0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Diagnostika a terapie duševních poruch

Tlačená kniha
Šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 4153
E-kniha
PDF
22,63 15,84 -30 %
Na stiahnutie ihneď
i: 15182 n: 24775432r: 4153
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Diagnostika a terapie duševních poruch

Úvod Z historie české a světové psychiatrie Část I Diagnostika duševních poruch 1. Diagnostický proces 1.1Obecné zásady diagnostiky v psychiatrii 1.2 Duševní zdraví a duševní porucha (nemoc) 1.3 Modely duševních (a behaviorálních) poruch 1.4 Rozpoznání duševně nemocného 1.5 Klasifikační soustavy a diagnostika 1.6 Diagnostika - dynamický proces 1.7 Subjektivní činitelé v diagnostice 1.8 Objektivní faktory v diagnostice 1.9 Získávání a zpracování informací 1.9.1 Rozmluva s nemocným a jeho pozorování 1.9.2 Anamnestické údaje 1.9.3 Nynější onemocnění 1.9.4 Zaměřené psychiatrické vyšetření 1.9.5 Tělesné vyšetření 1.9.6 Popis chování 1.9.7 Psychiatrické zhodnocení (psychopatologický rozbor) 1.9.8 Diagnostický závěr 2. Symptomy duševních poruch 2.1 Symptom 2.2 Vnímání a jeho poruchy 2.2.1 Zvláštní projevy vnímání 2.2.2 Poruchy vnímání 2.3 Emotivita a její poruchy 2.3.1 Charakteristické rysy emocí 2.3.2 Rozdělení emocí 2.3.3 Somatické projevy emocí 2.3.4 Poruchy emotivity 2.3.5 Poruchy afektů 2.3.6 Poruchy nálad 2.3.7 Poruchy vyšších citů 2.3.8 Fobie 2.4 Paměť a její poruchy 2.4.1 Vlastnosti paměti 2.4.2 Poruchy paměti 2.5 Intelekt a jeho poruchy 2.5.1 Strukturální elementy 2.5.2 Vyšetřování intelektu 2.5.3 Poruchy intelektu 2.6 Myšlení a jeho poruchy 2.6.1 Poruchy myšlení 2.7 Vědomí a jeho poruchy 2.7.1 Změny vědomí 2.7.2 Poruchy vědomí 2.8 Pozornost a její poruchy 2.8.1 Poruchy pozornosti 2.9 Orientace a její poruchy 2.9.1 Poruchy orientace 2.10 Pudy, instinkty a jejich poruchy 2.10.1 Poruchy instinktů 2.10.2 Poruchy pudů 2.11 Jednání, vůle a jejich poruchy 2.11.1 Poruchy volního jednání 2.11.2 Poruchy vůle 2.11.3 Poruchy jednání 2.12 Osobnost a její poruchy 2.12.1 Snahy po třídění osobnosti 2.12.2 Vyšetřování osobnosti 2.12.3 Poruchy osobnosti 2.13 Somatické projevy u duševních poruch 2.14 Neklid 2.15 Agrese 2.16 Autoagrese a sebevražedná aktivita 3. Syndromy duševních poruch 3.1 Syndrom 3.2 Abstinenční syndrom 3.3 Akinetický syndrom 3.4 Amentní syndrom 3.5 Anxiózní syndrom 3.6 Apatický a apaticko-abulický syndrom 3.7 Autistický syndrom 3.8 Deliriózní (delirantní) syndrom 3.9 Depersonalizační syndrom 3.10 Depresivní syndrom 3.11 Fobický syndrom 3.12 Halucinatorní syndrom 3.13 Halucinatorně paranoidní syndrom 3.14 Hyperkinetický syndrom 3.15 Hypochondrický syndrom 3.16 Hysterický syndrom (konverzní, disociační) 3.17 Katatonní syndrom 3.18 Manický syndrom 3.19 Neurastenický syndrom 3.20 Obnubilatorní syndrom 3.21 Obsedantní syndrom 3.22 Oneiroidní syndrom 3.23 Organický psychosyndrom (dementní syndrom) 3.24 Paranoidní syndrom 3.25 Paranoidně halucinatorní syndrom 4. Duševní poruchy 4.1 F00-09 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických 4.1.1 F00 - Demence u Alzheimerovy choroby 4.1.2 Psychické poruchy při cévních onemocněních mozku 