0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Makroekonomie

2., aktualizované vydání

Jurečka Václav a kolektiv
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6834
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

Nové vydání publikace Makroekonomie vychází vstříc zvýšenému zájmu o studium makroekonomických dějů v době, kdy je ekonomika ve stadiu recese, jejíž důsledky dopadají na širokou veřejnost. V knize proto najdete i odpovědi na otázky, jako jsou například prostředky k obnově hospodářské prosperity, možnosti ukončení deficitního financování ze státního rozpočtu, cesty ke zmenšení břemene veřejného dluhu, obrana proti případné inflaci, nástroje ke snížení nezaměstnanosti, prospěšnost „zeslabení“ či „posílení“ české koruny apod.
Autoři velmi srozumitelně vysvětlují všechny hlavní makroekonomické koncepty a jejich souvztažnost. Zohledněny jsou přitom jak nové jevy v reálné  ekonomice, tak i posuny v makroekonomické teorii, ke kterým došlo v době od prvního vydání publikace.
Cílem je poskytnutí solidního poznatkového základu pro samostatné utváření názorů, a proto je čtenář seznamován s rozdílnými makroekonomickými doktrínami, aniž je k některé z nich záměrně směrován. Publikace je osvědčenou studijní pomůckou pro každého zájemce o hlubší pochopení národohospodářských jevů a procesů, které působí na náš každodenní - a zdaleka nejen ekonomický - život.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Makroekonomie

