0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Konkurenční zpravodajství

Tvorba podkladů pro strategické rozhodování podniku

Konkurenční zpravodajství
Tlačená kniha
Brožovaná
26,99 22,94 -15 %
Predpredaji
Predpokladaný dátum vydania 23. 11. 2022 Knihu Vám zašleme ihneď po naskladnení
Posledná aktualizácia skladu 03. 12. 2022 23:54
i: 43762 n: 27135042r: 12857
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

Ukážky z e-knihy

V knize se seznámíte s moderními přístupy a metodami získávání a vyhodnocování informací o konkurenční firmě a konkurenčním prostředí, včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (Intelligence).
 
Osvojíte si způsoby ochrany obchodního tajemství firmy. Autor ve své koncepci Competitive Intelligence mění stávající paradigma, neboť opouští koncept zpravodajského cyklu, který v podnikatelské praxi reálně neexistuje, a místo něj chápe činnosti prováděné v Competitive Intelligence jako zpravodajský proces, který pro potřeby Competitive Intelligence definuje. Podle autora výsledkem procesu zpravodajské analýzy musí vždy být „předpověď o budoucnosti“.
 
Toto nové pojetí konkurenčního zpravodajství umožňuje předávat vrcholovému vedení firmy hodnověrné podklady pro jeho strategické rozhodování.
 
Jako první v České republice se kniha do hloubky věnuje také problematice Counter Competitive Intelligence. V této souvislosti zaměřuje svoji pozornost i na problematiku detekce, identifikace a analýzy dezinformace.  
 
Cílem knihy je přinést čtenářům teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Konkurenční zpravodajství

O autorovi
Úvod
Metodologie výzkumu
Cíl výzkumu
Metodologický postup řešení
Použité metody
 
1. Význam informací v řízení firmy
1.1 Současný stav poznání
1.2 Historická geneze potřeby informací pro řízení firmy
1.3 Strategický význam informace
   1.3.1 Konkurenceschopnost firmy
   1.3.2 Rozhodovací proces
   1.3.3 Ofenzivní pojetí konkurenčního střetu firmy
   1.3.4 Podmínky pro úspěšnou realizaci střetu
   1.3.5 Základní zákonitosti úspěšného vedení střetu
   1.3.6 Význam informace ve strategickém řízení
 
2. Competitive Intelligence
2.1 Základní vymezení pojmů Competitive Intelligence
   2.1.1 Vymezení oboru Competitive Intelligence
   2.1.2 Vymezení pojmu Competitive Intelligence
   2.1.3 Druhy Competitive Intelligence
   2.1.4 Cíle zájmů Competitive Intelligence
 2.2 Základní pojmy v Competitive Intelligence
   2.2.1 Epistemologie
   2.2.2 Etiologie
   2.2.3 Taxonomie
   2.2.4 Symptomy
   2.2.5 Signály
   2.2.6 Data
   2.2.7 Informace
   2.2.8 Kontext
   2.2.9 Znalost
   2.2.10 Informovanost
   2.2.11 Zpravodajství
   2.2.12 Struktury
   2.2.13 Funkce
   2.2.14 Procesy
   2.2.15 Argumenty
   2.2.16 Důkazy
   2.2.17 Hypotézy
2.3 Východiska pojetí Competitive Intelligence
   2.3.1 Competitive Intelligence jako předpověď budoucnosti
   2.3.2 Zaměření Competitive Intelligence do oblasti strategického řízení
   2.3.3 Competitive Intelligence jako systémová aplikační disciplína
   2.3.4 Pojetí informace ve spojení s osobou analytika
   2.3.5 Competitive Intelligence pracující na principu státních zpravodajských služeb
   2.3.6 Dvoustupňová činnost Competitive Intelligence
   2.3.7 Návrh opatření na konkurentem připravované hypotézy
   2.3.8 Competitive Intelligence jako proces
   2.3.9 Neustálé prověřování vývoje důvodů chování trhu a konkurence
   2.3.10 Competitive Intelligence jako inženýrská činnost
   2.3.11 Legalita a etika Competitive Intelligence
2.4 Úkoly Competitive Intelligence
 
