0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Dějiny českých médií

Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
19,64 16,69 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 36445 n: 27111459r: 9687
Tlačená kniha
Šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 9687
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.
   
Noviny, časopisy, agenturní žurnalistika, filmy, rozhlasové a televizní vysílání, velká část internetové produkce (internetová verze tradičních médií, zpravodajské portály a blogy, mluvené slovo, filmy a hudba pro reprodukci či ukládání) a některé síťové služby jsou součástí jak naší každodennosti, tak ekonomické existence společnosti a politického rozhodování. Jsou také významným zdrojem kulturní produkce. V druhém vydání knihy došlo k velkým změnám především v kapitolách o médiích v meziválečném Československu a po roce 1989. Poslední kapitola zachycuje nástup internetové komunikace a digitalizaci českých médií.

Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol, učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury i všem, kdo potřebují či chtějí rozvíjet svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Dějiny českých médií

Úvod: Masová média v proměnách času a společnosti
1. Masová média jako historické téma
1.1 Co jsou masová média
1.1.1 Tisk
1.1.2 Film a kinematografie
1.1.3 Vysílací média
1.1.4 Internet
1.1.5 Vztah masových médií a žurnalistiky
1.1.6 Žurnalistika jako povolání
1.2 Přístupy k dějinám masových médií 
1.2.1 Masová média jako součást vývoje lidské komunikace 
1.2.2 Sociálně historický přístup k dějinám médií 
1.3 Periodizace dějin českých médií 
2. Počátky rozvoje tištěných médií. Od poloviny 15. století do osmdesátých let 18. století
2.1 Evropa od Gutenbergova vynálezu k Velké francouzské revoluci 
2.1.1 Vznik moderních společností 
2.1.2 Od renesance k osvícenství 
2.1.3 Počáteční rozvoj tisku od poloviny 15. století 
2.1.4 Počátky periodického tisku 
2.2 České země od Jiřího z Poděbrad po josefínské reformy 
2.2.1 Od pozdní gotiky k humanismu 
2.2.2 Rozvoj tištěných médií v českých zemích do sklonku 18. století 
2.2.3 Jan Amos Komenský: zárodky reflexe médií 
3. Tisk jako faktor národního sebeuvědomování. Od devadesátých let 18. století do čtyřicátých let 19. století
3.1 Evropa a svět Velké francouzské revoluce, Napoleona a první poloviny 19. století  
3.1.1 Sebeuvědomování evropských národů 
3.1.2 Preromantismus 
3.1.3 Romantismus 
3.1.4 Počátky realismu 
3.1.5 Tisk v 19. století 
3.2 České země v období počátků moderního národního vědomí 
3.2.1 Národní sebeuvědomování v českých zemích 
3.2.2 Kulturní život v českém prostředí 
3.3 Český periodický tisk od Krameria k Havlíčkovi 
3.3.1 Odborné a vědecké časopisy 
4. Vznik a rozvoj politického tisku v Čechách. Od sklonku čtyřicátých let do počátku devadesátých let 19. století
4.1 Evropa a svět v roce 1848 a ve druhé polovině 19. století 
4.1.1 Rok 1848 
4.1.2 Druhá polovina 19. století v Evropě a ve světě 
4.2 České země od roku 1848 do přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století  
4.2.1 Kulturní a umělecký život ve druhé polovině 19. století 
4.3 Tisk v českých zemích ve druhé polovině 19. století 
4.3.1 Tisk v českých zemích během revolučních let a jejich dozvuků 
4.3.2 Tisk v době neoabsolutistické represe 1851–1860 5
4.3.3 Český tisk a česká žurnalistika v letech 1860–1889 
5. Rozvoj tisku politických stran. Od devadesátých let 19. století do vzniku Československa v říjnu 1918
5.1 Evropa a svět od zlaté éry technického rozvoje ke světové válce 
5.1.1 Rozvoj techniky 
5.1.2 Velká válka 
5.1.3 Fin de siècle 
5.1.4 Secese 
5.1.5 Tisk jako průmyslové odvětví 
5.1.6 Nástup kinematografie 
5.1.7 Masová média a masová společnost 
5.2 Od punktací ke vzniku samostatného státu 
5.2.1 Kulturní život na počátku nového století 
5.3 Česká média na přelomu století 
5.3.1 Tisk národně liberálního tábora 
5.3.2 Tisk sociálnědemokratického tábora 
5.3.3 Tisk katolického tábora 
5.3.4 Tisk agrárního tábora 
5.3.5 Tisk národně sociálního tábora 
5.3.6 Český tisk mimo české země 9
5.3.7 Média v období první světové války 
6. Média v meziválečném Československu. Od roku 1918 do roku 1938
