0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

DPH 2013

výklad s příklady

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 7628
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
11,3 9,6 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 20643 n: 24784540r: 7628
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
V devátém, aktualizovaném vydání nalezne široká veřejnost vodítko pro bezchybné uplatňování DPH v praxi. Obsahuje komentář ke všem paragrafům zákona po novelách k 1. 1. 2013. Pro snadnější pochopení výklad doplňuje bezmála 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb). Publikace poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty setkávají.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy DPH 2013

Úvodem 9
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 11
Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11
Hlava I – Obecná ustanovení 11
§ 1 – Předmět úpravy 11
§ 2 – Předmět daně 11
§ 2a – Vynětí z předmětu daně 12
§ 2b – Volba předmětu daně 14
§ 3 – Územní působnost 14
§ 4 – Vymezení základních pojmů 15
§ 4a – Obrat 23
Hlava II – Uplatňování daně 25
Díl 1 – Daňové subjekty 25
§ 5 – Osoby povinné k dani 25
Skupina 28
§ 5a 28
§ 5b 29
§ 5c 29
Plátci 30
§ 6 30
§ 6a 32
§ 6b 32
§ 6c 33
§ 6d 35
§ 6e 35
§ 6f 36
Identifikované osoby 37
§ 6g 37
§ 6h 38
§ 6i 39
Díl 2 – Místo plnění 40
§ 7 – Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti 40
§ 7a – Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu 44
§ 8 – Místo plnění při zasílání zboží 45
§ 9 – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby 48
§ 10 – Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti 62
§ 10a – Místo plnění při poskytnutí přepravy osob 63
§ 10b – Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy 64
§ 10c – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby 65
§ 10d – Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku 66
§ 10e – Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani 69
§ 10f – Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani 69
§ 10g – Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování
movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani 70
§ 10h – Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani 71
§ 10i – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k da
ni 73
§ 10j 73
§ 10k – Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi 73
§ 11 – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 74
§ 12 – Místo plnění při dovozu zboží 76
Díl 3 – Vymezení plnění 77
§ 13 – Dodání zboží a převod nemovitosti 77
§ 14 – Poskytnutí služby 87
§ 15 89
§ 16 – Pořízení zboží z jiného členského státu 89
§ 17 – Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu 94
§ 18 97
§ 19 – Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství 97
§ 20 – Dovoz zboží 100
Díl 4 – Uskutečnění plnění a daňová povinnost 101
§ 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti 101
§ 22 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu 105
§ 23 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží 106
§ 24 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku 109
§ 24a – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 110
§ 25 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu 112
Díl 5 – Daňové doklady 112
§ 26 – Daňový doklad 112
§ 27 – Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů 114
§ 28 – Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku 115
§ 29 – Náležitosti daňového dokladu 116
§ 29a – Náležitosti daňového dokladu skupiny 117
§ 30 – Vystavování zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 30a – Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 31 – Splátkový kalendář 119
§ 31a – Platební kalendář 119
§ 31b – Souhrnný daňový doklad 119
§ 32 – Doklad o použití 120
§ 33 – Daňový doklad při dovozu 120
§ 33a – Daňový doklad při vývozu 121
§ 34 122
§ 35 – Obecné ustanovení o uchovávání dokladů 124
§ 35a – Elektronické uchovávání daňových dokladů 124
Díl 6 – Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad 125
§ 36 – Základ daně 125
§ 36a – Základ daně ve zvláštních případech 131
§ 37 – Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby 133
§ 37a – Základ daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté
před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění 133
§ 38 – Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží 134
§ 39 – Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou 137
§ 40 – Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu 137
§ 41 – Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně 137
§ 42 – Oprava základu daně a oprava výše daně 139
§ 43 – Oprava výše daně v jiných případech 143
§ 44 – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 144
§ 45 – Opravný daňový doklad 146
§ 46 – Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 148
§ 46a 148
Díl 7 – Sazby daně a oprava sazby daně 148
§ 47 – Sazby daně u zdanitelného plnění 148
§ 47a – Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně 150
§ 48 – Sazby daně u bytové výstavby 151
§ 48a – Sazby daně u staveb pro sociální bydlení 155
§ 49–§ 50 158
Díl 8 – Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 51 – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 52 – Základní poštovní služby a dodání poštovních známek 159
§ 53 – Rozhlasové a televizní vysílání 160
§ 54 – Finanční činnosti 160
§ 54a – Penzijní činnosti 163
§ 55 – Pojišťovací činnosti 164
§ 56 – Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení 165
§ 57 167
§ 58 – Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží 170
§ 59 – Sociální pomoc 183
§ 60 – Provozování loterií a jiných podobných her 185
