0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Finance podniku: Komplexní pojetí

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
20,38 17,32 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 18. 05. 2024 18:54
i: 41375 n: 27132676r: 12539
E-kniha
PDF
17,32 14,72 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 42178 n: 27146338r: 12539
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Předkládaná publikace popisuje procesy podniku v podobě jejich finančního vyjádření. Zároveň nabízí nástroje optimalizace těchto procesů tak, aby se výsledky projevily v plnění hlavního cíle podniku - růstu hodnoty pro vlastníky.

Dále nabízí nástroje, kterými plnění hlavního cíle management a vlastníci změří. Zabývá se rovněž aparátem nástrojů finančního řízení podniku, tedy aparátem, který umožní kontinuální zefektivnění chodu podniku.

Publikace pojímá finance podniku velmi komplexně. Chápe je v jejich nejširším slova smyslu. Zabývá se vším, co souvisí s penězi a růstem hodnoty pro vlastníky (akcentuje řízení podle cílů jako trend moderního řízení podniku). Publikace je tak komplexní knihou postihující nejen základy podnikových financí, ale prezentuje i velmi pokročilé aspekty řízení financí podniku. 

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Finance podniku: Komplexní pojetí

1. Úvod do problematiky financí podniku
1.1 Úloha finančního manažera v organizaci
      1.1.1 Finanční plánování a kontrola
      1.1.2 Prognózy a plánování
      1.1.3 Strategické plánování
      1.1.4 Měnící se role finančního manažera
      1.1.5 Přidělení finančních prostředků (investice)
      1.1.6 Získávání finančních prostředků (financování)
      1.1.7 Řízení finančních rizik
1.2 Prostředí podniku z pohledu finančního manažera
      1.2.1 Prostředí podniku
      1.2.2 Stakeholdeři
      1.2.3 Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility – CSR)
1.3 Vazba controllingu a financí podniku na primární a sekundární funkce podniku
      1.3.1 Historický vývoj controllingu
      1.3.2 Funkce controllingu a jeho cíle
      1.3.3 Controller a jeho povinnosti
      1.3.4 Systém controllingu
      1.3.5 Nástroje operativního a strategického controllingu
      1.3.6 Návaznost controllingu na primární funkce podniku
      1.3.7 Návaznost controllingu na sekundární funkce podniku
1.4 Práce s finančními daty podniku – výkazy účetní závěrky
      1.4.1 Účetní závěrka
      1.4.2 Manažerské účetnictví
      1.4.3 Rozvaha
1.5 Časová hodnota peněz
      1.5.1 Historie peněz
      1.5.2 Funkce a vlastnosti peněz
      1.5.3 Výměnný obchod
      1.5.4 Stanovení hodnoty peněz
1.6 Vztah rizik a výnosů
      1.6.1 Výnos
      1.6.2 Riziko
      1.6.3 Náklady
      1.6.4 Teorie užitku
      1.6.5 Produkční funkce
      1.6.6 Vztah nákladů, výnosů a ceny
      1.6.7 Hospodářský výsledek
1.7 Finanční dopad získávání nových zaměstnanců a vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců
      1.7.1 Financování rozvoje
      1.7.2 Rozvoj zaměstnanců
      1.7.3 Náklady na výdaje
      1.7.4 Finanční odměny
2. Finanční řízení a optimalizace oběžného majetku
2.1 Řízení zásob
      2.1.1 Odlišné přístupy k velikosti zásob
      2.1.2 Systémy řízení zásob
      2.1.3 Q-systém řízení zásob
      2.1.4 P-systém řízení zásob
      2.1.5 Systém dvou zásobníků
      2.1.6 Strategie řízení zásob
      2.1.7 Příznaky špatného řízení zásob
      2.1.8 Metody k řízení zásob
2.2 Řízení hotovosti, řízení peněžního toku, jejich optimalizace
      2.2.1 Řízení hotovosti
      2.2.2 Motivy držení hotovosti
      2.2.3 Náklady udržení hotovosti
      2.2.4 Investování peněžní hotovosti
      2.2.5 Přístupy k určení optimálního stavu hotovosti – modely řízení hotovosti
      2.2.6 Řízení cash flow
2.3 Řízení pohledávek, faktoring, forfaiting
      2.3.1 Význam a předmět řízení pohledávek
      2.3.2 Prevence pohledávek
      2.3.3 Monitorování pohledávek
      2.3.4 Vymáhání pohledávek
3. Finanční řízení a optimalizace dlouhodobého majetku
3.1 Struktura dlouhodobého majetku podniku
      3.1.1 Charakteristika dlouhodobého majetku
      3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
      3.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
      3.1.4 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
      3.1.5 Operace s dlouhodobým majetkem
      3.1.6 Goodwill podniku
