0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Neuropsychologie v psychiatrii

E-kniha
PDF
16,26 13,01 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 23543 n: 24769943r: 3966
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 3966
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Ojedinělá souhrnná publikace klinické neuropsychologie předkládá psychiatrům, psychologům, studentům medicíny a psychologie nejnovější poznatky oboru. Pojednává o základech praktické, klinicky orientované neuropsychologie a vybraných psychiatrických poruch ve vztahu ke kognitivním potížím. Objasňuje základní terminologii, vazby mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu psychiatrie. Ukazuje možnosti a cesty, jak se mohou závěry rozvíjet v klinické praxi i výzkumu. V praktické části se zabývá kognitivním deficitem u vybraných duševních poruch (adiktologie, schizofrenie, deprese, afektivní chování, poruchy příjmu potravy apod.). Cílem autorů je především uvést zájemce o neuropsychologii do praktických problémů s neuropsychologickým vyšetřením, s měřením kognitivního deficitu a dalšími základními oblastmi, které se musí vzít v úvahu při práci s lidmi, u nichž je poškozen mozek. Knihu, která spolu s titulem Neuropsychologie v neurologii tvoří souhrnné dílo oboru, sestavili vynikající čeští odborníci především z Psychiatrického centra Praha.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Neuropsychologie v psychiatrii

HLAVNÍ AUTOŘI KAPITOL

ÚVOD

1. ZÁKLADY KLINICKÉ NEUROPSYCHOLOGIE
(Marek Preiss)
1.1 Z historie neuropsychologie
1.2 Základní neuropsychologická terminologie
1.3 Chování
1.4 Pozornost
1.5 Měření kognitivního deficitu
1.5.1 Měření deficitu porovnáním s výkonem zdravých osob
1.5.2 Kvalitativní určování kognitivních deficitů
1.6 Měření klinicky signifikantní změny (od souborů k jednotlivcům)
1.6.1 Klinicky významná změna
1.6.2 Kritika, námitky, alternativy
1.6.3 Diskuze
1.6.4 Závěr
1.7 Cíle neuropsychologického vyšetření
1.8 Neuropsychologický nález
1.9 Ekologická validita
1.9.1 Definice ekologické validity
1.9.2 Problém multifunkčnosti psychologických testů
1.9.3 Kvalita vyšetření jako nespecifický způsob zlepšení ekologické validity
1.9.4 Příklady zkoumání ekologické validity
1.9.5 Ergoterapie – prostředník mezi běžným životem a testem
1.9.6 Pyramida zkoumání ekologické validity
1.9.7 K diskuzi o významu ekologické validity
1.9.8 Vydavatelé testů
1.9.9 Závěr
1.10 Odhad premorbidního stavu
1.11 Neuropsychologické testy
1.11.1 Screeningové a podrobné vyšetření
1.12 Vliv nácviku
1.13 Simulace
1.14 Stárnutí norem
1.15 Stárnutí
1.16 Neuropsychologické testy v ČR
1.17 Osobnost a psychosociální následky poškození mozku
1.18 Neuropsychologická rehabilitace
1.19 Modely fungování mozku a kognitivních funkcí
1.20 Začínáme s neuropsychologií v klinické psychologii
1.21 Doporučená a použitá literatura

2. VYBRANÉ KAPITOLY Z HISTORIE VÝZKUMU PAMĚTI A AMNESTICKÉ SYNDROMY
(Vladimír Línek)
2.1 Krátkodobá paměť versus dlouhodobá paměť
2.2 Hipokampální krajina
2.3 Sedmdesátá léta – nové koncepce paměti
2.4 Klinické studie osmdesátých let
2.5 Výzkum konsolidace
2.6 Frontální oblasti
2.6.1 Definice některých pojmů
2.6.2 Klinická část
2.7 Základní principy kognitivní terapie
2.8 Doporučená a použitá literatura