6.1 Evropa a svět mezi dvěma válkami 
6.1.1 Kultura a umění po válce a proti válce 
6.1.2 Nástup rozhlasového vysílání 
6.2 Dvě desetiletí samostatného Československa 
6.2.1 Kulturní život první republiky 
6.3 Česká média v meziválečném období 
6.3.1 Struktura tištěných médií v meziválečném Československu 
6.3.2 Velké vydavatelské koncerny první republiky 
6.3.3 Bulvární tisk 
6.3.4 Tiskové kanceláře v samostatném Československu 
6.3.5 Novinářské organizace 
6.3.6 Rozvoj rozhlasového vysílání 
6.3.7 Počátky televizního přenosu obrazu 
6.3.8 Rozvoj odborného zájmu o média 
7. Média během druhé republiky a protektorátu. Od roku 1938 do roku 1945
7.1 Evropa a svět od Mnichova do jara 1945 7.1.1 Postavení médií během druhé světové války 
7.2 Druhá republika a protektorátní období 
7.2.1 Období druhé republiky 
7.2.2 Období protektorátu 
7.3 Česká média v období druhé republiky 
7.4 Média v době protektorátu Čechy a Morava 
7.4.1 Cenzura protektorátního tisku 
7.4.2 Legální tisk a aktivističtí novináři 
7.4.3 Rozhlas v protektorátu Čechy a Morava 
7.4.4 Domácí ilegální tisk 
7.4.5 Média působící v zahraničí a ze zahraničí
8. Média v procesu společenské obnovy a politické polarizace. Od roku 1945 do 1948
8.1 Evropa a svět po roce 1945 
8.1.1 Kultura a literatura po roce 1945 
8.1.2 Poválečná obnova médií 
8.2 Necelé a krátké tři roky obnoveného Československa 
8.3 Média v obnoveném Československu 
8.3.1 Personální očista českých médií 
8.3.2 Organizační a strukturní změny po roce 1945 
8.3.3 Média v politickém zápase třetí republiky 
9. Média ve službách budování socialismu a studené války. Od roku 1948 do začátku druhé poloviny padesátých let 20. století
9.1 Evropa a svět rozdělené mezi Východ a Západ 
9.1.1 Padesátá léta v umění
9.1.2 Poválečný film 
9.1.3 Televize a politika 
9.2 Československo mezi únorovým převratem a polovinou padesátých let  
9.2.1 Budovatelské umění 
9.2.2 Umělecké alternativy 
9.3 Média v období budování socialismu 
9.3.1 Role médií v únoru 1948 
9.3.2 Změny v médiích po únoru 1948 
9.3.3 Vývoj periodického tisku 
9.3.4 Rozhlasové vysílání od února 1948 do poloviny padesátých let 
9.3.5 Počátky televizního vysílání 
9.3.6 Exilová periodika a vysílání ze zahraničí 
10. Liberalizace médií a veřejného života. Od druhé poloviny padesátých let 20. století do roku 1969
10.1 Evropa a svět v zajetí studené války, snů a nadějí 
10.1.1 Umění a nový životní styl 
10.1.2 Odpovědnost umělce 
10.1.3 Film šedesátých let 
10.1.4 Rozvoj televize 
10.1.5 Rozvoj studia médií 
10.2 Československo na cestě k pražskému jaru a jeho konci 
10.2.1 Kulturní život v období uvolňování 
10.3 Česká média v období „tání“ 
10.3.1 Proměny periodického tisku od druhé poloviny padesátých let do roku 1967 
10.3.2 Vývoj rozhlasového a televizního vysílání do roku 1967 
10.3.3 Žurnalistika na cestě k profesionalizaci 
10.4 Demokratizace médií v době pražského jara 10.4.1 Mediální politika ÚV KSČ a média 
10.4.2 Média v období pražského jara a po invazi 
11. Média jako výraz i nástroj normalizace. Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století
11.1 Evropa a svět od letu na Měsíc ke konci studené války 
11.1.1 Nástup postmodernismu v umění 
11.1.2 Masová média sedmdesátých a osmdesátých let 
11.2 Československo v době normalizace 
11.3 Média v ČSSR od potlačení pražského jara do roku 1989 
11.3.1 Nástup normalizace v médiích 
11.3.2 Média v „bezčasí“ konsolidovaných poměrů 
12. Vývoj médií po roce 1989. Poslední dekáda 20. století a výhled do 21. století
12.1 Evropa a svět po pádu železné opony 
12.1.1 Nástup internetové komunikace 
12.1.2 Kultura a umění devadesátých let 
12.1.3 Masová média po roce 1990 
12.2 Československo a Česká republika ve sjednocující se Evropě 
12.2.1 Proměny kulturního života po roce 1989 
12.3 Česká média v devadesátých letech 
12.3.1 Česká média ve fázi transformace 
12.3.2 Konsolidace českých médií od poloviny devadesátých let do závěru první dekády 21. století 
12.3.3 Internetizace a digitalizace českých médií 
12.3.4 Závěrem: hlavní rysy současných českých médií 
Summary  
Seznam vyobrazení zařazených do textu  
Použitá literatura  
Jmenný rejstřík  