3. Zdroje dat a informací
3.1 Geneze nové informace
3.2 Zpravodajská mapa
   3.2.1 Bradfordův zákon rozptylu informací
   3.2.2 Lotkův zákon měření vědecké produktivity
   3.2.3 Zipfův zákon frekvenční analýzy
3.3 Základní znaky kvality informace
   3.3.1 Hodnota informace
3.4 Základní rozdělení zdrojů dat a informací
   3.4.1 Primární zdroje
   3.4.2 Sekundární zdroje
   3.4.3 Terciární zdroje
   3.4.4 Klasické zdroje dat
   3.4.5 Elektronické zdroje dat
   3.4.6 Nedůvěra k otevřeným zdrojům
   3.4.7 Nové přístupy k rozdělení zdrojů dat a informací
3.5 Specifické zdroje informací
   3.5.1 Dezinformace
   3.5.2 Dezinformace v historii
   3.5.3 Druhy dezinformace
   3.5.4 Dezinformace ve sdělovacích prostředcích
   3.5.5 Dezinformace (propaganda) podle Karla Čapka
   3.5.6 Způsoby dezinformace používané v podnikatelské praxi
   3.5.7 Fáma
3.6 Základní znaky kvality zdroje informace
 
4. Zpravodajský proces Competitive Intelligence
4.1 Přehled používaných typů zpravodajských cyklů
   4.1.1 Nevýhody zpravodajského cyklu
4.2 Model procesu Competitive Intelligence
   4.2.1 Výhody procesu Competitive Intelligence
   4.2.2 První stupeň procesu Competitive Intelligence
   4.2.3 Druhý stupeň procesu Competitive Intelligence
   4.2.4 Základní znaky kvality zpravodajského procesu
4.3 Základní zpravodajský proces Competitive Intelligence
   4.3.1 Náplň jednotlivých činností
4.4 Pětifázový model zpravodajského procesu
  4.4.1 Činnosti v jednotlivých fázích modelu zpravodajského procesu
4.5 Stanovení potřebných informací pro vrcholové vedení firmy
  4.5.1 Modifikovaná metoda PQM
  4.5.2 Key Intelligence Topics
  4.5.3 Systém včasného varování
4.6 Řízení zpravodajského procesu Competitive Intelligence
  4.6.1 Stanovení základní orientace procesů Competitive Intelligence ve vazbě na rozvojovou strategii firmy
  4.6.2 Zadání úkolu
  4.6.3 Analýza úkolu
  4.6.4 Definování problému
  4.6.5 Stanovení cílů
  4.6.6 Myšlenkový model
  4.6.7 Stanovení chybějících informací
  4.6.8 Plánování získání chybějících informací
4.7 Sběr dat
   4.7.1 Příprava na řešení úkolu
   4.7.2 Fáze sběru dat
   4.7.3 Řízení sběru dat
   4.7.4 Strategie sběru dat
   4.7.5 Metody sběru dat
   4.7.6 Rozhovory s odborníky
4.8 Zpracování získaných údajů (preanalýza)
   4.8.1 Základní roztřídění dat, údajů a informací
   4.8.2 Preanalýza získaných údajů, dat a informací
   4.8.3 Orientační znázornění průběhu preanalýzy
   4.8.4 Detekce dezinformace
   4.8.5 Identifikace dezinformace
   4.8.6 Ukládání dat
4.9 Zpravodajská analýza
   4.9.1 Základní východiska pro činnost zpravodajského analytika
   4.9.2 Základní druhy zpravodajské analýzy
   4.9.3 Vztah příčina – následek
   4.9.4 Základní metody zpravodajské analýzy
   4.9.5 Základní způsoby tvorby znalostí
   4.9.6 Vliv množství údajů na přesnost závěrů zpravodajské analýzy
   4.9.7 Analýza dezinformace
   4.9.8 Zpravodajská analýza dezinformace
   4.9.9 Specifika analýzy dezinformace pojaté jako proces
   4.9.10 Zpravodajská zpráva
   4.9.11 Základní znaky kvality zpravodajství
   4.9.12 Hodnota zpravodajství
   4.9.13 Zpravodajská znalost
   4.9.14 Požadavky na práci zpravodajského analytika a úskalí jeho práce
   4.9.15 Hodnocení úspěšnosti práce zpravodajského analytika
   4.10 Distribuce zpravodajství
 
