0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Ekonomika turismu

Turismus České republiky - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Tlačená kniha
Brožovaná
12,56 6,26 -50 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 19. 04. 2024 13:48
i: 21258 n: 24736433r: 7950
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
10,59 9 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 21259 n: 24793078r: 7950
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní, regionální a lokální úrovni. Nové vydání je rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací turismu. Zásadně je aktualizována problematika turismu v národní ekonomice obecně a problematika pasivního, aktivního a domácího turismu České republiky. Aktualizována je i tematika turismu ČR v kontextu členství v EU.
První část publikace se zabývá obecnými základy turismu, zahrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminologii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu turismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. Další část knihy pojednává o statistickém monitoringu turismu v ČR a zejména o analýze vlivů turismu na národní ekonomiku se zaměřením na ekonomiku ČR a jejich vyhodnocení pomocí platební bilance a satelitního účtu. V publikaci jsou dále řešeny základní charakteristiky vývoje a současného stavu turismu ČR se zaměřením na aktivní, pasivní a domácí turismus a spotřební chování účastníků turismu. Autorky se zabývají též organizační a řídicí strukturou turismu ČR.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Ekonomika turismu

Obsah
O autorkách 9
Úvod 10
1. Základní otázky vymezení turismu 11
1.1 Pojetí a de?nování turismu 11
1.2 Stručný historický vývoj turismu 13
1.2.1 První etapa - do první světové války 14
1.2.2 Druhá etapa - mezi dvěma světovými válkami 15
1.2.3 Třetí etapa - od druhé světové války do počátku 90. let 15
1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost 16
1.3 Shrnutí a úkoly 17
2. Typologie turismu 19
2.1 Typy turismu dle místa realizace 19
2.2 Typy turismu dle vztahu k platební bilanci státu 20
2.3 Typy turismu dle plátce nákladů 21
2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 22
2.5 Typy turismu dle věku účastníků 22
2.6 Typy turismu dle délky pobytu 23
2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) 23
2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) 24
2.9 Shrnutí a úkoly 27
3. Trh turismu 28
3.1 Trh dle ekonomické teorie 28
3.2 Součásti trhu turismu 29
3.2.1 Tržní subjekty v turismu 30
3.2.2 Tržní objekty v turismu 30
3.3 Možnosti vymezení trhu turismu 31
3.4 Speci?ka trhu turismu 31
3.5 Faktory ovlivňující trh turismu 32
3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory 32
3.5.2 Ekonomické faktory 33
3.5.3 Demogra?cké faktory 34
3.5.4 Technicko-technologické faktory 35
3.5.5 Sociální faktory 36
3.5.6 Ekologické faktory 36
3.6 Shrnutí a úkoly 36
4. Poptávka v turismu 38
4.1 Poptávka dle ekonomické teorie 38
4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu 39
4.3 Formování individuální poptávky v turismu 41
4.3.1 Faktory na straně poptávky 42
4.3.2 Faktory na straně nabídky 43
4.3.3 Faktory vnějšího prostředí 44
4.4 Tržní poptávka v turismu 44
4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu 45
4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu 45
6 / Ekonomika turismu
4.5 Současné trendy poptávky v turismu 47
4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu 48
4.6.1 Spotřeba v turismu 48
4.6.2 Spotřební chování v turismu 49
4.7 Segmentace v turismu 51
4.7.1 Segmentace, její cíle a podmínky .51
4.7.2 Segmentační základny 52
4.8 Shrnutí a úkoly 57
5. Nabídka v turismu 59
5.1 Nabídka dle ekonomické teorie 59
5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) 60
5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou 62
5.4 Služby jako významná součást nabídky turismu 62
5.4.1 Speci?cké vlastnosti služeb turismu 63
5.4.2 Členění služeb 64
5.5 Produkt turismu 65
5.5.1 Vymezení pojmu produkt turismu 65
5.5.2 Vytváření komplexního produktu turismu 67
5.5.3 Partnerství pro vytváření a realizaci produktu 69
5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) 70
5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvětvového členění 70
5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury 71
5.7 Současné trendy nabídky 75
5.8 Shrnutí a úkoly 77