§ 61 – Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 185
§ 62 – Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně 187
Díl 9 – Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 63 – Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 64 – Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu 189
§ 65 – Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu 191
§ 66 – Osvobození od daně při vývozu zboží 191
§ 67 – Osvobození při poskytnutí služby do třetí země 194
§ 68 – Osvobození ve zvláštních případech 195
§ 69 – Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží 200
§ 70 – Osvobození přepravy osob 203
§ 71 – Osvobození od daně při dovozu zboží 204
Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím 207
§ 71a 207
§ 71b 207
§ 71c 208
§ 71d 209
§ 71e 209
§ 71f 210
§ 71g – Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy
tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně 210
Díl 10 – Odpočet daně 212
§ 72 – Nárok na odpočet daně 212
§ 73 – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 214
§ 74 – Oprava odpočtu daně 216
§ 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši 217
§ 76 – Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši 218
§ 77 – Vyrovnání odpočtu daně 221
Úprava odpočtu daně 222
§ 78 222
§ 78a 223
§ 78b 224
§ 78c 224
§ 78d 225
Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace 226
§ 79 226
§ 79a 226
§ 79b 227
§ 79c 228
Díl 11 – Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně 228
§ 80 – Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit 228
§ 81 – Vracení daně v rámci zahraniční pomoci 233
§ 82 – Vracení daně plátcům v jiných členských státech 235
Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě 237
§ 82a 237
§ 82b 241
§ 83 – Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani 243
§ 84 – Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží 246
§ 85 – Vracení daně osobám se zdravotním postižením 250
§ 86 – Vracení daně ozbrojeným silám cizích států 252
§ 87 – Prodej zboží za ceny bez daně 253
Hlava III – Zvláštní režimy 256
§ 88 – Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb 256
§ 89 – Zvláštní režim pro cestovní službu 258
§ 90 – Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi 264
§ 91 – Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu 268
§ 92 – Zvláštní režim pro investiční zlato 268
§ 92a – Režim přenesení daňové povinnosti 270
§ 92b – Dodání zlata 271
§ 92c – Dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu 271
§ 92d – Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 272
§ 92e – Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 272
§ 92f – Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
§ 92g – Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
Hlava IV – Správa daně v tuzemsku 280
§ 93 – Správa daně celními úřady 280
§ 93a – Místní příslušnost 281
§ 94 – Povinná registrace plátce 282
§94a –Dobrovolná registrace plátce 282
§ 95 – Informační povinnost účastníka sdružení 283
§ 95a – Skupinová registrace 283
§ 96 – Povinný registrační údaj 285
§ 97 – Registrace identifikované osoby 286
§ 98 – Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob 286
§ 99 – Zdaňovací období 287
§ 99a – Změna zdaňovacího období 287
§ 99b – Zdaňovací období v insolvenci 288
§ 100 – Evidence účely daně z přidané hodnoty 288
§ 100a – Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 289
§ 101 – Daňové přiznání a splatnost daně 289
§ 102 – Souhrnné hlášení 291
§ 103 – Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 296
§ 104 – Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období 297
§ 105 – Vracení nadměrného odpočtu 298
§ 106 – Zrušení registrace plátce z moci úřední 298
§ 106a – Nespolehlivý plátce 300
§ 106b – Zrušení registrace plátce na žádost 301
§ 106c – Zrušení registrace účastníka na žádost 301
§ 106d – Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost 302
§ 106e – Zrušení registrace skupiny 303
§ 106f – Zánik členství člena skupiny 303
§ 107 – Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední 304
§ 107a – Zrušení registrace identifikované osoby na žádost 304
§ 108 – Osoby povinné přiznat a zaplatit daň 305
§ 108a – Ručení oprávněného příjemce 309
§ 109 – Ručení příjemce zdanitelného plnění 310
§ 109a – Zvláštní způsob zajištění daně 311
§ 110 – Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu 312
Část druhá
PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 313
§ 111 – Přechodná ustanovení 313
§ 112 – Zrušovací ustanovení 314
§ 113 – Účinnost 314
Přechodná ustanovení zákona č. 635/2004 Sb. 314
Přechodné ustanovení zákona č. 545/2005 Sb. 314
Přechodná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 270/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 296/2007 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 302/2008 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 87/2009 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 362/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 489/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 120/2010 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 47/2011 Sb. 317
Přechodná ustanovení zákona č. 370/2011 Sb. 317
Čl. IV zákona č. 500/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 319
Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 320
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží a služeb podléhajících snížené sazbě 323
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam služeb podléhajících snížené sazbě 324
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě 326
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti 328
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti 329

