0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

3., rozšířené a aktualizované vydání

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 5882
E-kniha
PDF
16,96 14,42 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17083 n: 24770055r: 5882
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Třetí, rozšířené a aktualizované vydání komplexní publikace je určeno manažerům na všech řídících úrovních, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací, jakož i vysokoškolským studentům, zejména v oborech ekonomie, management a právo.
 
Uznávaní autoři se v knize komplexně zabývají řízením rizik ve firmách a jiných organizacích. V podnikání, ale např. i ve veřejné sféře je příprava na krizové situace a prevence tím, co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských rizicích (tržní, organizační, právní, informační, investiční, personální, technologická rizika aj.) a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků.

Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládání krizových situací. Oproti předchozímu vydání je kniha výrazně rozšířena v oblasti právních rizik, nově se dále věnuje například řízení rizik při organizační změně ve firmě, organizaci řízení rizik ve firmě, přináší nové metody analýzy rizik, nabízí modelový postup při provádění změn ve firmě, zabývá se systémem řízení bezpečnosti informací a neopomíjí ani současnou ekonomickou krizi a řadu dalších aktuálních otázek. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

O autorech 11 Úvodní slovo recenzenta k 1. vydání 15 Předmluva k 1. vydání 17 Předmluva k 2. vydání 21 Předmluva k 3. vydání 23 Poznámka redakce 24 1. Zobrazení života firmy 25 1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v podnikání? 26 1.2 Krize firmy 27 1.2.1 Základní příznaky krize ve firmě 28 1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? 29 1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí 34 1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy 34 2. Charakteristické znaky úspěšné firmy 39 2.1 Úvod do problému 40 2.2 Kritické faktory úspěchu firmy 41 2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy 42 2.3.1 Strategie firmy 42 2.3.2 Základní typy strategií firmy 43 2.3.3 Organizační struktura firmy 45 2.3.4 Informační systémy 49 2.3.5 Styl řízení 50 2.3.6 Spolupracovníci 50 2.3.7 Mistři změn 52 2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 53 2.3.9 Schopnosti 54 2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti firmy 55 2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu 57 3. Změny ve firmě a riziko 59 3.1 Modely změny ve firmě 60 3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy 61 3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny 63 3.1.3 Lewinův model 64 3.1.4 Analýza situace 67 3.1.5 Agent změny 69 3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny 72 3.1.7 Intervence - vlastní změna 73 3.1.8 Verifikace dosažených výsledků 74 3.1.9 Kritika Lewinova modelu 74 3.2 Změna strategie firmy 75 3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě 77 3.3.1 První etapa 78 3.3.2 Druhá etapa 79 3.3.3 Třetí etapa 80 3.4 Změna organizační struktury firmy 82 3.5 Chápání změny jako cesty 85 3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? 86 3.5.2 Změna a emoce - nadstavba k stávající teorii řízené změny 87 4. Riziko - definice, měření, klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 89 4.1 Co to je riziko? 90 4.2 Analýza rizik 93 4.3 Základní pojmy analýzy rizik 94 4.3.1 Aktivum 94 4.3.2 Hrozba 95 4.3.3 Zranitelnost 95 4.3.4 Protiopatření 96 4.3.5 Riziko 96 4.4 Vztahy v analýze rizik 97 4.5 Obecný postup analýzy rizik 99 4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik 99 4.5.2 Identifikace aktiv 99 4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 99 4.5.4 Identifikace hrozeb 100 4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností 100 4.5.6 Pravděpodobnost jevu 100 4.5.7 Měření rizika 102 4.6 Určení statistických charakteristik rizika 105 4.7 Metody analýzy rizik 108 4.7.1 Kvalitativní metody 108 4.7.2 Kvantitativní metody 109 4.7.3 Kombinované metody 109 4.7.4 Volby strategie analýzy rizik 109 4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik 110 4.8 Řízení rizik 111 4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik 111 4.8.2 Technologické riziko 113 4.8.3 Projektová rizika 113 4.9 Management podnikatelských rizik 115 4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik 118 4.10.1 Cíle řízení rizika 118 4.10.2 Stanovení míry rizik 119 4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 120 4.11 Klasifikace rizik 123 4.11.1 Finanční a nefinanční riziko 124 4.11.2 Statické a dynamické riziko 124 