0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Učení a vzdělávání dospělých

Kontexty, teorie a výzkumy

Tlačená kniha
Šitá väzba
26,9 22,86 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 19. 06. 2024 11:37
i: 47187 n: 27139149r: 10343
E-kniha
PDF
22,87 19,44 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 47308 n: 27173686r: 10343
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Monografie zprostředkovává čtenáři podstatné poznatky z oboru andragogika, jehož předmětem zájmu je učení a vzdělávání dospělých. Poskytuje aktuální informace o tom, v jakých souvislostech, jakými způsoby a s jakými výsledky probíhají procesy učení a vzdělávání zaměřené na dospělou populaci.

Publikace je vedena otázkou: Co potřebuje vědět andragog, respektive vzdělavatel dospělých, aby rozuměl svému oboru? Tato obecně formulovaná otázka se rozpadá do celé řady dílčích podotázek, které jsou postupně pokládány, zdůvodňovány, a s oporou o teoretické a empirické poznatky jsou na ně hledány odpovědi strukturované do pěti částí publikace. Kniha je určena především studentům oboru andragogika a dalších pedagogických oborů, ale poslouží i vzdělavatelům dospělých na nejrůznějších pozicích či zájemcům o téma z řad širší veřejnosti.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Učení a vzdělávání dospělých