3.2 Investice podniku, fáze investice a investiční rozhodování (předrealizační, realizační a postrealizační fáze, statické a dynamické metody, cost-benefit analýza, stínové ceny)
      3.2.1 Základní pravidla financování, daňový štít, finanční páka
      3.2.2 Investice podniku
      3.2.3 Fáze investičního procesu
3.3 Hodnocení efektivnosti investic
      3.3.1 Metody hodnocení efektivnosti investic
      3.3.2 Investiční strategie
      3.3.3 Investiční riziko
      3.3.4 Cost-Benefit analýza
      3.3.5 Stínové ceny
      3.3.6 Neúspěšnost investičních projektů
4. Kapitálová struktura a hodnota podniku
4.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.2 Optimální kapitálová struktura podniku
4.2 Dluhová politika podniku (úvěrové riziko, význam zadlužení)
      4.2.1 Úvěrové riziko
      4.2.2 Řízení úvěrového rizika
      4.2.3 Celková zadluženost
      4.2.4 Stupeň oddlužení
      4.2.5 Doba splacení dluhu z cash flow
4.3 Zisk jako nástroj refinancování činnosti podniku. Dividendová politika podniku – payout policy
4.4 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele. Vazby na stakeholdery
      4.4.1 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele
      4.4.2 Vazby na stakeholdery
4.5 Řízení hodnoty podniku s vrcholovým ukazatelem FCFF, FCFE a EVA Entity, EVA Equity
      4.5.1 FCFF (Free Cash Flow to the Firm)
      4.5.2 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
      4.5.3 EVA entity a EVA equity
5. Metody hodnocení podniku
5.1 Finanční analýza (horizontální, vertikální, poměrová)
      5.1.1 Horizontální analýza
      5.1.2 Vertikální analýza
      5.1.3 Horizontální a vertikální analýza – dělení
5.2 Bonitní modely
      5.2.1 Komparativně-analytické metody
      5.2.2 Matematicko-statistické metody
      5.2.3 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy
5.3 Bankrotní modely a ostatní modely
      5.3.1 Porovnání bankrotních modelů
      5.3.2 Kritéria vyžadovaná pro nástroje modelu predikce bankrotu
      5.3.3 Faktory ovlivňující bankrot podniků
      5.3.4 Druhy bankrotních modelů
      5.3.5 Bankrotně bonitní modely
5.4 Metody komplexního hodnocení podniku – EVA, MVA, TSR a další, benchmarkingové modely (INFA, Balance Scorecard a další)
      5.4.1 Hodnocení podniku podnikem
      5.4.2 Hodnocení podniku při změně vlastníka společnosti
      5.4.3 Hodnocení podniku externími subjekty
      5.4.4 Metody využívané k hodnocení podniku dle jeho výkonnosti
      5.4.5 Průměrné vážené náklady na celkový kapitál – WACC
      5.4.6 Total Shareholder Return – TSR
      5.4.7 Benchmarkingové modely
      5.4.8 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů – INFA
      5.4.9 Balanced Scorecard
      5.4.10 Český benchmarkingový Index
5.5 Finanční plánování – metody sestavování plánu, krátkodobý a dlouhodobý finanční plán
      5.5.1 Cíle podniku
      5.5.2 Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán
      5.5.3 Metody sestavování plánu
      5.5.4 Kontrola plnění plánu
6. Mimořádné financování
6.1 Životní cyklus podniku
      6.1.1 Životní cyklus podniku
      6.1.2 Strategie podniku jako recept úspěšnosti
6.2 Financování podniku v době jeho založení – zakladatelský projekt, zakladatelský rozpočet a financování růstu podniku
      6.2.1 Založení podniku
6.3 Financování růstu podniku
      6.3.1 Růst podniku
      6.3.2 Stabilizace podniku
      6.3.3 Rizikové (ne)chování podniku aneb jak se na příkladech vyhnout hrozbám
6.4 Krize podniku – krize vedení, krize autonomie, krize kontroly, krize byrokracie
      6.4.1 Krize podniku ve významu časového vývoje
      6.4.2 Pionýrství a krize vedení
      6.4.3 Řízení a krize autonomie
      6.4.4 Delegování a krize kontroly
      6.4.5 Koordinace a krize byrokracie
      6.4.6 Spolupráce a krize psychologického nasycení
6.5 Financování podniku v době insolvence podniku, sanace podniku
      6.5.1 Restrukturalizace (sanace) podniku
      6.5.2 Restrukturalizace majetku podniku
      6.5.3 Aktuality k restrukturalizačnímu plánu (preventivní restrukturalizace)
6.6 Restrukturalizace podniku. Transformace podniku. Fúze podniků. Převzetí
      6.6.1 Transformace podniku skrze sdružování a jiné formy změny
      6.6.2 Fúze
      6.6.3 Rozdělení
      6.6.4 Převod jmění
      6.6.5 Změna právní formy
      6.6.6 Přeshraniční přemístění sídla
6.7 Zánik podniku a ostatní mimořádné financování podniku