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 10.56MB | 10.56MB | 19.06MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Dějiny českých médií

Tlačená kniha

Dátum vydania: 18. 10. 2019
Katalógové číslo: 24045
ISBN: 978-80-271-0553-3
Formát/strán: 167×240, 456 strán
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 10.56 MB | 10.56 MB | 19.06 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Dějiny českých médií

Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
19,64 16,69 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 36445 n: 27111459r: 9687
Tlačená kniha
Šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 9687
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.
   
Noviny, časopisy, agenturní žurnalistika, filmy, rozhlasové a televizní vysílání, velká část internetové produkce (internetová verze tradičních médií, zpravodajské portály a blogy, mluvené slovo, filmy a hudba pro reprodukci či ukládání) a některé síťové služby jsou součástí jak naší každodennosti, tak ekonomické existence společnosti a politického rozhodování. Jsou také významným zdrojem kulturní produkce. V druhém vydání knihy došlo k velkým změnám především v kapitolách o médiích v meziválečném Československu a po roce 1989. Poslední kapitola zachycuje nástup internetové komunikace a digitalizaci českých médií.

Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol, učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury i všem, kdo potřebují či chtějí rozvíjet svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Dějiny českých médií

Úvod: Masová média v proměnách času a společnosti
1. Masová média jako historické téma
1.1 Co jsou masová média
1.1.1 Tisk
1.1.2 Film a kinematografie
1.1.3 Vysílací média
1.1.4 Internet
1.1.5 Vztah masových médií a žurnalistiky
1.1.6 Žurnalistika jako povolání
1.2 Přístupy k dějinám masových médií 
1.2.1 Masová média jako součást vývoje lidské komunikace 
1.2.2 Sociálně historický přístup k dějinám médií 
1.3 Periodizace dějin českých médií 
2. Počátky rozvoje tištěných médií. Od poloviny 15. století do osmdesátých let 18. století
2.1 Evropa od Gutenbergova vynálezu k Velké francouzské revoluci 
2.1.1 Vznik moderních společností 
2.1.2 Od renesance k osvícenství 
2.1.3 Počáteční rozvoj tisku od poloviny 15. století 
2.1.4 Počátky periodického tisku 
2.2 České země od Jiřího z Poděbrad po josefínské reformy 
2.2.1 Od pozdní gotiky k humanismu 
2.2.2 Rozvoj tištěných médií v českých zemích do sklonku 18. století 
2.2.3 Jan Amos Komenský: zárodky reflexe médií 
3. Tisk jako faktor národního sebeuvědomování. Od devadesátých let 18. století do čtyřicátých let 19. století
3.1 Evropa a svět Velké francouzské revoluce, Napoleona a první poloviny 19. století  
3.1.1 Sebeuvědomování evropských národů 
3.1.2 Preromantismus 
3.1.3 Romantismus 
3.1.4 Počátky realismu 
3.1.5 Tisk v 19. století 
3.2 České země v období počátků moderního národního vědomí 
3.2.1 Národní sebeuvědomování v českých zemích 
3.2.2 Kulturní život v českém prostředí 
