0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Péče on-line v psychosociálních oborech

Možnosti, limity, rizika

Tlačená kniha
Brožovaná
16,63 14,14 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 18. 05. 2024 4:47
i: 44092 n: 27130092r: 12130
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
14,14 12,02 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 44329 n: 27167906r: 12130
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Pandemie COVID-19 významně urychlila definování distanční formy péče při práci s klienty a pacienty. Tato odborná monografie nabízí propojení analýz četných zahraničních zdrojů s originálním českým výzkumem a konkrétními odbornými zkušenostmi z praxe.
Text přehlednou formou přináší postupy a možnosti distančního (on-line) kontaktu s klienty napříč zdravotnickými, sociálními a pedagogicko-psychologickými obory. Odborníci z pomáhajících profesí v knize naleznou konkrétní metodické postupy na poskytování on-line psychoterapie, poradenství, mediace, supervize i psychologického vyšetření. Zdůrazněny jsou limity, hranice i rizika vyplývající z tohoto druhu poskytované péče.
Kniha je určena pro klinické, školní i poradenské psychology, pracovníky v sociálních službách, krizové interventy, psychoterapeuty a další pomáhající profese.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Péče on-line v psychosociálních oborech

Úvod

Část I
Teoretická vymezení
1. Úvod do tématu
1.1 Aspekty související s distanční péčí
1.2 Základní terminologie
1.3 Nejčastější IKT v distanční praxi
1.4 Výhody a nevýhody distančního kontaktu
1.4.1 Rizika na straně klientů
2. Profesní kompetence
2.1 Doporučené aplikace a zařízení
2.1.1 Vybavení pro videokonferenci
2.1.2 Platformy
2.2 Likvidace dat a osobních údajů
2.3 Odborné kompetence pracovníka
3. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat
3.1 Legislativní opora kybernetické bezpečnosti
3.2 Základní bezpečnostní doporučení
3.2.1 Digitalizace zdravotnictví
Souhrnná doporučení
4. Obecné etické principy a informovaný souhlas
4.1 Etický kontext distanční práce s klienty
4.2 Informovaný souhlas
4.2.1 Další rizika ochrany soukromí klientů
5. Faktory přispívající ke vzniku únavy z videokonferencí
5.1 Prevence a snížení míry únavy z videokonferencí
 
Část II
Metody práce v distančním kontaktu
6. On-line psychoterapie
6.1 Indikace, kontraindikace a rizika z hlediska postojů terapeutů
6.2 Terapeutická aliance a terapeutický vztah
6.2.1 Vliv postojů a dosavadních zkušeností
6.3 Distanční psychoterapie a vybrané psychoterapeutické přístupy
6.3.1 Psychoanalýza a psychodynamické přístupy
6.3.2 Kognitivně-behaviorální terapie
6.3.3 Další přístupy
6.4 Distanční psychoterapie u vybraných duševních onemocnění
6.4.1 Deprese
6.4.2 Posttraumatická stresová porucha
6.4.3 Úzkostné, panické a obsedantně -kompulsivní poruchy
6.4.4 Bipolárně afektivní porucha
6.4.5 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
6.5 Výzkumy distanční psychoterapie z pohledu klientů
6.6 Vnímání distanční psychoterapie z pohledu českých klientů
6.6.1 Shrnutí výsledků
7. Psychodiagnostika v distanční formě psychologického vyšetření
7.1 Metodika
7.2 Přímý kontakt s klientem
7.2.1 Odkladnost a neodkladnost psychodiagnostického posouzení
7.3 Informace v kritickém období rozvoje pandemie COVID-19
7.4 Distanční forma užití psychodiagnostických metod
7.4.1 Rizika distančních forem psychologického vyšetření
7.5 Psychologická diagnostika v oblasti školní a pedagogické psychologie
7.5.1 Nejčastější problémové oblasti
7.6 Psychologická diagnostika v oblasti klinické psychologie
7.6.1 Limity on-line diagnostiky v rámci klinické praxe
7.7 Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie
7.8 Výhledy a trendy
Závěrem
8. Supervize v on-line prostředí
8.1 Tradiční modely a jejich adaptace pro on-line supervizi
8.2 Modely on-line supervize
9. On-line mediace
9.1 Právní úprava mediace v ČR
9.2 Specifika přístupů
9.3 Specifika on-line mediace
9.3.1 Připojení tří a více osob
9.3.2 Emoce a obavy
9.3.3 Principy a hodnoty
9.4 Legislativní a procesní minimum
9.5 Rizika
9.6 Zapojení dětí
9.7 Standardy poskytování on-line mediace
 