3. KOGNITIVNÍ DEFICITY ZPŮSOBENÉ UŽ ÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK
(Michal Miovský)
3.1 Kognitivní deficity způsobené užíváním alkoholu (Karel Nešpor)
3.1.1 Krátkodobé poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.2 Dlouhodobější poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.3 Kombinace alkoholového poškození kognitivních funkcí a poškození kognitivních funkcí jiné etiologie
3.1.4 Fetální alkoholový syndrom a ARND
3.2 Kognitivní deficity způsobené užíváním nikotinu (Pavel Kubů)
3.2.1 Nikotin při kompenzaci kognitivních deficitů různé etiologie
3.2.2 Vliv prenatální expozice kouření cigaret na kognitivní funkce dítěte
3.3 Kognitivní deficity způsobené užíváním stimulancií (Danica Klemplová)
3.3.1 Akutní intoxikace, dlouhodobé užívání stimulačních látek a jejich souvislost s kognitivními funkcemi
3.3.2 Účinky stimulancií na mozek
3.3.3 Kognitivní deficity u uživatelů stimulancií
3.4 Kognitivní deficity způsobené užíváním MDMA (Tomáš Páleníček)
3.5 Kognitivní deficity způsobené užíváním konopných drog (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.5.1 Účinky na mozek
3.5.2 Důsledky akutní intoxikace
3.5.3 Důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání marihuany
3.5.4 Metodologická omezení
3.6 Kognitivní deficity způsobené užíváním opioidů (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.6.1 Účinky na centrální nervový systém
3.6.2 Opioidy užívané pro zvládání bolesti
3.6.3 Kognitivní dysfunkce u uživatelů heroinu
3.7 Kognitivní deficity způsobené užíváním těkavých látek (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.7.1 Účinky na centrální nervový systém
3.7.2 Akutní intoxikace
3.7.3 Účinky krátkodobého a dlouhodobého užívání
3.8 Diagnostika kognitivních deficitů u uživatelů návykových látek
3.9 Možnosti prevence a léčby kognitivních deficitů způsobených návykovými látkami
3.10 Souhrn
3.11 Klíčová slova
3.12 Doporučená a použitá literatura

4. KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE
(Hana Kučerová, Zuzana Říhová)
4.1 Úvod
4.1.1. Vymezení pojmu schizofrenie
4.1.2 Kognitivní funkce u schizofrenie
4.2 Zahraniční a české neuropsychologické studie
4.3 Prevalance i incidence schizofrenie
4.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
4.4.1 Historická perspektiva pojmu kognitivní funkce u schizofrenie
4.4.2 Oblasti kognitivní dysfunkce u schizofrenie
4.4.3 Koreláty kognitivních funkcí
4.5 Kognitivní deficit a subtypy schizofrenie
4.6 Psychosociální důsledky kognitivního poškození
4.7 Měření kognitivních funkcí
4.7.1 Testové metody
4.8 Průběhy kognitivního deficitu
4.9 Zobrazovací metody u schizofrenie
4.10 Návrh vyšetření
4.11 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
4.12 Invalidita
4.13 Závěr
4.14 Souhrn
4.15 Klíčová slova
4.16 Doporučená a použitá literatura

5. KOGNITIVNÍ DEFICIT U DEPRESIVNÍ PORUCHY
(Marek Preiss, Hana Kučerová, Petra Navrátilová, Michal Černík)
5.1 Úvod
5.1.1 Unipolární depresivní porucha a kognitivní deficit: naznačené souvislosti
5.1.2 Historie zkoumání kognitivního výkonu u unipolární depresivní poruchy
5.2 Přehled výsledků zahraničních neuropsychologických studií
5.2.1 Výskyt kognitivního deficitu u unipolární deprese
5.2.2 Specifické versus globálně-difuzní poškození
5.2.3 Příčiny kognitivního deficitu
5.3 Prevalence
5.4 Hlavní domény měřených funkcí
5.5 Průběh
5.5.1 Předchází deprese kognitivnímu deficitu?
5.5.2 Klinické faktory ovlivňující kognitivní výkonnost depresivních pacientů
5.5.3 Kognitivní deficit v remisi
5.6 Výsledky zobrazovacích metod
5.7 Měření kognitivního deficitu u deprese
5.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí u depresivní poruchy
5.9 Rehabilitace a psychoterapie pacientů s kognitivním deficitem
5.10 Invalidita
5.11 Závěr
5.12 Souhrn
5.13 Klíčová slova
5.14 Doporučená a použitá literatura