Poděkování
Úvod

ČÁST I
SOUČASNÝ KONTEXT UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
1. Vzdělávání dospělých jako součást konceptu celoživotního učení: Globalizace a impulzy politiky Evropské unie
Úvod
1.1 Proces globalizace jako rámec evropské integrace
1.2 Základní charakteristiky evropské integrace
1.3 Fenomén Evropy ve vztahu ke vzdělávání
1.3.1 Vznik a vývoj politiky EU v oblasti vzdělávání dospělých
1.3.2 Aktéři a mechanismy evropské vzdělávací politiky zaměřené na dospělé
1.4 Vliv evropské integrace na realitu vzdělávání dospělých v ČR
1.4.1 Hlavní strategické dokumenty upravující směřování vzdělávací politiky ČR
1.4.2 Příklady vybraných systémových projektů a jejich dopad na praxi vzdělávání dospělých
Závěr
Literatura
2. Učení a vzdělávání dospělých ve znalostní společnosti
Úvod
2.1 Znalostní společnost
2.1.1 Koncepty znalostní společnosti
2.1.2 Faktory učení a vzdělávání dospělých ve znalostní společnosti
2.2 Učení a vzdělávání dospělých ve znalostních organizacích
2.3 Učení a vzdělávání znalostního pracovníka
Závěr
Literatura
3. Učení a vzdělávání dospělých ve světě digitálních technologií
Úvod
3.1 Digitální technologie v životě a učení dospělých
3.1.1 Socioekonomické aspekty začleňování digitálních technologií do vzdělávání
3.1.2 Vzdělávací aspekty začleňování digitálních technologií do vzdělávání
3.1.3 Celoživotní učení jako připravenost člověka učit se
3.2 Pohled do budoucnosti digitálních technologií ve vzdělávání
3.3 Nové technologie a učení současnosti i (blízké) budoucnosti
3.3.1 Umělá inteligence
3.3.2 Nano-learning
3.3.3 Gamifikace
3.3.4 Rozšířená realita
3.3.5 Simulace
3.3.6 Analytika učení
Závěr
Literatura
4. Vzdělávání dospělých v demografickém a komparativním pohledu
Úvod
4.1 Věková struktura obyvatelstva
4.2 Struktura obyvatelstva podle vzdělání
4.3 Vzdělávání dospělých v ČR a EU
4.4 Vzdělávání dospělých v souvislostech trhu práce
4.5 Vzdělávání dospělých v souvislostech digitálních technologií
Závěr
Literatura
5. Mezinárodní výzkumy vědomostí a dovedností dospělých
Úvod
5.1 Vývoj mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností dospělé populace a používané metody
5.1.1 Specifika výzkumů v dospělé populaci a jejich teoretické ukotvení
5.1.2 Výzkumy IALS a ALL
5.1.3 Výzkum PIAAC – první cyklus
5.1.4 Výzkum PIAAC – druhý cyklus
5.2 Vybraná zjištění prvního cyklu výzkumu PIAAC
5.2.1 Srovnání zúčastněných zemí
5.2.2 Sledování trendů
5.2.3 Souvislost výsledků s charakteristikami respondentů
5.3 Efekty vědomostí a dovedností
5.3.1 Neekonomické efekty vědomostí a dovedností
5.3.2 Ekonomické efekty: Využívání dovedností na trhu práce
Závěr
Literatura
ČÁST II
UČÍCÍ A VZDĚLÁVAJÍCÍ SE DOSPĚLÍ
6. Učící se dospělí: Pohled vývojové psychologie a psychologie osobnosti
Úvod
6.1 Učící se dospělí z pohledu vývojové psychologie
6.1.1 Vývojové úkoly a zákonité krize v životě dospělého člověka
6.1.2 Celoživotní vývoj v novém pojetí
6.1.3 Stimuly pro učení z pohledu teorií celoživotního vývoje
6.2 Učící se dospělí z pohledu psychologie osobnosti
6.2.1 Motivace a připravenost k učení
6.2.2 Self-efficacy a vnitřní místo řízení jako silné stránky usnadňující procesy učení
Závěr
Literatura
7. Dospělí a jejich vzdělávací potřeby: Andragogický pohled
Úvod
7.1 Charakteristiky dospělých ve vzdělávání a učení
7.2 Přístupy dospělých k učení
7.3 Principy učení dospělých
7.4 Vzdělávací potřeby dospělých
7.5 Typologie vzdělávacích potřeb
7.6 Analýza vzdělávacích potřeb
7.6.1 Metody analýzy vzdělávacích potřeb
Závěr
Literatura
ČÁST III
TEORIE UČENÍ DOSPĚLÝCH
8. Vývoj teorií učení určujících soudobou andragogiku
Úvod
8.1 Behaviorismus
8.2 Humanistické teorie učení
8.3 Kognitivní teorie učení
8.4 Sociálně-kognitivní teorie učení
8.5 Konstruktivistické a sociokonstruktivistické teorie učení
8.6 Teorie transformativního učení
8.7 Teorie zkušenostního učení
Závěr
Literatura
9. Mody učení dospělých
Úvod
9.1 Učení dospělého řízené zvenčí
9.2 Učení dospělého podporované zvenčí
9.3 Sebeřízené učení
9.3.1 Sebeřízené učení jako proces
9.3.2 Sebeřízenost jako atribut člověka
9.3.3 Sebeřízené učení a sebeřízenost jako cíl učení a vzdělávání
9.4 Přirozeně se učící dospělý
Závěr
Literatura
ČÁST IV
PARTICIPACE DOSPĚLÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ
10. Teorie účasti dospělých ve vzdělávání
Úvod
10.1 Makrosociální teorie
10.1.1 Systém formálního vzdělávání
10.1.2 Typ sociálního státu
10.1.3 Typ ekonomiky a systém utváření pracovních dovedností
10.2 Mezosociální teorie
10.2.1 Teorie kongruence
10.2.2 Paradigma náboru
10.2.3 Model řetězce rozhodování
10.2.4 Klima učení
10.2.5 Prostředí a podmínky učení a vzdělávání dospělých
10.3 Mikrosociální teorie
10.3.1 Teorie motivace k účasti ke vzdělávání
10.3.2 Sebedeterminační teorie
Závěr
Literatura
11. Bariéry ve vzdělávání dospělých: Empirické poznatky z České republiky
Úvod
11.1 Bariéry ve vzdělávání dospělých
11.1.1 Vývoj bariér ve vzdělávání dospělých v ČR
11.1.2 Jaké sociální skupiny se VZD neúčastní?
11.2 Výzkumný nástroj pro zkoumání bariér v přístupu k VZD
11.3 Typologie neúčastníků VZD mezi nízkokvalifikovanými pracovníky
Závěr
Literatura
PŘÍLOHA: Dotazník NP-NFE-Q / Bariéry dospělé populace k účasti v neformálním vzdělávání
ČÁST V
VÝZKUMY UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
12. Andragogické výzkumy učení a vzdělávání dospělých
Úvod
12.1 Širší kontext andragogických výzkumů
12.2 Andragogické výzkumy v diplomových projektech
12.3 Příklady andragogických výzkumů
Závěr
Literatura
13. Kritéria kvality vysokoškolského studia v hodnocení zralými studenty
Téma a výzkumný problém
13.1 Teoretická východiska
13.2 Metodologický postup
13.3 Výsledky
13.3.1 Kritérium první: Partnerský přístup
13.3.2 Kritérium druhé: Smysluplnost
13.3.3 Kritérium třetí: Optimální náročnost
13.3.4 Kritérium čtvrté: Didaktická kvalita
Andragogická reflexe
Literatura
14. Evaluační výzkum: Vzdělávací program Filozofie pro děti
Téma a výzkumný problém
14.1 Teoretická východiska
14.2 Metodologický postup
14.3 Výsledky
14.3.1 Očekávání a realita
14.3.2 Nejsem v tom sám/sama
14.3.3 Co si odnáším a jak to používám?
Andragogická reflexe
Literatura
15. Rodinná firma jako prostor pro mezigenerační učební interakce
Téma a výzkumný problém
15.1 Teoretická východiska
15.2 Metodologický postup
15.3 Výsledky
15.3.1 Mezigenerační učební interakce v rodinném podniku
15.3.2 Organizační kultura rodinného podniku
Andragogická reflexe
Literatura
16. Biografické příběhy dospělých vracejících se do vysokoškolského studia
Téma a výzkumný problém
16.1 Teoretická východiska
16.2 Metodologický postup
16.3 Výsledky
16.3.1 Typy narativních identit
16.3.2 Vztahy mezi narativními identitami
Andragogická reflexe
Literatura
17. Myšlenkové mapy: Využití metody k pojmenování proměnných ovlivňujících úspěšnost lektorské profese
Téma a výzkumný problém
17.1 Teoretická východiska
17.2 Metodologický postup
17.3 Výsledky
17.3.1 Klíčové pojmy v myšlenkových mapách
17.3.2 Model tří O
Andragogická reflexe
Literatura
18. Informální učení při resocializaci odsouzených v podmínkách otevřené věznice
Téma a výzkumný problém
18.1 Teoretická východiska
18.2 Metodologický postup
18.3 Výsledky
18.3.1 Základní analytický příběh
18.3.2 Kontext sebevzdělávání odsouzených
18.3.3 Intervenující podmínka: Předchozí zkušenosti s formálním vzděláváním
18.3.4 Strategie jednání vedoucí k sebevzdělávání a informálnímu učení odsouzených
Andragogická reflexe
Literatura
 