4.1.3 F02 - Demence u chorob klasifikovaných jinde 4.1.4 Psychické poruchy při zánětlivých onemocněních mozku 4.1.5 Psychické poruchy při expenzivních procesech nitrolebních 4.1.6 Psychické projevy při epilepsii 4.1.7 Psychické poruchy při lues 4.1.8 F04 - Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami 4.1.9 F05 - Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami 4.1.10 F06 - Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění 4.1.11 F06.0 - Organická halucinóza 4.1.12 F06.1 - Organická katatonní porucha 4.1.13 F06.2 - Organický syndrom s bludy (schizoformní) 4.1.14 F06.3 - Organické afektivní poruchy 4.1.15 F06.4-06.6 - Organická úzkostná porucha, organická disociační porucha, organická emoční labilita - astenická porucha 4.1.16 F06.7 - Mírná kognitivní porucha 4.1.17 F07 - Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku 4.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinky psychoaktivních látek 4.2.1 F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu 4.2.2 Drogové závislosti jiné než na alkoholu 4.3 F20-29 - Schizofrenice, schizotypní poruchy a poruchy s bludy 4.3.1 F20 - Schizofrenie 4.3.2 F21 - Schizotypní porucha 4.3.3 F22 - Trvalé duševní poruchy s bludy 4.3.4 F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy 4.3.5 F24 - Indukovaná porucha s bludy 4.3.6 F25 - Schizoafektivní poruchy 4.4 F30-39 - Afektivní poruchy (poruchy nálady) 4.4.1 F30 - Manická epizoda 4.4.2 F31 - Bipolární afektivní porucha 4.4.3 F33 - Rekurentní depresivní porucha 4.4.4 F34 - Trvalé poruchy nálady 4.4.5 Výpovědi nemocných o depresi 4.5 F40-49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a samotoformní poruchy 4.5.1 F40 - Fobické úzkostné poruchy 4.5.2 F43 - Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 4.5.3 F44 - Disociační (konverzní) poruchy 4.5.4 F45 - Somatoformní poruchy 4.5.5 F48 - Jiné neurotické poruchy 4.6 F50 - Poruchy příjmu potravy 4.6.1 F50.0 - Mentální anorexie 4.6.2 F60.2 - Mentální bulimie 4.7 F51 Neorganické poruchy spánku 4.7.1 F51.0 - Neorganická nespavost 4.7.2 F51.1 - Neorganická hypersomnie 4.7.3 F51.2 - Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění 4.7.4 F51.3 - Somnambulismus (náměsíčnost) 4.7.5 F51.4 - Noční děsy (pavor nocturnus) 4.7.6 F51.5 - Noční můry (úzkostné sny) 4.8 F52 - Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí 4.9 F53 - Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím (neklasifikované jinde) 4.9.1 Psychické poruchy v období puberty při menses 4.10 F55 - Abúzus látek nevyvolávajících závislost 4.11 F60-69 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých 4.11.1 Definice, terminologie 4.11.2 Klasifikace 4.11.3 Epidemiologie 4.11.4 Etiologie a patogeneze 4.11.5 Rizikové faktory a prevence 4.11.6 Klinický obraz 4.11.7 Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti 4.11.8 Terapie poruch osobnosti 4.12 F63 - Návykové a impulzivní poruchy 4.12.1 F63.0 - Patologické hráčství (gambling) 4.12.2 F63.1 - Patologické zakládání požárů (pyromanie) 4.12.3 F63.2 - Patologické kradení (kleptomanie) 4.12.4 F63.3 - Trichotillomanie 4.13 F64 - Poruchy pohlavní identity 4.13.1 F64.0 - Transsexualismus 4.13.2 F64.1 - Transvestitismus 4.13.3 F64.2 - Porucha pohlavní identity v dětství 4.14 F65 - Poruchy sexuální preference 4.14.1 F65.0 - Fetišismus 4.14.2 F65.2 - Exhibicionismus 4.14.3 F65.4 - Pedofilie 4.14.4 F65.6 - Sadomasochismus 4.15 F70-79 - Mentální retardace 4.15.1 Mentální retardace na podkladě chromozomálních odchylek 4.15.2 Mentální retardace na podkladě metabolických poruchy 4.15.3 Mentální retardace na bázi heredodegenerativních poruch 4.15.4 Sociální faktory v etiologii mentální retardace 4.15.5 Diagnostika mentální retardace (podle SZO) Část II Terapie duševních poruch 5. Psychologický přístup 5.1 Úvod a definice 5.2 Rozhovor 5.2.1 Rozhovor, jeho struktura a funkce 5.2.2 Některé specifické problémy 5.2.3 Sdělování diagnózy duševního onemocnění 5.2.4 Vedení rozhovoru s pozůstalými 5.3 Psychologický přístup k sobě jako zdravotníkovi 5.3.1 Burn-out syndrom 5.3.2 Prevence burn-out syndromu 6. Psychoterapie 6.1 Výzkum účinnosti psychoterapie 6.2 Psychoterapie v zobrazovacích metodách CNS 6.3 Kvalita života a duševní porucha 6.4 Hlavní směry a metody psychoterapie 6.4.1 Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie 6.4.2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 6.4.3 Rogersovská psychoterapie 6.4.4 Behaviorální psychoterapie 6.4.5 Kognitivní psychoterapie 6.4.6 Kognitivně behaviorální psychoterapie 6.4.7 Racionální psychoterapie 6.4.8 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 6.4.9 Nácviková psychoterapie 6.4.10 Logoterapie a existenciální analýza 6.4.11 Gestalt psychoterapie (GPT) 6.4.12 Psychoterapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 6.4.13 Rodinná terapie (RT) 6.4.14 Integrativní psychoterapie 6.4.15 Terapeutická komunita (TK) (léčebné společenství) 6.4.16 Jiné psychoterapeutické metody používané v PPP 6.5 Krizová intervence 6.5.1 Definice, spouštěče, průběh 6.5.2 Suicidální krize 6.5.3 Organizace a limity krizové intervence 6.5.4 Zásady psychoterapie a farmakoterapie 7. Psychofarmakoterapie 7.1 Úvod 7.2 Psychostimulancia 7.3 Hypnotika 7.3.1 Klasická hypnosedativa 7.3.2 Benzodiazepiny 7.3.3 Z-hypnotika, pyrazinové deriváty 7.3.4 Terapie poruch spánku úpravou cirkadiánního rytmu - melatonin 7.3.5 Agonisté melatoninových receptorů 7.3.6 Další léčiva využívaná v léčbě poruch spánku 7.4 Antidepresiva 7.4.1 Antidepresiva I. generace 7.4.2 Antidepresiva II. generace 7.4.3 Antidepresiva III. generace - SSRI, ASRI, SARI, NARI, DARI 7.4.4 Antidepresiva IV. generace: SNRI, NaSSA, DNRI 7.4.5 Inhibitory zpětného vychytávání - RUI, Hypericum perforatum 7.4.6 SRE - stimulanty zpětného vychytávání serotoninu 7.4.7 MASSA - agonisté melatoninových receptorů a antagonisté serotoninových receptorů 7.4.8 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) 7.4.9 Závěr 7.5 Anxiolytika 7.5.1 Propandiolová anxiolytika 7.5.2 Benzodiazepinová anxiolytika 7.5.3 Nebenzodiazepinová anxiolytika 7.6 Thymoprofylaktika 7.6.1 Lithium 7.6.2 Antiepileptika II. generace - valproáty a karbamazepin 7.6.3 Novější thymoprofylaktika - antiepileptika III. generace, lamotrigin, gabapentin, pregabalin, topiramat 7.7 Antipsychotika 7.7.1 Kontraindikace podání antipsychotik 7.7.2 Akutní podání 7.7.3 Antipsychotika první generace (AP 1. generace) 7.7.4 Antipsychotika II. generace 7.7.5 Depotní antipsychotika - prevence relapsu 7.7.6 Interakce antipsychotik 7.8 Neuroprotektiva a kognitiva 7.8.1 Kognitiva 7.8.2 Další látky využívané k léčbě demence 7.9 Léčiva používaná v léčbě závislosti na opioidech, alkoholu a tabáku 7.9.1 Detoxikace a detoxifikace 7.9.2 Substituční terapie 7.9.3 "Anti-cravingová léčbaa" 7.9.4 Senzabilizační léčba 7.9.5 Terapie závislosti na tabáku 7.10 Léčba erektilní dysfunkce 7.10.1 Stanovení diagnózy 7.10.2 Perorální léčba s centrálním účinkem, tzv. sexuální tonika, centrální alfa-2 adrenergní antagonisté 7.10.3 Perorální léčba s periferním účinkem 7.10.4 Další možnosti léčby 7.11 Fytoterapie v psychiatrii 7.11.1 Hypnotika a sedativa 7.11.2 Antidepresiva 7.11.3 Nootropika a prokognitiva 7.11.4 Ženšen 7.11.5 Bachovy květy nejsou byliny, ale homeopatika 7.12 Interakce psychofarmak, výhodné a nevýhodné kombinace psychofarmak 7.12.1 Farmaceutické interakce 7.12.2 Farmakokinetické interakce 7.12.3 Interakce na úrovni farmakodynamické 7.12.4 Některé vhodné a nevhodné kombinace antidepresiv a antipsychotik 7.12.5 Závěr 7.13 Intoxikace psychofarmaky 7.14 Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích 7.15 Volba psychofarmaka u definovaných skupin pacientů 7.15.1 Volba psychofarmaka v dětském věku 7.15.2 Volba psychofarmaka ve stáří 7.15.3 Volba psychofarmaka v graviditě a laktaci 7.15.4 Volba psychofarmaka při současné hyperplazii prostaty 7.15.5 Volba psychofarmaka při současné kardiopatii 7.15.6 Volba psychofarmaka při současné nefro- a hepatopatii 7.15.7 Volba psychofarmaka při současné nadváze 7.15.8 Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci 7.15.9 Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci 8. Fyzické omezení a omezovací prostředky 8.1 Omezovací prostředky v psychiatrii 8.2 Přijetí do lůžkového psychiatrického zařízení bez souhlasu nemocného 8.3 Aplikace psychofarmak bez souhlasu pacienta a umělá výživa sonodou 9. Biologická terapie 9.1 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) 9.1.1 Metodika postupu při EKT 9.1.2 Frekvence EKT 9.1.3 Nežádoucí účinky po EKT 9.1.4 EKT u speciálních populací 9.1.5 Souběžná farmakoterapie 9.1.6 EEG 9.1.7 Mechanismus účinku 9.1.8 Závěr 9.2 Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 9.2.1 Mechanismus stimulace 9.2.2 Mechanismus účinku 9.3 Vagová stimulace (VNS) 9.4 Fototerapie 9.5 Experimentální metody 9.5.1 Magnetická konvulzivní terapie (magnetic seizure therapy, MST) 9.5.2 Hluboká mozková stimulace (DBS) 10. Psychiatrická rehabilitace a socioterapie 10.1 Cíle 10.2 Historie 10.3 Rehabilitace pracovní 10.4 Rehabilitace léčebná 10.5 Rehabilitace sociálně-psychologická a pedagogická 10.6 Rehabilitace sociálně-psychologická 10.7 Lázeňská léčba v psychiatrii 11. Terapeutické postupy v léčbě duševních poruch Literatura Rejstřík

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.5MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Diagnostika a terapie duševních poruch
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.5 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
91% 9 hlasov

Diagnostika a terapie duševních poruch

Tlačená kniha
Šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 4153
E-kniha
PDF
22,63 15,84 -30 %
Na stiahnutie ihneď
i: 15182 n: 24775432r: 4153
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Diagnostika a terapie duševních poruch

Úvod Z historie české a světové psychiatrie Část I Diagnostika duševních poruch 1. Diagnostický proces 1.1Obecné zásady diagnostiky v psychiatrii 1.2 Duševní zdraví a duševní porucha (nemoc) 1.3 Modely duševních (a behaviorálních) poruch 1.4 Rozpoznání duševně nemocného 1.5 Klasifikační soustavy a diagnostika 1.6 Diagnostika - dynamický proces 1.7 Subjektivní činitelé v diagnostice 1.8 Objektivní faktory v diagnostice 1.9 Získávání a zpracování informací 1.9.1 Rozmluva s nemocným a jeho pozorování 1.9.2 Anamnestické údaje 1.9.3 Nynější onemocnění 1.9.4 Zaměřené psychiatrické vyšetření 1.9.5 Tělesné vyšetření 1.9.6 Popis chování 1.9.7 Psychiatrické zhodnocení (psychopatologický rozbor) 1.9.8 Diagnostický závěr 2. Symptomy duševních poruch 2.1 Symptom 2.2 Vnímání a jeho poruchy 2.2.1 Zvláštní projevy vnímání 2.2.2 Poruchy vnímání 2.3 Emotivita a její poruchy 2.3.1 Charakteristické rysy emocí 2.3.2 Rozdělení emocí 2.3.3 Somatické projevy emocí 2.3.4 Poruchy emotivity 2.3.5 Poruchy afektů 2.3.6 Poruchy nálad 2.3.7 Poruchy vyšších citů 2.3.8 Fobie 2.4 Paměť a její poruchy 2.4.1 Vlastnosti paměti 2.4.2 Poruchy paměti 2.5 Intelekt a jeho poruchy 2.5.1 Strukturální elementy 2.5.2 Vyšetřování intelektu 2.5.3 Poruchy intelektu 2.6 Myšlení a jeho poruchy 2.6.1 Poruchy myšlení 2.7 Vědomí a jeho poruchy 2.7.1 Změny vědomí 2.7.2 Poruchy vědomí 2.8 Pozornost a její poruchy 2.8.1 Poruchy pozornosti 2.9 Orientace a její poruchy 2.9.1 Poruchy orientace 2.10 Pudy, instinkty a jejich poruchy 2.10.1 Poruchy instinktů 2.10.2 Poruchy pudů 2.11 Jednání, vůle a jejich poruchy 2.11.1 Poruchy volního jednání 2.11.2 Poruchy vůle 2.11.3 Poruchy jednání 2.12 Osobnost a její poruchy 2.12.1 Snahy po třídění osobnosti 2.12.2 Vyšetřování osobnosti 2.12.3 Poruchy osobnosti 2.13 Somatické projevy u duševních poruch 2.14 Neklid 2.15 Agrese 2.16 Autoagrese a sebevražedná aktivita 3. Syndromy duševních poruch 3.1 Syndrom 3.2 Abstinenční syndrom 3.3 Akinetický syndrom 3.4 Amentní syndrom 3.5 Anxiózní syndrom 3.6 Apatický a apaticko-abulický syndrom 3.7 Autistický syndrom 3.8 Deliriózní (delirantní) syndrom 3.9 Depersonalizační syndrom 3.10 Depresivní syndrom 3.11 Fobický syndrom 3.12 Halucinatorní syndrom 3.13 Halucinatorně paranoidní syndrom 3.14 Hyperkinetický syndrom 3.15 Hypochondrický syndrom 3.16 Hysterický syndrom (konverzní, disociační) 3.17 Katatonní syndrom 3.18 Manický syndrom 3.19 Neurastenický syndrom 3.20 Obnubilatorní syndrom 3.21 Obsedantní syndrom 3.22 Oneiroidní syndrom 3.23 Organický psychosyndrom (dementní syndrom) 3.24 Paranoidní syndrom 3.25 Paranoidně halucinatorní syndrom 4. Duševní poruchy 4.1 F00-09 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických 4.1.1 F00 - Demence u Alzheimerovy choroby 4.1.2 