0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Podnikové řízení

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
28,76 24,45 -15 %
Posledné kusyi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 18. 05. 2024 18:54
i: 20693 n: 24746425r: 7648
E-kniha
PDF
25,46 21,64 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 20694 n: 24786827r: 7648
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a studenty vysokých škol. Významným přínosem publikace je skutečnost, že je zde prezentován nově vznikající obor Performance Tuning®, který je v tomto pojetí představen v české odborné literatuře poprvé.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Podnikové řízení

Úvodní slovo 13
Předmluva 15
I. OBECNÁ ČÁST
ÚVOD DO TEORIE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ 17
1. Úvod do teorie řízení 19
1.1 Proces řízení 19
1.1.1 Charakteristika procesu řízení 19
1.1.2 Předmět teorie řízení 24
1.2 Základní principy řízení 26
1.2.1 Vymezení pojmu management 26
1.2.2 Vývojové směry managementu 28
1.2.3 Obsah řídícího procesu 32
1.2.4 Manažerské funkce 32
1.3 Podnik jako organizovaný systém 34
1.3.1 Úvod do teorie systémů 34
1.3.2 Systém a systémový přístup 42
1.4 Organizační struktury 52
1.4.1 Teorie organizačních struktur 52
1.4.2 Podnikové organizační struktury 57
1.5 Literatura 81
2. Prostředí podniku 85
2.1 Prostředí managementu 85
2.1.1 Vnitřní podmínky organizace 85
2.2 Okolí podniku 85
2.3 Podnikatelské prostředí 86
2.3.1 Podnik a jeho vnější prostředí – statický pohled 86
2.3.2 Podnikatelské myšlení a jednání v turbulentní době 89
2.3.3 Další prohloubení nestability 90
2.3.4 Management jako řízení změn 92
2.4 Podnik – mikrookolí a makrookolí 93
2.4.1 Vnitřní okolí podniku 94
2.4.2 Vnější okolí podniku 95
2.4.3 Typy okolí 96
2.4.4 Všeobecné faktory okolí 97
2.4.5 Analýza makrookolí 100
2.5 Literatura 100
3. Úloha a role manažerů 103
3.1 Typologie manažerů 104
3.2 Základní manažerské dovednosti 106
3.3 Styl manažerské práce 110
3.3.1 Manažerská mřížka 116
3.4 Manažerské role 121
3.5 Změna povahy práce manažera v podnikavé praxi 124
3.6 Literatura 125
4. Hodnota podniku 129
4.1 Kategorie hodnoty podniku 129
4.2 Zásady a přístupy k oceňování podniku 132
4.3 Postup oceňování podniku 137
4.4 Metody oceňování podniku 141
4.4.1 Výnosové metody 142
4.4.2 Tržní metody 143
4.4.3 Substanční metody 144
4.4.4 Opční metody 145
4.4.5 Další metody a přístupy 145
4.5 Stav a perspektivy oceňování podniku 146
4.6 Literatura 149
5. Hospodaření podniku 153
5.1 Zásoby 153
5.2 Řízení krátkodobých aktiv a jejich složek 153
5.2.1 Řízení zásob 153
5.2.2 Kontrola skladu a zásob 155
5.2.3 Metoda ABC, Paretova analýza 156
5.2.4 Metoda Just-in-Time 158
5.2.5 Outsourcing ve skladování 159
5.2.6 Konsignační sklady 160
5.2.7 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 160
5.3 Řízení výroby, význam, cíle a struktura 161
5.3.1 Výroba 161
5.3.2 Výroba a její efektivnost 162
5.3.3 Řízení výroby a jeho cíle 163
5.3.4 Výroba a výrobní proces 165
5.3.5 Struktura výrobního procesu 168
5.4 Hierarchická struktura výroby 170
5.4.1 Základní funkce řízení výroby 171
5.4.2 Strategické řízení výroby a výrobní strategie 172
5.5 Vznik nových výrobků a odvětví a zánik jiných 174
5.6 Změny v distribuci výrobků 174
5.7 Výrobní a obchodní podnik – specifika obchodního podniku 175
5.7.1 Specifika obchodního podniku 175
5.8 Seznam literatury 177
6. Finanční řízení podniku 179
6.1 Majetková a finanční struktura podniku 180
6.2 Náklady a výnosy podniku 209
6.3 Finanční analýza a její aplikace 216
6.3.1 Hodnocení absolutních ukazatelů 217
