0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Dějiny psychologie

E-kniha
PDF
12,57 10,68 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 14889 n: 24769660r: 3278
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 3278
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
V případě, že si přejete zakoupit nové aktuální vydání, následujte prosím odkaz zde

Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.).
Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů i ukázky děl. Jednotlivá témata jsou uspořádána velmi přehledně a čtivě. Učebnice je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Dějiny psychologie

O AUTORCE 10

PŘEDMLUVA 11
DÍL A
VÝVOJ PSYCHOLOGIE V RÁMCI NOVODOBÉ EVROPSKÉ FILOZOFIE
1.
RACIONALISMUS 17
1.1
René Descartes (1596–1650) 17
1.2
Baruch (Benedikt) Spinoza (1632–1677) 21
1.3
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 23
1.4
Christian Wolff (1679–1754) 26
2.
EMPIRISMUS A ASOCIANISMUS 27
2.1
Empirismus 27
2.1.1
Francis Bacon (1561–1626) 27
2.1.2
Thomas Hobbes (1588–1679) 29
2.1.3
John Locke (1632–1704) 31
2.1.4
George Berkeley (1685–1753) 34
2.2
Asocianismus 36
2.2.1
David Hume (1711–1776) 36
2.2.2
David Hartley (1705–1757) 38
2.2.3
John Stuart Mill (1806–1873) 40
3.
OSVÍCENSTVÍ 43
3.1
Voltaire (1694–1778) 44
3.2
Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) 45
3.3
Etienne Bonnot de Condillac (1715–1780) 47
3.4
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 49
4.
NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE 53
4.1
Immanuel Kant (1724–1804) 53
4.1.1
Kantova teorie poznání 54
4.1.2
Kantova etika 56
4.2
Johann Friedrich Herbart (1776–1841) 56
4.2.1
Některé ohlasy Herbartova učení 58
4.3
Arthur Schopenhauer (1788–1860) 59
4.4
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) 62
4.4.1
Některé ohlasy Nietzscheho učení 65
DÍL B
VZNIK A VNITŘNÍ DIFERENCIACE OBORU PSYCHOLOGIE
5.
PŘEDPOKLADY VZNIKU PSYCHOLOGIE JAKO SAMOSTATNÉ VĚDY 69
5.1
Filozofické předpoklady 69
5.1.1
Auguste Comte (1798–1857) 69
5.1.2
Herbert Spencer (1820–1903) 71
5.2
Vývojové teorie 72
5.2.1
Charles Darwin (1809–1882) 73
5.3
Rozvoj fyziologie 77
5.3.1
Johannes Müller (1801–1858) 78
5.3.2
Hermann von Helmholtz (1821–1894) 79
5.3.3
Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) 81
5.3.4
Ewald Hering (1834–1918) 82
5.4
Rozvoj neurologie 82
5.4.1
Frenologie 83
5.4.2
Lokalizace řečových center 84
5.5
Psychofyzika 84
5.5.1
Ernst Heinrich Weber (1795–1878) 84
5.5.2
Gustav Theodor Fechner (1801–1887) 85
5.5.3
Stanley Smith Stevens (1906–1973) 87
6.
ZAKLADATELÉ SAMOSTATNÉ PSYCHOLOGIE 89
6.1
Wilhelm Maximilian Wundt (1832–1920) 89
6.2
Francis Galton (1822–1911) 92
6.3
Hermann Ebbinghaus (1850–1909) 94
6.4
William James (1842–1910) 96
7.
HISTORICKÉ PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY 101
7.1
Empirické a experimentální psychologické školy 101
7.1.1
Strukturalismus 101
7.1.2
Funkcionalismus 102
7.1.2.1 Vznik aplikované psychologie 105
7.1.3
Francouzská psychologie 108
7.1.4
Würzburská škola 113
7.2
Psychologické školy ovlivněné filozofií 115
7.2.1
Duchovědná psychologie 116
7.2.2
Psychologie aktu 118
7.2.3
Vznik fenomenologie 120
7.2.3.1 Carl Stumpf (1848–1936) 120
7.2.3.2 Edmund Husserl (1859–1938) 121
7.2.4
Filozofie života 123
7.2.5
William McDougall (1871–1938) 125