Seznam použité literatury
Slovo autorů

Tlačená kniha

Dátum vydania: 19. 11. 2021
Katalógové číslo: 40123
ISBN: 978-80-271-3267-6
Formát/strán: 167×240, 312 strán
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 6.75MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Nakladateľ: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Finance podniku: Komplexní pojetí
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

Tlačená kniha

Dátum vydania: 19. 11. 2021
Katalógové číslo: 40123
ISBN: 978-80-271-3267-6
Formát/strán: 167×240, 312 strán
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 6.75 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

Finance podniku: Komplexní pojetí

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
20,38 17,32 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 18. 05. 2024 18:54
i: 41375 n: 27132676r: 12539
E-kniha
PDF
17,32 14,72 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 42178 n: 27146338r: 12539
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Předkládaná publikace popisuje procesy podniku v podobě jejich finančního vyjádření. Zároveň nabízí nástroje optimalizace těchto procesů tak, aby se výsledky projevily v plnění hlavního cíle podniku - růstu hodnoty pro vlastníky.

Dále nabízí nástroje, kterými plnění hlavního cíle management a vlastníci změří. Zabývá se rovněž aparátem nástrojů finančního řízení podniku, tedy aparátem, který umožní kontinuální zefektivnění chodu podniku.

Publikace pojímá finance podniku velmi komplexně. Chápe je v jejich nejširším slova smyslu. Zabývá se vším, co souvisí s penězi a růstem hodnoty pro vlastníky (akcentuje řízení podle cílů jako trend moderního řízení podniku). Publikace je tak komplexní knihou postihující nejen základy podnikových financí, ale prezentuje i velmi pokročilé aspekty řízení financí podniku. 
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Finance podniku: Komplexní pojetí