6.3.2 Hodnocení poměrových ukazatelů 218
6.3.3 Metody komplexního hodnocení podniku 229
6.4 Slovo odborníka 239
6.5 Případová studie 240
6.5.1 Zadání příkladu 240
6.5.2 Řešení příkladu 248
6.5.3 Závěrečné shrnutí 279
6.6 Literatura 279
7. Řízení lidských zdrojů 283
7.1 Význam řízení lidských zdrojů pro podnikovou sféru 283
7.2 Personální řízení, řízení lidských zdrojů 284
7.3 Nové trendy v řízení lidských zdrojů 285
7.4 Personální útvar jako nástroj řízení lidských zdrojů 288
7.4.1 Organizace a řízení personálního útvaru 290
7.4.2 Hlavní skupiny personálních pracovníků podle jejich funkce 293
7.5 Personální politika 294
7.6 Proces řízení lidských zdrojů 295
7.6.1 Plánování, prognóza potřeby lidských zdrojů 295
7.6.2 Vyhledávání pracovníků 298
7.6.3 Výběr a rozmisťování pracovníků 300
7.6.4 Adaptace pracovníků 304
7.6.5 Motivace a stimulace pracovníků 307
7.6.6 Řízení a hodnocení pracovníků a pracovního výkonu 312
7.6.7 Rozvoj a vzdělávání pracovníků 315
7.6.8 Profesní kariéra a osobní rozvoj 319
7.7 Podnikové poradenství 320
7.8 Personální informační systém 324
7.9 Personální controlling 326
7.10 Sociální politika podniku 329
7.11 Psychohygiena a péče o zdraví zaměstnance 330
7.12 Slovo odborníka 331
7.13 Literatura 332
8. Performance Tuning® – nový obor v oblasti řízení podniku 335
8.1 Představení a základní charakteristika oboru Performance Tuning® 335
8.2 Historické kořeny oboru Performance Tuning® 335
8.2.1 Vědecká a výzkumná historie oboru 335
8.2.2 Aplikační historie 338
8.3 Popis hlavních teorií a principů 339
8.3.1 Teorie autopoiéze, operacionální uzavřenost 339
8.3.2 Teorie disipativních struktur 341
8.3.3 Luhmannova teorie sociálních systémů 343
8.3.4 Koncept členství, problémové systémy 345
8.3.5 Cirkulární kauzalita, princip konstruování řešení 348
8.3.6 Konstruktivistické teorie a poznatky neurobiologie 352
8.3.7 Kybernetika II. řádu 354
8.3.8 Metakontext 356
8.3.9 Sociální konstruktivismus a teorie komunikace 358
II. PRAKTICKÁ ČÁST
VYUŽITÍ OBORU PERFORMANCE TUNING® V PRAXI 361
9. Aplikace oboru Performance Tuning® v praxi 363
9.1 Administration Performance Tuning® 363
9.2 Production Performance Tuning® 370
9.3 Sales Performance Tuning® 372
9.4 Management Performance Tuning® 376
9.5 Současnost a perspektivy oboru Performance Tuning® 377
10. Manažerské funkce očima oboru Performance Tuning® 379
10.1 Plánování 379
10.2 Organizování 382
10.3 Řízení lidských zdrojů 383
10.4 Vedení 384
10.5 Rozhodování 386
10.6 kontrola a zpětná vazba 387
III. ČÁST
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU V TURBULENTNÍ
A DISKONTINUÁLNÍ DOBĚ 389
11. Podniková strategie 391
11.1 Úvod 391
11.2 Strategické řízení 392
11.2.1 Vznik strategického myšlení a strategického managementu 392
11.3 Podnik a vnější prostředí 398
11.3.1 STEP analýza 399
11.3.2 Scénáře 401
11.3.3 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 403
11.3.4 Strategické mapy 410
11.3.5 Analýza konkurentů 412
11.3.6 Analýza atraktivity odvětví 413
11.4 Vnitřní prostředí podniku 414
11.4.1 Evaluace dosavadní strategie 416
11.4.2 Analýza zdrojů a kompetencí 419
11.4.3 Analýza zdrojů a kompetencí podle funkcionálních oblastí 420
11.4.4 Analýza klíčových procesů 421
11.4.5 Analýza portfolia 422
11.4.6 Klíčové faktory úspěchu 428
11.4.7 Analýza konkurenceschopnosti 430
11.4.8 SWOT analýza 432
11.5 Slovo odborníka 434
11.6 Literatura 435
12. Řízení podnikových procesů – procesní management 437
12.1 Vymezení procesního řízení 437
12.2 Strategické řízení a procesy (business model, Balanced Scorecard) 438
12.3 Podnikové procesy a jejich typy 443
