0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

3., aktualizované vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
12,01 10,21 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 30228 n: 27123605r: 10489
Tlačená kniha
Brožovaná
15,66 13,31 -15 %
Za tri týždne alebo dlhšiei
Dodanie tejto knihy môže trvať 3-6 týždňov, vo výnimočných prípadoch niekoľko mesiacov alebo nemusí byť dodaná vôbec. Preto ho neodporúčame objednávať v jednej objednávke s iným tovarom, aby sa zbytočne nepredlžoval čas dodania celej objednávky.
Posledná aktualizácia skladu 13. 07. 2024 7:59
i: 28937 n: 27121175r: 10489
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí je promítnutí legislativních změn podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů.

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Ty mají velmi složité postavení jak u DPH, tak u daně z příjmů, popřípadě u dalších daní. Kniha je určena zejména ekonomickým pracovníkům a účetním v těchto subjektech a všem, kteří mají tuto oblast na starosti. Jádrem je účetní a daňová problematika.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

 
Seznam zkratek    
Úvod 
1. Význam neziskového sektoru v ČR 
1.1 Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství 
1.2 Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru 
1.3 Charakteristické znaky a funkce nestátních neziskových organizací 
1.4 Tradice a vývoj nestátních neziskových organizací v ČR 
1.5 Ekonomické ukazatele pro nestátní neziskové organizace 
1.6 Problémy v neziskovém sektoru 
2. Místo neziskových organizací v právním řádu ČR 
2.1 Veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník 
2.2 Veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů 
2.3 Veřejné rejstříky 
2.3.1 Co se stalo po 1. lednu 2014 s bývalými rejstříky? 
2.3.2 Co tedy bylo a je nutné udělat a v jakých lhůtách? 
2.3.3 Nesprávnost nebo neúplnost údajů v rejstříku 
3. Druhy neziskových organizací 
3.1 Druhy neziskových organizací z globálního hlediska 
3.2 Druhy neziskových organizací dle zřizovatele 
4. Nový občanský zákoník a právní formy nestátních neziskových organizací 
4.1 Nové právní formy nestátních neziskových organizací po rekodifikaci 
4.2 Jak probíhala transformace nestátního neziskového sektoru? 
4.2.1 Příklad na občanské sdružení 
4.2.2 Příklad na organizaci s mezinárodním prvkem 
4.2.3 Příklad na nadaci a nadační fond
4.2.4 Příklad na obecně prospěšnou společnost 
4.2.5 Příklad na zájmové sdružení právnických osob 
4.2.6 Příklad na církevní právnickou osobu 
5. Vznik, zánik a řízení vybraných forem nestátních neziskových organizací 
5.1 Spolek 
5.2 Ústav 
5.3 Nadace 
5.4 Nadační fond 
5.5 Sociální družstvo 
5.6 Další nestátní neziskové organizace upraveny jinými zákony než NOZ 
5.6.1 Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 
5.6.2 Politické strany a politická hnutí 
5.6.3 Honební společenstva 
5.6.4 Obecně prospěšné společnosti
5.6.5 Zájmová sdružení právnických osob 
6. Financování nestátních neziskových organizací 
6.1 Obecné principy financování nestátních neziskových organizací 
6.1.1 Vícezdrojovost 
6.1.2 Samofinancování 
6.1.3 Fundraising 
6.1.3.1 Formy fundraisingu 
6.1.3.2 Základní metody fundraisingu 
6.1.3.3 Zásady jednání s dárcem 
6.1.3.4 Znalost motivů individuálních dárců
6.1.4 Neziskovost 
6.1.5 Daňové úlevy 
6.2 Způsoby financování nestátních neziskových organizací 
6.3 Nástroje financování nestátních neziskových organizací 
6.4 Finanční zdroje nestátních neziskových organizací 
6.4.1 Vlastní zdroje 
6.4.1.1 Členské příspěvky
6.4.1.2 Příjmy z výkonu hlavní činnosti 
6.4.1.3 Příjmy z doplňkových činností 
6.4.1.4 Podnikání 
6.4.2 Cizí zdroje 
6.4.3 Potenciální zdroje 
6.4.3.1 Příspěvky ze zdrojů Evropské unie 
6.4.3.2 Dotace státu a municipalit nestátním neziskovým organizacím  