5. Pracovní plán CI
5.1 Pracovní plány metod se systémovým přístupem
5.2 Pracovní plán Competitive Intelligence
 
6. Charakteristiky vybraných metod v Competitive Intelligence
6.1 Metody užívané ve fázi řízení
   6.1.1 Počáteční kontrolní seznam
   6.1.2 Zákaznický kontrolní systém
   6.1.3 Redefinice problému
   6.1.4 Myšlenková mapa
   6.1.5 Diagram afinity
   6.1.6 Analogie
6.2 Metody užívané ve fázi sběru
6.3 Metody užívané ve fázi preanalýzy
   6.3.1 Třídění, seřazení a stanovení priorit
6.4 Metody užívané ve fázi zpravodajské analýzy
   6.4.1 Časová analýza
   6.4.2 Analýza možného vývoje odvětví
   6.4.3 Analýza možného vývoje trhu
   6.4.4 Analýza konkurenčního prostředí
   6.4.5 Analýza konkurenta
   6.4.6 Pozice konkurenta na trhu
   6.4.7 Analýza konkurenta podle Portera
   6.4.8 Analýza konkurenta podle Sun-c’
   6.4.9 Hodnotový řetězec
   6.4.10 Signály zranitelnosti
   6.4.11 Analýza zranitelnosti
   6.4.12 Matice přežití
   6.4.13 Průzkum bojem
   6.4.14 Analýza inovačního potenciálu konkurenta
   6.4.15 Psychologické profilování
   6.4.16 Zpětné inženýrství (Reverse Engineering)
   6.4.17 Analýza úrovně systému řízení
   6.4.18 Analýza možného konkurenčního střetu
   6.4.19 Identifikace fáze útoku na konkurenční firmu
   6.4.20 Strategie volby druhu konkurenčního boje
   6.4.21 Předvídání reakce konkurenta
   6.4.22 Red Hat analýza
   6.4.23 Patentová analýza
   6.4.24 Analýza organizační struktury, funkcí a procesů
   6.4.25 Technologická analýza
   6.4.26 Textová a obsahová analýza
   6.4.27 Matice křížového dopadu
   6.4.28 Metoda scénářů
   6.4.29 Strategické válečné hry
   6.4.30 Analýza potenciálních problémů a příležitostí
   6.4.31 Analýza rizika
   6.4.32 Analýza dopadů
   6.4.33 Metoda analýzy konkurenčních hypotéz
   6.4.34 Kontrola klíčových předpokladů
   6.4.35 Pilířová analýza
   6.4.36 Analýza citlivosti
   6.4.37 Matice PVNZ
   6.4.38 Metoda nejlepších hodnot
   6.4.39 Systém FAROUT
   6.4.40 Johariho okno
   6.4.41 Quadrant Crunching
   6.4.42 Strukturovaná analýza
6.5 Metody užívané ve fázi distribuce
6.6 Závěr
 