12.4 Postup při zavádění procesního řízení (nástroje, analytické metody,
procesní mapa) 443
12.4.1 Procesní mapa 444
12.4.2 Procesní analýza 446
12.5 Monitorování, měření a zvyšování výkonnosti procesů (procesní cyklus,
typy ukazatelů výkonnosti procesů, business proces reengineering) 449
12.6 Přínosy procesního řízení pro podnikovou praxi 455
12.7 Slovo odborníka 456
12.8 Literatura 456
13. Řízení výrobních a pracovních procesů v podniku 459
13.1 Výroba, výrobní a pracovní proces 459
13.1.1 Základní pojmy 459
13.1.2 Druhy výrob 464
13.1.3 Nové trendy ovlivňující operační management 465
13.2 Štíhlá výroba 466
13.2.1 Stručná historie výroby v japonské továrně Toyota 467
13.2.2 Principy a nástroje štíhlé výroby ve firmě Bosch 468
13.2.3 Stručná charakteristika základních pojmů štíhlé výroby 470
13.2.4 Plýtvání a jeho druhy (8 Muda) 472
13.2.5 Systém Just-in-Time (JIT) 474
13.2.6 Systém Kanban 475
13.2.7 Vybrané dílčí metody štíhlé výroby 476
13.3 Dodavatelský řetězec 478
13.3.1 Změna struktury dodavatelských řetězců 482
13.4 Reverzní logistika 485
13.5 Výroba a životní prostředí 487
13.5.1 Znečišťování ovzduší, skleníkové plyny a dodavatelský řetězec 487
13.5.2 Změna používaných paliv a dopravních způsobů 490
13.5.3 Změna používaných dopravních způsobů a prostředků 491
13.5.4 Normy ochrany životního prostředí 493
13.6 Literatura 495
14. Management kvality 497
14.1 Úvod 497
14.2 Koncepce a zásady systému řízení kvality 497
14.3 Koncepce ISO řady 9000 498
14.4 Koncepce oborových (podnikových) standardů 507
14.4.1 Automobilový průmysl 507
14.4.2 Potravinářský průmysl 508
14.5 Koncepce správných výrobních praxí 509
14.6 TQM a Modely excelence 511
14.6.1 Vymezení pojmu TQM 511
14.6.2 Vznik a současnost TQM 511
14.6.3 Zásady TQM 513
14.6.4 Model excelence EFQM 514
14.6.5 Model excelence EFQM, koncepce excelence a RADAR 515
14.6.6 Stupně excelence 517
14.6.7 Význam aplikace Modelu 517
14.7 Kaizen – Filosofie „malých změn“ 518
14.8 Six Sigma 520
14.9 Specifické systémy řízení a integrovaný management 521
14.9.1 Environmentální management (EMS – Enviromental Management System) 521
14.9.2 Integrovaný management (IMS – Integrated management system) 524
14.10 Shrnutí 525
14.11 Slovo odborníka 526
14.12 Literatura 526
15. Krizové řízení podniků – Krizový management 529
15.1 Klasifikace podnikových rizik 529
15.1.1 Prostředí podniku 529
15.1.2 Vnější a vnitřní podniková rizika 530
15.2 Principy řízení krizových situací v podniku 532
15.2.1 Identifikace a popis rizik 532
15.2.2 Analýza rizik 532
15.2.3 Hodnocení a návrh opatření 536
15.2.4 Základní pojmy z oblasti krizového řízení 536
15.3 Způsoby a formy krizového řízení v podnikové praxi 540
15.3.1 Vybraná aktuální podniková rizika v praxi 540
15.4 Řízení podniku za rizika a nejistoty 542
15.5 Slovo odborníka 543
15.6 Literatura 543
16. Správa podniku – Facility management 545
16.1 Slovo odborníka 548
16.2 Literatura 548
17. Řízení služeb 549
17.1 Význam služeb v ekonomice 550
17.2 Subjekty čerpající služby 558
17.2.1 Řízení vztahů se zákazníky 559
17.3 Principy řízení služeb v podniku 564
17.4 Lokalizace a místo poskytování služby 568
17.4.1 Flexibilita produkce 568
17.4.2 Flexibilita spotřeby 569
17.4.3 Modely umístění 570
17.5 Organizace a podpora poskytování služeb 572
17.6 Literatura 574
18. Řízení inovací v podniku 577
18.1 Inovace a konkurenční výhoda 577
18.2 Inovace jako součást podnikového procesu – systémová představa 578
18.3 Zdroje inovačních podnětů – úloha lidských zdrojů 582
18.4 Optimalizace zásoby dokončené produkce prostřednictvím řízení inovací 588
