0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Psychologie kriminálního chování

Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace

Tlačená kniha
Brožovaná
13,81
Do 30 dníi
Zašleme ihneď po naskladnení (max. do 30 dnů)
Posledná aktualizácia skladu 27.2.2020 19:14
i: 36164 n: 27107315r: 9960
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

Ukážky z e-knihy

Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu trestu ve vězení a po jejich propuštění.
 
V první části publikace jsou obsažena teoretická východiska problematiky:
 
kriminalita, její příčiny a zdroje
osobnostní rysy a vlastnosti kriminální subkultury
psychologie kriminálního chování jako aplikovaná vědní disciplína
 
Dále jsou popsány psychosociální aspekty výchovného působení na deviantní a kriminální subkulturu jak ve věznicích, tak po propuštění odsouzených. Zvýšená pozornost je věnována jejich resocializaci a následné edukaci v rovině preventivní i v rovině nápravy pomocí integračních nástrojů.
Závěr knihy zpracovává praktické zkušenosti a poznatky z odborného působení autorů. Publikace je obohacena o řadu originálních ukázek a kazuistik z (post)penitenciární praxe.

Doprava ZADARMO na všetko končí za:

Z obsahu knihy Psychologie kriminálního chování

Předmluva
Úvod do zkoumané problematiky
1. Význam a pojetí psychologie kriminálního chování

    1.1 Psychologie kriminálního chování v systému psychologických věd
    1.2 Zdroje a východiska psychologie kriminálního chování
    1.3 Charakteristika psychosociálních aspektů kriminálního chování
    1.4 Signifikantní problémy kriminálního chování z pohledu psychologie
2. Delikvence, kriminalita a charakteristika jejich nositelů
    2.1 Vymezení pojmů delikvence a kriminalita
          2.1.1 Delikvence
          2.1.2 Kriminalita
    2.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje delikventního chování
          2.2.1 Biologické faktory
          2.2.2 Psychické faktory
          2.2.3 Sociální faktory
    2.3 Osobnost a osobnostní charakteristika delikventů
          2.3.1 Vztah normality a patologie ve vývoji osobnosti
          2.3.2 Poruchy chování
          2.3.3 Poruchy osobnosti
    2.4 Porucha osobnosti jako důsledek negativních zkušeností v průběhu dětství a dospívání – výzkumná studie
          2.4.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.4.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          2.4.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    2.5 Typologie delikventní subkultury – psychologická východiska
          2.5.1 Epizodický typ
          2.5.2 Chronický typ labilní (s negativním vývojem)
          2.5.3 Chronický typ psychopatický (s poruchou osobnosti)
          2.5.4 Mentálně insuficientní typ (mentálně nedostačivý)
          2.5.5 Deviantně socializovaný typ
          2.5.6 Psychotický typ (s masivní psychickou poruchou)
    2.6 Depravace osobnosti vlivem uvěznění jako problém sociálně-andragogické intervence – výzkumná studie
          2.6.1 Cíl šetření, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.6.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          2.6.3 Závěry a doporučení pro andragogickou a speciálněpedagogickou teorii a praxi
3. Klasifikace zdrojů delikvence a kriminality
    3.1 Etiologie delikvence a kriminálního chování
    3.2 Teorie zdrojů delikvence a kriminality
          3.2.1 Biologicko-psychologické teorie
          3.2.2 Psychologické teorie
          3.2.3 Sociologické teorie
          3.2.4 Polyetiologické a interdisciplinární teorie
    3.3 Míra disociality a ochota k nápravě u vybraných delikventních skupin – výzkumná studie
          3.3.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          3.3.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          3.3.3 Závěry a doporučení pro resocializační teorii a praxi
4. Penitenciární a postpenitenciární proces v psychologických a andragogických souvislostech
    4.1 Význam andragogiky v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.2 Andragogická intervence v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.3 Resocializace, reedukace, reintegrace a rehabilitace v penitenciárních podmínkách
    4.4 Motivace ke korekci chování a změně životního stylu v kontextu resocializace
    4.5 Terapie a psychoterapie v penitenciárním kontextu
    4.6 Využití poznatků resocializační a sociální pedagogiky a sociální patologie
    4.7 Personální zabezpečení VTOS
5. Výkon trestu odnětí svobody – realizace a aplikace programů zacházení
    5.1 Teorie trestu a jeho funkce
    5.2 Realizace výkonu trestu odnětí svobody
    5.3 Prizonizace a další sociální specifika výkonu trestu
    5.4 Penitenciární péče jako akční pole andragogiky – možnosti práce s odsouzenými
    5.5 Specifika odborné práce s odsouzenými – programy zacházení
          5.5.1 Pracovní aktivity
          5.5.2 Vzdělávací aktivity
          5.5.3 Speciálněvýchovné aktivity
          5.5.4 Zájmové aktivity
          5.5.5 Utváření vnějších vztahů
          5.5.6 Probační programy pro mladistvé
    5.6 Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených – SARPO
    5.7 Problematika účinnosti práce s odsouzenými
    5.8 Otázka selhávání a recidivního chování
    5.9 Analýza účinnosti odměn a trestů
          5.9.1 Psychosociální a resocializační význam odměn a trestů
          5.9.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          5.9.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    5.10 Inovace a best practice v českém prostředí
            5.10.1 Příklady práce s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody
Závěr a diskuse
Shrnutí
Summary
Seznam tabulek, obrázků a grafů
Seznam zkratek
Přílohy