7. Přehled možného užití metod v Competitive Intelligence
7.1 Heuristické operace (činnosti) tvůrčího myšlení
 
8. Organizační zabezpečení procesů Competitive Intelligence ve firmě
8.1 Externí firma
8.2 Firemní útvar
   8.2.1 Výzkum konkurence
   8.2.2 Zrcadlová organizace
   8.2.3 Stínová organizace
8.3 Návrh zpravodajského procesu firmy
   8.3.1 Základní prvky zpravodajské pyramidy
   8.4 Proces zavádění Competitive Intelligence do firmy
   8.4.1 Formy zavádění Competitive Intelligence
   8.4.2 Spolupráce vedení útvaru Competitive Intelligence s manažery
   8.4.3 Zpravodajský audit
   8.4.4 Nejčastější chyby při zavádění Competitive Intelligence do firmy
8.5 Požadavky na personální zajištění procesů Competitive Intelligence
   8.5.1 Obecné požadavky
   8.5.2 Specifické požadavky
8.6 Hodnocení úrovně procesů Competitive Intelligence
   8.6.1 Nejčastější příčiny zpravodajského selhání
   8.7 Útvary sledování konkurence v praxi zahraničních firem
   8.7.1 Competitive Intelligence Center
   8.7.2 Innovation Intelligence Center
 
9. Counter Competitive Intelligence
9.1 Struktura systému CCI
9.2 Obchodní tajemství firmy
9.3 Ochrana informace
   9.3.1 Vzorec úniku zpravodajství
9.4 Utajení činnosti
9.5 Bezpečnostní politika firmy
   9.5.1 Koncepce bezpečnostní politiky firmy
   9.5.2 Ochrana informačních zdrojů firmy
9.6 Ostraha firmy
9.7 Kontrarozvědná ochrana firmy
 
10. Zpravodajský proces Counter Competitive Intelligence
10.1 Základní zpravodajský proces Counter Competitive Intelligence
    10.1.1 Zadání
    10.1.2 Analýza a formulace problému
    10.1.3 Plánování postupu řešení problému
    10.1.4 Rozmístění zdrojů informací a dat, včetně bezpečnostních opatření
    10.1.5 Sběr potřebných dat a informací
    10.1.6 Zpracování získaných údajů
    10.1.7 Analýza informace
    10.1.8 Zajištění důkazů
    10.1.9 Aktivní zásah
    10.1.10 Vyhodnocení a následné poučení
    10.1.11 Návrhy na opatření
    10.2 Pětifázový zpravodajský proces Counter Competitive Intelligence
 
11. Mezinárodní organizace Competitive Intelligence
11.1 Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)
11.2 Association of Independent Information Professionals (AIIP)
11.3 M-Brain
11.4 Mezinárodní aspekty Competitive Intelligence
   11.4.1 Překonávání kulturních a jazykových bariér
 
12. Etika a Competitive Intelligence
12.1 Východiska pojetí etiky v managementu firmy
12.2 Etický kodex Competitive Intelligence podle Fulda
12.3 Etický kodex Competitive Intelligence podle SCIP
12.4 Pravidlo újmy
 
Závěr
Summary
Резюме
Literatura
Seznam obrázků
Seznam tabulek
Rejstřík

Tlačená kniha

Dátum vydania: 23. 11. 2022
Katalógové číslo: 39644
ISBN: 978-80-271-3504-2
Formát/strán: 167×240, 440 strán
Edícia: Expert

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Konkurenční zpravodajství

Tlačená kniha

Dátum vydania: 23. 11. 2022
Katalógové číslo: 39644
ISBN: 978-80-271-3504-2
Formát/strán: 167×240, 440 strán
Edícia: Expert
Jazyk: Čeština

Konkurenční zpravodajství

Tvorba podkladů pro strategické rozhodování podniku

Tlačená kniha
Brožovaná
26,99 22,94 -15 %
Predpredaji
Predpokladaný dátum vydania 23. 11. 2022 Knihu Vám zašleme ihneď po naskladnení
Posledná aktualizácia skladu 03. 12. 2022 23:54
i: 43762 n: 27135042r: 12857
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
V knize se seznámíte s moderními přístupy a metodami získávání a vyhodnocování informací o konkurenční firmě a konkurenčním prostředí, včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (Intelligence).
 