18.5 Stupně pojetí inovací – kvalitativní adaptace a kvalitativní inovace jako
základ systému řízení inovací 589
18.6 Fáze inovačního procesu jako základ systému pro řízení
konkurenceschopnosti produktu 591
18.7 Inovativní podnik: Charakter firemní kultury podporující inovace 598
18.8 Bariéry inovací 601
18.9 Slovo odborníka 602
18.10 Literatura 602
19. Duševní vlastnictví podniku 605
19.1 Obsah pojmů duševní vlastnictví a průmyslové vlastnictví 605
19.2 Ochrana duševního vlastnictví v České republice 605
19.3 Průmyslové vlastnictví – výsledky technické a designerské tvůrčí činnosti 606
19.3.1 Patenty 606
19.3.2 Užitné vzory 609
19.3.3 Průmyslové vzory (ochrana designu) 610
19.4 Průmyslové vlastnictví – výsledky jiné než technické a designerské činnosti 612
19.4.1 Ochranné známky 612
19.4.2 Chráněná označení původu a zeměpisná označení 613
19.4.3 Obchodní firmy a jména osob 615
19.4.4 Doménové jméno 615
19.4.5 Know-how 616
19.4.6 Obchodní tajemství 616
19.5 Ochrana proti nekalé soutěži 616
19.6 Autorská práva 617
19.7 Licence k předmětům průmyslového vlastnictví 618
19.8 Oceňování duševního vlastnictví 619
19.9 Literatura 619
20. Podnikový audit 621
20.1 Druhy auditů 621
20.2 Interní podnikový audit 622
20.2.1 Obvyklé aktivity interního auditu 623
20.2.2 Předpoklady pro výkon profese interního auditora 624
20.3 Externí podnikový audit 625
20.3.1 Právní úprava externího auditu, zákon o účetnictví ve vazbě
na audit, další předpisy upravující audit 626
20.3.2 Předpoklady pro výkon profese externího auditora 630
20.4 Vztah mezi interním a externím auditem 631
20.5 Slovo odborníka 632
20.6 Literatura 633
21. Etika podnikání a etický kodex podniku 637
21.1 Etické myšlení ve starověku (Sókratés, Platón, Aristotelés, stoikové) 637
21.1.1 „Slunce v říši idejí“ u Platóna 637
21.1.2 První vědecký systém etiky (Aristotelés ze Stageiry) 639
21.2 Etika ve středověku: 5.–15. století (Augustin Aurélius, Tomáš Akvinský) 640
21.3 Novověk: 15. století – současnost 641
21.3.1 Etika britského empirismu (T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) 641
21.3.2 Odstraňování afektu v podání Barucha Benedicta Spinozy 642
21.3.3 Etika povinnosti (Immanuel Kant) 643
21.3.4 Etika 19. a 20. století 643
21.4 Možnosti a limity etiky v podnikatelské sféře 645
21.5 Etické kodexy 646
21.5.1 Proces integrace etiky do podnikového prostředí 647
21.6 Literatura 650
22. Seznam zkratek 653
23. Seznam obrázků 657
24. Seznam tabulek 663
25. Přílohy 667
25.1 Marketingový a obchodní plán 667
25.1.1 Popis společnosti 667
25.1.2 Situační analýza 667
25.1.3 Marketingová analýza 673
25.1.4 SWOT analýza 675
25.1.5 Cíle, plány a strategie 676
25.1.6 Controlling 679
26. Rejstřík 681

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 08. 2013
Katalógové číslo: 4459
ISBN: 978-80-247-4642-5
Formát/strán: 167×240, 688 strán
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 17.91MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Nakladateľ: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Podnikové řízení
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 08. 2013
Katalógové číslo: 4459
ISBN: 978-80-247-4642-5
Formát/strán: 167×240, 688 strán
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 17.91 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

Podnikové řízení

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
28,76 24,45 -15 %
Posledné kusyi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 18. 05. 2024 18:54
i: 20693 n: 24746425r: 7648
E-kniha
PDF
25,46 21,64 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 20694 n: 24786827r: 7648