4.11.3 Čistá a spekulativní rizika 125 4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 126 4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 126 4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech 127 4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo 128 5. Metody snižování rizika 129 5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika 130 5.2 Metody snižování podnikatelského rizika 133 5.2.1 Ofenzivní řízení firmy 133 5.2.2 Retence rizik 133 5.2.3 Redukce rizika 134 5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 135 5.2.5 Diverzifikace 152 5.2.6 Pružnost firmy 155 5.2.7 Sdílení rizika 155 5.2.8 Pojištění 157 5.2.9 Vyhýbání se rizikům 159 5.2.10 Získávání dodatečných informací 160 5.2.11 Vytváření rezerv 160 5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 160 5.2.13 Postoptimalizační analýza 162 5.2.14 Metody síťové analýzy 163 5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? 168 5.2.16 Modely hromadné obsluhy 172 5.2.17 Prognózování 173 5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu 181 6. Informační riziko 189 6.1 Riziko a informace 190 6.2 Informace, data, znalosti 191 6.3 Zpracování informací 192 6.3.1 Fuzzy informace 194 6.3.2 Další metody zpracování informací 195 6.4 Získávání dodatečných informací 195 6.5 Registry orgánů veřejné správy 197 6.5.1 Registr ekonomických subjektů 197 6.5.2 Obchodní rejstřík 197 6.5.3 Registr živnostenského podnikání 198 6.5.4 Daňové evidence a další informace MF ČR 199 6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 200 6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí 201 6.5.7 Základní registry 204 6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje 205 6.5.9 Ostatní veřejné zdroje informací 209 6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací 216 6.6 Ochrana informací 220 6.6.1 Utajované informace 220 6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství 222 6.6.3 Ochrana důvěrných informací 222 6.6.4 Realizace informační bezpečnosti 225 6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace 228 6.6.6 Bezpečnostní normy 236 6.7 Úniky informací 242 7. Investiční rozhodování a riziko 245 7.1 Co to jsou investice? 246 7.2 Finanční analýza 248 7.2.1 Metody finanční analýzy 249 7.2.2 Postup při finanční analýze 259 7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku 259 7.3 Parametry investic 261 7.4 Likvidita 262 7.5 Finanční plánování investic 263 7.5.1 Plánování peněžních toků z investice 263 7.5.2 Časová hodnota investice 264 7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků 266 7.5.4 Určení diskontní sazby 267 7.5.5 Vnitřní výnosové procento 267 7.5.6 Doba návratnosti 270 7.6 Další faktory investičního rizika 270 7.7 Hydroelektrárna v Mongolsku - investovat, či ne? 271 7.7.1 Situační analýza 271 7.7.2 Možné metody řešení 272 7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 272 7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých investičních celků 274 7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním rozhodování 277 7.8Parkoviště v Brně 282 7.9 Umělé neuronové sítě 283 8. Právní rizika a jejich prevence 285 8.1 Právní rizika organizací 286 8.2 Právní ochrana subjektu 287 8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace 287 8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací 287 8.3.2 Právní rizika při změnách v organizacích 288 8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem 290 8.4 Právní rizika související s interními předpisy 293 8.4.1 Interní normy 293 8.4.2 Pracovní řád 294 8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací 296 8.4.4 Obchodní tajemství 297 8.4.5 Další interní normy 298 8.5 Smlouva 299 8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech 300 8.5.2 Limitace náhrady škody 304 8.5.3 Outsourcing 305 8.5.4 Service Level Agreement 311 8.5.5 Jak postupovat při přechodu na outsourcing 312 8.6 Právní skutečnosti a právní úkony 313 8.7 Podmínky pro platnost právních úkonů 314 8.7.1 Dobré mravy 314 8.7.2 Forma právních úkonů 316 8.7.3 Elektronický versus vlastnoruční podpis 319 8.7.4 Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů 321 8.8 Informace o právním řádu a připravované legislativě 324 8.8.1 Judikatura 324 8.8.2 Sbírka zákonů 325 8.8.3 eLegislativa 326 8.9 Informace o činnosti soudů 327 8.9.1 infoSoud a infoJednání 327 8.9.2 infoDeska 327 8.9.3 eTrestní řízení 327 8.9.4 ePodatelna 328 8.10 Právní audit organizace 328 9. Zásady krizového plánování 331 9.1 Zvládání havarijních a tísňových situací 332 9.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí 333 9.3 Fáze krize 335 9.4 Krizové plánování 336 Závěr 337 Literatura 343 Resumé 349 Summary 350 Rejstřík351