Díl C
HLAVNÍ SMĚRY PSYCHOLOGIE 20. STOLETÍ

ÚVOD K DÍLU C 130
8.
GESTALTISMUS – TVAROVÁ PSYCHOLOGIE 131
8.1
Vznik gestaltismu 131
8.2
Lipská celostní škola 132
8.3
Berlínská škola 133
8.3.1
Max Wertheimer (1880–1943) 133
8.3.2
Wolfgang Köhler (1887–1967) 137
8.3.3
Kurt Koffka (1886–1941) 138
8.3.4
Karl Duncker (1903–1940) 140
8.3.5
Kurt Lewin (1890–1947) 141
8.4
Neogestaltismus 144
8.4.1
Kurt Goldstein (1878–1965) 144
8.4.2
Leon Festinger (1919–1989) 147
8.5
Závěr 147
9.
BEHAVIORISMUS 149
9.1
Předchůdci behaviorismu 149
9.1.1
Ruská reflexní škola 149
9.1.2
Edward Lee Thorndike (1874–1949) 153
9.2
Raný behaviorismus J. B. Watsona 155
9.3
Neobehaviorismus 159
9.3.1
Edward Chace Tolman (1886–1959) 160
9.3.2
Clark Leonard Hull (1884–1952) 162
9.3.3
Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) 165
9.4
Hodnocení behaviorismu 167
10.
PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOLOGIE 169
10.1
Psychoanalýza 169
10.1.1
Sigmund Freud (1856–1939) 169
10.1.2
Ego-psychologie 175
10.1.3
Britská škola objektních vztahů 177
10.1.4
Americká škola objektních vztahů 182
10.1.5
Psychologie self Heinze Kohuta (1913–1981) 186
10.2
Slavní odpadlíci 189
10.2.1
Alfred Adler ( 1870–1937) 190
10.2.2
Carl Gustav Jung (1875–1961) 191
10.2.3
Otto Rank (1884–1939) 195
10.2.4
Wilhelm Reich (1897–1957) 197
10.3
Kulturní psychoanalýza 200
10.3.1
Karen Horneyová (1885–1952) 200
10.3.2
Erich Pinchas Fromm (1900–1980) 201
10.3.3
Harry Stack Sullivan (1892–1949) 203