Závěr
Summary
Věcný rejstřík
Seznam autorů

Tlačená kniha

Dátum vydania: 22. 05. 2024
Katalógové číslo: 26658
ISBN: 978-80-271-3914-9
Formát/strán: 167×240, 400 strán
Edícia: Pedagogika
Značka: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 4.66MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Recenzie

Kolektív renomovaných autoriek a autorov, z ktorých mnohí sa na budovaní základov modernej česko-slovenskej andragogiky intenzívne podieľali a podieľajú, ako aj autorov, ktorí sa v andragogickej spisbe postupne etablujú, ponúka odbornej verejnosti nie len vysoko kvalifikovaný analytický pohľad na vybrané kľúčové aspekty tvoriace epistemologický, metodologický i faktografický kontext súčasnej teórie a praxe edukácie dospelých, ale upriamujú čitateľovu pozornosť aj na problémy a otázky, ktoré sú pre tento segment celoživotného učenia aktuálnou či perspektívnou výzvou a zároveň príležitosťou. Publikácia jasne a preukázateľne potvrdzuje všeobecne platnú tézu, že na pevných základoch sa dá ďalej systematicky, ale zároveň tvorivo a inovatívne stavať.
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
 
Jde o strukturovaný a současně ucelený soubor textů nabízejících čtenářům možnost dozvědět se o významných otázkách i o dílčích tématech, které tak či jinak souvisejí s učením a vzděláváním dospělých. Některé kapitoly jsou přímo zaměřeny na andragogickou problematiku, další pak – a to považuji za osvěžující – nabízejí andragogické reflexe studií, které primárně do tohoto oboru nemířily. Publikace tak má šanci dobře posloužit studentům andragogiky a dalších pedagogických oborů, i těm, kteří již v oblasti učení a vzdělávání dospělých aktivně působí.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Učení a vzdělávání dospělých Grada Rabušicová
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

Tlačená kniha

Dátum vydania: 22. 05. 2024
Katalógové číslo: 26658
ISBN: 978-80-271-3914-9
Formát/strán: 167×240, 400 strán
Edícia: Pedagogika
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 4.66 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Učení a vzdělávání dospělých