Část III
Aplikační oblast zdravotnictví
10. Telemedicína
10.1 Úvod do telemedicíny
10.2 Ekonomické aspekty telemedicíny
10.2.1 Metody a postupy hodnocení zdravotnických prostředků
10.3 Právní aspekty telemedicíny
10.3.1 Legislativa České republiky
10.3.2 Právní ochrana osobních údajů a informovaný souhlas
10.3.3 Právní úprava telemedicíny v zahraničí
10.3.4 Shrnutí právních aspektů
10.4 Etika v telemedicíně
10.4.1 Vztah mezi lékařem a pacientem
10.4.2 Technologické zabezpečení
11. Telemedicína v klinicko-psychologické praxi
11.1 Distanční péče v období pandemie COVID-19
11.1.1 Distanční péče v kontextu České republiky
11.2 Specifické aplikační oblasti telepsychologie
11.2.1 Další skupiny duševních poruch
 
Část IV
Distanční podpora dětí a rodin, školní poradenství
12. Obecné principy distanční práce s dětmi a mládeží
12.1 Výhody a rizika
12.2 Specifika z hlediska věku klienta
12.3 Příprava a podmínky
12.3.1 Příprava podmínek spolupráce
12.4 Proces a obsah setkání
12.4.1 Konkrétní postupy práce
12.4.2 Adaptace obvyklých způsobů práce s dětmi
12.5 Specifické formy distanční práce
12.5.1 Asynchronní komunikace
12.5.2 Distanční spolupráce s rodinou s využitím videozáznamu
12.6 Doporučení pro lepší systémovou připravenost
13. Distanční formy školského a školního poradenství
13.1 Školská poradenská zařízení
13.2 Školní poradenská pracoviště
13.3 Práce s třídními kolektivy a vybranými skupinami žáků
13.4 Obecná doporučení v oblasti školství
 
Část V
Specifické oblasti distanční péče v sociálních službách
14. Sociální služby v kontextu distančního kontaktu
14.1 Standardy kvality sociálních služeb
14.2 Specifické skupiny klientů
14.2.1 IKT se seniory
15. Telemedicína v sociálních službách
15.1 Technologie v sociálních službách
15.2 Telemedicína a sociální služby jako partneři
15.3 Oblasti využití telemedicíny v sociálních službách
15.3.1 Monitoring chování nebo situace klienta
15.3.2 Monitoring prostředí klienta
15.3.3 Komunikační platformy
15.4 Závěrem
16. Intervenční centra v kontextu distanční péče
16.1 Systém pomoci obětem násilí
16.1.1 Vykázání násilné osoby
16.1.2 Formy poskytování sociální služby
16.2 Distanční práce s osobami ohroženými domácím násilím
16.2.1 Monitorovací evaluace
16.2.2 Zkušenosti IC s distanční formou pomoci
16.2.3 Využití informačních technologií
17. Děti ohrožené násilím v blízkých vztazích
17.1 Definice domácího násilí a z něj plynoucí limity
17.2 Děti jako oběti násilí v rodině v období pandemie
17.2.1 Péče o rodiny
17.3 Distanční formy pomoci pro děti
17.3.1 Setting při distanční práci s rodinami
17.4 Vyhodnocování rizik a potřeb rodin
17.4.1 Rizikové faktory
 
Část VI
Výzkumná část
18. Domácí násilí a pandemie COVID-19
18.1 Dětští klienti a průběh distanční péče v kontextu násilí v rodině
18.1.1 Metodologie výzkumu
18.1.2 Klíčová témata
18.2 Dopady pandemie COVID-19 na intervenční centra
18.2.1 Metodologie výzkumu
18.2.2 Klíčová témata
19. Distanční psychosociální péče a pandemie COVID-19
19.1 Výzkumný design a použité metody
19.2 Výběrové soubory a participanti
19.2.1 Soubor klientů
19.3 Dotazníkové šetření po první vlně pandemie
19.4 Kvalitativní část po druhé vlně pandemie
19.4.1 Nejčastější obtíže
19.4.2 Vývoj zkušeností v průběhu času
19.4.3 Další typy překážek na straně pracovníků
19.4.4 Pozitivní zkušenosti
 
Závěr
Souhrn
Summary
Seznam použitých zdrojů a literatury
Rejstřík
Seznam použitých zkratek
Autoři
Příloha 1: Doporučené kroky při likvidaci dat
Příloha 2: Základní prvky znalostních kompetencí on-line mediátorů

