0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání

-25 %
Zľava skončí o
E-kniha
PDF
14,13 10,6 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 15320 n: 24769813r: 4333
Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 4333
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Úvod I. ČÁST DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT 1. Předmět didaktiky 1.1 Problémy předmětu didaktika 1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole 1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik 1.4 Metody didaktických výzkumů Základní literatura II. ČÁST VZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU 2. Vzdělání v didaktickém systému 2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí 2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání 2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání 2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné 2.5 Vzdělání základní 2.6 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém 2.7 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí vzdělání všeobecného 2.8 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí na přelomu tisíciletí 2.9 Základní typy vzdělávání v podmínkách učící se a globalizující se společnosti Základní literatura 3. Učivo a jeho výběr 3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem 3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie 3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti 3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů 3.2.3 Kurikulární teorie a reformy kurikula 3.3 Alternativní a inovační koncepce Základní literatura 4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech 4.1 Učební plány 4.1.1 Tvorba učebního plánu jako etapa didaktické transformace 4.1.2 Uspořádání učiva v učebních plánech 4.1.3 Učební plán působí jako celek 4.2 Učební osnovy 4.2.1 Tvorba učebních osnov jako další rovina didaktické transformace 4.3 Kurikulární dokumenty 4.4 Rámcové vzdělávací programy Základní literatura 5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků Základní literatura III. ČÁST VYUČOVACÍ PROCES 6. Vyučování jako celistvý proces 6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu 6.2 Struktura celistvého procesu vyučování 6.3 Funkce cíle v procesu vyučování 6.3.1 Konkretizace cílů vyučování 6.3.2 Kategorizace cíle a řízení procesu učení 6.3.3 Kategorie cíle v systému vztahů vyučovacího procesu 6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování Základní literatura 7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků 7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele 7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování 7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání 7.3.1 Osvojování nového vědění 7.4 Problémové situace a rozvíjení tvořivosti žáků 7.4.1 Problémové situace ve vyučování 7.4.2 Rozvíjení tvořivosti žáků 7.4.3 Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování? 7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování 7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování 7.7 Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování Základní literatura 8. Vyučovací metody 8.1 Pojem metoda, historický vývoj vyučovacích metod 8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu 8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce 8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metod 8.4.1 Metody slovní 8.4.2 Metody názorně demonstrační 8.4.3 Metody praktických činností žáků 8.4.4 Hra jako vyučovací metoda 8.5 Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností 8.6 Systém vyučovacích metod 8.7 Metody diagnostické a klasifikační 8.7.1 Metoda systematického pozorování 8.7.2 Ústní a písemné zkoušky 8.7.3 Hodnocení složitých výkonů žáků 8.7.4 Didaktické testy 8.7.5 Klasifikační metody 8.7.6 Stanovení standardů Základní literatura 9. Organizační formy vyučování 9.1 K vývoji organizačních forem vyučování 9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin 9.2.1 Formy organizace procesu učení žáků ve vyučovací hodině 9.3 Skupinové a kooperativní vyučování 9.4 Individualizace a diferenciace v procesu vyučování 9.4.1 Individualizované vyučování 9.4.2 Diferenciace v procesu vyučování 9.5 Organizační formy vyučování v rozličných prostředích 9.5.1 Exkurze 9.6 Uplatňování různých organizačních forem vyučování při realizaci projektů a integrovaných učebních celků 9.6.1 Projektové vyučování 9.6.2 Integrované učební celky a organizační formy vyučování 9.7 Domácí učební práce žáků 9.8 Cesty k pružnému a variabilnímu systému organizačních forem a metod vyučování 9.8.1 Otevřené vyučování Základní literatura 10. Didaktické prostředky v procesu vyučování 10.1 Učební pomůcky a multimediální systém 10.2 Programové učení a vyučování, jeho technické prostředky 10.3 Moderní didaktická technika ve vyučování 10.3.1 Využívání počítačů jako interaktivních systémů Základní literatura 11. Závěrem - didaktika v systému širších souvislostí Přílohy Seznam poznámek, tabulek, grafů a schémat Literatura Rejstřík věcný Rejstřík jmenný

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 1.77MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Obecná didaktika
-25 %
Zľava skončí o
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 1.77 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání

E-kniha
PDF
14,13 10,6 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 15320 n: 24769813r: 4333
Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 4333
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.

Z obsahu knihy Obecná didaktika

Úvod I. ČÁST DIDAKTIKA A JEJÍ PŘEDMĚT 1. Předmět didaktiky 1.1 Problémy předmětu didaktika 1.2 Didaktika ve struktuře vědního pole 1.3 Vztah didaktiky a oborových didaktik 1.4 Metody didaktických výzkumů Základní literatura II. ČÁST VZDĚLÁNÍ V DIDAKTICKÉM SYSTÉMU 2. Vzdělání v didaktickém systému 2.1 Vzdělání, jeho cíle a pojetí 2.2 Historickovývojové proměny cílů, obsahů a funkce vzdělání 2.3 Teorie formálního a teorie materiálního vzdělání 2.4 Vzdělání elementární a vzdělání všeobecné 2.5 Vzdělání základní 2.6 Vztah vzdělání všeobecného a odborného jako kulturní problém 2.7 Technologické vzdělání - součást komplexního pojetí vzdělání všeobecného 2.8 Význam vzdělanosti a perspektivní trendy vzdělávacích koncepcí na přelomu tisíciletí 2.9 Základní typy vzdělávání v podmínkách učící se a globalizující se společnosti Základní literatura 3. Učivo a jeho výběr 3.1 Jak se obsah vzdělávání stává učivem 3.2 Reformy vzdělávacích obsahů a didaktické teorie 3.2.1 Překonávání poznatkového encyklopedizmu a poznatkové roztříštěnosti 3.2.2 Modernizace vzdělávacích obsahů 3.2.3 Kurikulární teorie a reformy kurikula 3.3 Alternativní a inovační koncepce Základní literatura 4. Uspořádání učiva v pedagogických dokumentech 4.1 Učební plány 4.1.1 Tvorba učebního plánu jako etapa didaktické transformace 4.1.2 Uspořádání učiva v učebních plánech 4.1.3 Učební plán působí jako celek 4.2 Učební osnovy 4.2.1 Tvorba učebních osnov jako další rovina didaktické transformace 4.3 Kurikulární dokumenty 4.4 Rámcové vzdělávací programy Základní literatura 5. Učebnice v multimediálním systému didaktických prostředků Základní literatura III. ČÁST VYUČOVACÍ PROCES 6. Vyučování jako celistvý proces 6.1 Vyučování a různé teorie jeho výkladu 6.2 Struktura celistvého procesu vyučování 6.3 Funkce cíle v procesu vyučování 6.3.1 Konkretizace cílů vyučování 6.3.2 Kategorizace cíle a řízení procesu učení 6.3.3 Kategorie cíle v systému vztahů vyučovacího procesu 6.4 Vzájemný vztah učitele a žáků ve vyučování Základní literatura 7. Osvojování vědění a organizace procesu učení žáků 7.1 Didaktická transformace učiva v činnosti učitele 7.2 Činnostní a zkušenostní orientace vyučování 7.3 Osvojování pojmových systémů ve vyučování a jejich používání 7.3.1 Osvojování nového vědění 7.4 Problémové situace a rozvíjení tvořivosti žáků 7.4.1 Problémové situace ve vyučování 7.4.2 Rozvíjení tvořivosti žáků 7.4.3 Náleží také pamětní učení do moderního procesu vyučování? 7.5 Vytváření dovedností v procesu vyučování 7.6 Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování 7.7 Hodnocení jako nedílná součást procesu vyučování Základní literatura 8. Vyučovací metody 8.1 Pojem metoda, historický vývoj vyučovacích metod 8.2 Metody v celistvém pojetí vyučovacího procesu 8.3 Klasifikace vyučovacích metod, jejich výběr a funkce 8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metod 8.4.1 Metody slovní 8.4.2 Metody názorně demonstrační 8.4.3 Metody praktických činností žáků 8.4.4 Hra jako vyučovací metoda 8.5 Metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností 8.6 Systém vyučovacích metod 8.7 Metody diagnostické a klasifikační 8.7.1 Metoda systematického pozorování 8.7.2 Ústní a písemné zkoušky 8.7.3 Hodnocení složitých výkonů žáků 8.7.4 Didaktické testy 8.7.5 Klasifikační metody 8.7.6 Stanovení standardů Základní literatura 9. Organizační formy vyučování 9.1 K vývoji organizačních forem vyučování 9.2 Frontální vyučování v systému vyučovacích hodin 9.2.1 Formy organizace procesu učení žáků ve vyučovací hodině 9.3 Skupinové a kooperativní vyučování 9.4 Individualizace a diferenciace v procesu vyučování 9.4.1 Individualizované vyučování 9.4.2 Diferenciace v procesu vyučování 9.5 Organizační formy vyučování v rozličných prostředích 9.5.1 Exkurze 9.6 Uplatňování různých organizačních forem vyučování při realizaci projektů a integrovaných učebních celků 9.6.1 Projektové vyučování 9.6.2 Integrované učební celky a organizační formy vyučování 9.7 Domácí učební práce žáků 9.8 Cesty k pružnému a variabilnímu systému organizačních forem a metod vyučování 9.8.1 Otevřené vyučování Základní literatura 10. Didaktické prostředky v procesu vyučování 10.1 Učební pomůcky a multimediální systém 10.2 Programové učení a vyučování, jeho technické prostředky 10.3 Moderní didaktická technika ve vyučování 10.3.1 Využívání počítačů jako interaktivních systémů Základní literatura 11. Závěrem - didaktika v systému širších souvislostí Přílohy Seznam poznámek, tabulek, grafů a schémat Literatura Rejstřík věcný Rejstřík jmenný

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 10,05 -25 %
E-kniha 8,47 -25 %
Tlačená 13,51 -25 %
E-kniha 11,39 -25 %
E-kniha 7,94 -25 %
E-kniha 7,94 -25 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.