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a studenty vysokých škol. Významným přínosem publikace je skutečnost, že je zde prezentován nově vznikající obor Performance Tuning®, který je v tomto pojetí představen v české odborné literatuře poprvé.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Podnikové řízení

Úvodní slovo 13
Předmluva 15
I. OBECNÁ ČÁST
ÚVOD DO TEORIE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ 17
1. Úvod do teorie řízení 19
1.1 Proces řízení 19
1.1.1 Charakteristika procesu řízení 19
1.1.2 Předmět teorie řízení 24
1.2 Základní principy řízení 26
1.2.1 Vymezení pojmu management 26
1.2.2 Vývojové směry managementu 28
1.2.3 Obsah řídícího procesu 32
1.2.4 Manažerské funkce 32
1.3 Podnik jako organizovaný systém 34
1.3.1 Úvod do teorie systémů 34
1.3.2 Systém a systémový přístup 42
1.4 Organizační struktury 52
1.4.1 Teorie organizačních struktur 52
1.4.2 Podnikové organizační struktury 57
1.5 Literatura 81
2. Prostředí podniku 85
2.1 Prostředí managementu 85
2.1.1 Vnitřní podmínky organizace 85
2.2 Okolí podniku 85
2.3 Podnikatelské prostředí 86
2.3.1 Podnik a jeho vnější prostředí – statický pohled 86
2.3.2 Podnikatelské myšlení a jednání v turbulentní době 89
2.3.3 Další prohloubení nestability 90
2.3.4 Management jako řízení změn 92
2.4 Podnik – mikrookolí a makrookolí 93
2.4.1 Vnitřní okolí podniku 94
2.4.2 Vnější okolí podniku 95
2.4.3 Typy okolí 96
2.4.4 Všeobecné faktory okolí 97
2.4.5 Analýza makrookolí 100
2.5 Literatura 100
3. Úloha a role manažerů 103
3.1 Typologie manažerů 104
3.2 Základní manažerské dovednosti 106
3.3 Styl manažerské práce 110
3.3.1 Manažerská mřížka 116
3.4 Manažerské role 121
3.5 Změna povahy práce manažera v podnikavé praxi 124
3.6 Literatura 125
4. Hodnota podniku 129
4.1 Kategorie hodnoty podniku 129
4.2 Zásady a přístupy k oceňování podniku 132
4.3 Postup oceňování podniku 137
4.4 Metody oceňování podniku 141
4.4.1 Výnosové metody 142
4.4.2 Tržní metody 143
4.4.3 Substanční metody 144
4.4.4 Opční metody 145
4.4.5 Další metody a přístupy 145
4.5 Stav a perspektivy oceňování podniku 146
4.6 Literatura 149
5. Hospodaření podniku 153
5.1 Zásoby 153
5.2 Řízení krátkodobých aktiv a jejich složek 153
5.2.1 Řízení zásob 153
5.2.2 Kontrola skladu a zásob 155
5.2.3 Metoda ABC, Paretova analýza 156
5.2.4 Metoda Just-in-Time 158
5.2.5 Outsourcing ve skladování 159
5.2.6 Konsignační sklady 160
5.2.7 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 160
5.3 Řízení výroby, význam, cíle a struktura 161
5.3.1 Výroba 161
5.3.2 Výroba a její efektivnost 162
5.3.3 Řízení výroby a jeho cíle 163
5.3.4 Výroba a výrobní proces 165
5.3.5 Struktura výrobního procesu 168
5.4 Hierarchická struktura výroby 170
5.4.1 Základní funkce řízení výroby 171
5.4.2 Strategické řízení výroby a výrobní strategie 172
5.5 Vznik nových výrobků a odvětví a zánik jiných 174
5.6 Změny v distribuci výrobků 174
5.7 Výrobní a obchodní podnik – specifika obchodního podniku 175
5.7.1 Specifika obchodního podniku 175
5.8 Seznam literatury 177
6. Finanční řízení podniku 179
6.1 Majetková a finanční struktura podniku 180
6.2 Náklady a výnosy podniku 209
6.3 Finanční analýza a její aplikace 216
6.3.1 Hodnocení absolutních ukazatelů 217
6.3.2 Hodnocení poměrových ukazatelů 218
6.3.3 Metody komplexního hodnocení podniku 229
6.4 Slovo odborníka 239
6.5 Případová studie 240
6.5.1 Zadání příkladu 240
6.5.2 Řešení příkladu 248
6.5.3 Závěrečné shrnutí 279
6.6 Literatura 279
7. Řízení lidských zdrojů 283
7.1 Význam řízení lidských zdrojů pro podnikovou sféru 283