Tlačená kniha

Dátum vydania: 08. 02. 2023
Katalógové číslo: 27557
ISBN: 978-80-271-3009-2
Formát/strán: 167×240, 296 strán
Edícia: Psyché
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 3.79MB | 3.79MB | 2.04MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Nakladateľ: Grada

Recenzie

„Předkládaný text představuje první ucelený pohled na velmi aktuální problematiku pomoci a péče on-line formou. Jeho aktuálnost není jen v tom, že podobný text dosud chyběl. Vychází v době, kdy za sebou máme obtížné období, kdy se většina z nás často chovala pokusem a omylem ve své profesi. A není jasné, zda se takové náročné období nebude vracet. Všechny uváděné závěry řady našich a především zahraničních výzkumů jsou z období posledních dvou let.
Výjimečnost textu spočívá v jeho mezioborovém pojetí, kdy se ke slovu dostávají odborníci svých oborů a text strukturují jak z vlastních zkušeností, tak ze zkušeností zahraničních, podložených publikovanými výzkumy.“
PhDr. Mgr. Richard Braun, Ph.D.
 
„Je výborným počinem, že po mnoha letech rozhlížení v zahraničních textech má čtenář možnost uchopit původní českou publikaci, která se pokouší zastřešit a propojit přemýšlení o on-line péči ve všech jejích aspektech. Propojit vědění o technologiích, diagnostice, etice, právu, bezpečnosti, psychoterapii, supervizi…
Autoři zpracovali pozoruhodné množství studií a zahraniční literatury a nabídli rámce, strukturu a způsob přemýšlení pro tento formát práce.“
PhDr. Jiří Drahota

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Péče on-line v psychosociálních oborech

Tlačená kniha

Dátum vydania: 08. 02. 2023
Katalógové číslo: 27557
ISBN: 978-80-271-3009-2
Formát/strán: 167×240, 296 strán
Edícia: Psyché
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 3.79 MB | 3.79 MB | 2.04 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

Péče on-line v psychosociálních oborech

Možnosti, limity, rizika

Tlačená kniha
Brožovaná
16,63 14,14 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 18. 05. 2024 4:47
i: 44092 n: 27130092r: 12130
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
14,14 12,02 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 44329 n: 27167906r: 12130
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Pandemie COVID-19 významně urychlila definování distanční formy péče při práci s klienty a pacienty. Tato odborná monografie nabízí propojení analýz četných zahraničních zdrojů s originálním českým výzkumem a konkrétními odbornými zkušenostmi z praxe.
Text přehlednou formou přináší postupy a možnosti distančního (on-line) kontaktu s klienty napříč zdravotnickými, sociálními a pedagogicko-psychologickými obory. Odborníci z pomáhajících profesí v knize naleznou konkrétní metodické postupy na poskytování on-line psychoterapie, poradenství, mediace, supervize i psychologického vyšetření. Zdůrazněny jsou limity, hranice i rizika vyplývající z tohoto druhu poskytované péče.
Kniha je určena pro klinické, školní i poradenské psychology, pracovníky v sociálních službách, krizové interventy, psychoterapeuty a další pomáhající profese.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Péče on-line v psychosociálních oborech

Úvod

Část I
Teoretická vymezení
1. Úvod do tématu
1.1 Aspekty související s distanční péčí
1.2 Základní terminologie
1.3 Nejčastější IKT v distanční praxi
1.4 Výhody a nevýhody distančního kontaktu
1.4.1 Rizika na straně klientů
2. Profesní kompetence
2.1 Doporučené aplikace a zařízení
2.1.1 Vybavení pro videokonferenci
2.1.2 Platformy
2.2 Likvidace dat a osobních údajů
2.3 Odborné kompetence pracovníka
3. Kybernetická bezpečnost a ochrana dat
3.1 Legislativní opora kybernetické bezpečnosti
3.2 Základní bezpečnostní doporučení
3.2.1 Digitalizace zdravotnictví
Souhrnná doporučení
4. Obecné etické principy a informovaný souhlas
4.1 Etický kontext distanční práce s klienty
4.2 Informovaný souhlas
4.2.1 Další rizika ochrany soukromí klientů
5. Faktory přispívající ke vzniku únavy z videokonferencí
5.1 Prevence a snížení míry únavy z videokonferencí
 