6. Cena jako součást trhu turismu 79
6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie 79
6.2 Faktory ovlivňující tvorbu ceny 80
6.3 Obecné postupy tvorby ceny 80
6.3.1 Nákladově orientovaná cena 81
6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů 82
6.3.3 Cena stanovená dle konkurence 82
6.4 Formy cenové diskriminace 82
6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně 82
6.4.2 Cenová diskriminace v čase 83
6.5 Yield management 83
6.6 Shrnutí a úkoly 84
7. Konkurenceschopnost na trhu turismu 86
7.1 Vymezení pojmu konkurenceschopnost 86
7.2 Obecné přístupy k dosahování konkurenční výhody 87
7.3 Možnosti měření konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.1 Modely hodnocení konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.2 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (TTCI index) 92
7.3.3 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (OECD index) 93
7.4 Shrnutí a úkoly 95
8. Statistický monitoring turismu České republiky 97
8.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu 97
8.1.1 Pojem, typy a instituce statistického monitoringu turismu 97
8.1.2 Mezinárodní kontext 97
8.1.3 Český statistický úřad (ČSÚ) 99
8.2 Statistický monitoring vybraných institucí 100
8.2.1 Česká národní banka (ČNB) 100
8.2.2 CzechTourism a MMR 101
8.2.3 Regionální a místní úroveň 102
8.3 Shrnutí a úkoly 102
9. Turismus v národní ekonomice 104
9.1 Přístupy k hodnocení vlivu a významu turismu v národním hospodářství 104
9.1.1 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.4 Sociokulturní hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství 126
9.2 Platební bilance a turismus 127
9.2.1 Zachycení turismu v platební bilanci 127
9.2.2 Položka turismus v platební bilanci 130
9.2.3 Hodnocení vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platební bilance
České republiky 131
9.3 Satelitní účet turismu 135
9.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního účtu turismu 135
9.3.2 Výstupy satelitního účtu turismu 136
9.3.3 Základní metodika satelitního účtu turismu 136
9.3.4 Satelitní účet turismu v České republice 137
9.3.5 Neo?ciální satelitní účet turismu 139
9.4 Význam turismu pro národní hospodářství České republiky 141
9.5 Shrnutí a úkoly 145
10. Vývoj turismu České republiky 148
10.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 148
10.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 149
10.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 150
10.1.3 Meziválečný vývoj turismu 1918-1939 152
10.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 154
10.2 Turismus na území České republiky po roce 1989 157
10.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 157
10.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 158
10.2.3 Vývoj turismu České republiky po roce 2004 159
10.3 Nabídka destinace Česká republika 161
10.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika 161
10.3.2 Sekundární nabídka destinace Česká republika 163
10.4 Shrnutí a úkoly 165
11. Pasivní turismus České republiky 167
11.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 167
11.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 167
11.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 168
11.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 169
11.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 169
11.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 172
11.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 173
11.3 Spotřební chování účastníků pasivního turismu 177
11.3.1 Spotřební chování na delších cestách 177
11.3.2 Spotřební chování na kratších cestách 179
11.3.3 Spotřební chování na služebních cestách 179
11.3.4 Spotřební chování na jednodenních výletech 180
11.4 Shrnutí a úkoly 180

Tlačená kniha

Dátum vydania: 19. 06. 2014
Katalógové číslo: 3300
ISBN: 978-80-247-3643-3
Formát/strán: 167×240, 264 strán
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 4.79MB | 4.80MB | 5.85MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Nakladateľ: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Ekonomika turismu

Tlačená kniha

Dátum vydania: 19. 06. 2014
Katalógové číslo: 3300
ISBN: 978-80-247-3643-3
Formát/strán: 167×240, 264 strán
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 4.79 MB | 4.80 MB | 5.85 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