6. KOGNITIVNÍ FUNKCE U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
(Hana Papežová)
6.1 Úvod
6.2 Epidemiologie
6.3 České a zahraniční studie neuropsychologie PPP
6.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
6.4.1 Kognitivní flexibilita u AN – set-shifting
6.4.2 Specifické kognitivní poškození a hladiny estrogenů
6.4.3 Kognitivní dysfunkc, vnímání vlastního těla a disociace
6.4.4 Kognitivní dysfunkce a percepce bolesti
6.5 Neuropsychologické testy
6.6 Průběh kognitivního deficitu
6.7 Řízení příjmu potravy a výsledky zobrazovacích metod
6.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
6.9 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
6.10 Invalidita
6.11 Závěr
6.12 Souhrn
6.13 Klíčová slova
6.14 Přílohy
6.15 Doporučená a použitá literatura

7. MOŽNOSTI FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNĚNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU U SCHIZOFRENIE
(Pavel Mohr)
7.1 Schizofrenie a kognice
7.2 Antipsychotika
7.2.1 Klasická (typická) antipsychotika
7.2.2 Antipsychotika druhé generace (atypické)
7.3 Farmakologické ovlivnění jednotlivých neurotransmiterových systémů
7.3.1 Dopamin
7.3.2 Serotonin
7.3.3 Noradrenalin
7.3.4 Acetylcholin
7.3.5 Glutamát
7.3.6 Ostatní farmakologické intervence
7.4 Závěr
7.5 Souhrn
7.6 Klíčová slova
7.7 Doporučená a použitá literatura

8. KOGNITIVNÍ EFEKT ANTIDEPRESIV
(Miloslav Kopeček)
8.1 Úvod
8.2 Antidepresiva ovlivňující monoaminergní neurotransmitery
8.3 Antidepresiva ovlivňující postsynaptické receptory
8.4 Antidepresiva ovlivňující buněčnou expresi a neuromodulaci
8.5 Zobrazovací metody u depresivní poruchy
8.6 Dělení antidepresiv
8.7 Metodická úskalí hodnocení vlivu antidepresiv na kognitivní funkce
8.7.1 Používané testy
8.8 Antidepresiva a kognitivní funkce zdravých dobrovolníků
8.9 Souhrnný efekt antidepresiv na bdělost
8.10 Antidepresiva a kognitivní funkce depresivních pacientů
8.11 Vliv elektrokonvulzivní terapie na kognici
8.12 Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na kognici
8.13 Závěr
8.14 Souhrn
8.15 Klíčová slova
8.16 Doporučená a použitá literatura

9. ÚVOD DO PROBLEMATIKY NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE
(Mabel Rodriguez)
9.1 Úvod
9.2 Vymezení pojmů v neuropsychologické rehabilitaci
9.3 Praktická doporučení pro provádění neuropsychologické rehabilitace
9.4 Přístupy, strategie, modely
9.4.1 Základní teoretické a praktické přístupy
9.4.2 Kombinovaný model
9.4.3 Holistický model
9.4.4 Strategie
9.5 Efektivita kognitivní rehabilitace: meta-analýzy studií a doporučení pro klinickou praxi
9.6 Závěr
9.7 Klíčová slova
9.8 Doporučená a použitá slova

10. KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
(Pavla Perglová)
10.1 Je kognitivní rehabilitace efektivní metodou u pacientů se schizofrenií?
10.1.1 Pochybnosti
10.1.2 Některé studie sledující efekty kognitivní rehabilitace
10.2 Specifika kognitivní rehabilitace u pacientů se schizofrenií
10.3 Aktuální trendy v kognitivní rehabilitaci u schizofrenie ve světě
10.3.1 Některé zahraniční programy
10.4 Některé zkušenosti s kognitivní rehabilitací u pacientů se schizofrenií v České republice
10.4.1 Kognitivní rehabilitace v programu Student (občanské sdružení Baobab)
10.4.2 Kognitivní rehabilitace v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov

10.5 Doporučená a použitá literatura

11. BUDOUCNOST NEUROPSYCHOLOGIE
(Petr Kulišťák)
11.1 Současný stav a výhledy do budoucna v naší neuropsychologii
11.2 Neuropsychologie v psychiatrii a neurologii
11.2.1 Metody (neuropsychologické techniky, testy apod.)
11.3 Vzdělávání
11.4 Význam zobrazovacích technik mozku pro neuropsychologii
11.5 Futurologický výhled
11.6 Doporučená a použitá literatura

PŘÍLOHY
PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ
Historie testu
Administrace
Hodnocení
Alternativní verze
Normy
Podnětová slova pro paměťový test učení
Doporučená a použitá literatura

LOGICKÁ PAMĚŤ
Logická paměť I
Logická paměť II
Záznamový arch
Normy
Alternativní verze
Povídka C – alternativní verze
Povídka D – alternativní verze
Doporučená a použitá literatura

VERBÁLNÍ FLUENCE
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená a použitá literatura

KOGNITIVNÍ ODHAD JAKO EXEKUTIVNÍ FUNKCE
Úvod
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TRAIL MAKING TEST
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená literatura

ČÍSELNÝ ČTVEREC
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TEST TVORBY RODOKMENU
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

REJSTŘÍK

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.25MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Nakladateľ: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Neuropsychologie v psychiatrii
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.25 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

Neuropsychologie v psychiatrii

E-kniha
PDF
16,26 13,01 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 23543 n: 24769943r: 3966
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 3966
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Ojedinělá souhrnná publikace klinické neuropsychologie předkládá psychiatrům, psychologům, studentům medicíny a psychologie nejnovější poznatky oboru. Pojednává o základech praktické, klinicky orientované neuropsychologie a vybraných psychiatrických poruch ve vztahu ke kognitivním potížím. Objasňuje základní terminologii, vazby mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu psychiatrie. Ukazuje možnosti a cesty, jak se mohou závěry rozvíjet v klinické praxi i výzkumu. V praktické části se zabývá kognitivním deficitem u vybraných duševních poruch (adiktologie, schizofrenie, deprese, afektivní chování, poruchy příjmu potravy apod.). Cílem autorů je především uvést zájemce o neuropsychologii do praktických problémů s neuropsychologickým vyšetřením, s měřením kognitivního deficitu a dalšími základními oblastmi, které se musí vzít v úvahu při práci s lidmi, u nichž je poškozen mozek. Knihu, která spolu s titulem Neuropsychologie v neurologii tvoří souhrnné dílo oboru, sestavili vynikající čeští odborníci především z Psychiatrického centra Praha.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Neuropsychologie v psychiatrii

HLAVNÍ AUTOŘI KAPITOL

ÚVOD

1. ZÁKLADY KLINICKÉ NEUROPSYCHOLOGIE
(Marek Preiss)
1.1 Z historie neuropsychologie
1.2 Základní neuropsychologická terminologie
1.3 Chování
1.4 Pozornost
1.5 Měření kognitivního deficitu
1.5.1 Měření deficitu porovnáním s výkonem zdravých osob
1.5.2 Kvalitativní určování kognitivních deficitů
1.6 Měření klinicky signifikantní změny (od souborů k jednotlivcům)
1.6.1 Klinicky významná změna
1.6.2 Kritika, námitky, alternativy
1.6.3 Diskuze
1.6.4 Závěr
1.7 Cíle neuropsychologického vyšetření
1.8 Neuropsychologický nález
1.9 Ekologická validita
1.9.1 Definice ekologické validity
1.9.2 Problém multifunkčnosti psychologických testů
1.9.3 Kvalita vyšetření jako nespecifický způsob zlepšení ekologické validity
1.9.4 Příklady zkoumání ekologické validity
1.9.5 Ergoterapie – prostředník mezi běžným životem a testem
1.9.6 Pyramida zkoumání ekologické validity
1.9.7 K diskuzi o významu ekologické validity
1.9.8 Vydavatelé testů
1.9.9 Závěr
1.10 Odhad premorbidního stavu
1.11 Neuropsychologické testy
1.11.1 Screeningové a podrobné vyšetření
1.12 Vliv nácviku
1.13 Simulace
1.14 Stárnutí norem
1.15 Stárnutí
1.16 Neuropsychologické testy v ČR
1.17 Osobnost a psychosociální následky poškození mozku
1.18 Neuropsychologická rehabilitace
1.19 Modely fungování mozku a kognitivních funkcí
1.20 Začínáme s neuropsychologií v klinické psychologii
1.21 Doporučená a použitá literatura