Část II
Metody práce v distančním kontaktu
6. On-line psychoterapie
6.1 Indikace, kontraindikace a rizika z hlediska postojů terapeutů
6.2 Terapeutická aliance a terapeutický vztah
6.2.1 Vliv postojů a dosavadních zkušeností
6.3 Distanční psychoterapie a vybrané psychoterapeutické přístupy
6.3.1 Psychoanalýza a psychodynamické přístupy
6.3.2 Kognitivně-behaviorální terapie
6.3.3 Další přístupy
6.4 Distanční psychoterapie u vybraných duševních onemocnění
6.4.1 Deprese
6.4.2 Posttraumatická stresová porucha
6.4.3 Úzkostné, panické a obsedantně -kompulsivní poruchy
6.4.4 Bipolárně afektivní porucha
6.4.5 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
6.5 Výzkumy distanční psychoterapie z pohledu klientů
6.6 Vnímání distanční psychoterapie z pohledu českých klientů
6.6.1 Shrnutí výsledků
7. Psychodiagnostika v distanční formě psychologického vyšetření
7.1 Metodika
7.2 Přímý kontakt s klientem
7.2.1 Odkladnost a neodkladnost psychodiagnostického posouzení
7.3 Informace v kritickém období rozvoje pandemie COVID-19
7.4 Distanční forma užití psychodiagnostických metod
7.4.1 Rizika distančních forem psychologického vyšetření
7.5 Psychologická diagnostika v oblasti školní a pedagogické psychologie
7.5.1 Nejčastější problémové oblasti
7.6 Psychologická diagnostika v oblasti klinické psychologie
7.6.1 Limity on-line diagnostiky v rámci klinické praxe
7.7 Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie
7.8 Výhledy a trendy
Závěrem
8. Supervize v on-line prostředí
8.1 Tradiční modely a jejich adaptace pro on-line supervizi
8.2 Modely on-line supervize
9. On-line mediace
9.1 Právní úprava mediace v ČR
9.2 Specifika přístupů
9.3 Specifika on-line mediace
9.3.1 Připojení tří a více osob
9.3.2 Emoce a obavy
9.3.3 Principy a hodnoty
9.4 Legislativní a procesní minimum
9.5 Rizika
9.6 Zapojení dětí
9.7 Standardy poskytování on-line mediace
 
Část III
Aplikační oblast zdravotnictví
10. Telemedicína
10.1 Úvod do telemedicíny
10.2 Ekonomické aspekty telemedicíny
10.2.1 Metody a postupy hodnocení zdravotnických prostředků
10.3 Právní aspekty telemedicíny
10.3.1 Legislativa České republiky
10.3.2 Právní ochrana osobních údajů a informovaný souhlas
10.3.3 Právní úprava telemedicíny v zahraničí
10.3.4 Shrnutí právních aspektů
10.4 Etika v telemedicíně
10.4.1 Vztah mezi lékařem a pacientem
10.4.2 Technologické zabezpečení
11. Telemedicína v klinicko-psychologické praxi
11.1 Distanční péče v období pandemie COVID-19
11.1.1 Distanční péče v kontextu České republiky
11.2 Specifické aplikační oblasti telepsychologie
11.2.1 Další skupiny duševních poruch
 
Část IV
Distanční podpora dětí a rodin, školní poradenství
12. Obecné principy distanční práce s dětmi a mládeží
12.1 Výhody a rizika
12.2 Specifika z hlediska věku klienta
12.3 Příprava a podmínky
12.3.1 Příprava podmínek spolupráce
12.4 Proces a obsah setkání
12.4.1 Konkrétní postupy práce
12.4.2 Adaptace obvyklých způsobů práce s dětmi
12.5 Specifické formy distanční práce
12.5.1 Asynchronní komunikace
12.5.2 Distanční spolupráce s rodinou s využitím videozáznamu
12.6 Doporučení pro lepší systémovou připravenost
13. Distanční formy školského a školního poradenství
13.1 Školská poradenská zařízení
13.2 Školní poradenská pracoviště
13.3 Práce s třídními kolektivy a vybranými skupinami žáků
13.4 Obecná doporučení v oblasti školství
 