Úvodní slovo recenzentů 11
O autorech 12
Předmluva 15
1. Proč studovat makroekonomii 17
1.1 K čemu je makroekonomie 18
1.2 Neoklasická a keynesovská makroekonomie - rozpor, který vás bude provázet 20
1.2.1 Neoklasická ekonomie 20
1.2.2 Keynesovská ekonomie 21
1.2.3 Další vývoj kontroverze mezi neoklasickou a keynesovskou teorií 21
1.3 Makroekonomie a hospodářská krize 22
Část A Produkt ekonomiky - jeho měření a determinace
2. Produkt ekonomiky a jeho měření 26
2.1 Makroekonomické agregáty 26
2.2 Nominální a reálný produkt 28
2.3 Metody výpočtu hrubého domácího produktu 30
2.3.1 Výdajová metoda 30
2.3.2 Důchodová (příjmová) metoda 32
2.3.3 Metoda založená na součtu přidaných hodnot 34
2.4 Rozdíl mezi "domácímm" a "národnímm" produktem 35
2.5 Některá omezení při výpočtu makroekonomických agregátů 36
2.6 Alternativní indikátory 40
2.7 Ekonomická úroveň země 40
2.8 Osobní a disponibilní důchod domácností 41
2.8.1 Osobní důchod 41
2.8.2 Disponibilní důchod 42
3. Výdajový model s multiplikátorem 44
3.1 Spotřební výdaje domácností 45
3.2 Investiční výdaje soukromých firem 49
3.3 Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu (dvousektorový model) 50
3.3.1 Změny agregátních výdajů a výdajový multiplikátor 52
3.3.2 Paradox spořivosti 53
3.4 Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor (třísektorový model) 54
3.4.1 Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu 56
3.5 Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu (čtyřsektorový model) 57
4. AS-AD model 61
4.1 Agregátní poptávka 61
4.1.1 Proč je poptávková křivka klesající 62
4.1.2 Faktory ovlivňující agregátní poptávku 64
4.2 Agregátní nabídka 68
4.2.1 Krátkodobá agregátní nabídka 68
4.2.2 Dlouhodobá agregátní nabídka 69
4.2.3 Faktory ovlivňující agregátní nabídku 71
4.2.4 Třístupňová křivka agregátní nabídky 74
4.3 Makroekonomická rovnováha 75
4.4 Změny makroekonomické rovnováhy 77
4.4.1 Změna agregátní poptávky 77
4.4.2 Změna agregátní nabídky 78
4.4.3 Neoklasické a keynesovské dosahování makroekonomické rovnováhy 79
Část B Peníze v tržní ekonomice
5. Peníze a trh peněz 84
5.1 Peněžní a reálná ekonomika 84
5.2 Peněžní agregáty 85
5.3 Kvantitativní teorie peněz 87
5.3.1 Rovnice směny 87
5.3.2 Trh peněz 89
5.4 Poptávka po penězích 90
5.4.1 Transakční poptávka po penězích 91
5.4.2 Spekulační poptávka po penězích 92
5.5 Nabídka peněz 95
5.5.1 Obchodní banky 95
5.5.2 Jak vznikly banky 96
5.5.3 Jak vznikly banky s částečnými rezervami 97
5.5.4 Makroekonomické a mikroekonomické příčiny regulace bank 98
5.5.5 Centrální banka a její funkce 101
5.5.6 Jak banky tvoří peníze - peněžní multiplikátor 102
5.5.7 Kdo a co určuje nabídku peněz 106
5.6 Rovnováha na peněžním trhu a rovnovážná úroková míra 110
5.7 Vztah trhu peněz k trhu zapůjčitelných fondů 111
Část C Dvě "makroekonomická zlaa": inflace a nezaměstnanost
6. Inflace 114
6.1 Měření inflace 115
6.1.1 Měření cenové hladiny a cenové indexy 115
6.1.2 Míra inflace 118
6.1.3 Skrytá inflace 120
6.1.4 Potlačená inflace 120
6.2 Obecná příčina inflace 120
6.3 Typologie inflace 121
6.3.1 Plíživá a pádivá inflace. Hyperinflace 121
6.3.2 Poptávková inflace 123
6.3.3 Nákladová inflace 125
6.3.4 Očekávaná, anticipovaná a neanticipovaná inflace 127
6.4 Inflace a úroková míra 128
6.5 Setrvačná inflace 129
6.6 Jádrová inflace 130
6.7 Důsledky inflace 131
6.8 Cílování inflace a náklady dezinflace 133
7. Nezaměstnanost 137
7.1 Měření nezaměstnanosti 137
7.1.1 Míra nezaměstnanosti 137
7.1.2 Míra ekonomické aktivity 140
7.1.3 Struktura nezaměstnanosti 140
7.1.4 Počet uchazečů na jedno volné místo - Beveridgeova křivka 141
7.2 Typy nezaměstnanosti 142
7.3 Přirozená míra nezaměstnanosti 144
7.3.1 Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti 145
7.4 Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti 145
7.4.1 Minimální mzda 147
7.4.2 Odbory a kolektivní vyjednávání 147
7.5 Důsledky nezaměstnanosti 148
7.6 Cesty snižování nezaměstnanosti 150
8. Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka 152
8.1 Původní Phillipsova křivka 152
8.2 První modifikace Phillipsovy křivky 154
8.3 Další modifikace Phillipsovy křivky 155
8.4 Nové ekonomické jevy a Phillipsova křivka 156
8.4.1 Vliv ropných šoků na ekonomiku 157
8.5 Phillipsova křivka s přirozenou mírou nezaměstnanosti 159
8.6 Teorie adaptivních a racionálních očekávání a Phillipsova křivka 160
8.6.1 Lucasova verze Phillipsovy křivky 162
Část D Centrální banka a vláda v ekonomice
9. Monetární (peněžní) politika 166
9.1 Nástroje monetární politiky 167
9.1.1 Diskontní politika 168
9.1.2 Operace na volném trhu 170
9.1.3 Změny míry povinných minimálních rezerv 170
9.2 Keynesovský pohled na úlohu a možnosti monetární politiky 172
9.2.1 Pravděpodobný vliv změn úrokové míry na výdaje 172
9.2.2 Úroková míra a uzavírání deflační a inflační mezery
v ekonomice 174
9.3 Monetaristický pohled na úlohu a možnosti monetární politiky 176
9.3.1 Monetaristické pravidlo hospodářské politiky 176
9.3.2 Problém neutrality a ne-neutrality peněz 177