2. VYBRANÉ KAPITOLY Z HISTORIE VÝZKUMU PAMĚTI A AMNESTICKÉ SYNDROMY
(Vladimír Línek)
2.1 Krátkodobá paměť versus dlouhodobá paměť
2.2 Hipokampální krajina
2.3 Sedmdesátá léta – nové koncepce paměti
2.4 Klinické studie osmdesátých let
2.5 Výzkum konsolidace
2.6 Frontální oblasti
2.6.1 Definice některých pojmů
2.6.2 Klinická část
2.7 Základní principy kognitivní terapie
2.8 Doporučená a použitá literatura

3. KOGNITIVNÍ DEFICITY ZPŮSOBENÉ UŽ ÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK
(Michal Miovský)
3.1 Kognitivní deficity způsobené užíváním alkoholu (Karel Nešpor)
3.1.1 Krátkodobé poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.2 Dlouhodobější poruchy kognitivních funkcí vyvolané alkoholem
3.1.3 Kombinace alkoholového poškození kognitivních funkcí a poškození kognitivních funkcí jiné etiologie
3.1.4 Fetální alkoholový syndrom a ARND
3.2 Kognitivní deficity způsobené užíváním nikotinu (Pavel Kubů)
3.2.1 Nikotin při kompenzaci kognitivních deficitů různé etiologie
3.2.2 Vliv prenatální expozice kouření cigaret na kognitivní funkce dítěte
3.3 Kognitivní deficity způsobené užíváním stimulancií (Danica Klemplová)
3.3.1 Akutní intoxikace, dlouhodobé užívání stimulačních látek a jejich souvislost s kognitivními funkcemi
3.3.2 Účinky stimulancií na mozek
3.3.3 Kognitivní deficity u uživatelů stimulancií
3.4 Kognitivní deficity způsobené užíváním MDMA (Tomáš Páleníček)
3.5 Kognitivní deficity způsobené užíváním konopných drog (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.5.1 Účinky na mozek
3.5.2 Důsledky akutní intoxikace
3.5.3 Důsledky krátkodobého a dlouhodobého užívání marihuany
3.5.4 Metodologická omezení
3.6 Kognitivní deficity způsobené užíváním opioidů (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.6.1 Účinky na centrální nervový systém
3.6.2 Opioidy užívané pro zvládání bolesti
3.6.3 Kognitivní dysfunkce u uživatelů heroinu
3.7 Kognitivní deficity způsobené užíváním těkavých látek (Lenka Miovská, Michal Miovský)
3.7.1 Účinky na centrální nervový systém
3.7.2 Akutní intoxikace
3.7.3 Účinky krátkodobého a dlouhodobého užívání
3.8 Diagnostika kognitivních deficitů u uživatelů návykových látek
3.9 Možnosti prevence a léčby kognitivních deficitů způsobených návykovými látkami
3.10 Souhrn
3.11 Klíčová slova
3.12 Doporučená a použitá literatura