7.2 Personální řízení, řízení lidských zdrojů 284
7.3 Nové trendy v řízení lidských zdrojů 285
7.4 Personální útvar jako nástroj řízení lidských zdrojů 288
7.4.1 Organizace a řízení personálního útvaru 290
7.4.2 Hlavní skupiny personálních pracovníků podle jejich funkce 293
7.5 Personální politika 294
7.6 Proces řízení lidských zdrojů 295
7.6.1 Plánování, prognóza potřeby lidských zdrojů 295
7.6.2 Vyhledávání pracovníků 298
7.6.3 Výběr a rozmisťování pracovníků 300
7.6.4 Adaptace pracovníků 304
7.6.5 Motivace a stimulace pracovníků 307
7.6.6 Řízení a hodnocení pracovníků a pracovního výkonu 312
7.6.7 Rozvoj a vzdělávání pracovníků 315
7.6.8 Profesní kariéra a osobní rozvoj 319
7.7 Podnikové poradenství 320
7.8 Personální informační systém 324
7.9 Personální controlling 326
7.10 Sociální politika podniku 329
7.11 Psychohygiena a péče o zdraví zaměstnance 330
7.12 Slovo odborníka 331
7.13 Literatura 332
8. Performance Tuning® – nový obor v oblasti řízení podniku 335
8.1 Představení a základní charakteristika oboru Performance Tuning® 335
8.2 Historické kořeny oboru Performance Tuning® 335
8.2.1 Vědecká a výzkumná historie oboru 335
8.2.2 Aplikační historie 338
8.3 Popis hlavních teorií a principů 339
8.3.1 Teorie autopoiéze, operacionální uzavřenost 339
8.3.2 Teorie disipativních struktur 341
8.3.3 Luhmannova teorie sociálních systémů 343
8.3.4 Koncept členství, problémové systémy 345
8.3.5 Cirkulární kauzalita, princip konstruování řešení 348
8.3.6 Konstruktivistické teorie a poznatky neurobiologie 352
8.3.7 Kybernetika II. řádu 354
8.3.8 Metakontext 356
8.3.9 Sociální konstruktivismus a teorie komunikace 358
II. PRAKTICKÁ ČÁST
VYUŽITÍ OBORU PERFORMANCE TUNING® V PRAXI 361
9. Aplikace oboru Performance Tuning® v praxi 363
9.1 Administration Performance Tuning® 363
9.2 Production Performance Tuning® 370
9.3 Sales Performance Tuning® 372
9.4 Management Performance Tuning® 376
9.5 Současnost a perspektivy oboru Performance Tuning® 377
10. Manažerské funkce očima oboru Performance Tuning® 379
10.1 Plánování 379
10.2 Organizování 382
10.3 Řízení lidských zdrojů 383
10.4 Vedení 384
10.5 Rozhodování 386
10.6 kontrola a zpětná vazba 387
III. ČÁST
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU V TURBULENTNÍ
A DISKONTINUÁLNÍ DOBĚ 389
11. Podniková strategie 391
11.1 Úvod 391
11.2 Strategické řízení 392
11.2.1 Vznik strategického myšlení a strategického managementu 392
11.3 Podnik a vnější prostředí 398
11.3.1 STEP analýza 399
11.3.2 Scénáře 401
11.3.3 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 403
11.3.4 Strategické mapy 410
11.3.5 Analýza konkurentů 412
11.3.6 Analýza atraktivity odvětví 413
11.4 Vnitřní prostředí podniku 414
11.4.1 Evaluace dosavadní strategie 416
11.4.2 Analýza zdrojů a kompetencí 419
11.4.3 Analýza zdrojů a kompetencí podle funkcionálních oblastí 420
11.4.4 Analýza klíčových procesů 421
11.4.5 Analýza portfolia 422
11.4.6 Klíčové faktory úspěchu 428
11.4.7 Analýza konkurenceschopnosti 430
11.4.8 SWOT analýza 432
11.5 Slovo odborníka 434
11.6 Literatura 435
12. Řízení podnikových procesů – procesní management 437
12.1 Vymezení procesního řízení 437
12.2 Strategické řízení a procesy (business model, Balanced Scorecard) 438
12.3 Podnikové procesy a jejich typy 443
12.4 Postup při zavádění procesního řízení (nástroje, analytické metody,
procesní mapa) 443
12.4.1 Procesní mapa 444
12.4.2 Procesní analýza 446
12.5 Monitorování, měření a zvyšování výkonnosti procesů (procesní cyklus,
typy ukazatelů výkonnosti procesů, business proces reengineering) 449
12.6 Přínosy procesního řízení pro podnikovou praxi 455