3.3 Český periodický tisk od Krameria k Havlíčkovi 
3.3.1 Odborné a vědecké časopisy 
4. Vznik a rozvoj politického tisku v Čechách. Od sklonku čtyřicátých let do počátku devadesátých let 19. století
4.1 Evropa a svět v roce 1848 a ve druhé polovině 19. století 
4.1.1 Rok 1848 
4.1.2 Druhá polovina 19. století v Evropě a ve světě 
4.2 České země od roku 1848 do přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století  
4.2.1 Kulturní a umělecký život ve druhé polovině 19. století 
4.3 Tisk v českých zemích ve druhé polovině 19. století 
4.3.1 Tisk v českých zemích během revolučních let a jejich dozvuků 
4.3.2 Tisk v době neoabsolutistické represe 1851–1860 5
4.3.3 Český tisk a česká žurnalistika v letech 1860–1889 
5. Rozvoj tisku politických stran. Od devadesátých let 19. století do vzniku Československa v říjnu 1918
5.1 Evropa a svět od zlaté éry technického rozvoje ke světové válce 
5.1.1 Rozvoj techniky 
5.1.2 Velká válka 
5.1.3 Fin de siècle 
5.1.4 Secese 
5.1.5 Tisk jako průmyslové odvětví 
5.1.6 Nástup kinematografie 
5.1.7 Masová média a masová společnost 
5.2 Od punktací ke vzniku samostatného státu 
5.2.1 Kulturní život na počátku nového století 
5.3 Česká média na přelomu století 
5.3.1 Tisk národně liberálního tábora 
5.3.2 Tisk sociálnědemokratického tábora 
5.3.3 Tisk katolického tábora 
5.3.4 Tisk agrárního tábora 
5.3.5 Tisk národně sociálního tábora 
5.3.6 Český tisk mimo české země 9
5.3.7 Média v období první světové války 
6. Média v meziválečném Československu. Od roku 1918 do roku 1938
6.1 Evropa a svět mezi dvěma válkami 
6.1.1 Kultura a umění po válce a proti válce 
6.1.2 Nástup rozhlasového vysílání 
6.2 Dvě desetiletí samostatného Československa 
6.2.1 Kulturní život první republiky 
6.3 Česká média v meziválečném období 
6.3.1 Struktura tištěných médií v meziválečném Československu 
6.3.2 Velké vydavatelské koncerny první republiky 
6.3.3 Bulvární tisk 
6.3.4 Tiskové kanceláře v samostatném Československu 
6.3.5 Novinářské organizace 
6.3.6 Rozvoj rozhlasového vysílání 
6.3.7 Počátky televizního přenosu obrazu 
6.3.8 Rozvoj odborného zájmu o média 
7. Média během druhé republiky a protektorátu. Od roku 1938 do roku 1945
7.1 Evropa a svět od Mnichova do jara 1945 7.1.1 Postavení médií během druhé světové války 
7.2 Druhá republika a protektorátní období 
7.2.1 Období druhé republiky 
7.2.2 Období protektorátu 
7.3 Česká média v období druhé republiky 
7.4 Média v době protektorátu Čechy a Morava 
7.4.1 Cenzura protektorátního tisku 
7.4.2 Legální tisk a aktivističtí novináři 
7.4.3 Rozhlas v protektorátu Čechy a Morava 
7.4.4 Domácí ilegální tisk 
7.4.5 Média působící v zahraničí a ze zahraničí
8. Média v procesu společenské obnovy a politické polarizace. Od roku 1945 do 1948
8.1 Evropa a svět po roce 1945 
8.1.1 Kultura a literatura po roce 1945 
8.1.2 Poválečná obnova médií 
8.2 Necelé a krátké tři roky obnoveného Československa 
8.3 Média v obnoveném Československu 
8.3.1 Personální očista českých médií 