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.14MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 2.14 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

3., rozšířené a aktualizované vydání

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 5882
E-kniha
PDF
16,96 14,42 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17083 n: 24770055r: 5882
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Třetí, rozšířené a aktualizované vydání komplexní publikace je určeno manažerům na všech řídících úrovních, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací, jakož i vysokoškolským studentům, zejména v oborech ekonomie, management a právo.
 
Uznávaní autoři se v knize komplexně zabývají řízením rizik ve firmách a jiných organizacích. V podnikání, ale např. i ve veřejné sféře je příprava na krizové situace a prevence tím, co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských rizicích (tržní, organizační, právní, informační, investiční, personální, technologická rizika aj.) a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků.

Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládání krizových situací. Oproti předchozímu vydání je kniha výrazně rozšířena v oblasti právních rizik, nově se dále věnuje například řízení rizik při organizační změně ve firmě, organizaci řízení rizik ve firmě, přináší nové metody analýzy rizik, nabízí modelový postup při provádění změn ve firmě, zabývá se systémem řízení bezpečnosti informací a neopomíjí ani současnou ekonomickou krizi a řadu dalších aktuálních otázek. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích

O autorech 11 Úvodní slovo recenzenta k 1. vydání 15 Předmluva k 1. vydání 17 Předmluva k 2. vydání 21 Předmluva k 3. vydání 23 Poznámka redakce 24 1. Zobrazení života firmy 25 1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v podnikání? 26 1.2 Krize firmy 27 1.2.1 Základní příznaky krize ve firmě 28 1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? 29 1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí 34 1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy 34 2. Charakteristické znaky úspěšné firmy 39 2.1 Úvod do problému 40 2.2 Kritické faktory úspěchu firmy 41 2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy 42 2.3.1 Strategie firmy 42 2.3.2 Základní typy strategií firmy 43 2.3.3 Organizační struktura firmy 45 2.3.4 Informační systémy 49 2.3.5 Styl řízení 50 2.3.6 Spolupracovníci 50 2.3.7 Mistři změn 52 2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 53 2.3.9 Schopnosti 54 2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti firmy 55 2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu 57 3. Změny ve firmě a riziko 59 3.1 Modely změny ve firmě 60 3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy 61 3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny 63 3.1.3 Lewinův model 64 3.1.4 Analýza situace 67 3.1.5 Agent změny 69 3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny 72 3.1.7 Intervence - vlastní změna 73 3.1.8 Verifikace dosažených výsledků 74 3.1.9 Kritika Lewinova modelu 74 3.2 Změna strategie firmy 75 3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě 77 3.3.1 První etapa 78 3.3.2 Druhá etapa 79 3.3.3 Třetí etapa 80 3.4 Změna organizační struktury firmy 82 3.5 Chápání změny jako cesty 85 3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? 86 3.5.2 Změna a emoce - nadstavba k stávající teorii řízené změny 87 4. Riziko - definice, měření, klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 89 4.1 Co to je riziko? 90 4.2 Analýza rizik 93 4.3 Základní pojmy analýzy rizik 94 4.3.1 Aktivum 94 4.3.2 Hrozba 95 4.3.3 Zranitelnost 95 4.3.4 Protiopatření 96 4.3.5 Riziko 96 4.4 Vztahy v analýze rizik 97 4.5 Obecný postup analýzy rizik 99 4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik 99 4.5.2 Identifikace aktiv 99 4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 99 4.5.4 Identifikace hrozeb 100 4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností 100 4.5.6 Pravděpodobnost jevu 100 4.5.7 Měření rizika 102 4.6 Určení statistických charakteristik rizika 105 4.7 Metody analýzy rizik 108 4.7.1 Kvalitativní metody 108 4.7.2 Kvantitativní metody 109 4.7.3 Kombinované metody 109 4.7.4 Volby strategie analýzy rizik 109 4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik 110 4.8 Řízení rizik 111 4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik 111 4.8.2 Technologické riziko 113 4.8.3 Projektová rizika 113 4.9 Management podnikatelských rizik 115 4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik 118 4.10.1 Cíle řízení rizika 118 4.10.2 Stanovení míry rizik 119 4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 120 4.11 Klasifikace rizik 123 4.11.1 Finanční a