12.7 Slovo odborníka 456
12.8 Literatura 456
13. Řízení výrobních a pracovních procesů v podniku 459
13.1 Výroba, výrobní a pracovní proces 459
13.1.1 Základní pojmy 459
13.1.2 Druhy výrob 464
13.1.3 Nové trendy ovlivňující operační management 465
13.2 Štíhlá výroba 466
13.2.1 Stručná historie výroby v japonské továrně Toyota 467
13.2.2 Principy a nástroje štíhlé výroby ve firmě Bosch 468
13.2.3 Stručná charakteristika základních pojmů štíhlé výroby 470
13.2.4 Plýtvání a jeho druhy (8 Muda) 472
13.2.5 Systém Just-in-Time (JIT) 474
13.2.6 Systém Kanban 475
13.2.7 Vybrané dílčí metody štíhlé výroby 476
13.3 Dodavatelský řetězec 478
13.3.1 Změna struktury dodavatelských řetězců 482
13.4 Reverzní logistika 485
13.5 Výroba a životní prostředí 487
13.5.1 Znečišťování ovzduší, skleníkové plyny a dodavatelský řetězec 487
13.5.2 Změna používaných paliv a dopravních způsobů 490
13.5.3 Změna používaných dopravních způsobů a prostředků 491
13.5.4 Normy ochrany životního prostředí 493
13.6 Literatura 495
14. Management kvality 497
14.1 Úvod 497
14.2 Koncepce a zásady systému řízení kvality 497
14.3 Koncepce ISO řady 9000 498
14.4 Koncepce oborových (podnikových) standardů 507
14.4.1 Automobilový průmysl 507
14.4.2 Potravinářský průmysl 508
14.5 Koncepce správných výrobních praxí 509
14.6 TQM a Modely excelence 511
14.6.1 Vymezení pojmu TQM 511
14.6.2 Vznik a současnost TQM 511
14.6.3 Zásady TQM 513
14.6.4 Model excelence EFQM 514
14.6.5 Model excelence EFQM, koncepce excelence a RADAR 515
14.6.6 Stupně excelence 517
14.6.7 Význam aplikace Modelu 517
14.7 Kaizen – Filosofie „malých změn“ 518
14.8 Six Sigma 520
14.9 Specifické systémy řízení a integrovaný management 521
14.9.1 Environmentální management (EMS – Enviromental Management System) 521
14.9.2 Integrovaný management (IMS – Integrated management system) 524
14.10 Shrnutí 525
14.11 Slovo odborníka 526
14.12 Literatura 526
15. Krizové řízení podniků – Krizový management 529
15.1 Klasifikace podnikových rizik 529
15.1.1 Prostředí podniku 529
15.1.2 Vnější a vnitřní podniková rizika 530
15.2 Principy řízení krizových situací v podniku 532
15.2.1 Identifikace a popis rizik 532
15.2.2 Analýza rizik 532
15.2.3 Hodnocení a návrh opatření 536
15.2.4 Základní pojmy z oblasti krizového řízení 536
15.3 Způsoby a formy krizového řízení v podnikové praxi 540
15.3.1 Vybraná aktuální podniková rizika v praxi 540
15.4 Řízení podniku za rizika a nejistoty 542
15.5 Slovo odborníka 543
15.6 Literatura 543
16. Správa podniku – Facility management 545
16.1 Slovo odborníka 548
16.2 Literatura 548
17. Řízení služeb 549
17.1 Význam služeb v ekonomice 550
17.2 Subjekty čerpající služby 558
17.2.1 Řízení vztahů se zákazníky 559
17.3 Principy řízení služeb v podniku 564
17.4 Lokalizace a místo poskytování služby 568
17.4.1 Flexibilita produkce 568
17.4.2 Flexibilita spotřeby 569
17.4.3 Modely umístění 570
17.5 Organizace a podpora poskytování služeb 572
17.6 Literatura 574
18. Řízení inovací v podniku 577
18.1 Inovace a konkurenční výhoda 577
18.2 Inovace jako součást podnikového procesu – systémová představa 578
18.3 Zdroje inovačních podnětů – úloha lidských zdrojů 582
18.4 Optimalizace zásoby dokončené produkce prostřednictvím řízení inovací 588
18.5 Stupně pojetí inovací – kvalitativní adaptace a kvalitativní inovace jako
základ systému řízení inovací 589
18.6 Fáze inovačního procesu jako základ systému pro řízení
konkurenceschopnosti produktu 591
18.7 Inovativní podnik: Charakter firemní kultury podporující inovace 598
18.8 Bariéry inovací 601
18.9 Slovo odborníka 602
18.10 Literatura 602
19. Duševní vlastnictví podniku 605
19.1 Obsah pojmů duševní vlastnictví a průmyslové vlastnictví 605
19.2 Ochrana duševního vlastnictví v České republice 605
19.3 Průmyslové vlastnictví – výsledky technické a designerské tvůrčí činnosti 606
19.3.1 Patenty 606
19.3.2 Užitné vzory 609
19.3.3 Průmyslové vzory (ochrana designu) 610
19.4 Průmyslové vlastnictví – výsledky jiné než technické a designerské činnosti 612
19.4.1 Ochranné známky 612
19.4.2 Chráněná označení původu a zeměpisná označení 613
19.4.3 Obchodní firmy a jména osob 615
19.4.4 Doménové jméno 615
19.4.5 Know-how 616
19.4.6 Obchodní tajemství 616
19.5 Ochrana proti nekalé soutěži 616
19.6 Autorská práva 617
19.7 Licence k předmětům průmyslového vlastnictví 618
19.8 Oceňování duševního vlastnictví 619
19.9 Literatura 619
20. Podnikový audit 621
20.1 Druhy auditů 621
20.2 Interní podnikový audit 622
20.2.1 Obvyklé aktivity interního auditu 623
20.2.2 Předpoklady pro výkon profese interního auditora 624
20.3 Externí podnikový audit 625
20.3.1 Právní úprava externího auditu, zákon o účetnictví ve vazbě
na audit, další předpisy upravující audit 626
20.3.2 Předpoklady pro výkon profese externího auditora 630
20.4 Vztah mezi interním a externím auditem 631
20.5 Slovo odborníka 632
20.6 Literatura 633
21. Etika podnikání a etický kodex podniku 637
21.1 Etické myšlení ve starověku (Sókratés, Platón, Aristotelés, stoikové) 637
21.1.1 „Slunce v říši idejí“ u Platóna 637
21.1.2 První vědecký systém etiky (Aristotelés ze Stageiry) 639
21.2 Etika ve středověku: 5.–15. století (Augustin Aurélius, Tomáš Akvinský) 640
21.3 Novověk: 15. století – současnost 641
21.3.1 Etika britského empirismu (T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) 641
21.3.2 Odstraňování afektu v podání Barucha Benedicta Spinozy 642
21.3.3 Etika povinnosti (Immanuel Kant) 643
21.3.4 Etika 19. a 20. století 643
21.4 Možnosti a limity etiky v podnikatelské sféře 645
21.5 Etické kodexy 646
21.5.1 Proces integrace etiky do podnikového prostředí 647
21.6 Literatura 650
22. Seznam zkratek 653
23. Seznam obrázků 657
24. Seznam tabulek 663
25. Přílohy 667
25.1 Marketingový a obchodní plán 667
25.1.1 Popis společnosti 667
25.1.2 Situační analýza 667
25.1.3 Marketingová analýza 673
25.1.4 SWOT analýza 675
25.1.5 Cíle, plány a strategie 676
25.1.6 Controlling 679
26. Rejstřík 681

O autorovi

Váchal Jan
Na VŠTE v Českých Budějovicích působí ve funkci prorektor pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost a zabezpečuje oblast strategického rozvoje školy. Přednáší a je garantem předmětů Podnikové řízení, Strategický, procesní a personální management. Je nositelem řady tuzemských a zahraničních vynálezů, patentů a užitných vzorů. V poslední době se zabývá problematikou projekce manažerských systémů řízení v podmínkách vysokých škol.
Vochozka Marek
V březnu 2009 byl Akademickým senátem VŠTE pověřen k výkonu funkce rektora. Do té doby pracoval na VŠTE jako vedoucí ekonomické katedry, v rámci níž přednášel předměty se zaměřením na ekonomiku podniku, finanční řízení a ekonomii. V roce 2008 získal titul Ph.D. na VŠE v Praze, kde t. č. působil jako odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky. Podílí se na tvorbě řady evropských grantů, je nositelem dvou patentů a několika užitných vzorů.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 14,44 -15 %
E-kniha 11,11 -15 %
Tlačená 11,74 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
E-kniha 9,60 -15 %
Tlačená 3,74 -55 %
E-kniha 5,96 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.