   Příloha 1
   Příloha 2
          Kazuistika 1
   Příloha 3
          Kazuistika 2
   Příloha 4
          Kazuistika 3
   Příloha 5
   Příloha 6
   Příloha 7
Použitá literatura a zdroje
Věcný rejstřík

Tlačená kniha

Dátum vydania: 19.02.2020
Katalógové číslo: 21028
ISBN: 978-80-271-0731-5
Formát/strán: 167×240, 208 strán

Recenzie

„Oceňuji teoretická a metodologická východiska publikace, zahraniční zdroje, a zejména prezentaci výsledků výzkumných šetření z oblasti psychologie kriminálního chování a sociální patologie. Tím publikace jednoznačně nabývá charakter odborné (vědecké) monografie.“
     doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
     Ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

„Autoři se zabývají otázkami sociální a biologické podmíněnosti kriminálního chování, jejich etiologií, ale také prevencí a odbornou prací s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody.“
     prof. PhDr. Milan Nakonečný
     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

„Díky renomovaným autorům, kteří výsledky výzkumů v oblasti psychologie kriminálního chování zpracovali s ohledem na využití monografie širším počtem zájemců, jde z hlediska edukace, sociální patologie a resocializace o velmi erudované dílo.“
     doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
     Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Psychologie kriminálního chování

Tlačená kniha

Dátum vydania: 19.02.2020
Katalógové číslo: 21028
ISBN: 978-80-271-0731-5
Formát/strán: 167×240, 208 strán
Jazyk: Čeština

Psychologie kriminálního chování

Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace

Tlačená kniha
Brožovaná
13,81
Do 30 dníi
Zašleme ihneď po naskladnení (max. do 30 dnů)
Posledná aktualizácia skladu 27.2.2020 19:14
i: 36164 n: 27107315r: 9960
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu trestu ve vězení a po jejich propuštění.
 
V první části publikace jsou obsažena teoretická východiska problematiky:
 
kriminalita, její příčiny a zdroje
osobnostní rysy a vlastnosti kriminální subkultury
psychologie kriminálního chování jako aplikovaná vědní disciplína
 
Dále jsou popsány psychosociální aspekty výchovného působení na deviantní a kriminální subkulturu jak ve věznicích, tak po propuštění odsouzených. Zvýšená pozornost je věnována jejich resocializaci a následné edukaci v rovině preventivní i v rovině nápravy pomocí integračních nástrojů.
Závěr knihy zpracovává praktické zkušenosti a poznatky z odborného působení autorů. Publikace je obohacena o řadu originálních ukázek a kazuistik z (post)penitenciární praxe.

Doprava ZADARMO na všetko končí za:

Z obsahu knihy Psychologie kriminálního chování

Předmluva
Úvod do zkoumané problematiky
1. Význam a pojetí psychologie kriminálního chování