9.4 Ekonomický pragmatismus 180
9.5 Některá omezení monetární politiky 181
9.5.1 Zpoždění účinků monetární politiky 182
9.5.2 Dilema centrální banky 182
9.5.3 Past likvidity 183
9.6 Eurozóna a Evropská centrální banka 183
9.7 Globální finanční krize 184
10. Fiskální (rozpočtová) politika 188
10.1 Funkce, cíle a nástroje fiskální politiky 189
10.1.1 Nástroje fiskální politiky 190
10.2 Státní rozpočet 191
10.2.1 Příjmy státního rozpočtu 193
10.2.2 Výdaje ze státního rozpočtu 196
10.3 Poptávkově zaměřená fiskální politika - stabilizační fiskální politika 197
10.3.1 Vliv změn ve výši vládních výdajů 197
10.3.2 Vliv změn v míře zdanění 199
10.3.3 Kombinace výdajové a daňové politiky 200
10.3.4 Účinnost stabilizační fiskální politiky a sklon křivky agregátní nabídky 201
10.4 Nabídkově zaměřená fiskální politika - ekonomie strany nabídky 202
10.4.1 Lafferova křivka 205
10.4.2 Dodatek: průměrná a marginální míra zdanění 206
10.5 Vyrovnaný a nevyrovnaný státní rozpočet 207
10.5.1 Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu 208
10.5.2 Financování deficitu státního rozpočtu 209
10.5.3 Financování deficitu státního rozpočtu a vytěsňovací efekt 211
10.5.4 Státní a veřejný dluh 213
10.5.5 Dluhová krize a snahy o finanční konsolidaci 215
10.6 Některá omezení fiskální politiky 215
10.6.1 Pružnost versus stabilita fiskálních nástrojů 216
10.6.2 "Stop and goo" politika a časová zpoždění 217
10.6.3 Vytěsňovací efekt vládních výdajů 219
10.6.4 Omezená autonomie národní daňové politiky 220
Část E Ekonomický růst a ekonomický cyklus
11. Ekonomický růst 224
11.1 Zdroje a typy ekonomického růstu 225
11.2 Měření ekonomického růstu 227
11.3 Teorie ekonomického růstu 228
11.3.1 Neoklasická teorie růstu 229
11.3.2 Role technologického pokroku 230
11.3.3 Problém exogenního pojetí technologického pokroku 232
11.3.4 Nová teorie růstu a koncepce lidského kapitálu 232
11.3.5 Technologický pokrok jako veřejný statek a role vlády 233
11.3.6 Keynesovský model ekonomického růstu 234
11.3.7 Sociálně-ekonomické přístupy k růstu 235
11.4 Role mezinárodní směny v procesu ekonomického růstu 236
11.5 Institucionální hranice produkčních možností 237
11.6 Ekonomický růst a blahobyt společnosti 237
11.6.1 Alternativní měřítka blahobytu 238
11.6.2 Ekonomický růst a důchodová nerovnost 238
11.6.3 Trvale udržitelný rozvoj 238
12. Ekonomický cyklus 242
12.1 Anatomie ekonomického cyklu 243
12.1.1 Fáze cyklu 243
12.2 Cyklické chování ekonomických veličin 246
12.3 Zdroje a typy ekonomického cyklu 248
12.4 Poptávkové a nabídkové změny 248
12.5 Typy ekonomických cyklů podle délky trvání 251
12.6 Endogenní mechanismus versus exogenní šoky 252
12.7 Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem 253
12.7.1 Investiční multiplikátor 254
12.7.2 Akcelerátor investic 254
12.7.3 Součinnost investičního multiplikátoru a akcelerátoru investic 257
12.8 Monetaristický model ekonomického cyklu 258
12.8.1 Nová kvantitativní teorie peněz a role adaptivních očekávání 259
12.8.2 Asymetrické informace na trhu práce ve Friedmanově modelu 260
12.8.3 Měnová politika v monetaristické koncepci cyklických výkyvů 261
12.9 "Nabídkovéé" teorie ekonomického cyklu 261
12.9.1 Koncepce "přírodníhoo" cyklu Williama S. Jevonse 262
12.9.2 "Inovační modell" ekonomického cyklu Josepha A. Schumpetera 263
12.10 Politicko-ekonomický cyklus 264
12.11 Finanční krize a recese 265
12.12 Ekonomický cyklus, Okunův zákon a role hospodářské politiky 266
Část F Vnější vazby otevřené ekonomiky
13. Mezinárodní obchod 272
13.1 Příčiny existence mezinárodního obchodu 272
13.2 Teorie absolutních výhod 273
13.3 Teorie komparativních výhod 274
13.3.1 Grafická analýza komparativních výhod v mezinárodním obchodě 277
13.4 Obchodní protekcionismus a jeho důsledky 281
13.4.1 Překážky volného mezinárodního obchodu 281
13.4.2 Ekonomická neefektivnost jako důsledek zavedení cla 283
13.4.3 Sociálně-politické dopady volného obchodu 285
13.5 Úsilí o volný obchod 285
14. Měnový kurz 288
14.1 Měnové trhy 288
14.2 Měnové kurzy 289
14.2.1 Nominální a reálný kurz 289
14.2.2 Determinace měnového kurzu 293
14.2.3 Co způsobují změny měnových kurzů 295
14.2.4 Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu 295
14.3 Režimy měnových kurzů 301
14.3.1 Výhody a nevýhody jednotlivých měnových režimů 302
14.3.2 Režimy měnových kurzů v současnosti 303
14.3.3 Ideální měnový režim a "nedosažitelná trojicee" 305
14.4 Budoucnost české koruny 306
14.4.1 Kdy přistoupit k euru 308
14.4.2 Dopady vstupu ČR do eurozóny 309
15. Platební bilance 311
15.1 Dílčí salda platební bilance 314
15.2 Kumulativní salda platební bilance 315
15.3 Investiční pozice a zahraniční zadluženost 317
Část G Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle
16. Stát a ekonomika 324
16.1 Stát v makroekonomice 325
16.2 Makroekonomické cíle hospodářské politiky a jejich konfliktnost 327
16.2.1 Magický čtyřúhelník 328
16.2.2 Index mizerie 331
Summary 332
Použitá literatura 333
Rejstřík 336

