak využít poradu k motivování, nastartování pracovníků i k prevenci jejich "psychickému vyhoření".

17×24 cm | 176 stran | 978-80-247-1625-1 | Katalog. č. knihy: 2709
ks  
Detail knihy: Jak efektivně vést porady
Cena: 5,98

Jak motivovat svůj tým

Forsyth Patrick


Hlavním cílem knihy Patricka Forsytha je zaměřit se na zlepšování výkonnosti lidí, zvláště pak na to, jak můžete pomocí motivace vytvářet, udržovat a zlepšovat výkonnost vašich zaměstnanců. Vždyť v současném konkurenčním prostředí již zdaleka neplatí, že pouze špatná výkonnost potřebuje zlepšení, ale platí filozofie, že i nejlepší výkony se mohou zlepšit. Naučte se proto spolu s námi snížit negativní postoje a reakce lidí ve vašem týmu, poznejte řadu správných a účinných stimulů ke zkvalitnění práce podřízených a osvojte si jednoduché komunikační techniky.

Původní cena 169 Kč, současná cena 139 Kč, 5,98

17×24 cm | 112 stran | 978-80-247-2128-6 | Katalog. č. knihy: 2717
ks  
Detail knihy: Jak motivovat svůj tým
Cena: 9,19

Jak řešit konflikty s podřízenými

Medlíková Olga


Říká se, že vedoucí pracovník věnuje až dvě třetiny svého pracovního času situacím tak či onak spjatým s mezilidskými vztahy. To znamená, že na koncepční práci, strategické úvahy či plánování mu zbývá velice málo času. Řada vynikajících knih uvádí rozmanité funkční strategie, jak řešit různé náročné situace ve firmách. Málokdy se ale tyto publikace zabývají i slovní či formulační stránkou vhodných reakcí. Tuto mezeru se snaží zaplnit PaedDr. Olga Medlíková svou knihou „Jak řešit konflikty s podřízenými“, která je vlastně malým uživatelským manuálem pro lidi v manažerských pozicích. Jejím cílem není komplexní pohled na management, ale praktický „návod k použití“ pro čtenáře-manažery při řešení konfliktních či jinak obtížných situací. Jádrem díla jsou proto kapitoly o konfliktu, zvládání manipulace, vyjadřování ve vypjatých okamžicích a příklady řešení náročných situací.

17×24 cm | 136 stran | 978-80-247-1732-6 | Katalog. č. knihy: 2712
ks  
Detail knihy: Jak řešit konflikty s podřízenými Více o autorovi: Medlíková Olga
Ušetříte 1,72 €Sleva21%

Jak vést svůj tým

Bělohlávek František


Zkoumáme-li dnešní firmy a instituce z hlediska jejich poslání a naplňování cílů, zjišťujeme, jak důležité je, aby přijaly týmový přístup k vytváření své produkce nebo poskytování služeb. Na druhé straně si však také všimneme, jak málo se na tento způsob práce dbá a jaké ztráty vznikají nerespektováním principů týmové práce. Nejsou to ani finance, ani strategie či technologie, ale je to týmová práce, která zůstává hlavní konkurenční výhodou na trhu. Kniha poskytuje návody k jednání, které jsou teoreticky poměrně jednoduché, ale je obtížné vnášet je do každodenního života organizací. Je orientována spíše prakticky, vychází z osobních zkušeností autora - konzultanta a trenéra managementu v různých podnikatelských prostředích. Zásady popsané v jednotlivých kapitolách jsou doloženy formou případových studií, které přinášejí zajímavé informace ze života jednotlivých firem. Doufáme, že i vám se stanou inspirací pro vaši řídící práci, a přejeme vám mnoho úspěchů při vedení vašeho týmu.

Původní cena 8,13 €, současná cena 6,41

17×24 cm | 144 stran | 978-80-247-1975-7 | Katalog. č. knihy: 2833
ks  
Detail knihy: Jak vést svůj tým Více o autorovi: Bělohlávek František
Tituly 1-10 (celkem 21)
 

Stránky jsou aktualizovány k 25.07.2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist