0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

DPH 2013

výklad s příklady

30%
ZĽAVA
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 7628
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
11,3 7,91 -30 %
Na stiahnutie ihneď
i: 20643 n: 24784540r: 7628
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
V devátém, aktualizovaném vydání nalezne široká veřejnost vodítko pro bezchybné uplatňování DPH v praxi. Obsahuje komentář ke všem paragrafům zákona po novelách k 1. 1. 2013. Pro snadnější pochopení výklad doplňuje bezmála 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb). Publikace poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty setkávají.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
20 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € 20 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber na pobočke nie je možný.

Z obsahu knihy DPH 2013

Úvodem 9
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 11
Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11
Hlava I – Obecná ustanovení 11
§ 1 – Předmět úpravy 11
§ 2 – Předmět daně 11
§ 2a – Vynětí z předmětu daně 12
§ 2b – Volba předmětu daně 14
§ 3 – Územní působnost 14
§ 4 – Vymezení základních pojmů 15
§ 4a – Obrat 23
Hlava II – Uplatňování daně 25
Díl 1 – Daňové subjekty 25
§ 5 – Osoby povinné k dani 25
Skupina 28
§ 5a 28
§ 5b 29
§ 5c 29
Plátci 30
§ 6 30
§ 6a 32
§ 6b 32
§ 6c 33
§ 6d 35
§ 6e 35
§ 6f 36
Identifikované osoby 37
§ 6g 37
§ 6h 38
§ 6i 39
Díl 2 – Místo plnění 40
§ 7 – Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti 40
§ 7a – Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu 44
§ 8 – Místo plnění při zasílání zboží 45
§ 9 – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby 48
§ 10 – Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti 62
§ 10a – Místo plnění při poskytnutí přepravy osob 63
§ 10b – Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy 64
§ 10c – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby 65
§ 10d – Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku 66
§ 10e – Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani 69
§ 10f – Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani 69
§ 10g – Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování
movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani 70
§ 10h – Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani 71
§ 10i – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k da
ni 73
§ 10j 73
§ 10k – Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi 73
§ 11 – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 74
§ 12 – Místo plnění při dovozu zboží 76
Díl 3 – Vymezení plnění 77
§ 13 – Dodání zboží a převod nemovitosti 77
§ 14 – Poskytnutí služby 87
§ 15 89
§ 16 – Pořízení zboží z jiného členského státu 89
§ 17 – Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu 94
§ 18 97
§ 19 – Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství 97
§ 20 – Dovoz zboží 100
Díl 4 – Uskutečnění plnění a daňová povinnost 101
§ 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti 101
§ 22 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu 105
§ 23 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží 106
§ 24 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku 109
§ 24a – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 110
§ 25 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu 112
Díl 5 – Daňové doklady 112
§ 26 – Daňový doklad 112
§ 27 – Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů 114
§ 28 – Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku 115
§ 29 – Náležitosti daňového dokladu 116
§ 29a – Náležitosti daňového dokladu skupiny 117
§ 30 – Vystavování zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 30a – Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 31 – Splátkový kalendář 119
§ 31a – Platební kalendář 119
§ 31b – Souhrnný daňový doklad 119
§ 32 – Doklad o použití 120
§ 33 – Daňový doklad při dovozu 120
§ 33a – Daňový doklad při vývozu 121
§ 34 122
§ 35 – Obecné ustanovení o uchovávání dokladů 124
§ 35a – Elektronické uchovávání daňových dokladů 124
Díl 6 – Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad 125
§ 36 – Základ daně 125
§ 36a – Základ daně ve zvláštních případech 131
§ 37 – Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby 133
§ 37a – Základ daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté
před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění 133
§ 38 – Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží 134
§ 39 – Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou 137
§ 40 – Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu 137
§ 41 – Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně 137
§ 42 – Oprava základu daně a oprava výše daně 139
§ 43 – Oprava výše daně v jiných případech 143
§ 44 – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 144
§ 45 – Opravný daňový doklad 146
§ 46 – Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 148
§ 46a 148
Díl 7 – Sazby daně a oprava sazby daně 148
§ 47 – Sazby daně u zdanitelného plnění 148
§ 47a – Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně 150
§ 48 – Sazby daně u bytové výstavby 151
§ 48a – Sazby daně u staveb pro sociální bydlení 155
§ 49–§ 50 158
Díl 8 – Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 51 – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 52 – Základní poštovní služby a dodání poštovních známek 159
§ 53 – Rozhlasové a televizní vysílání 160
§ 54 – Finanční činnosti 160
§ 54a – Penzijní činnosti 163
§ 55 – Pojišťovací činnosti 164
§ 56 – Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení 165
§ 57 167
§ 58 – Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží 170
§ 59 – Sociální pomoc 183
§ 60 – Provozování loterií a jiných podobných her 185
§ 61 – Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 185
§ 62 – Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně 187
Díl 9 – Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 63 – Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 64 – Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu 189
§ 65 – Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu 191
§ 66 – Osvobození od daně při vývozu zboží 191
§ 67 – Osvobození při poskytnutí služby do třetí země 194
§ 68 – Osvobození ve zvláštních případech 195
§ 69 – Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží 200
§ 70 – Osvobození přepravy osob 203
§ 71 – Osvobození od daně při dovozu zboží 204
Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím 207
§ 71a 207
§ 71b 207
§ 71c 208
§ 71d 209
§ 71e 209
§ 71f 210
§ 71g – Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy
tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně 210
Díl 10 – Odpočet daně 212
§ 72 – Nárok na odpočet daně 212
§ 73 – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 214
§ 74 – Oprava odpočtu daně 216
§ 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši 217
§ 76 – Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši 218
§ 77 – Vyrovnání odpočtu daně 221
Úprava odpočtu daně 222
§ 78 222
§ 78a 223
§ 78b 224
§ 78c 224
§ 78d 225
Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace 226
§ 79 226
§ 79a 226
§ 79b 227
§ 79c 228
Díl 11 – Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně 228
§ 80 – Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit 228
§ 81 – Vracení daně v rámci zahraniční pomoci 233
§ 82 – Vracení daně plátcům v jiných členských státech 235
Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě 237
§ 82a 237
§ 82b 241
§ 83 – Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani 243
§ 84 – Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží 246
§ 85 – Vracení daně osobám se zdravotním postižením 250
§ 86 – Vracení daně ozbrojeným silám cizích států 252
§ 87 – Prodej zboží za ceny bez daně 253
Hlava III – Zvláštní režimy 256
§ 88 – Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb 256
§ 89 – Zvláštní režim pro cestovní službu 258
§ 90 – Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi 264
§ 91 – Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu 268
§ 92 – Zvláštní režim pro investiční zlato 268
§ 92a – Režim přenesení daňové povinnosti 270
§ 92b – Dodání zlata 271
§ 92c – Dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu 271
§ 92d – Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 272
§ 92e – Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 272
§ 92f – Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
§ 92g – Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
Hlava IV – Správa daně v tuzemsku 280
§ 93 – Správa daně celními úřady 280
§ 93a – Místní příslušnost 281
§ 94 – Povinná registrace plátce 282
§94a –Dobrovolná registrace plátce 282
§ 95 – Informační povinnost účastníka sdružení 283
§ 95a – Skupinová registrace 283
§ 96 – Povinný registrační údaj 285
§ 97 – Registrace identifikované osoby 286
§ 98 – Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob 286
§ 99 – Zdaňovací období 287
§ 99a – Změna zdaňovacího období 287
§ 99b – Zdaňovací období v insolvenci 288
§ 100 – Evidence účely daně z přidané hodnoty 288
§ 100a – Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 289
§ 101 – Daňové přiznání a splatnost daně 289
§ 102 – Souhrnné hlášení 291
§ 103 – Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 296
§ 104 – Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období 297
§ 105 – Vracení nadměrného odpočtu 298
§ 106 – Zrušení registrace plátce z moci úřední 298
§ 106a – Nespolehlivý plátce 300
§ 106b – Zrušení registrace plátce na žádost 301
§ 106c – Zrušení registrace účastníka na žádost 301
§ 106d – Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost 302
§ 106e – Zrušení registrace skupiny 303
§ 106f – Zánik členství člena skupiny 303
§ 107 – Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední 304
§ 107a – Zrušení registrace identifikované osoby na žádost 304
§ 108 – Osoby povinné přiznat a zaplatit daň 305
§ 108a – Ručení oprávněného příjemce 309
§ 109 – Ručení příjemce zdanitelného plnění 310
§ 109a – Zvláštní způsob zajištění daně 311
§ 110 – Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu 312
Část druhá
PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 313
§ 111 – Přechodná ustanovení 313
§ 112 – Zrušovací ustanovení 314
§ 113 – Účinnost 314
Přechodná ustanovení zákona č. 635/2004 Sb. 314
Přechodné ustanovení zákona č. 545/2005 Sb. 314
Přechodná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 270/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 296/2007 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 302/2008 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 87/2009 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 362/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 489/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 120/2010 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 47/2011 Sb. 317
Přechodná ustanovení zákona č. 370/2011 Sb. 317
Čl. IV zákona č. 500/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 319
Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 320
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží a služeb podléhajících snížené sazbě 323
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam služeb podléhajících snížené sazbě 324
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě 326
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti 328
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti 329

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 2.2MB | 5.1MB | 2.4MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
DPH 2013
30%
ZĽAVA

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 2.2 MB | 5.1 MB | 2.4 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

DPH 2013

výklad s příklady

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 7628
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
11,3 7,91 -30 %
Na stiahnutie ihneď
i: 20643 n: 24784540r: 7628
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
V devátém, aktualizovaném vydání nalezne široká veřejnost vodítko pro bezchybné uplatňování DPH v praxi. Obsahuje komentář ke všem paragrafům zákona po novelách k 1. 1. 2013. Pro snadnější pochopení výklad doplňuje bezmála 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb). Publikace poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty setkávají.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
20 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € 20 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber na pobočke nie je možný.

Z obsahu knihy DPH 2013

Úvodem 9
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 11
Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11
Hlava I – Obecná ustanovení 11
§ 1 – Předmět úpravy 11
§ 2 – Předmět daně 11
§ 2a – Vynětí z předmětu daně 12
§ 2b – Volba předmětu daně 14
§ 3 – Územní působnost 14
§ 4 – Vymezení základních pojmů 15
§ 4a – Obrat 23
Hlava II – Uplatňování daně 25
Díl 1 – Daňové subjekty 25
§ 5 – Osoby povinné k dani 25
Skupina 28
§ 5a 28
§ 5b 29
§ 5c 29
Plátci 30
§ 6 30
§ 6a 32
§ 6b 32
§ 6c 33
§ 6d 35
§ 6e 35
§ 6f 36
Identifikované osoby 37
§ 6g 37
§ 6h 38
§ 6i 39
Díl 2 – Místo plnění 40
§ 7 – Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti 40
§ 7a – Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu 44
§ 8 – Místo plnění při zasílání zboží 45
§ 9 – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby 48
§ 10 – Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti 62
§ 10a – Místo plnění při poskytnutí přepravy osob 63
§ 10b – Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy 64
§ 10c – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby 65
§ 10d – Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku 66
§ 10e – Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani 69
§ 10f – Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani 69
§ 10g – Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování
movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani 70
§ 10h – Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani 71
§ 10i – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k da
ni 73
§ 10j 73
§ 10k – Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi 73
§ 11 – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 74
§ 12 – Místo plnění při dovozu zboží 76
Díl 3 – Vymezení plnění 77
§ 13 – Dodání zboží a převod nemovitosti 77
§ 14 – Poskytnutí služby 87
§ 15 89
§ 16 – Pořízení zboží z jiného členského státu 89
§ 17 – Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu 94
§ 18 97
§ 19 – Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství 97
§ 20 – Dovoz zboží 100
Díl 4 – Uskutečnění plnění a daňová povinnost 101
§ 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti 101
§ 22 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu 105
§ 23 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží 106
§ 24 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku 109
§ 24a – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 110
§ 25 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu 112
Díl 5 – Daňové doklady 112
§ 26 – Daňový doklad 112
§ 27 – Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů 114
§ 28 – Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku 115
§ 29 – Náležitosti daňového dokladu 116
§ 29a – Náležitosti daňového dokladu skupiny 117
§ 30 – Vystavování zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 30a – Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 31 – Splátkový kalendář 119
§ 31a – Platební kalendář 119
§ 31b – Souhrnný daňový doklad 119
§ 32 – Doklad o použití 120
§ 33 – Daňový doklad při dovozu 120
§ 33a – Daňový doklad při vývozu 121
§ 34 122
§ 35 – Obecné ustanovení o uchovávání dokladů 124
§ 35a – Elektronické uchovávání daňových dokladů 124
Díl 6 – Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad 125
§ 36 – Základ daně 125
§ 36a – Základ daně ve zvláštních případech 131
§ 37 – Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby 133
§ 37a – Základ daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté
před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění 133
§ 38 – Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží 134
§ 39 – Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou 137
§ 40 – Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu 137
§ 41 – Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně 137
§ 42 – Oprava základu daně a oprava výše daně 139
§ 43 – Oprava výše daně v jiných případech 143
§ 44 – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 144
§ 45 – Opravný daňový doklad 146
§ 46 – Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 148
§ 46a 148
Díl 7 – Sazby daně a oprava sazby daně 148
§ 47 – Sazby daně u zdanitelného plnění 148
§ 47a – Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně 150
§ 48 – Sazby daně u bytové výstavby 151
§ 48a – Sazby daně u staveb pro sociální bydlení 155
§ 49–§ 50 158
Díl 8 – Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 51 – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 52 – Základní poštovní služby a dodání poštovních známek 159
§ 53 – Rozhlasové a televizní vysílání 160
§ 54 – Finanční činnosti 160
§ 54a – Penzijní činnosti 163
§ 55 – Pojišťovací činnosti 164
§ 56 – Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení 165
§ 57 167
§ 58 – Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží 170
§ 59 – Sociální pomoc 183
§ 60 – Provozování loterií a jiných podobných her 185
§ 61 – Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 185
§ 62 – Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně 187
Díl 9 – Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 63 – Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 64 – Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu 189
§ 65 – Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu 191
§ 66 – Osvobození od daně při vývozu zboží 191
§ 67 – Osvobození při poskytnutí služby do třetí země 194
§ 68 – Osvobození ve zvláštních případech 195
§ 69 – Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží 200
§ 70 – Osvobození přepravy osob 203
§ 71 – Osvobození od daně při dovozu zboží 204
Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím 207
§ 71a 207
§ 71b 207
§ 71c 208
§ 71d 209
§ 71e 209
§ 71f 210
§ 71g – Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy
tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně 210
Díl 10 – Odpočet daně 212
§ 72 – Nárok na odpočet daně 212
§ 73 – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 214
§ 74 – Oprava odpočtu daně 216
§ 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši 217
§ 76 – Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši 218
§ 77 – Vyrovnání odpočtu daně 221
Úprava odpočtu daně 222
§ 78 222
§ 78a 223
§ 78b 224
§ 78c 224
§ 78d 225
Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace 226
§ 79 226
§ 79a 226
§ 79b 227
§ 79c 228
Díl 11 – Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně 228
§ 80 – Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit 228
§ 81 – Vracení daně v rámci zahraniční pomoci 233
§ 82 – Vracení daně plátcům v jiných členských státech 235
Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě 237
§ 82a 237
§ 82b 241
§ 83 – Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani 243
§ 84 – Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží 246
§ 85 – Vracení daně osobám se zdravotním postižením 250
§ 86 – Vracení daně ozbrojeným silám cizích států 252
§ 87 – Prodej zboží za ceny bez daně 253
Hlava III – Zvláštní režimy 256
§ 88 – Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb 256
§ 89 – Zvláštní režim pro cestovní službu 258
§ 90 – Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi 264
§ 91 – Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu 268
§ 92 – Zvláštní režim pro investiční zlato 268
§ 92a – Režim přenesení daňové povinnosti 270
§ 92b – Dodání zlata 271
§ 92c – Dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu 271
§ 92d – Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 272
§ 92e – Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 272
§ 92f – Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
§ 92g – Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
Hlava IV – Správa daně v tuzemsku 280
§ 93 – Správa daně celními úřady 280
§ 93a – Místní příslušnost 281
§ 94 – Povinná registrace plátce 282
§94a –Dobrovolná registrace plátce 282
§ 95 – Informační povinnost účastníka sdružení 283
§ 95a – Skupinová registrace 283
§ 96 – Povinný registrační údaj 285
§ 97 – Registrace identifikované osoby 286
§ 98 – Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob 286
§ 99 – Zdaňovací období 287
§ 99a – Změna zdaňovacího období 287
§ 99b – Zdaňovací období v insolvenci 288
§ 100 – Evidence účely daně z přidané hodnoty 288
§ 100a – Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 289
§ 101 – Daňové přiznání a splatnost daně 289
§ 102 – Souhrnné hlášení 291
§ 103 – Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 296
§ 104 – Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období 297
§ 105 – Vracení nadměrného odpočtu 298
§ 106 – Zrušení registrace plátce z moci úřední 298
§ 106a – Nespolehlivý plátce 300
§ 106b – Zrušení registrace plátce na žádost 301
§ 106c – Zrušení registrace účastníka na žádost 301
§ 106d – Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost 302
§ 106e – Zrušení registrace skupiny 303
§ 106f – Zánik členství člena skupiny 303
§ 107 – Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední 304
§ 107a – Zrušení registrace identifikované osoby na žádost 304
§ 108 – Osoby povinné přiznat a zaplatit daň 305
§ 108a – Ručení oprávněného příjemce 309
§ 109 – Ručení příjemce zdanitelného plnění 310
§ 109a – Zvláštní způsob zajištění daně 311
§ 110 – Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu 312
Část druhá
PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 313
§ 111 – Přechodná ustanovení 313
§ 112 – Zrušovací ustanovení 314
§ 113 – Účinnost 314
Přechodná ustanovení zákona č. 635/2004 Sb. 314
Přechodné ustanovení zákona č. 545/2005 Sb. 314
Přechodná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 270/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 296/2007 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 302/2008 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 87/2009 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 362/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 489/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 120/2010 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 47/2011 Sb. 317
Přechodná ustanovení zákona č. 370/2011 Sb. 317
Čl. IV zákona č. 500/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 319
Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 320
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží a služeb podléhajících snížené sazbě 323
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam služeb podléhajících snížené sazbě 324
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě 326
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti 328
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti 329

O autorovi

Galočík Svatopluk
Narodil v roce 1948 v Ostravě. Do roku 1994 zastával různé funkce v celní správě, posledním pracovištěm bylo Generální ředitelství cel v Praze. V roce 1986 dokončil vysokoškolská studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu financí na odboru nepřímých daní, oddělení DPH, a podílel se tak na tvorbě legislativy DPH až do roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU. Od roku 2004 uplatňuje nabyté znalosti a zkušenosti v soukromém sektoru, kde působí jako finanční a ekonomický poradce, provádí lektorskou a publikační čin nost, zejména v oblasti intrakomunitárního plnění a obchodu s třetími zeměmi.
Paikert Oto
Narodil se v roce 1950 v Praze. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval nejdříve jako vedoucí cenového oddělení na podnikovém ředitelství Mototechna, odkud přešel na F ederální cenový úřad jako vedoucí odboru cen strojírenství a elektrotechniky. Zrušením federativního uspořádání státu přešel pod Ministerstvo financí České republiky, kde pracoval až do roku 2004 v od boru nepřímých daní, v oddělení DPH, byl spolutvůrcem zákona o DPH v rámci nové daňové soustavy zavedené v roce 1993. V současné době se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti finančního a ekonomické ho poradenství, pořádání odborných kurzů a lektorské činnosti.

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.