8.3.2 Organizační a strukturní změny po roce 1945 
8.3.3 Média v politickém zápase třetí republiky 
9. Média ve službách budování socialismu a studené války. Od roku 1948 do začátku druhé poloviny padesátých let 20. století
9.1 Evropa a svět rozdělené mezi Východ a Západ 
9.1.1 Padesátá léta v umění
9.1.2 Poválečný film 
9.1.3 Televize a politika 
9.2 Československo mezi únorovým převratem a polovinou padesátých let  
9.2.1 Budovatelské umění 
9.2.2 Umělecké alternativy 
9.3 Média v období budování socialismu 
9.3.1 Role médií v únoru 1948 
9.3.2 Změny v médiích po únoru 1948 
9.3.3 Vývoj periodického tisku 
9.3.4 Rozhlasové vysílání od února 1948 do poloviny padesátých let 
9.3.5 Počátky televizního vysílání 
9.3.6 Exilová periodika a vysílání ze zahraničí 
10. Liberalizace médií a veřejného života. Od druhé poloviny padesátých let 20. století do roku 1969
10.1 Evropa a svět v zajetí studené války, snů a nadějí 
10.1.1 Umění a nový životní styl 
10.1.2 Odpovědnost umělce 
10.1.3 Film šedesátých let 
10.1.4 Rozvoj televize 
10.1.5 Rozvoj studia médií 
10.2 Československo na cestě k pražskému jaru a jeho konci 
10.2.1 Kulturní život v období uvolňování 
10.3 Česká média v období „tání“ 
10.3.1 Proměny periodického tisku od druhé poloviny padesátých let do roku 1967 
10.3.2 Vývoj rozhlasového a televizního vysílání do roku 1967 
10.3.3 Žurnalistika na cestě k profesionalizaci 
10.4 Demokratizace médií v době pražského jara 10.4.1 Mediální politika ÚV KSČ a média 
10.4.2 Média v období pražského jara a po invazi 
11. Média jako výraz i nástroj normalizace. Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století
11.1 Evropa a svět od letu na Měsíc ke konci studené války 
11.1.1 Nástup postmodernismu v umění 
11.1.2 Masová média sedmdesátých a osmdesátých let 
11.2 Československo v době normalizace 
11.3 Média v ČSSR od potlačení pražského jara do roku 1989 
11.3.1 Nástup normalizace v médiích 
11.3.2 Média v „bezčasí“ konsolidovaných poměrů 
12. Vývoj médií po roce 1989. Poslední dekáda 20. století a výhled do 21. století
12.1 Evropa a svět po pádu železné opony 
12.1.1 Nástup internetové komunikace 
12.1.2 Kultura a umění devadesátých let 
12.1.3 Masová média po roce 1990 
12.2 Československo a Česká republika ve sjednocující se Evropě 
12.2.1 Proměny kulturního života po roce 1989 
12.3 Česká média v devadesátých letech 
12.3.1 Česká média ve fázi transformace 
12.3.2 Konsolidace českých médií od poloviny devadesátých let do závěru první dekády 21. století 
12.3.3 Internetizace a digitalizace českých médií 
12.3.4 Závěrem: hlavní rysy současných českých médií 
Summary  
Seznam vyobrazení zařazených do textu  
Použitá literatura  
Jmenný rejstřík  

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

E-kniha 11,41 -15 %
Tlačená 10,59 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 10,59 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 5,99 -54 %
E-kniha 8,70 -15 %
E-kniha 8,40 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.