Kontexty, teorie a výzkumy

Tlačená kniha
Šitá väzba
26,9 22,86 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 19. 06. 2024 11:37
i: 47187 n: 27139149r: 10343
E-kniha
PDF
22,87 19,44 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 47308 n: 27173686r: 10343
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Monografie zprostředkovává čtenáři podstatné poznatky z oboru andragogika, jehož předmětem zájmu je učení a vzdělávání dospělých. Poskytuje aktuální informace o tom, v jakých souvislostech, jakými způsoby a s jakými výsledky probíhají procesy učení a vzdělávání zaměřené na dospělou populaci.

Publikace je vedena otázkou: Co potřebuje vědět andragog, respektive vzdělavatel dospělých, aby rozuměl svému oboru? Tato obecně formulovaná otázka se rozpadá do celé řady dílčích podotázek, které jsou postupně pokládány, zdůvodňovány, a s oporou o teoretické a empirické poznatky jsou na ně hledány odpovědi strukturované do pěti částí publikace. Kniha je určena především studentům oboru andragogika a dalších pedagogických oborů, ale poslouží i vzdělavatelům dospělých na nejrůznějších pozicích či zájemcům o téma z řad širší veřejnosti.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,30 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Učení a vzdělávání dospělých

Poděkování
Úvod

ČÁST I
SOUČASNÝ KONTEXT UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
1. Vzdělávání dospělých jako součást konceptu celoživotního učení: Globalizace a impulzy politiky Evropské unie
Úvod
1.1 Proces globalizace jako rámec evropské integrace
1.2 Základní charakteristiky evropské integrace
1.3 Fenomén Evropy ve vztahu ke vzdělávání
1.3.1 Vznik a vývoj politiky EU v oblasti vzdělávání dospělých
1.3.2 Aktéři a mechanismy evropské vzdělávací politiky zaměřené na dospělé
1.4 Vliv evropské integrace na realitu vzdělávání dospělých v ČR
1.4.1 Hlavní strategické dokumenty upravující směřování vzdělávací politiky ČR
1.4.2 Příklady vybraných systémových projektů a jejich dopad na praxi vzdělávání dospělých
Závěr
Literatura
2. Učení a vzdělávání dospělých ve znalostní společnosti
Úvod
2.1 Znalostní společnost
2.1.1 Koncepty znalostní společnosti
2.1.2 Faktory učení a vzdělávání dospělých ve znalostní společnosti
2.2 Učení a vzdělávání dospělých ve znalostních organizacích
2.3 Učení a vzdělávání znalostního pracovníka
Závěr
Literatura
3. Učení a vzdělávání dospělých ve světě digitálních technologií
Úvod
3.1 Digitální technologie v životě a učení dospělých
3.1.1 Socioekonomické aspekty začleňování digitálních technologií do vzdělávání
3.1.2 Vzdělávací aspekty začleňování digitálních technologií do vzdělávání
3.1.3 Celoživotní učení jako připravenost člověka učit se
3.2 Pohled do budoucnosti digitálních technologií ve vzdělávání
3.3 Nové technologie a učení současnosti i (blízké) budoucnosti
3.3.1 Umělá inteligence
3.3.2 Nano-learning
3.3.3 Gamifikace
3.3.4 Rozšířená realita
3.3.5 Simulace
3.3.6 Analytika učení
Závěr
Literatura
4. Vzdělávání dospělých v demografickém a komparativním pohledu
Úvod
4.1 Věková struktura obyvatelstva
4.2 Struktura obyvatelstva podle vzdělání
4.3 Vzdělávání dospělých v ČR a EU
4.4 Vzdělávání dospělých v souvislostech trhu práce
4.5 Vzdělávání dospělých v souvislostech digitálních technologií
Závěr
Literatura
5. Mezinárodní výzkumy vědomostí a dovedností dospělých
Úvod
5.1 Vývoj mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností dospělé populace a používané metody
5.1.1 Specifika výzkumů v dospělé populaci a jejich teoretické ukotvení
5.1.2 Výzkumy IALS a ALL
5.1.3 Výzkum PIAAC – první cyklus
5.1.4 Výzkum PIAAC – druhý cyklus
5.2 Vybraná zjištění prvního cyklu výzkumu PIAAC
5.2.1 Srovnání zúčastněných zemí
5.2.2 Sledování trendů
5.2.3 Souvislost výsledků s charakteristikami respondentů
5.3 Efekty vědomostí a dovedností
5.3.1 Neekonomické efekty vědomostí a dovedností
5.3.2 Ekonomické efekty: Využívání dovedností na trhu práce
Závěr
Literatura
ČÁST II
UČÍCÍ A VZDĚLÁVAJÍCÍ SE DOSPĚLÍ
6. Učící se dospělí: Pohled vývojové psychologie a psychologie osobnosti
Úvod
6.1 Učící se dospělí z pohledu vývojové psychologie
6.1.1 Vývojové úkoly a zákonité krize v životě dospělého člověka
6.1.2 Celoživotní vývoj v novém pojetí
6.1.3 Stimuly pro učení z pohledu teorií celoživotního vývoje
6.2 Učící se dospělí z pohledu psychologie osobnosti
6.2.1 Motivace a připravenost k učení