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.

Titul Makroekonomie sme už vypredali, ponúkame Vám tematicky podobné tituly

Tlačená 12,03 -15 %
E-kniha 10,68 -15 %
Kloudová Jitka a kolektiv
Tlačená 12,74 -15 %
E-kniha 11,29 -15 %
Tlačená 15,32 -15 %
E-kniha 12,91 -15 %

Makroekonomie

2., aktualizované vydání

Jurečka Václav a kolektiv
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6834
Nové vydání publikace Makroekonomie vychází vstříc zvýšenému zájmu o studium makroekonomických dějů v době, kdy je ekonomika ve stadiu recese, jejíž důsledky dopadají na širokou veřejnost. V knize proto najdete i odpovědi na otázky, jako jsou například prostředky k obnově hospodářské prosperity, možnosti ukončení deficitního financování ze státního rozpočtu, cesty ke zmenšení břemene veřejného dluhu, obrana proti případné inflaci, nástroje ke snížení nezaměstnanosti, prospěšnost „zeslabení“ či „posílení“ české koruny apod.
Autoři velmi srozumitelně vysvětlují všechny hlavní makroekonomické koncepty a jejich souvztažnost. Zohledněny jsou přitom jak nové jevy v reálné  ekonomice, tak i posuny v makroekonomické teorii, ke kterým došlo v době od prvního vydání publikace.
Cílem je poskytnutí solidního poznatkového základu pro samostatné utváření názorů, a proto je čtenář seznamován s rozdílnými makroekonomickými doktrínami, aniž je k některé z nich záměrně směrován. Publikace je osvědčenou studijní pomůckou pro každého zájemce o hlubší pochopení národohospodářských jevů a procesů, které působí na náš každodenní - a zdaleka nejen ekonomický - život.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Makroekonomie