    1.1 Psychologie kriminálního chování v systému psychologických věd
    1.2 Zdroje a východiska psychologie kriminálního chování
    1.3 Charakteristika psychosociálních aspektů kriminálního chování
    1.4 Signifikantní problémy kriminálního chování z pohledu psychologie
2. Delikvence, kriminalita a charakteristika jejich nositelů
    2.1 Vymezení pojmů delikvence a kriminalita
          2.1.1 Delikvence
          2.1.2 Kriminalita
    2.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje delikventního chování
          2.2.1 Biologické faktory
          2.2.2 Psychické faktory
          2.2.3 Sociální faktory
    2.3 Osobnost a osobnostní charakteristika delikventů
          2.3.1 Vztah normality a patologie ve vývoji osobnosti
          2.3.2 Poruchy chování
          2.3.3 Poruchy osobnosti
    2.4 Porucha osobnosti jako důsledek negativních zkušeností v průběhu dětství a dospívání – výzkumná studie
          2.4.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.4.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          2.4.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    2.5 Typologie delikventní subkultury – psychologická východiska
          2.5.1 Epizodický typ
          2.5.2 Chronický typ labilní (s negativním vývojem)
          2.5.3 Chronický typ psychopatický (s poruchou osobnosti)
          2.5.4 Mentálně insuficientní typ (mentálně nedostačivý)
          2.5.5 Deviantně socializovaný typ
          2.5.6 Psychotický typ (s masivní psychickou poruchou)
    2.6 Depravace osobnosti vlivem uvěznění jako problém sociálně-andragogické intervence – výzkumná studie
          2.6.1 Cíl šetření, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          2.6.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          2.6.3 Závěry a doporučení pro andragogickou a speciálněpedagogickou teorii a praxi
3. Klasifikace zdrojů delikvence a kriminality
    3.1 Etiologie delikvence a kriminálního chování
    3.2 Teorie zdrojů delikvence a kriminality
          3.2.1 Biologicko-psychologické teorie
          3.2.2 Psychologické teorie
          3.2.3 Sociologické teorie
          3.2.4 Polyetiologické a interdisciplinární teorie
    3.3 Míra disociality a ochota k nápravě u vybraných delikventních skupin – výzkumná studie
          3.3.1 Cíl výzkumu, charakteristika šetřeného souboru a metodologie
          3.3.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace
          3.3.3 Závěry a doporučení pro resocializační teorii a praxi
4. Penitenciární a postpenitenciární proces v psychologických a andragogických souvislostech
    4.1 Význam andragogiky v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.2 Andragogická intervence v penitenciární a postpenitenciární péči
    4.3 Resocializace, reedukace, reintegrace a rehabilitace v penitenciárních podmínkách
    4.4 Motivace ke korekci chování a změně životního stylu v kontextu resocializace
    4.5 Terapie a psychoterapie v penitenciárním kontextu
    4.6 Využití poznatků resocializační a sociální pedagogiky a sociální patologie
    4.7 Personální zabezpečení VTOS
5. Výkon trestu odnětí svobody – realizace a aplikace programů zacházení
    5.1 Teorie trestu a jeho funkce
    5.2 Realizace výkonu trestu odnětí svobody
    5.3 Prizonizace a další sociální specifika výkonu trestu
    5.4 Penitenciární péče jako akční pole andragogiky – možnosti práce s odsouzenými
    5.5 Specifika odborné práce s odsouzenými – programy zacházení
          5.5.1 Pracovní aktivity
          5.5.2 Vzdělávací aktivity
          5.5.3 Speciálněvýchovné aktivity
          5.5.4 Zájmové aktivity
          5.5.5 Utváření vnějších vztahů
          5.5.6 Probační programy pro mladistvé
    5.6 Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených – SARPO
    5.7 Problematika účinnosti práce s odsouzenými
    5.8 Otázka selhávání a recidivního chování
    5.9 Analýza účinnosti odměn a trestů
          5.9.1 Psychosociální a resocializační význam odměn a trestů
          5.9.2 Výsledky šetření a jejich interpretace
          5.9.3 Závěry a doporučení pro penitenciární teorii a praxi
    5.10 Inovace a best practice v českém prostředí
            5.10.1 Příklady práce s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody
Závěr a diskuse
Shrnutí
Summary
Seznam tabulek, obrázků a grafů
Seznam zkratek
Přílohy

   Příloha 1
   Příloha 2
          Kazuistika 1
   Příloha 3
          Kazuistika 2
   Příloha 4
          Kazuistika 3
   Příloha 5
   Příloha 6
   Příloha 7
Použitá literatura a zdroje
Věcný rejstřík

Recenzie

„Oceňuji teoretická a metodologická východiska publikace, zahraniční zdroje, a zejména prezentaci výsledků výzkumných šetření z oblasti psychologie kriminálního chování a sociální patologie. Tím publikace jednoznačně nabývá charakter odborné (vědecké) monografie.“
     doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
     Ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

„Autoři se zabývají otázkami sociální a biologické podmíněnosti kriminálního chování, jejich etiologií, ale také prevencí a odbornou prací s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody.“
     prof. PhDr. Milan Nakonečný
     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

„Díky renomovaným autorům, kteří výsledky výzkumů v oblasti psychologie kriminálního chování zpracovali s ohledem na využití monografie širším počtem zájemců, jde z hlediska edukace, sociální patologie a resocializace o velmi erudované dílo.“
     doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
     Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 27,67
E-kniha 21,39
Tlačená 21,21
E-kniha 13,11 -20 %
Tlačená 32,29
E-kniha 19,97 -20 %
Tlačená 25,83
E-kniha 19,96
Tlačená 12,56
E-kniha 10,68
Tlačená 11,97

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.