Osvojíte si způsoby ochrany obchodního tajemství firmy. Autor ve své koncepci Competitive Intelligence mění stávající paradigma, neboť opouští koncept zpravodajského cyklu, který v podnikatelské praxi reálně neexistuje, a místo něj chápe činnosti prováděné v Competitive Intelligence jako zpravodajský proces, který pro potřeby Competitive Intelligence definuje. Podle autora výsledkem procesu zpravodajské analýzy musí vždy být „předpověď o budoucnosti“.
 
Toto nové pojetí konkurenčního zpravodajství umožňuje předávat vrcholovému vedení firmy hodnověrné podklady pro jeho strategické rozhodování.
 
Jako první v České republice se kniha do hloubky věnuje také problematice Counter Competitive Intelligence. V této souvislosti zaměřuje svoji pozornost i na problematiku detekce, identifikace a analýzy dezinformace.  
 
Cílem knihy je přinést čtenářům teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Konkurenční zpravodajství

O autorovi
Úvod
Metodologie výzkumu
Cíl výzkumu
Metodologický postup řešení
Použité metody
 
1. Význam informací v řízení firmy
1.1 Současný stav poznání
1.2 Historická geneze potřeby informací pro řízení firmy
1.3 Strategický význam informace
   1.3.1 Konkurenceschopnost firmy
   1.3.2 Rozhodovací proces
   1.3.3 Ofenzivní pojetí konkurenčního střetu firmy
   1.3.4 Podmínky pro úspěšnou realizaci střetu
   1.3.5 Základní zákonitosti úspěšného vedení střetu
   1.3.6 Význam informace ve strategickém řízení
 
2. Competitive Intelligence
2.1 Základní vymezení pojmů Competitive Intelligence
   2.1.1 Vymezení oboru Competitive Intelligence
   2.1.2 Vymezení pojmu Competitive Intelligence
   2.1.3 Druhy Competitive Intelligence
   2.1.4 Cíle zájmů Competitive Intelligence
 2.2 Základní pojmy v Competitive Intelligence
   2.2.1 Epistemologie
   2.2.2 Etiologie
   2.2.3 Taxonomie
   2.2.4 Symptomy
   2.2.5 Signály
   2.2.6 Data
   2.2.7 Informace
   2.2.8 Kontext
   2.2.9 Znalost
   2.2.10 Informovanost
   2.2.11 Zpravodajství
   2.2.12 Struktury
   2.2.13 Funkce
   2.2.14 Procesy
   2.2.15 Argumenty
   2.2.16 Důkazy
   2.2.17 Hypotézy
2.3 Východiska pojetí Competitive Intelligence
   2.3.1 Competitive Intelligence jako předpověď budoucnosti
   2.3.2 Zaměření Competitive Intelligence do oblasti strategického řízení
   2.3.3 Competitive Intelligence jako systémová aplikační disciplína
   2.3.4 Pojetí informace ve spojení s osobou analytika
   2.3.5 Competitive Intelligence pracující na principu státních zpravodajských služeb
   2.3.6 Dvoustupňová činnost Competitive Intelligence
   2.3.7 Návrh opatření na konkurentem připravované hypotézy
   2.3.8 Competitive Intelligence jako proces
   2.3.9 Neustálé prověřování vývoje důvodů chování trhu a konkurence
   2.3.10 Competitive Intelligence jako inženýrská činnost
   2.3.11 Legalita a etika Competitive Intelligence
2.4 Úkoly Competitive Intelligence
 