Psychické poruchy při cévních onemocněních mozku 4.1.3 F02 - Demence u chorob klasifikovaných jinde 4.1.4 Psychické poruchy při zánětlivých onemocněních mozku 4.1.5 Psychické poruchy při expenzivních procesech nitrolebních 4.1.6 Psychické projevy při epilepsii 4.1.7 Psychické poruchy při lues 4.1.8 F04 - Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami 4.1.9 F05 - Delirium jiné než vyvolané alkoholem a jinými drogami 4.1.10 F06 - Jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění 4.1.11 F06.0 - Organická halucinóza 4.1.12 F06.1 - Organická katatonní porucha 4.1.13 F06.2 - Organický syndrom s bludy (schizoformní) 4.1.14 F06.3 - Organické afektivní poruchy 4.1.15 F06.4-06.6 - Organická úzkostná porucha, organická disociační porucha, organická emoční labilita - astenická porucha 4.1.16 F06.7 - Mírná kognitivní porucha 4.1.17 F07 - Poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku 4.2 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinky psychoaktivních látek 4.2.1 F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu 4.2.2 Drogové závislosti jiné než na alkoholu 4.3 F20-29 - Schizofrenice, schizotypní poruchy a poruchy s bludy 4.3.1 F20 - Schizofrenie 4.3.2 F21 - Schizotypní porucha 4.3.3 F22 - Trvalé duševní poruchy s bludy 4.3.4 F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy 4.3.5 F24 - Indukovaná porucha s bludy 4.3.6 F25 - Schizoafektivní poruchy 4.4 F30-39 - Afektivní poruchy (poruchy nálady) 4.4.1 F30 - Manická epizoda 4.4.2 F31 - Bipolární afektivní porucha 4.4.3 F33 - Rekurentní depresivní porucha 4.4.4 F34 - Trvalé poruchy nálady 4.4.5 Výpovědi nemocných o depresi 4.5 F40-49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a samotoformní poruchy 4.5.1 F40 - Fobické úzkostné poruchy 4.5.2 F43 - Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení 4.5.3 F44 - Disociační (konverzní) poruchy 4.5.4 F45 - Somatoformní poruchy 4.5.5 F48 - Jiné neurotické poruchy 4.6 F50 - Poruchy příjmu potravy 4.6.1 F50.0 - Mentální anorexie 4.6.2 F60.2 - Mentální bulimie 4.7 F51 Neorganické poruchy spánku 4.7.1 F51.0 - Neorganická nespavost 4.7.2 F51.1 - Neorganická hypersomnie 4.7.3 F51.2 - Neorganické poruchy rytmu spánek-bdění 4.7.4 F51.3 - Somnambulismus (náměsíčnost) 4.7.5 F51.4 - Noční děsy (pavor nocturnus) 4.7.6 F51.5 - Noční můry (úzkostné sny) 4.8 F52 - Sexuální dysfunkce nevyvolaná organickou poruchou nebo nemocí 4.9 F53 - Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím (neklasifikované jinde) 4.9.1 Psychické poruchy v období puberty při menses 4.10 F55 - Abúzus látek nevyvolávajících závislost 4.11 F60-69 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých 4.11.1 Definice, terminologie 4.11.2 Klasifikace 4.11.3 Epidemiologie 4.11.4 Etiologie a patogeneze 4.11.5 Rizikové faktory a prevence 4.11.6 Klinický obraz 4.11.7 Diagnostická kritéria a klinický obraz jednotlivých poruch osobnosti 4.11.8 Terapie poruch osobnosti 4.12 F63 - Návykové a impulzivní poruchy 4.12.1 F63.0 - Patologické hráčství (gambling) 4.12.2 F63.1 - Patologické zakládání požárů (pyromanie) 4.12.3 F63.2 - Patologické kradení (kleptomanie) 4.12.4 F63.3 - Trichotillomanie 4.13 F64 - Poruchy pohlavní identity 4.13.1 F64.0 - Transsexualismus 4.13.2 F64.1 - Transvestitismus 4.13.3 F64.2 - Porucha pohlavní identity v dětství 4.14 F65 - Poruchy sexuální preference 4.14.1 F65.0 - Fetišismus 4.14.2 F65.2 - Exhibicionismus 4.14.3 F65.4 - Pedofilie 4.14.4 F65.6 - Sadomasochismus 4.15 F70-79 - Mentální retardace 4.15.1 Mentální retardace na podkladě chromozomálních odchylek 4.15.2 Mentální retardace na podkladě metabolických poruchy 4.15.3 Mentální retardace na bázi heredodegenerativních poruch 4.15.4 Sociální faktory v etiologii mentální retardace 4.15.5 Diagnostika mentální retardace (podle SZO) Část II Terapie duševních poruch 5. Psychologický přístup 5.1 Úvod a definice 5.2 Rozhovor 5.2.1 Rozhovor, jeho struktura a funkce 5.2.2 Některé specifické problémy 5.2.3 Sdělování diagnózy duševního onemocnění 5.2.4 Vedení rozhovoru s pozůstalými 5.3 Psychologický přístup k sobě jako zdravotníkovi 5.3.1 Burn-out syndrom 5.3.2 Prevence burn-out syndromu 6. Psychoterapie 6.1 Výzkum účinnosti psychoterapie 6.2 Psychoterapie v zobrazovacích metodách CNS 6.3 Kvalita života a duševní porucha 6.4 Hlavní směry a metody psychoterapie 6.4.1 Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie 6.4.2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 6.4.3 Rogersovská psychoterapie 6.4.4 Behaviorální psychoterapie 6.4.5 Kognitivní psychoterapie 6.4.6 Kognitivně behaviorální psychoterapie 6.4.7 Racionální psychoterapie 6.4.8 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 6.4.9 Nácviková psychoterapie 6.4.10 Logoterapie a existenciální analýza 6.4.11 Gestalt psychoterapie (GPT) 6.4.12 Psychoterapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 6.4.13 Rodinná terapie (RT) 6.4.14 Integrativní psychoterapie 6.4.15 Terapeutická komunita (TK) (léčebné společenství) 6.4.16 Jiné psychoterapeutické metody používané v PPP 6.5 Krizová intervence 6.5.1 Definice, spouštěče, průběh 6.5.2 Suicidální krize 6.5.3 Organizace a limity krizové intervence 6.5.4 Zásady psychoterapie a farmakoterapie 7. Psychofarmakoterapie 7.1 Úvod 7.2 Psychostimulancia 7.3 Hypnotika 7.3.1 Klasická hypnosedativa 7.3.2 Benzodiazepiny 7.3.3 Z-hypnotika, pyrazinové deriváty 7.3.4 Terapie poruch spánku úpravou cirkadiánního rytmu - melatonin 7.3.5 Agonisté melatoninových receptorů 7.3.6 Další léčiva využívaná v léčbě poruch spánku 7.4 Antidepresiva 7.4.1 Antidepresiva I. generace 7.4.2 Antidepresiva II. generace 7.4.3 Antidepresiva III. generace - SSRI, ASRI, SARI, NARI, DARI 7.4.4 Antidepresiva IV. generace: SNRI, NaSSA, DNRI 7.4.5 Inhibitory zpětného vychytávání - RUI, Hypericum perforatum 7.4.6 SRE - stimulanty zpětného vychytávání serotoninu 7.4.7 MASSA - agonisté melatoninových receptorů a antagonisté serotoninových receptorů 7.4.8 Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) 7.4.9 Závěr 7.5 Anxiolytika 7.5.1 Propandiolová anxiolytika 7.5.2 Benzodiazepinová anxiolytika 7.5.3 Nebenzodiazepinová anxiolytika 7.6 Thymoprofylaktika 7.6.1 Lithium 7.6.2 Antiepileptika II. generace - valproáty a karbamazepin 7.6.3 Novější thymoprofylaktika - antiepileptika III. generace, lamotrigin, gabapentin, pregabalin, topiramat 7.7 Antipsychotika 7.7.1 Kontraindikace podání antipsychotik 7.7.2 Akutní podání 7.7.3 Antipsychotika první generace (AP 1. generace) 7.7.4 Antipsychotika II. generace 7.7.5 Depotní antipsychotika - prevence relapsu 7.7.6 Interakce antipsychotik 7.8 Neuroprotektiva a kognitiva 7.8.1 Kognitiva 7.8.2 Další látky využívané k léčbě demence 7.9 Léčiva používaná v léčbě závislosti na opioidech, alkoholu a tabáku 7.9.1 Detoxikace a detoxifikace 7.9.2 Substituční terapie 7.9.3 "Anti-cravingová léčbaa" 7.9.4 Senzabilizační léčba 7.9.5 Terapie závislosti na tabáku 7.10 Léčba erektilní dysfunkce 7.10.1 Stanovení diagnózy 7.10.2 Perorální léčba s centrálním účinkem, tzv. sexuální tonika, centrální alfa-2 adrenergní antagonisté 7.10.3 Perorální léčba s periferním účinkem 7.10.4 Další možnosti léčby 7.11 Fytoterapie v psychiatrii 7.11.1 Hypnotika a sedativa 7.11.2 Antidepresiva 7.11.3 Nootropika a prokognitiva 7.11.4 Ženšen 7.11.5 Bachovy květy nejsou byliny, ale homeopatika 7.12 Interakce psychofarmak, výhodné a nevýhodné kombinace psychofarmak 7.12.1 Farmaceutické interakce 7.12.2 Farmakokinetické interakce 7.12.3 Interakce na úrovni farmakodynamické 7.12.4 Některé vhodné a nevhodné kombinace antidepresiv a antipsychotik 7.12.5 Závěr 7.13 Intoxikace psychofarmaky 7.14 Psychofarmaka v nepsychiatrických indikacích 7.15 Volba psychofarmaka u definovaných skupin pacientů 7.15.1 Volba psychofarmaka v dětském věku 7.15.2 Volba psychofarmaka ve stáří 7.15.3 Volba psychofarmaka v graviditě a laktaci 7.15.4 Volba psychofarmaka při současné hyperplazii prostaty 7.15.5 Volba psychofarmaka při současné kardiopatii 7.15.6 Volba psychofarmaka při současné nefro- a hepatopatii 7.15.7 Volba psychofarmaka při současné nadváze 7.15.8 Volba psychofarmaka při současné sexuální dysfunkci 7.15.9 Volba psychofarmaka při současné Parkinsonově nemoci 8. Fyzické omezení a omezovací prostředky 8.1 Omezovací prostředky v psychiatrii 8.2 Přijetí do lůžkového psychiatrického zařízení bez souhlasu nemocného 8.3 Aplikace psychofarmak bez souhlasu pacienta a umělá výživa sonodou 9. Biologická terapie 9.1 Elektrokonvulzivní terapie (EKT) 9.1.1 Metodika postupu při EKT 9.1.2 Frekvence EKT 9.1.3 Nežádoucí účinky po EKT 9.1.4 EKT u speciálních populací 9.1.5 Souběžná farmakoterapie 9.1.6 EEG 9.1.7 Mechanismus účinku 9.1.8 Závěr 9.2 Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 9.2.1 Mechanismus stimulace 9.2.2 Mechanismus účinku 9.3 Vagová stimulace (VNS) 9.4 Fototerapie 9.5 Experimentální metody 9.5.1 Magnetická konvulzivní terapie (magnetic seizure therapy, MST) 9.5.2 Hluboká mozková stimulace (DBS) 10. Psychiatrická rehabilitace a socioterapie 10.1 Cíle 10.2 Historie 10.3 Rehabilitace pracovní 10.4 Rehabilitace léčebná 10.5 Rehabilitace sociálně-psychologická a pedagogická 10.6 Rehabilitace sociálně-psychologická 10.7 Lázeňská léčba v psychiatrii 11. Terapeutické postupy v léčbě duševních poruch Literatura Rejstřík

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 10,68 -15 %
E-kniha 7,41 -30 %
E-kniha 3,94 -30 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.