11.
EXISTENCIÁLNÍ A HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE 207
11.1
Evropská existenciální psychologie a její filozofická východiska 208
11.1.1
Sřren Aabye Kierkegaard (1813–1855) 208
11.1.2
Martin Heidegger (1889–1976) 209
11.1.3
Daseinsanalýza 211
11.1.4
Logoterapie Viktora E. Frankla (1905–1997) 214
11.1.5
Ronald David Laing (1927–1989) 216
11.2
Humanistická psychologie 218
11.2.1
Abraham Harold Maslow (1908–1970) 219
11.2.2
Rollo R. May (1909–1994) 220
11.2.3
Carl Ransom Rogers (1902–1987) 223
12.
KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 227
12.1
Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí 227
12.2
Zakladatelé kognitivní psychologie 228
12.2.1
George Armitage Miller (1920) 228
12.2.2
Jerome Seymour Bruner (1915) 230
12.2.3
Ulric Neisser (1928) 232
12.3
Umělá inteligence 233
12.3.1
Alan Mathison Turing (1912–1954) 233
12.3.2
Herbert A. Simon a Allen Newell 234
12.4
Výzkum imaginace 236
12.5
Teorie modulů Jerryho A. Fodora 238
12.6
Konekcionismus 240
12.7
Závěr 241
13.
TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE 243
13.1
Vznik transpersonální psychologie 243
13.2
Předchůdci transpersonální psychologie 244
13.3
Psychedelické hnutí 246
13.3.1
Druhy psychedelické zkušenosti 247
13.4
Předmět studia transpersonální psychologie 249
13.5
Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí 250
13.6
Významní transpersonální psychologové 252
13.7
Závěr 255
DÍL D
ÚVOD DO POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE
14.
POČÁTKY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 259
14.1
Předchůdci postmoderní psychologie 261
14.2
Někteří tvůrci postmoderního stanoviska 262
14.2.1
Gregory Bateson (1904–1980) 263
14.2.2
Humberto Maturana a Francisco Varela 266
14.2.3
Michel Foucault (1926–1984) 270
14.2.4
Jacques Derrida (1930–2004) 273
14.2.5
Kenneth J. Gergen (1934) 275
15.
NĚKTERÉ SMĚRY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 279
15.1
Sociální konstrukcionismus 279
15.1.1
Psychoterapie jako sociální konstrukce 281
15.1.2
Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu 283
15.2
Diskurzivní analýza 284
15.2.1
Foucaultovská diskurzivní analýza 284
15.2.2
Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse 286
15.3
Kritika hlavního proudu psychologie 288
15.3.1
Kritika klinické psychologie 290
15.3.2
Kritika vývojové psychologie 292
15.3.3
Feministická psychologie 292
15.4
Narativní psychologie 296
15.4.1
Vznik narativní psychologie 296
15.4.2
Soudobá narativní psychologie 298

LITERATURA 301

REJSTŘÍK JMENNÝ 319

REJSTŘÍK VĚCNÝ 323

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 7.47MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Nakladateľ: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Dějiny psychologie
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 7.47 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

Dějiny psychologie

E-kniha
PDF
12,57 10,68 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 14889 n: 24769660r: 3278
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 3278
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
V případě, že si přejete zakoupit nové aktuální vydání, následujte prosím odkaz zde

Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.).
Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie). Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů i ukázky děl. Jednotlivá témata jsou uspořádána velmi přehledně a čtivě. Učebnice je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Dějiny psychologie