3. Zdroje dat a informací
3.1 Geneze nové informace
3.2 Zpravodajská mapa
   3.2.1 Bradfordův zákon rozptylu informací
   3.2.2 Lotkův zákon měření vědecké produktivity
   3.2.3 Zipfův zákon frekvenční analýzy
3.3 Základní znaky kvality informace
   3.3.1 Hodnota informace
3.4 Základní rozdělení zdrojů dat a informací
   3.4.1 Primární zdroje
   3.4.2 Sekundární zdroje
   3.4.3 Terciární zdroje
   3.4.4 Klasické zdroje dat
   3.4.5 Elektronické zdroje dat
   3.4.6 Nedůvěra k otevřeným zdrojům
   3.4.7 Nové přístupy k rozdělení zdrojů dat a informací
3.5 Specifické zdroje informací
   3.5.1 Dezinformace
   3.5.2 Dezinformace v historii
   3.5.3 Druhy dezinformace
   3.5.4 Dezinformace ve sdělovacích prostředcích
   3.5.5 Dezinformace (propaganda) podle Karla Čapka
   3.5.6 Způsoby dezinformace používané v podnikatelské praxi
   3.5.7 Fáma
3.6 Základní znaky kvality zdroje informace
 
4. Zpravodajský proces Competitive Intelligence
4.1 Přehled používaných typů zpravodajských cyklů
   4.1.1 Nevýhody zpravodajského cyklu
4.2 Model procesu Competitive Intelligence
   4.2.1 Výhody procesu Competitive Intelligence
   4.2.2 První stupeň procesu Competitive Intelligence
   4.2.3 Druhý stupeň procesu Competitive Intelligence
   4.2.4 Základní znaky kvality zpravodajského procesu
4.3 Základní zpravodajský proces Competitive Intelligence
   4.3.1 Náplň jednotlivých činností
4.4 Pětifázový model zpravodajského procesu
  4.4.1 Činnosti v jednotlivých fázích modelu zpravodajského procesu
4.5 Stanovení potřebných informací pro vrcholové vedení firmy
  4.5.1 Modifikovaná metoda PQM
  4.5.2 Key Intelligence Topics
  4.5.3 Systém včasného varování
4.6 Řízení zpravodajského procesu Competitive Intelligence
  4.6.1 Stanovení základní orientace procesů Competitive Intelligence ve vazbě na rozvojovou strategii firmy
  4.6.2 Zadání úkolu
  4.6.3 Analýza úkolu
  4.6.4 Definování problému
  4.6.5 Stanovení cílů
  4.6.6 Myšlenkový model
  4.6.7 Stanovení chybějících informací
  4.6.8 Plánování získání chybějících informací
4.7 Sběr dat
   4.7.1 Příprava na řešení úkolu
   4.7.2 Fáze sběru dat
   4.7.3 Řízení sběru dat
   4.7.4 Strategie sběru dat
   4.7.5 Metody sběru dat
   4.7.6 Rozhovory s odborníky
4.8 Zpracování získaných údajů (preanalýza)
   4.8.1 Základní roztřídění dat, údajů a informací
   4.8.2 Preanalýza získaných údajů, dat a informací
   4.8.3 Orientační znázornění průběhu preanalýzy
   4.8.4 Detekce dezinformace
   4.8.5 Identifikace dezinformace
   4.8.6 Ukládání dat
4.9 Zpravodajská analýza
   4.9.1 Základní východiska pro činnost zpravodajského analytika
   4.9.2 Základní druhy zpravodajské analýzy
   4.9.3 Vztah příčina – následek
   4.9.4 Základní metody zpravodajské analýzy
   4.9.5 Základní způsoby tvorby znalostí
   4.9.6 Vliv množství údajů na přesnost závěrů zpravodajské analýzy
   4.9.7 Analýza dezinformace
   4.9.8 Zpravodajská analýza dezinformace
   4.9.9 Specifika analýzy dezinformace pojaté jako proces
   4.9.10 Zpravodajská zpráva
   4.9.11 Základní znaky kvality zpravodajství
   4.9.12 Hodnota zpravodajství
   4.9.13 Zpravodajská znalost
   4.9.14 Požadavky na práci zpravodajského analytika a úskalí jeho práce
   4.9.15 Hodnocení úspěšnosti práce zpravodajského analytika
   4.10 Distribuce zpravodajství
 