Ekonomika turismu

Turismus České republiky - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Tlačená kniha
Brožovaná
12,56 6,26 -50 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 19. 04. 2024 13:48
i: 21258 n: 24736433r: 7950
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
10,59 9 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 21259 n: 24793078r: 7950
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Je určena studentům škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní, regionální a lokální úrovni. Nové vydání je rozšířené o problematiku produktu turismu a konkurenceschopnost destinací turismu. Zásadně je aktualizována problematika turismu v národní ekonomice obecně a problematika pasivního, aktivního a domácího turismu České republiky. Aktualizována je i tematika turismu ČR v kontextu členství v EU.
První část publikace se zabývá obecnými základy turismu, zahrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminologii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu turismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. Další část knihy pojednává o statistickém monitoringu turismu v ČR a zejména o analýze vlivů turismu na národní ekonomiku se zaměřením na ekonomiku ČR a jejich vyhodnocení pomocí platební bilance a satelitního účtu. V publikaci jsou dále řešeny základní charakteristiky vývoje a současného stavu turismu ČR se zaměřením na aktivní, pasivní a domácí turismus a spotřební chování účastníků turismu. Autorky se zabývají též organizační a řídicí strukturou turismu ČR.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Ekonomika turismu

Obsah
O autorkách 9
Úvod 10
1. Základní otázky vymezení turismu 11
1.1 Pojetí a de?nování turismu 11
1.2 Stručný historický vývoj turismu 13
1.2.1 První etapa - do první světové války 14
1.2.2 Druhá etapa - mezi dvěma světovými válkami 15
1.2.3 Třetí etapa - od druhé světové války do počátku 90. let 15
1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost 16
1.3 Shrnutí a úkoly 17
2. Typologie turismu 19
2.1 Typy turismu dle místa realizace 19
2.2 Typy turismu dle vztahu k platební bilanci státu 20
2.3 Typy turismu dle plátce nákladů 21
2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 22
2.5 Typy turismu dle věku účastníků 22
2.6 Typy turismu dle délky pobytu 23
2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) 23
2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) 24
2.9 Shrnutí a úkoly 27
3. Trh turismu 28
3.1 Trh dle ekonomické teorie 28
3.2 Součásti trhu turismu 29
3.2.1 Tržní subjekty v turismu 30
3.2.2 Tržní objekty v turismu 30
3.3 Možnosti vymezení trhu turismu 31
3.4 Speci?ka trhu turismu 31
3.5 Faktory ovlivňující trh turismu 32
3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory 32
3.5.2 Ekonomické faktory 33
3.5.3 Demogra?cké faktory 34
3.5.4 Technicko-technologické faktory 35
3.5.5 Sociální faktory 36
3.5.6 Ekologické faktory 36
3.6 Shrnutí a úkoly 36
4. Poptávka v turismu 38
4.1 Poptávka dle ekonomické teorie 38
4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu 39
4.3 Formování individuální poptávky v turismu 41
4.3.1 Faktory na straně poptávky 42
4.3.2 Faktory na straně nabídky 43
4.3.3 Faktory vnějšího prostředí 44
4.4 Tržní poptávka v turismu 44
4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu 45
4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu 45
6 / Ekonomika turismu
4.5 Současné trendy poptávky v turismu 47
4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu 48
4.6.1 Spotřeba v turismu 48
4.6.2 Spotřební chování v turismu 49
4.7 Segmentace v turismu 51
4.7.1 Segmentace, její cíle a podmínky .51
4.7.2 Segmentační základny 52
4.8 Shrnutí a úkoly 57
5. Nabídka v turismu 59
5.1 Nabídka dle ekonomické teorie 59
5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) 60
5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou 62
5.4 Služby jako významná součást nabídky turismu 62
5.4.1 Speci?cké vlastnosti služeb turismu 63
5.4.2 Členění služeb 64
5.5 Produkt turismu 65
5.5.1 Vymezení pojmu produkt turismu 65
5.5.2 Vytváření komplexního produktu turismu 67
5.5.3 Partnerství pro vytváření a realizaci produktu 69
5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) 70
5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvětvového členění 70
5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury 71
5.7 Současné trendy nabídky 75
5.8 Shrnutí a úkoly 77
6. Cena jako součást trhu turismu 79
6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie 79
6.2 Faktory ovlivňující tvorbu ceny 80
6.3 Obecné postupy tvorby ceny 80
6.3.1 Nákladově orientovaná cena 81
6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů 82
6.3.3 Cena stanovená dle konkurence 82
6.4 Formy cenové diskriminace 82
6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně 82
6.4.2 Cenová diskriminace v čase 83
6.5 Yield management 83
6.6 Shrnutí a úkoly 84
7. Konkurenceschopnost na trhu turismu 86
7.1 Vymezení pojmu konkurenceschopnost 86
7.2 Obecné přístupy k dosahování konkurenční výhody 87
7.3 Možnosti měření konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.1 Modely hodnocení konkurenceschopnosti v turismu 89
7.3.2 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (TTCI index) 92
7.3.3 Monitoring konkurenceschopnosti v turismu (OECD index) 93
7.4 Shrnutí a úkoly 95
8. Statistický monitoring turismu České republiky 97
8.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu 97
8.1.1 Pojem, typy a instituce statistického monitoringu turismu 97
8.1.2 Mezinárodní kontext 97
8.1.3 Český statistický úřad (ČSÚ) 99
8.2 Statistický monitoring vybraných institucí 100
8.2.1 Česká národní banka (ČNB) 100
8.2.2 CzechTourism a MMR 101
8.2.3 Regionální a místní úroveň 102
8.3 Shrnutí a úkoly 102
9. Turismus v národní ekonomice 104
9.1 Přístupy k hodnocení vlivu a významu turismu v národním hospodářství 104
9.1.1 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu 109
9.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.4 Sociokulturní hodnocení vlivu a významu turismu 124
9.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství 126
9.2 Platební bilance a turismus 127
9.2.1 Zachycení turismu v platební bilanci 127
9.2.2 Položka turismus v platební bilanci 130
9.2.3 Hodnocení vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platební bilance
České republiky 131
9.3 Satelitní účet turismu 135
9.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního účtu turismu 135
9.3.2 Výstupy satelitního účtu turismu 136
9.3.3 Základní metodika satelitního účtu turismu 136
9.3.4 Satelitní účet turismu v České republice 137
9.3.5 Neo?ciální satelitní účet turismu 139
9.4 Význam turismu pro národní hospodářství České republiky 141
9.5 Shrnutí a úkoly 145
10. Vývoj turismu České republiky 148
10.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 148
10.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 149
10.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 150
10.1.3 Meziválečný vývoj turismu 1918-1939 152
10.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 154
10.2 Turismus na území České republiky po roce 1989 157
10.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 157
10.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 158
10.2.3 Vývoj turismu České republiky po roce 2004 159
10.3 Nabídka destinace Česká republika 161
10.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika 161
10.3.2 Sekundární nabídka destinace Česká republika 163
10.4 Shrnutí a úkoly 165
11. Pasivní turismus České republiky 167
11.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 167
11.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 167
11.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 168
11.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 169
11.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 169
11.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 172
11.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 173
11.3 Spotřební chování účastníků pasivního turismu 177
11.3.1 Spotřební chování na delších cestách 177
11.3.2 Spotřební chování na kratších cestách 179
11.3.3 Spotřební chování na služebních cestách 179
11.3.4 Spotřební chování na jednodenních výletech 180
11.4 Shrnutí a úkoly 180