1. Úvod do problematiky financí podniku
1.1 Úloha finančního manažera v organizaci
      1.1.1 Finanční plánování a kontrola
      1.1.2 Prognózy a plánování
      1.1.3 Strategické plánování
      1.1.4 Měnící se role finančního manažera
      1.1.5 Přidělení finančních prostředků (investice)
      1.1.6 Získávání finančních prostředků (financování)
      1.1.7 Řízení finančních rizik
1.2 Prostředí podniku z pohledu finančního manažera
      1.2.1 Prostředí podniku
      1.2.2 Stakeholdeři
      1.2.3 Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility – CSR)
1.3 Vazba controllingu a financí podniku na primární a sekundární funkce podniku
      1.3.1 Historický vývoj controllingu
      1.3.2 Funkce controllingu a jeho cíle
      1.3.3 Controller a jeho povinnosti
      1.3.4 Systém controllingu
      1.3.5 Nástroje operativního a strategického controllingu
      1.3.6 Návaznost controllingu na primární funkce podniku
      1.3.7 Návaznost controllingu na sekundární funkce podniku
1.4 Práce s finančními daty podniku – výkazy účetní závěrky
      1.4.1 Účetní závěrka
      1.4.2 Manažerské účetnictví
      1.4.3 Rozvaha
1.5 Časová hodnota peněz
      1.5.1 Historie peněz
      1.5.2 Funkce a vlastnosti peněz
      1.5.3 Výměnný obchod
      1.5.4 Stanovení hodnoty peněz
1.6 Vztah rizik a výnosů
      1.6.1 Výnos
      1.6.2 Riziko
      1.6.3 Náklady
      1.6.4 Teorie užitku
      1.6.5 Produkční funkce
      1.6.6 Vztah nákladů, výnosů a ceny
      1.6.7 Hospodářský výsledek
1.7 Finanční dopad získávání nových zaměstnanců a vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců
      1.7.1 Financování rozvoje
      1.7.2 Rozvoj zaměstnanců
      1.7.3 Náklady na výdaje
      1.7.4 Finanční odměny
2. Finanční řízení a optimalizace oběžného majetku
2.1 Řízení zásob
      2.1.1 Odlišné přístupy k velikosti zásob
      2.1.2 Systémy řízení zásob
      2.1.3 Q-systém řízení zásob
      2.1.4 P-systém řízení zásob
      2.1.5 Systém dvou zásobníků
      2.1.6 Strategie řízení zásob
      2.1.7 Příznaky špatného řízení zásob
      2.1.8 Metody k řízení zásob
2.2 Řízení hotovosti, řízení peněžního toku, jejich optimalizace
      2.2.1 Řízení hotovosti
      2.2.2 Motivy držení hotovosti
      2.2.3 Náklady udržení hotovosti
      2.2.4 Investování peněžní hotovosti
      2.2.5 Přístupy k určení optimálního stavu hotovosti – modely řízení hotovosti
      2.2.6 Řízení cash flow
2.3 Řízení pohledávek, faktoring, forfaiting
      2.3.1 Význam a předmět řízení pohledávek
      2.3.2 Prevence pohledávek
      2.3.3 Monitorování pohledávek
      2.3.4 Vymáhání pohledávek
3. Finanční řízení a optimalizace dlouhodobého majetku
3.1 Struktura dlouhodobého majetku podniku
      3.1.1 Charakteristika dlouhodobého majetku
      3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
      3.1.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
      3.1.4 Dlouhodobý finanční majetek (DFM)
      3.1.5 Operace s dlouhodobým majetkem
      3.1.6 Goodwill podniku
3.2 Investice podniku, fáze investice a investiční rozhodování (předrealizační, realizační a postrealizační fáze, statické a dynamické metody, cost-benefit analýza, stínové ceny)
      3.2.1 Základní pravidla financování, daňový štít, finanční páka
      3.2.2 Investice podniku
      3.2.3 Fáze investičního procesu
3.3 Hodnocení efektivnosti investic
      3.3.1 Metody hodnocení efektivnosti investic
      3.3.2 Investiční strategie
      3.3.3 Investiční riziko
      3.3.4 Cost-Benefit analýza
      3.3.5 Stínové ceny
      3.3.6 Neúspěšnost investičních projektů
4. Kapitálová struktura a hodnota podniku
4.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.1 Kapitálová struktura podniku, optimalizace kapitálové struktury
      4.1.2 Optimální kapitálová struktura podniku
4.2 Dluhová politika podniku (úvěrové riziko, význam zadlužení)
      4.2.1 Úvěrové riziko
      4.2.2 Řízení úvěrového rizika
      4.2.3 Celková zadluženost
      4.2.4 Stupeň oddlužení
      4.2.5 Doba splacení dluhu z cash flow
4.3 Zisk jako nástroj refinancování činnosti podniku. Dividendová politika podniku – payout policy