Úvodní slovo recenzentů 11
O autorech 12
Předmluva 15
1. Proč studovat makroekonomii 17
1.1 K čemu je makroekonomie 18
1.2 Neoklasická a keynesovská makroekonomie - rozpor, který vás bude provázet 20
1.2.1 Neoklasická ekonomie 20
1.2.2 Keynesovská ekonomie 21
1.2.3 Další vývoj kontroverze mezi neoklasickou a keynesovskou teorií 21
1.3 Makroekonomie a hospodářská krize 22
Část A Produkt ekonomiky - jeho měření a determinace
2. Produkt ekonomiky a jeho měření 26
2.1 Makroekonomické agregáty 26
2.2 Nominální a reálný produkt 28
2.3 Metody výpočtu hrubého domácího produktu 30
2.3.1 Výdajová metoda 30
2.3.2 Důchodová (příjmová) metoda 32
2.3.3 Metoda založená na součtu přidaných hodnot 34
2.4 Rozdíl mezi "domácímm" a "národnímm" produktem 35
2.5 Některá omezení při výpočtu makroekonomických agregátů 36
2.6 Alternativní indikátory 40
2.7 Ekonomická úroveň země 40
2.8 Osobní a disponibilní důchod domácností 41
2.8.1 Osobní důchod 41
2.8.2 Disponibilní důchod 42
3. Výdajový model s multiplikátorem 44
3.1 Spotřební výdaje domácností 45
3.2 Investiční výdaje soukromých firem 49
3.3 Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu (dvousektorový model) 50
3.3.1 Změny agregátních výdajů a výdajový multiplikátor 52
3.3.2 Paradox spořivosti 53
3.4 Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor (třísektorový model) 54
3.4.1 Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu 56
3.5 Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu (čtyřsektorový model) 57
4. AS-AD model 61
4.1 Agregátní poptávka 61
4.1.1 Proč je poptávková křivka klesající 62
4.1.2 Faktory ovlivňující agregátní poptávku 64
4.2 Agregátní nabídka 68
4.2.1 Krátkodobá agregátní nabídka 68
4.2.2 Dlouhodobá agregátní nabídka 69
4.2.3 Faktory ovlivňující agregátní nabídku 71
4.2.4 Třístupňová křivka agregátní nabídky 74
4.3 Makroekonomická rovnováha 75
4.4 Změny makroekonomické rovnováhy 77
4.4.1 Změna agregátní poptávky 77
4.4.2 Změna agregátní nabídky 78
4.4.3 Neoklasické a keynesovské dosahování makroekonomické rovnováhy 79
Část B Peníze v tržní ekonomice
5. Peníze a trh peněz 84
5.1 Peněžní a reálná ekonomika 84
5.2 Peněžní agregáty 85
5.3 Kvantitativní teorie peněz 87
5.3.1 Rovnice směny 87
5.3.2 Trh peněz 89
5.4 Poptávka po penězích 90
5.4.1 Transakční poptávka po penězích 91
5.4.2 Spekulační poptávka po penězích 92
5.5 Nabídka peněz 95
5.5.1 Obchodní banky 95
5.5.2 Jak vznikly banky 96
5.5.3 Jak vznikly banky s částečnými rezervami 97
5.5.4 Makroekonomické a mikroekonomické příčiny regulace bank 98
5.5.5 Centrální banka a její funkce 101
5.5.6 Jak banky tvoří peníze - peněžní multiplikátor 102
5.5.7 Kdo a co určuje nabídku peněz 106
5.6 Rovnováha na peněžním trhu a rovnovážná úroková míra 110
5.7 Vztah trhu peněz k trhu zapůjčitelných fondů 111
Část C Dvě "makroekonomická zlaa": inflace a nezaměstnanost
6. Inflace 114
6.1 Měření inflace 115
6.1.1 Měření cenové hladiny a cenové indexy 115
6.1.2 Míra inflace 118
6.1.3 Skrytá inflace 120
6.1.4 Potlačená inflace 120
6.2 Obecná příčina inflace 120
6.3 Typologie inflace 121
6.3.1 Plíživá a pádivá inflace. Hyperinflace 121
6.3.2 Poptávková inflace 123
6.3.3 Nákladová inflace 125
6.3.4 Očekávaná, anticipovaná a neanticipovaná inflace 127
6.4 Inflace a úroková míra 128
6.5 Setrvačná inflace 129
6.6 Jádrová inflace 130
6.7 Důsledky inflace 131
6.8 Cílování inflace a náklady dezinflace 133
7. Nezaměstnanost 137
7.1 Měření nezaměstnanosti 137
7.1.1 Míra nezaměstnanosti 137
7.1.2 Míra ekonomické aktivity 140
7.1.3 Struktura nezaměstnanosti 140
7.1.4 Počet uchazečů na jedno volné místo - Beveridgeova křivka 141
7.2 Typy nezaměstnanosti 142
7.3 Přirozená míra nezaměstnanosti 144