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 5.01MB | 5.01MB | 2.33MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
DPH 2013

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 5.01 MB | 5.01 MB | 2.33 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

DPH 2013

výklad s příklady

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 7628
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
11,3 9,6 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 20643 n: 24784540r: 7628
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
V devátém, aktualizovaném vydání nalezne široká veřejnost vodítko pro bezchybné uplatňování DPH v praxi. Obsahuje komentář ke všem paragrafům zákona po novelách k 1. 1. 2013. Pro snadnější pochopení výklad doplňuje bezmála 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb). Publikace poslouží všem, kdo se s daní z přidané hodnoty setkávají.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy DPH 2013

Úvodem 9
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 11
Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11
Hlava I – Obecná ustanovení 11
§ 1 – Předmět úpravy 11
§ 2 – Předmět daně 11
§ 2a – Vynětí z předmětu daně 12
§ 2b – Volba předmětu daně 14
§ 3 – Územní působnost 14
§ 4 – Vymezení základních pojmů 15
§ 4a – Obrat 23
Hlava II – Uplatňování daně 25
Díl 1 – Daňové subjekty 25
§ 5 – Osoby povinné k dani 25
Skupina 28
§ 5a 28
§ 5b 29
§ 5c 29
Plátci 30
§ 6 30
§ 6a 32
§ 6b 32
§ 6c 33
§ 6d 35
§ 6e 35
§ 6f 36
Identifikované osoby 37
§ 6g 37
§ 6h 38
§ 6i 39
Díl 2 – Místo plnění 40
§ 7 – Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti 40
§ 7a – Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu 44
§ 8 – Místo plnění při zasílání zboží 45
§ 9 – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby 48
§ 10 – Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti 62
§ 10a – Místo plnění při poskytnutí přepravy osob 63
§ 10b – Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy 64
§ 10c – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby 65
§ 10d – Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku 66
§ 10e – Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani 69
§ 10f – Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani 69
§ 10g – Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování
movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani 70
§ 10h – Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani 71
§ 10i – Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k da
ni 73
§ 10j 73
§ 10k – Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi 73
§ 11 – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 74
§ 12 – Místo plnění při dovozu zboží 76
Díl 3 – Vymezení plnění 77
§ 13 – Dodání zboží a převod nemovitosti 77
§ 14 – Poskytnutí služby 87
§ 15 89
§ 16 – Pořízení zboží z jiného členského státu 89
§ 17 – Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu 94
§ 18 97
§ 19 – Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství 97
§ 20 – Dovoz zboží 100
Díl 4 – Uskutečnění plnění a daňová povinnost 101
§ 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti 101
§ 22 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu 105
§ 23 – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží 106
§ 24 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku 109
§ 24a – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 110
§ 25 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu 112
Díl 5 – Daňové doklady 112
§ 26 – Daňový doklad 112
§ 27 – Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů 114
§ 28 – Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku 115
§ 29 – Náležitosti daňového dokladu 116
§ 29a – Náležitosti daňového dokladu skupiny 117
§ 30 – Vystavování zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 30a – Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu 118
§ 31 – Splátkový kalendář 119
§ 31a – Platební kalendář 119
§ 31b – Souhrnný daňový doklad 119
§ 32 – Doklad o použití 120
§ 33 – Daňový doklad při dovozu 120
§ 33a – Daňový doklad při vývozu 121
§ 34 122
§ 35 – Obecné ustanovení o uchovávání dokladů 124
§ 35a – Elektronické uchovávání daňových dokladů 124
Díl 6 – Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad 125
§ 36 – Základ daně 125
§ 36a – Základ daně ve zvláštních případech 131
§ 37 – Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby 133
§ 37a – Základ daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté
před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění 133
§ 38 – Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží 134
§ 39 – Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou 137
§ 40 – Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu 137
§ 41 – Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně 137
§ 42 – Oprava základu daně a oprava výše daně 139
§ 43 – Oprava výše daně v jiných případech 143
§ 44 – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 144
§ 45 – Opravný daňový doklad 146
§ 46 – Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 148
§ 46a 148
Díl 7 – Sazby daně a oprava sazby daně 148
§ 47 – Sazby daně u zdanitelného plnění 148
§ 47a – Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně 150
§ 48 – Sazby daně u bytové výstavby 151
§ 48a – Sazby daně u staveb pro sociální bydlení 155
§ 49–§ 50 158
Díl 8 – Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 51 – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 158
§ 52 – Základní poštovní služby a dodání poštovních známek 159
§ 53 – Rozhlasové a televizní vysílání 160
§ 54 – Finanční činnosti 160
§ 54a – Penzijní činnosti 163
§ 55 – Pojišťovací činnosti 164
§ 56 – Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení 165
§ 57 167
§ 58 – Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží 170
