0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Účetní případy pro podnikatele 2016

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 8997
E-kniha
PDF
10,68
Na stiahnutie ihneď
i: 23210 n: 27191413r: 8997
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší. V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost od roku 2016, a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.

Doprava ZADARMO na všetko končí za:

Z obsahu knihy Účetní případy pro podnikatele 2016

Předmluva
1. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek
1.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
1.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
1.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
1.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
1.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
1.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek
1.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
1.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
1.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
2. Účtová třída 1 – zásoby
2.1 Účtová skupina 11 – Materiál
2.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti
2.3 Účtová skupina 13 – Zboží
2.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
2.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám
3. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
3.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně
3.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech
3.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry
3.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci
3.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek
3.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty
3.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
4. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy
4.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
4.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)
4.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
4.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací
4.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky
4.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům
4.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky
4.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
4.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
5. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
5.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
5.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
5.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření
5.4 Účtová skupina 45 – Rezervy
5.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
5.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky
5.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
5.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel
6. Účtová třída 5 – náklady
6.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy
6.2 Účtová skupina 51 – Služby
6.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady
6.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky
6.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady
6.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
6.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady
6.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
6.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
6.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
7. Účtová třída 6 – výnosy
7.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
7.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy
7.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy
7.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty
8. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty
8.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát
Přílohy
Směrná účtová osnova (od roku 2016)
Návrh účtového rozvrhu (2016)
Rozvaha v plném rozsahu
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – účelové členění
Literatura

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 5.7MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Účetní případy pro podnikatele 2016
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 5.7 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Účetní případy pro podnikatele 2016

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 8997
E-kniha
PDF
10,68
Na stiahnutie ihneď
i: 23210 n: 27191413r: 8997
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší. V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost od roku 2016, a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.

Doprava ZADARMO na všetko končí za:

Z obsahu knihy Účetní případy pro podnikatele 2016

Předmluva
1. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek
1.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
1.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
1.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
1.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
1.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
1.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek
1.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
1.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
1.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
2. Účtová třída 1 – zásoby
2.1 Účtová skupina 11 – Materiál
2.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti
2.3 Účtová skupina 13 – Zboží
2.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
2.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám
3. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
3.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně
3.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech
3.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry
3.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci
3.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek
3.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty
3.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
4. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy
4.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
4.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)
4.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
4.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací
4.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky
4.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům
4.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky
4.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
4.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
5. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
5.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
5.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
5.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření
5.4 Účtová skupina 45 – Rezervy
5.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
5.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky
5.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
5.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel
6. Účtová třída 5 – náklady
6.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy
6.2 Účtová skupina 51 – Služby
6.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady
6.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky
6.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady
6.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
6.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady
6.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
6.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
6.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
7. Účtová třída 6 – výnosy
7.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
7.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy
7.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy
7.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty
8. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty
8.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát
Přílohy
Směrná účtová osnova (od roku 2016)
Návrh účtového rozvrhu (2016)
Rozvaha v plném rozsahu
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – účelové členění
Literatura

O autorovi

Hruška Vladimír
Narodil se v roce 1966, po ukončení vysokoškolských studií (Podnikohospodářská fakulta, obor ekonomika průmyslu VŠE Praha) věnuje účetnictví a daním. V roce 1998 získal, jako první v České re publice, titul účetní expert v systému certifikace Svazu účetních. Po založení Komory certifikovaných účetních zastával v prvním, resp. ve druhém funkčním období, funkci předsedy, pak místopředsedy té to komory. Daňovým poradcem je od roku 2001 a IFRS specialistou od roku 2004. Bohatá publikační činnost je především zaměřená na předávání praktických zkušenosti z oboru účetnictví, mezinárodních stan dardů účetního výkaznictví (IFRS) a daní. Vedle odborných článků a publikací předává své zkušenosti studentům i široké veřejnosti na odborných přednáškách.

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 12,43
E-kniha 9,61
Tlačená 12,14
E-kniha 10,32

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.