7.3.1 Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti 145
7.4 Mikroekonomické souvislosti nezaměstnanosti 145
7.4.1 Minimální mzda 147
7.4.2 Odbory a kolektivní vyjednávání 147
7.5 Důsledky nezaměstnanosti 148
7.6 Cesty snižování nezaměstnanosti 150
8. Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka 152
8.1 Původní Phillipsova křivka 152
8.2 První modifikace Phillipsovy křivky 154
8.3 Další modifikace Phillipsovy křivky 155
8.4 Nové ekonomické jevy a Phillipsova křivka 156
8.4.1 Vliv ropných šoků na ekonomiku 157
8.5 Phillipsova křivka s přirozenou mírou nezaměstnanosti 159
8.6 Teorie adaptivních a racionálních očekávání a Phillipsova křivka 160
8.6.1 Lucasova verze Phillipsovy křivky 162
Část D Centrální banka a vláda v ekonomice
9. Monetární (peněžní) politika 166
9.1 Nástroje monetární politiky 167
9.1.1 Diskontní politika 168
9.1.2 Operace na volném trhu 170
9.1.3 Změny míry povinných minimálních rezerv 170
9.2 Keynesovský pohled na úlohu a možnosti monetární politiky 172
9.2.1 Pravděpodobný vliv změn úrokové míry na výdaje 172
9.2.2 Úroková míra a uzavírání deflační a inflační mezery
v ekonomice 174
9.3 Monetaristický pohled na úlohu a možnosti monetární politiky 176
9.3.1 Monetaristické pravidlo hospodářské politiky 176
9.3.2 Problém neutrality a ne-neutrality peněz 177
9.4 Ekonomický pragmatismus 180
9.5 Některá omezení monetární politiky 181
9.5.1 Zpoždění účinků monetární politiky 182
9.5.2 Dilema centrální banky 182
9.5.3 Past likvidity 183
9.6 Eurozóna a Evropská centrální banka 183
9.7 Globální finanční krize 184
10. Fiskální (rozpočtová) politika 188
10.1 Funkce, cíle a nástroje fiskální politiky 189
10.1.1 Nástroje fiskální politiky 190
10.2 Státní rozpočet 191
10.2.1 Příjmy státního rozpočtu 193
10.2.2 Výdaje ze státního rozpočtu 196
10.3 Poptávkově zaměřená fiskální politika - stabilizační fiskální politika 197
10.3.1 Vliv změn ve výši vládních výdajů 197
10.3.2 Vliv změn v míře zdanění 199
10.3.3 Kombinace výdajové a daňové politiky 200
10.3.4 Účinnost stabilizační fiskální politiky a sklon křivky agregátní nabídky 201
10.4 Nabídkově zaměřená fiskální politika - ekonomie strany nabídky 202
10.4.1 Lafferova křivka 205
10.4.2 Dodatek: průměrná a marginální míra zdanění 206
10.5 Vyrovnaný a nevyrovnaný státní rozpočet 207
10.5.1 Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu 208
10.5.2 Financování deficitu státního rozpočtu 209
10.5.3 Financování deficitu státního rozpočtu a vytěsňovací efekt 211
10.5.4 Státní a veřejný dluh 213
10.5.5 Dluhová krize a snahy o finanční konsolidaci 215
10.6 Některá omezení fiskální politiky 215
10.6.1 Pružnost versus stabilita fiskálních nástrojů 216
10.6.2 "Stop and goo" politika a časová zpoždění 217
10.6.3 Vytěsňovací efekt vládních výdajů 219
10.6.4 Omezená autonomie národní daňové politiky 220
Část E Ekonomický růst a ekonomický cyklus
11. Ekonomický růst 224
11.1 Zdroje a typy ekonomického růstu 225
11.2 Měření ekonomického růstu 227
11.3 Teorie ekonomického růstu 228
11.3.1 Neoklasická teorie růstu 229
11.3.2 Role technologického pokroku 230
11.3.3 Problém exogenního pojetí technologického pokroku 232
11.3.4 Nová teorie růstu a koncepce lidského kapitálu 232
11.3.5 Technologický pokrok jako veřejný statek a role vlády 233
11.3.6 Keynesovský model ekonomického růstu 234
11.3.7 Sociálně-ekonomické přístupy k růstu 235
11.4 Role mezinárodní směny v procesu ekonomického růstu 236
11.5 Institucionální hranice produkčních možností 237
11.6 Ekonomický růst a blahobyt společnosti 237
11.6.1 Alternativní měřítka blahobytu 238
11.6.2 Ekonomický růst a důchodová nerovnost 238
11.6.3 Trvale udržitelný rozvoj 238
12. Ekonomický cyklus 242