§ 59 – Sociální pomoc 183
§ 60 – Provozování loterií a jiných podobných her 185
§ 61 – Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 185
§ 62 – Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně 187
Díl 9 – Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 63 – Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 188
§ 64 – Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu 189
§ 65 – Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu 191
§ 66 – Osvobození od daně při vývozu zboží 191
§ 67 – Osvobození při poskytnutí služby do třetí země 194
§ 68 – Osvobození ve zvláštních případech 195
§ 69 – Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží 200
§ 70 – Osvobození přepravy osob 203
§ 71 – Osvobození od daně při dovozu zboží 204
Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím 207
§ 71a 207
§ 71b 207
§ 71c 208
§ 71d 209
§ 71e 209
§ 71f 210
§ 71g – Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy
tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně 210
Díl 10 – Odpočet daně 212
§ 72 – Nárok na odpočet daně 212
§ 73 – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 214
§ 74 – Oprava odpočtu daně 216
§ 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši 217
§ 76 – Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši 218
§ 77 – Vyrovnání odpočtu daně 221
Úprava odpočtu daně 222
§ 78 222
§ 78a 223
§ 78b 224
§ 78c 224
§ 78d 225
Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace 226
§ 79 226
§ 79a 226
§ 79b 227
§ 79c 228
Díl 11 – Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně 228
§ 80 – Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit 228
§ 81 – Vracení daně v rámci zahraniční pomoci 233
§ 82 – Vracení daně plátcům v jiných členských státech 235
Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě 237
§ 82a 237
§ 82b 241
§ 83 – Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani 243
§ 84 – Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží 246
§ 85 – Vracení daně osobám se zdravotním postižením 250
§ 86 – Vracení daně ozbrojeným silám cizích států 252
§ 87 – Prodej zboží za ceny bez daně 253
Hlava III – Zvláštní režimy 256
§ 88 – Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb 256
§ 89 – Zvláštní režim pro cestovní službu 258
§ 90 – Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi 264
§ 91 – Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu 268
§ 92 – Zvláštní režim pro investiční zlato 268
§ 92a – Režim přenesení daňové povinnosti 270
§ 92b – Dodání zlata 271
§ 92c – Dodání zboží uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu 271
§ 92d – Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 272
§ 92e – Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 272
§ 92f – Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
§ 92g – Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 280
Hlava IV – Správa daně v tuzemsku 280
§ 93 – Správa daně celními úřady 280
§ 93a – Místní příslušnost 281
§ 94 – Povinná registrace plátce 282
§94a –Dobrovolná registrace plátce 282
§ 95 – Informační povinnost účastníka sdružení 283
§ 95a – Skupinová registrace 283
§ 96 – Povinný registrační údaj 285
§ 97 – Registrace identifikované osoby 286
§ 98 – Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob 286
§ 99 – Zdaňovací období 287
§ 99a – Změna zdaňovacího období 287
§ 99b – Zdaňovací období v insolvenci 288
§ 100 – Evidence účely daně z přidané hodnoty 288
§ 100a – Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 289
§ 101 – Daňové přiznání a splatnost daně 289
§ 102 – Souhrnné hlášení 291
§ 103 – Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň 296
§ 104 – Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období 297
§ 105 – Vracení nadměrného odpočtu 298
§ 106 – Zrušení registrace plátce z moci úřední 298
§ 106a – Nespolehlivý plátce 300
§ 106b – Zrušení registrace plátce na žádost 301
§ 106c – Zrušení registrace účastníka na žádost 301
§ 106d – Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost 302
§ 106e – Zrušení registrace skupiny 303
§ 106f – Zánik členství člena skupiny 303
§ 107 – Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední 304
§ 107a – Zrušení registrace identifikované osoby na žádost 304
§ 108 – Osoby povinné přiznat a zaplatit daň 305
§ 108a – Ručení oprávněného příjemce 309
§ 109 – Ručení příjemce zdanitelného plnění 310
§ 109a – Zvláštní způsob zajištění daně 311
§ 110 – Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu 312
Část druhá
PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 313
§ 111 – Přechodná ustanovení 313
§ 112 – Zrušovací ustanovení 314
§ 113 – Účinnost 314
Přechodná ustanovení zákona č. 635/2004 Sb. 314
Přechodné ustanovení zákona č. 545/2005 Sb. 314
Přechodná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 270/2007 Sb. 315
Přechodné ustanovení zákona č. 296/2007 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 302/2008 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 87/2009 Sb. 315
Přechodná ustanovení zákona č. 362/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 489/2009 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 120/2010 Sb. 316
Přechodná ustanovení zákona č. 47/2011 Sb. 317
Přechodná ustanovení zákona č. 370/2011 Sb. 317
Čl. IV zákona č. 500/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 319
Čl. II zákona č. 502/2012 Sb. – Přechodná ustanovení 320
Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží a služeb podléhajících snížené sazbě 323
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam služeb podléhajících snížené sazbě 324
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě 326
Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti 328
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti 329