nefinanční riziko 124 4.11.2 Statické a dynamické riziko 124 4.11.3 Čistá a spekulativní rizika 125 4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 126 4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 126 4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech 127 4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo 128 5. Metody snižování rizika 129 5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika 130 5.2 Metody snižování podnikatelského rizika 133 5.2.1 Ofenzivní řízení firmy 133 5.2.2 Retence rizik 133 5.2.3 Redukce rizika 134 5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 135 5.2.5 Diverzifikace 152 5.2.6 Pružnost firmy 155 5.2.7 Sdílení rizika 155 5.2.8 Pojištění 157 5.2.9 Vyhýbání se rizikům 159 5.2.10 Získávání dodatečných informací 160 5.2.11 Vytváření rezerv 160 5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 160 5.2.13 Postoptimalizační analýza 162 5.2.14 Metody síťové analýzy 163 5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? 168 5.2.16 Modely hromadné obsluhy 172 5.2.17 Prognózování 173 5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu 181 6. Informační riziko 189 6.1 Riziko a informace 190 6.2 Informace, data, znalosti 191 6.3 Zpracování informací 192 6.3.1 Fuzzy informace 194 6.3.2 Další metody zpracování informací 195 6.4 Získávání dodatečných informací 195 6.5 Registry orgánů veřejné správy 197 6.5.1 Registr ekonomických subjektů 197 6.5.2 Obchodní rejstřík 197 6.5.3 Registr živnostenského podnikání 198 6.5.4 Daňové evidence a další informace MF ČR 199 6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) 200 6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí 201 6.5.7 Základní registry 204 6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje 205 6.5.9 Ostatní veřejné zdroje informací 209 6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací 216 6.6 Ochrana informací 220 6.6.1 Utajované informace 220 6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství 222 6.6.3 Ochrana důvěrných informací 222 6.6.4 Realizace informační bezpečnosti 225 6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace 228 6.6.6 Bezpečnostní normy 236 6.7 Úniky informací 242 7. Investiční rozhodování a riziko 245 7.1 Co to jsou investice? 246 7.2 Finanční analýza 248 7.2.1 Metody finanční analýzy 249 7.2.2 Postup při finanční analýze 259 7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku 259 7.3 Parametry investic 261 7.4 Likvidita 262 7.5 Finanční plánování investic 263 7.5.1 Plánování peněžních toků z investice 263 7.5.2 Časová hodnota investice 264 7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků 266 7.5.4 Určení diskontní sazby 267 7.5.5 Vnitřní výnosové procento 267 7.5.6 Doba návratnosti 270 7.6 Další faktory investičního rizika 270 7.7 Hydroelektrárna v Mongolsku - investovat, či ne? 271 7.7.1 Situační analýza 271 7.7.2 Možné metody řešení 272 7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 272 7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých investičních celků 274 7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním rozhodování 277 7.8Parkoviště v Brně 282 7.9 Umělé neuronové sítě 283 8. Právní rizika a jejich prevence 285 8.1 Právní rizika organizací 286 8.2 Právní ochrana subjektu 287 8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace 287 8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací 287 8.3.2 Právní rizika při změnách v organizacích 288 8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem 290 8.4 Právní rizika související s interními předpisy 293 8.4.1 Interní normy 293 8.4.2 Pracovní řád 294 8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací 296 8.4.4 Obchodní tajemství 297 8.4.5 Další interní normy 298 8.5 Smlouva 299 8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech 300 8.5.2 Limitace náhrady škody 304 8.5.3 Outsourcing 305 8.5.4 Service Level Agreement 311 8.5.5 Jak postupovat při přechodu na outsourcing 312 8.6 Právní skutečnosti a právní úkony 313 8.7 Podmínky pro platnost právních úkonů 314 8.7.1 Dobré mravy 314 8.7.2 Forma právních úkonů 316 8.7.3 Elektronický versus vlastnoruční podpis 319 8.7.4 Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů 321 8.8 Informace o právním řádu a připravované legislativě 324 8.8.1 Judikatura 324 8.8.2 Sbírka zákonů 325 8.8.3 eLegislativa 326 8.9 Informace o činnosti soudů 327 8.9.1 infoSoud a infoJednání 327 8.9.2 infoDeska 327 8.9.3 eTrestní řízení 327 8.9.4 ePodatelna 328 8.10 Právní audit organizace 328 9. Zásady krizového plánování 331 9.1 Zvládání havarijních a tísňových situací 332 9.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí 333 9.3 Fáze krize 335 9.4 Krizové plánování 336 Závěr 337 Literatura 343 Resumé 349 Summary 350 Rejstřík351