O AUTORCE 10

PŘEDMLUVA 11
DÍL A
VÝVOJ PSYCHOLOGIE V RÁMCI NOVODOBÉ EVROPSKÉ FILOZOFIE
1.
RACIONALISMUS 17
1.1
René Descartes (1596–1650) 17
1.2
Baruch (Benedikt) Spinoza (1632–1677) 21
1.3
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 23
1.4
Christian Wolff (1679–1754) 26
2.
EMPIRISMUS A ASOCIANISMUS 27
2.1
Empirismus 27
2.1.1
Francis Bacon (1561–1626) 27
2.1.2
Thomas Hobbes (1588–1679) 29
2.1.3
John Locke (1632–1704) 31
2.1.4
George Berkeley (1685–1753) 34
2.2
Asocianismus 36
2.2.1
David Hume (1711–1776) 36
2.2.2
David Hartley (1705–1757) 38
2.2.3
John Stuart Mill (1806–1873) 40
3.
OSVÍCENSTVÍ 43
3.1
Voltaire (1694–1778) 44
3.2
Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) 45
3.3
Etienne Bonnot de Condillac (1715–1780) 47
3.4
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 49
4.
NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE 53
4.1
Immanuel Kant (1724–1804) 53
4.1.1
Kantova teorie poznání 54
4.1.2
Kantova etika 56
4.2
Johann Friedrich Herbart (1776–1841) 56
4.2.1
Některé ohlasy Herbartova učení 58
4.3
Arthur Schopenhauer (1788–1860) 59
4.4
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) 62
4.4.1
Některé ohlasy Nietzscheho učení 65
DÍL B
VZNIK A VNITŘNÍ DIFERENCIACE OBORU PSYCHOLOGIE
5.
PŘEDPOKLADY VZNIKU PSYCHOLOGIE JAKO SAMOSTATNÉ VĚDY 69
5.1
Filozofické předpoklady 69
5.1.1
Auguste Comte (1798–1857) 69
5.1.2
Herbert Spencer (1820–1903) 71
5.2
Vývojové teorie 72
5.2.1
Charles Darwin (1809–1882) 73
5.3
Rozvoj fyziologie 77
5.3.1
Johannes Müller (1801–1858) 78
5.3.2
Hermann von Helmholtz (1821–1894) 79
5.3.3
Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) 81
5.3.4
Ewald Hering (1834–1918) 82
5.4
Rozvoj neurologie 82
5.4.1
Frenologie 83
5.4.2
Lokalizace řečových center 84
5.5
Psychofyzika 84
5.5.1
Ernst Heinrich Weber (1795–1878) 84
5.5.2
Gustav Theodor Fechner (1801–1887) 85
5.5.3
Stanley Smith Stevens (1906–1973) 87
6.
ZAKLADATELÉ SAMOSTATNÉ PSYCHOLOGIE 89
6.1
Wilhelm Maximilian Wundt (1832–1920) 89
6.2
Francis Galton (1822–1911) 92
6.3
Hermann Ebbinghaus (1850–1909) 94
6.4
William James (1842–1910) 96
7.
HISTORICKÉ PSYCHOLOGICKÉ ŠKOLY 101
7.1
Empirické a experimentální psychologické školy 101
7.1.1
Strukturalismus 101
7.1.2
Funkcionalismus 102
7.1.2.1 Vznik aplikované psychologie 105
7.1.3
Francouzská psychologie 108
7.1.4
Würzburská škola 113
7.2
Psychologické školy ovlivněné filozofií 115
7.2.1
Duchovědná psychologie 116
7.2.2
Psychologie aktu 118
7.2.3
Vznik fenomenologie 120
7.2.3.1 Carl Stumpf (1848–1936) 120
7.2.3.2 Edmund Husserl (1859–1938) 121
7.2.4
Filozofie života 123
7.2.5
William McDougall (1871–1938) 125

Díl C
HLAVNÍ SMĚRY PSYCHOLOGIE 20. STOLETÍ

ÚVOD K DÍLU C 130
8.
GESTALTISMUS – TVAROVÁ PSYCHOLOGIE 131
8.1
Vznik gestaltismu 131
8.2
Lipská celostní škola 132
8.3
Berlínská škola 133
8.3.1
Max Wertheimer (1880–1943) 133
8.3.2
Wolfgang Köhler (1887–1967) 137
8.3.3
Kurt Koffka (1886–1941) 138
8.3.4
Karl Duncker (1903–1940) 140
8.3.5
Kurt Lewin (1890–1947) 141
8.4
Neogestaltismus 144
8.4.1
Kurt Goldstein (1878–1965) 144
8.4.2
Leon Festinger (1919–1989) 147
8.5
Závěr 147
9.
BEHAVIORISMUS 149
9.1
Předchůdci behaviorismu 149
9.1.1
Ruská reflexní škola 149
9.1.2
Edward Lee Thorndike (1874–1949) 153
9.2
Raný behaviorismus J. B. Watsona 155
9.3
Neobehaviorismus 159
9.3.1
Edward Chace Tolman (1886–1959) 160
9.3.2
Clark Leonard Hull (1884–1952) 162
9.3.3
Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) 165
9.4
Hodnocení behaviorismu 167
10.
PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOLOGIE 169
10.1
Psychoanalýza 169
10.1.1
Sigmund Freud (1856–1939) 169
10.1.2
Ego-psychologie 175
10.1.3
Britská škola objektních vztahů 177
10.1.4
Americká škola objektních vztahů 182
10.1.5
Psychologie self Heinze Kohuta (1913–1981) 186
10.2
Slavní odpadlíci 189
10.2.1
Alfred Adler ( 1870–1937) 190
10.2.2
Carl Gustav Jung (1875–1961) 191
10.2.3
Otto Rank (1884–1939) 195
10.2.4
Wilhelm Reich (1897–1957) 197
10.3
Kulturní psychoanalýza 200
10.3.1
Karen Horneyová (1885–1952) 200
10.3.2
Erich Pinchas Fromm (1900–1980) 201
10.3.3
Harry Stack Sullivan (1892–1949) 203