6.2.2 Self-efficacy a vnitřní místo řízení jako silné stránky usnadňující procesy učení
Závěr
Literatura
7. Dospělí a jejich vzdělávací potřeby: Andragogický pohled
Úvod
7.1 Charakteristiky dospělých ve vzdělávání a učení
7.2 Přístupy dospělých k učení
7.3 Principy učení dospělých
7.4 Vzdělávací potřeby dospělých
7.5 Typologie vzdělávacích potřeb
7.6 Analýza vzdělávacích potřeb
7.6.1 Metody analýzy vzdělávacích potřeb
Závěr
Literatura
ČÁST III
TEORIE UČENÍ DOSPĚLÝCH
8. Vývoj teorií učení určujících soudobou andragogiku
Úvod
8.1 Behaviorismus
8.2 Humanistické teorie učení
8.3 Kognitivní teorie učení
8.4 Sociálně-kognitivní teorie učení
8.5 Konstruktivistické a sociokonstruktivistické teorie učení
8.6 Teorie transformativního učení
8.7 Teorie zkušenostního učení
Závěr
Literatura
9. Mody učení dospělých
Úvod
9.1 Učení dospělého řízené zvenčí
9.2 Učení dospělého podporované zvenčí
9.3 Sebeřízené učení
9.3.1 Sebeřízené učení jako proces
9.3.2 Sebeřízenost jako atribut člověka
9.3.3 Sebeřízené učení a sebeřízenost jako cíl učení a vzdělávání
9.4 Přirozeně se učící dospělý
Závěr
Literatura
ČÁST IV
PARTICIPACE DOSPĚLÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ
10. Teorie účasti dospělých ve vzdělávání
Úvod
10.1 Makrosociální teorie
10.1.1 Systém formálního vzdělávání
10.1.2 Typ sociálního státu
10.1.3 Typ ekonomiky a systém utváření pracovních dovedností
10.2 Mezosociální teorie
10.2.1 Teorie kongruence
10.2.2 Paradigma náboru
10.2.3 Model řetězce rozhodování
10.2.4 Klima učení
10.2.5 Prostředí a podmínky učení a vzdělávání dospělých
10.3 Mikrosociální teorie
10.3.1 Teorie motivace k účasti ke vzdělávání
10.3.2 Sebedeterminační teorie
Závěr
Literatura
11. Bariéry ve vzdělávání dospělých: Empirické poznatky z České republiky
Úvod
11.1 Bariéry ve vzdělávání dospělých
11.1.1 Vývoj bariér ve vzdělávání dospělých v ČR
11.1.2 Jaké sociální skupiny se VZD neúčastní?
11.2 Výzkumný nástroj pro zkoumání bariér v přístupu k VZD
11.3 Typologie neúčastníků VZD mezi nízkokvalifikovanými pracovníky
Závěr
Literatura
PŘÍLOHA: Dotazník NP-NFE-Q / Bariéry dospělé populace k účasti v neformálním vzdělávání
ČÁST V
VÝZKUMY UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
12. Andragogické výzkumy učení a vzdělávání dospělých
Úvod
12.1 Širší kontext andragogických výzkumů
12.2 Andragogické výzkumy v diplomových projektech
12.3 Příklady andragogických výzkumů
Závěr
Literatura
13. Kritéria kvality vysokoškolského studia v hodnocení zralými studenty
Téma a výzkumný problém
13.1 Teoretická východiska
13.2 Metodologický postup
13.3 Výsledky
13.3.1 Kritérium první: Partnerský přístup
13.3.2 Kritérium druhé: Smysluplnost
13.3.3 Kritérium třetí: Optimální náročnost
13.3.4 Kritérium čtvrté: Didaktická kvalita
Andragogická reflexe
Literatura
14. Evaluační výzkum: Vzdělávací program Filozofie pro děti
Téma a výzkumný problém
14.1 Teoretická východiska
14.2 Metodologický postup
14.3 Výsledky
14.3.1 Očekávání a realita
14.3.2 Nejsem v tom sám/sama
14.3.3 Co si odnáším a jak to používám?
Andragogická reflexe
Literatura
15. Rodinná firma jako prostor pro mezigenerační učební interakce
Téma a výzkumný problém
15.1 Teoretická východiska
15.2 Metodologický postup
15.3 Výsledky
15.3.1 Mezigenerační učební interakce v rodinném podniku
15.3.2 Organizační kultura rodinného podniku
Andragogická reflexe
Literatura
16. Biografické příběhy dospělých vracejících se do vysokoškolského studia
Téma a výzkumný problém
16.1 Teoretická východiska
16.2 Metodologický postup
16.3 Výsledky
16.3.1 Typy narativních identit
16.3.2 Vztahy mezi narativními identitami
Andragogická reflexe
Literatura
17. Myšlenkové mapy: Využití metody k pojmenování proměnných ovlivňujících úspěšnost lektorské profese
Téma a výzkumný problém
17.1 Teoretická východiska
17.2 Metodologický postup
17.3 Výsledky
17.3.1 Klíčové pojmy v myšlenkových mapách
17.3.2 Model tří O
Andragogická reflexe
Literatura
18. Informální učení při resocializaci odsouzených v podmínkách otevřené věznice
Téma a výzkumný problém
18.1 Teoretická východiska
18.2 Metodologický postup
18.3 Výsledky
18.3.1 Základní analytický příběh
18.3.2 Kontext sebevzdělávání odsouzených
18.3.3 Intervenující podmínka: Předchozí zkušenosti s formálním vzděláváním
18.3.4 Strategie jednání vedoucí k sebevzdělávání a informálnímu učení odsouzených
Andragogická reflexe
Literatura
 