5. Pracovní plán CI
5.1 Pracovní plány metod se systémovým přístupem
5.2 Pracovní plán Competitive Intelligence
 
6. Charakteristiky vybraných metod v Competitive Intelligence
6.1 Metody užívané ve fázi řízení
   6.1.1 Počáteční kontrolní seznam
   6.1.2 Zákaznický kontrolní systém
   6.1.3 Redefinice problému
   6.1.4 Myšlenková mapa
   6.1.5 Diagram afinity
   6.1.6 Analogie
6.2 Metody užívané ve fázi sběru
6.3 Metody užívané ve fázi preanalýzy
   6.3.1 Třídění, seřazení a stanovení priorit
6.4 Metody užívané ve fázi zpravodajské analýzy
   6.4.1 Časová analýza
   6.4.2 Analýza možného vývoje odvětví
   6.4.3 Analýza možného vývoje trhu
   6.4.4 Analýza konkurenčního prostředí
   6.4.5 Analýza konkurenta
   6.4.6 Pozice konkurenta na trhu
   6.4.7 Analýza konkurenta podle Portera
   6.4.8 Analýza konkurenta podle Sun-c’
   6.4.9 Hodnotový řetězec
   6.4.10 Signály zranitelnosti
   6.4.11 Analýza zranitelnosti
   6.4.12 Matice přežití
   6.4.13 Průzkum bojem
   6.4.14 Analýza inovačního potenciálu konkurenta
   6.4.15 Psychologické profilování
   6.4.16 Zpětné inženýrství (Reverse Engineering)
   6.4.17 Analýza úrovně systému řízení
   6.4.18 Analýza možného konkurenčního střetu
   6.4.19 Identifikace fáze útoku na konkurenční firmu
   6.4.20 Strategie volby druhu konkurenčního boje
   6.4.21 Předvídání reakce konkurenta
   6.4.22 Red Hat analýza
   6.4.23 Patentová analýza
   6.4.24 Analýza organizační struktury, funkcí a procesů
   6.4.25 Technologická analýza
   6.4.26 Textová a obsahová analýza
   6.4.27 Matice křížového dopadu
   6.4.28 Metoda scénářů
   6.4.29 Strategické válečné hry
   6.4.30 Analýza potenciálních problémů a příležitostí
   6.4.31 Analýza rizika
   6.4.32 Analýza dopadů
   6.4.33 Metoda analýzy konkurenčních hypotéz
   6.4.34 Kontrola klíčových předpokladů
   6.4.35 Pilířová analýza
   6.4.36 Analýza citlivosti
   6.4.37 Matice PVNZ
   6.4.38 Metoda nejlepších hodnot
   6.4.39 Systém FAROUT
   6.4.40 Johariho okno
   6.4.41 Quadrant Crunching
   6.4.42 Strukturovaná analýza
6.5 Metody užívané ve fázi distribuce
6.6 Závěr
 
7. Přehled možného užití metod v Competitive Intelligence
7.1 Heuristické operace (činnosti) tvůrčího myšlení
 
8. Organizační zabezpečení procesů Competitive Intelligence ve firmě
8.1 Externí firma
8.2 Firemní útvar
   8.2.1 Výzkum konkurence
   8.2.2 Zrcadlová organizace
   8.2.3 Stínová organizace
8.3 Návrh zpravodajského procesu firmy
   8.3.1 Základní prvky zpravodajské pyramidy
   8.4 Proces zavádění Competitive Intelligence do firmy
   8.4.1 Formy zavádění Competitive Intelligence
   8.4.2 Spolupráce vedení útvaru Competitive Intelligence s manažery
   8.4.3 Zpravodajský audit
   8.4.4 Nejčastější chyby při zavádění Competitive Intelligence do firmy
8.5 Požadavky na personální zajištění procesů Competitive Intelligence
   8.5.1 Obecné požadavky
   8.5.2 Specifické požadavky
8.6 Hodnocení úrovně procesů Competitive Intelligence
   8.6.1 Nejčastější příčiny zpravodajského selhání
   8.7 Útvary sledování konkurence v praxi zahraničních firem
   8.7.1 Competitive Intelligence Center
   8.7.2 Innovation Intelligence Center
 