4.4 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele. Vazby na stakeholdery
      4.4.1 Hodnota podniku pro investory, akcionáře, věřitele
      4.4.2 Vazby na stakeholdery
4.5 Řízení hodnoty podniku s vrcholovým ukazatelem FCFF, FCFE a EVA Entity, EVA Equity
      4.5.1 FCFF (Free Cash Flow to the Firm)
      4.5.2 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
      4.5.3 EVA entity a EVA equity
5. Metody hodnocení podniku
5.1 Finanční analýza (horizontální, vertikální, poměrová)
      5.1.1 Horizontální analýza
      5.1.2 Vertikální analýza
      5.1.3 Horizontální a vertikální analýza – dělení
5.2 Bonitní modely
      5.2.1 Komparativně-analytické metody
      5.2.2 Matematicko-statistické metody
      5.2.3 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy
5.3 Bankrotní modely a ostatní modely
      5.3.1 Porovnání bankrotních modelů
      5.3.2 Kritéria vyžadovaná pro nástroje modelu predikce bankrotu
      5.3.3 Faktory ovlivňující bankrot podniků
      5.3.4 Druhy bankrotních modelů
      5.3.5 Bankrotně bonitní modely
5.4 Metody komplexního hodnocení podniku – EVA, MVA, TSR a další, benchmarkingové modely (INFA, Balance Scorecard a další)
      5.4.1 Hodnocení podniku podnikem
      5.4.2 Hodnocení podniku při změně vlastníka společnosti
      5.4.3 Hodnocení podniku externími subjekty
      5.4.4 Metody využívané k hodnocení podniku dle jeho výkonnosti
      5.4.5 Průměrné vážené náklady na celkový kapitál – WACC
      5.4.6 Total Shareholder Return – TSR
      5.4.7 Benchmarkingové modely
      5.4.8 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů – INFA
      5.4.9 Balanced Scorecard
      5.4.10 Český benchmarkingový Index
5.5 Finanční plánování – metody sestavování plánu, krátkodobý a dlouhodobý finanční plán
      5.5.1 Cíle podniku
      5.5.2 Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán
      5.5.3 Metody sestavování plánu
      5.5.4 Kontrola plnění plánu
6. Mimořádné financování
6.1 Životní cyklus podniku
      6.1.1 Životní cyklus podniku
      6.1.2 Strategie podniku jako recept úspěšnosti
6.2 Financování podniku v době jeho založení – zakladatelský projekt, zakladatelský rozpočet a financování růstu podniku
      6.2.1 Založení podniku
6.3 Financování růstu podniku
      6.3.1 Růst podniku
      6.3.2 Stabilizace podniku
      6.3.3 Rizikové (ne)chování podniku aneb jak se na příkladech vyhnout hrozbám
6.4 Krize podniku – krize vedení, krize autonomie, krize kontroly, krize byrokracie
      6.4.1 Krize podniku ve významu časového vývoje
      6.4.2 Pionýrství a krize vedení
      6.4.3 Řízení a krize autonomie
      6.4.4 Delegování a krize kontroly
      6.4.5 Koordinace a krize byrokracie
      6.4.6 Spolupráce a krize psychologického nasycení
6.5 Financování podniku v době insolvence podniku, sanace podniku
      6.5.1 Restrukturalizace (sanace) podniku
      6.5.2 Restrukturalizace majetku podniku
      6.5.3 Aktuality k restrukturalizačnímu plánu (preventivní restrukturalizace)
6.6 Restrukturalizace podniku. Transformace podniku. Fúze podniků. Převzetí
      6.6.1 Transformace podniku skrze sdružování a jiné formy změny
      6.6.2 Fúze
      6.6.3 Rozdělení
      6.6.4 Převod jmění
      6.6.5 Změna právní formy
      6.6.6 Přeshraniční přemístění sídla
6.7 Zánik podniku a ostatní mimořádné financování podniku

Seznam použité literatury
Slovo autorů

O autorovi

Vochozka Marek
V březnu 2009 byl Akademickým senátem VŠTE pověřen k výkonu funkce rektora. Do té doby pracoval na VŠTE jako vedoucí ekonomické katedry, v rámci níž přednášel předměty se zaměřením na ekonomiku podniku, finanční řízení a ekonomii. V roce 2008 získal titul Ph.D. na VŠE v Praze, kde t. č. působil jako odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky. Podílí se na tvorbě řady evropských grantů, je nositelem dvou patentů a několika užitných vzorů.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

E-kniha 12,01 -15 %
E-kniha 9,60 -15 %
Tlačená 9,19 -45 %
E-kniha 12,01 -15 %
E-kniha 9,90 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.