11.
EXISTENCIÁLNÍ A HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE 207
11.1
Evropská existenciální psychologie a její filozofická východiska 208
11.1.1
Sřren Aabye Kierkegaard (1813–1855) 208
11.1.2
Martin Heidegger (1889–1976) 209
11.1.3
Daseinsanalýza 211
11.1.4
Logoterapie Viktora E. Frankla (1905–1997) 214
11.1.5
Ronald David Laing (1927–1989) 216
11.2
Humanistická psychologie 218
11.2.1
Abraham Harold Maslow (1908–1970) 219
11.2.2
Rollo R. May (1909–1994) 220
11.2.3
Carl Ransom Rogers (1902–1987) 223
12.
KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE 227
12.1
Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí 227
12.2
Zakladatelé kognitivní psychologie 228
12.2.1
George Armitage Miller (1920) 228
12.2.2
Jerome Seymour Bruner (1915) 230
12.2.3
Ulric Neisser (1928) 232
12.3
Umělá inteligence 233
12.3.1
Alan Mathison Turing (1912–1954) 233
12.3.2
Herbert A. Simon a Allen Newell 234
12.4
Výzkum imaginace 236
12.5
Teorie modulů Jerryho A. Fodora 238
12.6
Konekcionismus 240
12.7
Závěr 241
13.
TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE 243
13.1
Vznik transpersonální psychologie 243
13.2
Předchůdci transpersonální psychologie 244
13.3
Psychedelické hnutí 246
13.3.1
Druhy psychedelické zkušenosti 247
13.4
Předmět studia transpersonální psychologie 249
13.5
Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí 250
13.6
Významní transpersonální psychologové 252
13.7
Závěr 255
DÍL D
ÚVOD DO POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE
14.
POČÁTKY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 259
14.1
Předchůdci postmoderní psychologie 261
14.2
Někteří tvůrci postmoderního stanoviska 262
14.2.1
Gregory Bateson (1904–1980) 263
14.2.2
Humberto Maturana a Francisco Varela 266
14.2.3
Michel Foucault (1926–1984) 270
14.2.4
Jacques Derrida (1930–2004) 273
14.2.5
Kenneth J. Gergen (1934) 275
15.
NĚKTERÉ SMĚRY POSTMODERNÍ PSYCHOLOGIE 279
15.1
Sociální konstrukcionismus 279
15.1.1
Psychoterapie jako sociální konstrukce 281
15.1.2
Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu 283
15.2
Diskurzivní analýza 284
15.2.1
Foucaultovská diskurzivní analýza 284
15.2.2
Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse 286
15.3
Kritika hlavního proudu psychologie 288
15.3.1
Kritika klinické psychologie 290
15.3.2
Kritika vývojové psychologie 292
15.3.3
Feministická psychologie 292
15.4
Narativní psychologie 296
15.4.1
Vznik narativní psychologie 296
15.4.2
Soudobá narativní psychologie 298

LITERATURA 301

REJSTŘÍK JMENNÝ 319

REJSTŘÍK VĚCNÝ 323

O autorovi

Plháková Alena
Odbornice v oblasti obecné psychologie a dějin psychologie. Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Dlouhodobě se zabývá problematikou inteligence a tvořivosti, historií psychoanalytického hnutí a postmoderní psychologii.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 14,84 -15 %
E-kniha 12,61 -15 %
Tlačená 19,63 -15 %
E-kniha 15,02 -15 %
Tlačená 15,20 -15 %
E-kniha 12,92 -15 %
Tlačená 13,31 -15 %
E-kniha 10,21 -15 %
Tlačená 11,74 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 12,72 -15 %
E-kniha 9,08 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.