O autorovi

Galočík Svatopluk
Narodil v roce 1948 v Ostravě. Do roku 1994 zastával různé funkce v celní správě, posledním pracovištěm bylo Generální ředitelství cel v Praze. V roce 1986 dokončil vysokoškolská studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu financí na odboru nepřímých daní, oddělení DPH, a podílel se tak na tvorbě legislativy DPH až do roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU. Od roku 2004 uplatňuje nabyté znalosti a zkušenosti v soukromém sektoru, kde působí jako finanční a ekonomický poradce, provádí lektorskou a publikační čin nost, zejména v oblasti intrakomunitárního plnění a obchodu s třetími zeměmi.
Paikert Oto
Narodil se v roce 1950 v Praze. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval nejdříve jako vedoucí cenového oddělení na podnikovém ředitelství Mototechna, odkud přešel na F ederální cenový úřad jako vedoucí odboru cen strojírenství a elektrotechniky. Zrušením federativního uspořádání státu přešel pod Ministerstvo financí České republiky, kde pracoval až do roku 2004 v od boru nepřímých daní, v oddělení DPH, byl spolutvůrcem zákona o DPH v rámci nové daňové soustavy zavedené v roce 1993. V současné době se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti finančního a ekonomické ho poradenství, pořádání odborných kurzů a lektorské činnosti.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.