O autorovi

Smejkal Vladimír
Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. LL.M. Univerzitní profesor, soudní znalec a odborník v oblasti ekonomie, managementu, práva a řízení rizik, včetně práva a bezpečnosti informačních systémů. Přes 20 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika, kriminalistika - ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v oblasti ekonomiky a financí a v souvislosti s moderními informačními technologiemi. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem řady knih a mnoha článků z oblasti informatiky, práva, organizace a řízení, veřejné správy a e-governmentu. Podílí se také na legislativních pracích v ČR a je členem Legislativní rady vlády. Působí na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve své kanceláři soudního znalce v Praze.
Rais Karel
Profesor Karel Rais je v současné době rektorem Vysokého učení technického v Brně (VUT). Šest let působil jako děkan Fakulty podnikatelské VUT a zastával i jiné akademické funkce. Od devadesátých let organizuje a přednáší MBA na VUT v Brně. Je též spoluorganizátorem řady dalších mezinárodních manažerských studií – například studií LLM, které VUT pořádá ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, dále studií MBA, která jsou dlouhodobě organizována s Dominikánskou univerzitou v Chicagu, společně s Ekonomickou univerzitou K. Adamieckého v Katovicích se podílí na tzv. joint master degree studiích atd. Od roku 1997 pravidelně přednáší na řadě evropských univerzit (Itálie, Polsko, Velká Britanie). Výzkumné aktivity profesora Raise jsou dlouhodobě orientovány na problematiku modelování manažerských procesů ve firmách.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 14,14 -15 %
E-kniha 12,02 -15 %
Tlačená 22,94 -15 %
E-kniha 19,50 -15 %
Tlačená 12,36 -15 %
E-kniha 10,51 -15 %
Tlačená 15,90 -15 %
E-kniha 13,51 -15 %
Tlačená 16,61 -15 %
E-kniha 14,12 -15 %
Tlačená 11,30 -15 %
E-kniha 9,60 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.