4. KOGNITIVNÍ DEFICIT U SCHIZOFRENIE
(Hana Kučerová, Zuzana Říhová)
4.1 Úvod
4.1.1. Vymezení pojmu schizofrenie
4.1.2 Kognitivní funkce u schizofrenie
4.2 Zahraniční a české neuropsychologické studie
4.3 Prevalance i incidence schizofrenie
4.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
4.4.1 Historická perspektiva pojmu kognitivní funkce u schizofrenie
4.4.2 Oblasti kognitivní dysfunkce u schizofrenie
4.4.3 Koreláty kognitivních funkcí
4.5 Kognitivní deficit a subtypy schizofrenie
4.6 Psychosociální důsledky kognitivního poškození
4.7 Měření kognitivních funkcí
4.7.1 Testové metody
4.8 Průběhy kognitivního deficitu
4.9 Zobrazovací metody u schizofrenie
4.10 Návrh vyšetření
4.11 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
4.12 Invalidita
4.13 Závěr
4.14 Souhrn
4.15 Klíčová slova
4.16 Doporučená a použitá literatura

5. KOGNITIVNÍ DEFICIT U DEPRESIVNÍ PORUCHY
(Marek Preiss, Hana Kučerová, Petra Navrátilová, Michal Černík)
5.1 Úvod
5.1.1 Unipolární depresivní porucha a kognitivní deficit: naznačené souvislosti
5.1.2 Historie zkoumání kognitivního výkonu u unipolární depresivní poruchy
5.2 Přehled výsledků zahraničních neuropsychologických studií
5.2.1 Výskyt kognitivního deficitu u unipolární deprese
5.2.2 Specifické versus globálně-difuzní poškození
5.2.3 Příčiny kognitivního deficitu
5.3 Prevalence
5.4 Hlavní domény měřených funkcí
5.5 Průběh
5.5.1 Předchází deprese kognitivnímu deficitu?
5.5.2 Klinické faktory ovlivňující kognitivní výkonnost depresivních pacientů
5.5.3 Kognitivní deficit v remisi
5.6 Výsledky zobrazovacích metod
5.7 Měření kognitivního deficitu u deprese
5.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí u depresivní poruchy
5.9 Rehabilitace a psychoterapie pacientů s kognitivním deficitem
5.10 Invalidita
5.11 Závěr
5.12 Souhrn
5.13 Klíčová slova
5.14 Doporučená a použitá literatura

6. KOGNITIVNÍ FUNKCE U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY
(Hana Papežová)
6.1 Úvod
6.2 Epidemiologie
6.3 České a zahraniční studie neuropsychologie PPP
6.4 Hlavní domény měřených kognitivních funkcí
6.4.1 Kognitivní flexibilita u AN – set-shifting
6.4.2 Specifické kognitivní poškození a hladiny estrogenů
6.4.3 Kognitivní dysfunkc, vnímání vlastního těla a disociace
6.4.4 Kognitivní dysfunkce a percepce bolesti
6.5 Neuropsychologické testy
6.6 Průběh kognitivního deficitu
6.7 Řízení příjmu potravy a výsledky zobrazovacích metod
6.8 Návrh typizovaného vyšetření kognitivních funkcí
6.9 Rehabilitace a psychoterapie kognitivního deficitu
6.10 Invalidita
6.11 Závěr
6.12 Souhrn
6.13 Klíčová slova
6.14 Přílohy
6.15 Doporučená a použitá literatura

7. MOŽNOSTI FARMAKOLOGICKÉHO OVLIVNĚNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU U SCHIZOFRENIE
(Pavel Mohr)
7.1 Schizofrenie a kognice
7.2 Antipsychotika
7.2.1 Klasická (typická) antipsychotika
7.2.2 Antipsychotika druhé generace (atypické)
7.3 Farmakologické ovlivnění jednotlivých neurotransmiterových systémů
7.3.1 Dopamin
7.3.2 Serotonin
7.3.3 Noradrenalin
7.3.4 Acetylcholin
7.3.5 Glutamát
7.3.6 Ostatní farmakologické intervence
7.4 Závěr
7.5 Souhrn
7.6 Klíčová slova
7.7 Doporučená a použitá literatura

8. KOGNITIVNÍ EFEKT ANTIDEPRESIV
(Miloslav Kopeček)
8.1 Úvod
8.2 Antidepresiva ovlivňující monoaminergní neurotransmitery
8.3 Antidepresiva ovlivňující postsynaptické receptory
8.4 Antidepresiva ovlivňující buněčnou expresi a neuromodulaci
8.5 Zobrazovací metody u depresivní poruchy
8.6 Dělení antidepresiv
8.7 Metodická úskalí hodnocení vlivu antidepresiv na kognitivní funkce
8.7.1 Používané testy
8.8 Antidepresiva a kognitivní funkce zdravých dobrovolníků
8.9 Souhrnný efekt antidepresiv na bdělost
8.10 Antidepresiva a kognitivní funkce depresivních pacientů
8.11 Vliv elektrokonvulzivní terapie na kognici
8.12 Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na kognici
8.13 Závěr
8.14 Souhrn
8.15 Klíčová slova
8.16 Doporučená a použitá literatura

9. ÚVOD DO PROBLEMATIKY NEUROPSYCHOLOGICKÉ REHABILITACE
(Mabel Rodriguez)
9.1 Úvod
9.2 Vymezení pojmů v neuropsychologické rehabilitaci
9.3 Praktická doporučení pro provádění neuropsychologické rehabilitace
9.4 Přístupy, strategie, modely
9.4.1 Základní teoretické a praktické přístupy
9.4.2 Kombinovaný model
9.4.3 Holistický model
9.4.4 Strategie
9.5 Efektivita kognitivní rehabilitace: meta-analýzy studií a doporučení pro klinickou praxi
9.6 Závěr
9.7 Klíčová slova
9.8 Doporučená a použitá slova

10. KOGNITIVNÍ REHABILITACE U PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
(Pavla Perglová)
10.1 Je kognitivní rehabilitace efektivní metodou u pacientů se schizofrenií?
10.1.1 Pochybnosti
10.1.2 Některé studie sledující efekty kognitivní rehabilitace
10.2 Specifika kognitivní rehabilitace u pacientů se schizofrenií
10.3 Aktuální trendy v kognitivní rehabilitaci u schizofrenie ve světě
10.3.1 Některé zahraniční programy
10.4 Některé zkušenosti s kognitivní rehabilitací u pacientů se schizofrenií v České republice
10.4.1 Kognitivní rehabilitace v programu Student (občanské sdružení Baobab)
10.4.2 Kognitivní rehabilitace v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov

10.5 Doporučená a použitá literatura

11. BUDOUCNOST NEUROPSYCHOLOGIE
(Petr Kulišťák)
11.1 Současný stav a výhledy do budoucna v naší neuropsychologii
11.2 Neuropsychologie v psychiatrii a neurologii
11.2.1 Metody (neuropsychologické techniky, testy apod.)
11.3 Vzdělávání
11.4 Význam zobrazovacích technik mozku pro neuropsychologii
11.5 Futurologický výhled
11.6 Doporučená a použitá literatura

PŘÍLOHY
PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ
Historie testu
Administrace
Hodnocení
Alternativní verze
Normy
Podnětová slova pro paměťový test učení
Doporučená a použitá literatura

LOGICKÁ PAMĚŤ
Logická paměť I
Logická paměť II
Záznamový arch
Normy
Alternativní verze
Povídka C – alternativní verze
Povídka D – alternativní verze
Doporučená a použitá literatura

VERBÁLNÍ FLUENCE
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená a použitá literatura

KOGNITIVNÍ ODHAD JAKO EXEKUTIVNÍ FUNKCE
Úvod
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TRAIL MAKING TEST
Historie testu
Administrace
Skórování
Záznamový arch
Normy
Doporučená literatura

ČÍSELNÝ ČTVEREC
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

TEST TVORBY RODOKMENU
Historie
Administrace
Normy
Doporučená a použitá literatura

REJSTŘÍK

O autorovi

Preiss Marek
Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD., je klinický psycholog, pracuje v Národním ústavu duševního zdraví a na University of New York in Prague. Publikuje na různá psychologická témata. Zájem o transgenerační přenos (především traumatu) získal v Rafael Institutu při práci s přeživšími holocaust a díky spolupráci s prof. Ivanem Rektorem na transgeneračním přenosu traumatu u tří generací po holocaustu.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

E-kniha 42,47 -20 %
E-kniha 8,47 -20 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.