9. Counter Competitive Intelligence
9.1 Struktura systému CCI
9.2 Obchodní tajemství firmy
9.3 Ochrana informace
   9.3.1 Vzorec úniku zpravodajství
9.4 Utajení činnosti
9.5 Bezpečnostní politika firmy
   9.5.1 Koncepce bezpečnostní politiky firmy
   9.5.2 Ochrana informačních zdrojů firmy
9.6 Ostraha firmy
9.7 Kontrarozvědná ochrana firmy
 
10. Zpravodajský proces Counter Competitive Intelligence
10.1 Základní zpravodajský proces Counter Competitive Intelligence
    10.1.1 Zadání
    10.1.2 Analýza a formulace problému
    10.1.3 Plánování postupu řešení problému
    10.1.4 Rozmístění zdrojů informací a dat, včetně bezpečnostních opatření
    10.1.5 Sběr potřebných dat a informací
    10.1.6 Zpracování získaných údajů
    10.1.7 Analýza informace
    10.1.8 Zajištění důkazů
    10.1.9 Aktivní zásah
    10.1.10 Vyhodnocení a následné poučení
    10.1.11 Návrhy na opatření
    10.2 Pětifázový zpravodajský proces Counter Competitive Intelligence
 
11. Mezinárodní organizace Competitive Intelligence
11.1 Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)
11.2 Association of Independent Information Professionals (AIIP)
11.3 M-Brain
11.4 Mezinárodní aspekty Competitive Intelligence
   11.4.1 Překonávání kulturních a jazykových bariér
 
12. Etika a Competitive Intelligence
12.1 Východiska pojetí etiky v managementu firmy
12.2 Etický kodex Competitive Intelligence podle Fulda
12.3 Etický kodex Competitive Intelligence podle SCIP
12.4 Pravidlo újmy
 
Závěr
Summary
Резюме
Literatura
Seznam obrázků
Seznam tabulek
Rejstřík

O autorovi

Bartes František
Doc. Ing. František Bartes, CSc. je docentem fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Od počátku devadesátýchlet minulého století se zaměřil na faktory vytvářející konkurenceschopnost firmy. Kromě problematiky inovací a strategie konkurenčního střetu věnuje pozornost problémům vytváření kvalitních podkladů pro strategické rozhodování vrcholového vedení firem – Konkurenčnímu zpravodajství (Competitive Intelligence). Habilitoval se na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě podnikohospodářské na téma Ofenzivní pojetí konkurenčního boje firmy.
Ve své koncepci Competitive Intelligence opouští užívaný koncept zpravodajského cyklu, který v podnikatelské praxi reálně neexistuje (je pouhou fikcí) a místo něj chápe činnosti prováděné v Competitive Intelligence jako zpravodajský proces, který pro potřeby Competitive Intelligence definuje.
Jako první v České republice se do hloubky věnuje i problematice Counter Competitive Intelligence. V této souvislosti zaměřuje svoji pozornost na problematiku detekce, identifikace a analýzy dezinformace.
Na fakultě podnikatelské vytvořil pracoviště, které je jedinečné svým zaměřením na oblast Competitive Intelligence firmy v rámci všech veřejných vysokých škol v celé ČR.

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 33,97 -15 %
Tlačená 7,50 -15 %
E-kniha 5,20 -33 %
Tlačená 36,01 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.