Závěr
Summary
Věcný rejstřík
Seznam autorů

Recenzie

Kolektív renomovaných autoriek a autorov, z ktorých mnohí sa na budovaní základov modernej česko-slovenskej andragogiky intenzívne podieľali a podieľajú, ako aj autorov, ktorí sa v andragogickej spisbe postupne etablujú, ponúka odbornej verejnosti nie len vysoko kvalifikovaný analytický pohľad na vybrané kľúčové aspekty tvoriace epistemologický, metodologický i faktografický kontext súčasnej teórie a praxe edukácie dospelých, ale upriamujú čitateľovu pozornosť aj na problémy a otázky, ktoré sú pre tento segment celoživotného učenia aktuálnou či perspektívnou výzvou a zároveň príležitosťou. Publikácia jasne a preukázateľne potvrdzuje všeobecne platnú tézu, že na pevných základoch sa dá ďalej systematicky, ale zároveň tvorivo a inovatívne stavať.
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
 
Jde o strukturovaný a současně ucelený soubor textů nabízejících čtenářům možnost dozvědět se o významných otázkách i o dílčích tématech, které tak či jinak souvisejí s učením a vzděláváním dospělých. Některé kapitoly jsou přímo zaměřeny na andragogickou problematiku, další pak – a to považuji za osvěžující – nabízejí andragogické reflexe studií, které primárně do tohoto oboru nemířily. Publikace tak má šanci dobře posloužit studentům andragogiky a dalších pedagogických oborů, i těm, kteří již v oblasti učení a vzdělávání dospělých aktivně působí.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 17,67 -15 %
E-kniha 15,02 -15 %
Tlačená 8,29 -50 %
E-kniha 12,02 -15 %
E-kniha 7,19 -15 %
Tlačená 8,36 -45 %
E-kniha 10,80 -15 %
Tlačená 17,67 -15 %
E-kniha 15,02 -15 %
Tlačená 19,05 -15 %
E-kniha 16,19 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.