O autorovi

Palatková Monika
Pracovala na České centrále cestovního ruchu (CzechTourism), kde se zabývala marketingovými průzkumy zaměřenými zejména na zkoumání zahraniční poptávky po destinaci Česká republika. Od roku 1998 působila na pozici ředitelky marketingu a zastupovala CzechTourism v sekci Evropské komise cestovního ruchu zaměřené na marketingový výzkum a plánování. Později působila v cestovní kanceláři Fischer, nejprve jako manažerka produktu pro domácí a příjezdový turismus a poté jako manažerka pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu. V současné době se věnuje přednáškové a konzultační činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Od roku 1998 je členkou mezinárodní organizace odborníků v oblasti cestovního ruchu AIEST.
Zichová Jitka
Svoji profesní kariéru začala ve vnitřním obchodě, krátce nato i v zahraničním. Od roku 1996 se zabývá ekonomickým poradenstvím a outsourcingem ekonomických aktivit převážně zahraničních ? rem. V souč asné době se vedle těchto činností věnuje zejména přednáškové a konzultační činnosti v rámci vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. V rámci expertní činnosti participuje na projektech zaměřených na rozvoj turismu v různých oblastech.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

E-kniha 8,97 -15 %
Tlačená 15,90 -15 %
E-kniha 13,51 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.