Část V
Specifické oblasti distanční péče v sociálních službách
14. Sociální služby v kontextu distančního kontaktu
14.1 Standardy kvality sociálních služeb
14.2 Specifické skupiny klientů
14.2.1 IKT se seniory
15. Telemedicína v sociálních službách
15.1 Technologie v sociálních službách
15.2 Telemedicína a sociální služby jako partneři
15.3 Oblasti využití telemedicíny v sociálních službách
15.3.1 Monitoring chování nebo situace klienta
15.3.2 Monitoring prostředí klienta
15.3.3 Komunikační platformy
15.4 Závěrem
16. Intervenční centra v kontextu distanční péče
16.1 Systém pomoci obětem násilí
16.1.1 Vykázání násilné osoby
16.1.2 Formy poskytování sociální služby
16.2 Distanční práce s osobami ohroženými domácím násilím
16.2.1 Monitorovací evaluace
16.2.2 Zkušenosti IC s distanční formou pomoci
16.2.3 Využití informačních technologií
17. Děti ohrožené násilím v blízkých vztazích
17.1 Definice domácího násilí a z něj plynoucí limity
17.2 Děti jako oběti násilí v rodině v období pandemie
17.2.1 Péče o rodiny
17.3 Distanční formy pomoci pro děti
17.3.1 Setting při distanční práci s rodinami
17.4 Vyhodnocování rizik a potřeb rodin
17.4.1 Rizikové faktory
 
Část VI
Výzkumná část
18. Domácí násilí a pandemie COVID-19
18.1 Dětští klienti a průběh distanční péče v kontextu násilí v rodině
18.1.1 Metodologie výzkumu
18.1.2 Klíčová témata
18.2 Dopady pandemie COVID-19 na intervenční centra
18.2.1 Metodologie výzkumu
18.2.2 Klíčová témata
19. Distanční psychosociální péče a pandemie COVID-19
19.1 Výzkumný design a použité metody
19.2 Výběrové soubory a participanti
19.2.1 Soubor klientů
19.3 Dotazníkové šetření po první vlně pandemie
19.4 Kvalitativní část po druhé vlně pandemie
19.4.1 Nejčastější obtíže
19.4.2 Vývoj zkušeností v průběhu času
19.4.3 Další typy překážek na straně pracovníků
19.4.4 Pozitivní zkušenosti
 
Závěr
Souhrn
Summary
Seznam použitých zdrojů a literatury
Rejstřík
Seznam použitých zkratek
Autoři
Příloha 1: Doporučené kroky při likvidaci dat
Příloha 2: Základní prvky znalostních kompetencí on-line mediátorů

Recenzie

„Předkládaný text představuje první ucelený pohled na velmi aktuální problematiku pomoci a péče on-line formou. Jeho aktuálnost není jen v tom, že podobný text dosud chyběl. Vychází v době, kdy za sebou máme obtížné období, kdy se většina z nás často chovala pokusem a omylem ve své profesi. A není jasné, zda se takové náročné období nebude vracet. Všechny uváděné závěry řady našich a především zahraničních výzkumů jsou z období posledních dvou let.
Výjimečnost textu spočívá v jeho mezioborovém pojetí, kdy se ke slovu dostávají odborníci svých oborů a text strukturují jak z vlastních zkušeností, tak ze zkušeností zahraničních, podložených publikovanými výzkumy.“
PhDr. Mgr. Richard Braun, Ph.D.
 
„Je výborným počinem, že po mnoha letech rozhlížení v zahraničních textech má čtenář možnost uchopit původní českou publikaci, která se pokouší zastřešit a propojit přemýšlení o on-line péči ve všech jejích aspektech. Propojit vědění o technologiích, diagnostice, etice, právu, bezpečnosti, psychoterapii, supervizi…
Autoři zpracovali pozoruhodné množství studií a zahraniční literatury a nabídli rámce, strukturu a způsob přemýšlení pro tento formát práce.“
PhDr. Jiří Drahota

O autorovi

Jochmannová Leona
Klinická psycholožka a supervizorka, působí na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci, kde rovněž vystudovala jednooborovou psychologii. Mezi hlavní oblasti jejího profesního zaměření patří problematika traumatu, poruch attachmentu a distančních forem odborné péče v psychosociálních oborech (hlavní řešitelka grantu TAČR).

Je odbornou garantkou programu Dětství bez násilí a členkou výboru sekce Psychologie zdraví při ČMPS. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, mezi které patří monografie Psychologie zdraví (2021), Trauma u dětí (2021), Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie (2018), Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin (2017), Krizové situace výchovy a výuky (2015) a kapitol v knize Dítě traumatizované v blízkých vztazích (In Matoušek, 2017).

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 19,80 -15 %
E-kniha 16,83 -15 %
Tlačená 63,72 -15 %
E-kniha 43,32 -15 %
Tlačená 15,20 -15 %
E-kniha 12,92 -15 %
Tlačená 19,05 -15 %
E-kniha 16,19 -15 %
Tlačená 14,84 -15 %
E-kniha 12,61 -15 %
Tlačená 10,59 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.