12.1 Anatomie ekonomického cyklu 243
12.1.1 Fáze cyklu 243
12.2 Cyklické chování ekonomických veličin 246
12.3 Zdroje a typy ekonomického cyklu 248
12.4 Poptávkové a nabídkové změny 248
12.5 Typy ekonomických cyklů podle délky trvání 251
12.6 Endogenní mechanismus versus exogenní šoky 252
12.7 Model ekonomického cyklu s multiplikátorem a akcelerátorem 253
12.7.1 Investiční multiplikátor 254
12.7.2 Akcelerátor investic 254
12.7.3 Součinnost investičního multiplikátoru a akcelerátoru investic 257
12.8 Monetaristický model ekonomického cyklu 258
12.8.1 Nová kvantitativní teorie peněz a role adaptivních očekávání 259
12.8.2 Asymetrické informace na trhu práce ve Friedmanově modelu 260
12.8.3 Měnová politika v monetaristické koncepci cyklických výkyvů 261
12.9 "Nabídkovéé" teorie ekonomického cyklu 261
12.9.1 Koncepce "přírodníhoo" cyklu Williama S. Jevonse 262
12.9.2 "Inovační modell" ekonomického cyklu Josepha A. Schumpetera 263
12.10 Politicko-ekonomický cyklus 264
12.11 Finanční krize a recese 265
12.12 Ekonomický cyklus, Okunův zákon a role hospodářské politiky 266
Část F Vnější vazby otevřené ekonomiky
13. Mezinárodní obchod 272
13.1 Příčiny existence mezinárodního obchodu 272
13.2 Teorie absolutních výhod 273
13.3 Teorie komparativních výhod 274
13.3.1 Grafická analýza komparativních výhod v mezinárodním obchodě 277
13.4 Obchodní protekcionismus a jeho důsledky 281
13.4.1 Překážky volného mezinárodního obchodu 281
13.4.2 Ekonomická neefektivnost jako důsledek zavedení cla 283
13.4.3 Sociálně-politické dopady volného obchodu 285
13.5 Úsilí o volný obchod 285
14. Měnový kurz 288
14.1 Měnové trhy 288
14.2 Měnové kurzy 289
14.2.1 Nominální a reálný kurz 289
14.2.2 Determinace měnového kurzu 293
14.2.3 Co způsobují změny měnových kurzů 295
14.2.4 Faktory působící na změnu rovnovážného kurzu 295
14.3 Režimy měnových kurzů 301
14.3.1 Výhody a nevýhody jednotlivých měnových režimů 302
14.3.2 Režimy měnových kurzů v současnosti 303
14.3.3 Ideální měnový režim a "nedosažitelná trojicee" 305
14.4 Budoucnost české koruny 306
14.4.1 Kdy přistoupit k euru 308
14.4.2 Dopady vstupu ČR do eurozóny 309
15. Platební bilance 311
15.1 Dílčí salda platební bilance 314
15.2 Kumulativní salda platební bilance 315
15.3 Investiční pozice a zahraniční zadluženost 317
Část G Makroekonomická úloha státu a jeho hlavní cíle
16. Stát a ekonomika 324
16.1 Stát v makroekonomice 325
16.2 Makroekonomické cíle hospodářské politiky a jejich konfliktnost 327
16.2.1 Magický čtyřúhelník 328
16.2.2 Index mizerie 331
Summary 332
Použitá literatura 333
Rejstřík 336

O autorovi

Jurečka Václav
Studoval obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě (dříve Fakultě politické ekonomie) Vysoké školy ekonomické v Praze (1967). Po čtrnáctiletém působení ve sféře vzdělávání dospělých (politická ekonomie, personalistika, andragogika) se stal docentem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava), kde působí do současné doby. Osmnáct let vedl katedru ekonomie na Ekonomické fakultě této univerzity. Dlouhodobě studoval ekonomické chování malých evropských zemí, v této oblasti obhájil kandidátskou a habilitační práci. V posledních letech se zaměřuje na vliv institucionálních faktorů na ekonomický rozvoj. V roce 1993 byl jmenován profesorem ekonomie. Vyučuje základní kurz mikroekonomie a makroekonomie, institucionální ekonomii a dějiny české ekonomie. Dlouhodobě je školitelem doktorandů a členem několika vědeckých rad a oborových rad pro doktorská studia.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 15,90 -15 %
E-kniha 13,51 -15 %
Tlačená 6,26 -50 %
E-kniha 9,00 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.