6.4.3.3 Příspěvky nadací a nadačních fondů 
6.4.3.4 Firemní dárcovství 
6.4.3.5 Individuální dárcovství 
6.4.3.6 Další zdroje 
6.5 Státní dotační politika 
6.6 Soukromé financování neziskových organizací 
7. Ekonomika nestátních neziskových organizací 
7.1 Právní předpisy pro nestátní neziskové organizace 
7.1.1 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
7.1.2 Vyhláška č. 504/2002 Sb. 
7.1.3 Vyhláška č. 325/2015 Sb. 
7.1.4 České účetní standardy č. 401–414 
7.2 Vnitřní předpisy nestátních neziskových organizací 
7.3 Finanční řízení a rozpočet neziskových organizací 
7.3.1 Rozpočet a jeho sestavování 
8. Účetní souvislosti aktivit nestátních neziskových organizací 
8.1 Účetnictví 
8.1.1 Změny v terminologii od 1. 1. 2014 
8.1.2 Jednoduché účetnictví 
8.1.3 Novela zákona o účetnictví od roku 2016 
8.1.4 Účetní knihy v jednoduchém účetnictví 
8.1.4.1 Peněžní deník 
8.1.4.2 Kniha pohledávek a závazků 
8.1.4.3 Pomocné knihy 
8.1.5 Podvojné účetnictví
8.1.5.1 Podvojné účetnictví obecně 
8.1.5.2 Legislativní úprava účetnictví
8.1.5.3 Účtování v jednotlivých účtových třídách 
8.1.5.4 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
8.1.5.5 Účtová třída 1 – Zásoby 
8.1.5.6 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry 
8.1.5.7 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
8.1.5.8 Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy 
8.1.5.9 Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek
hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky,
závěrkové a podrozvahové účty   
8.2 Roční účetní závěrka v nestátních neziskových organizacích
8.3 Povinnost zveřejnění účetní závěrky 
8.4 Audit ve vybraných neziskových organizacích 
9. Daně a nestátní neziskové organizace 
9.1 Daň z nemovitých věcí 
9.1.1 Daň z pozemků 
9.1.2 Daň ze staveb a jednotek 
9.2 Daň z nabytí nemovitých věcí 
9.3 Daň silniční 
9.4 Daň z příjmů 
9.4.1 Změny v zákoně o daních z příjmů od 2014 
9.4.1.1 Veřejně prospěšný poplatník 
9.4.1.2 Úroky z účtů 
9.4.1.3 Skupina veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým základem daně   
9.4.1.4 Bezúplatné příjmy z darů 
9.4.1.5 Nedaňové výdaje (náklady) dle § 25 odst. 1 písm. i)
zákona o daních z příjmů  
9.4.2 Možnosti režimů zdanění příjmů u nestátních neziskových
organizací  
9.4.2.1 Rozdělení příjmů u veřejně prospěšných poplatníků 
9.4.2.2 Příjmy, které nejsou předmětem daně 
9.4.2.3 Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou osvobozené
9.4.2.4 Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně 
9.4.2.5 Příjmy zahrnované do základu daně 
9.4.2.6 Praktický příklad
9.4.3 Schéma postupu zjištění základu daně 
9.4.3.1 Položky zvyšující základ daně 
9.4.3.2 Položky snižující základ daně 
9.4.3.3 Snížení základu daně a daňová povinnost 
9.4.4 Daňové souvislosti darování 
9.4.4.1 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je fyzická osoba  
9.4.4.2 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je právnická osoba  
9.4.4.3 Daňové souvislosti dárcovství u obdarovaného 
9.4.4.4 Účtování o daru 
9.4.5 Praktická část 
9.4.5.1 Poplatník s úzkým základem daně 
9.4.5.2 Poplatník se širokým základem daně 
9.4.5.3 Praktický příklad na dar 
9.4.6 Vybrané daňové problémy 
9.4.6.1 Paušální výdaj na dopravu od 1. 1. 2014 
9.4.6.2 § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů 
9.4.6.3 § 25 odst. 1 písm. zp), zq) zákona o daních z příjmů
9.4.6.4 Uplatňování odpisů do daňově uznatelných výdajů 
9.4.6.5 Kurzové rozdíly u nestátních neziskových subjektů 
9.4.6.6 Úrok z jistoty dle nového občanského zákoníku
9.4.6.7 Finanční leasing – následné rozšíření definice v roce 2015
9.4.6.8 § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů 
9.4.6.9 Členské příspěvky, které se považují za daňový výdaj
9.4.6.10 Hmotný a nehmotný majetek 
9.4.6.11 Opravné položky k pohledávkám 
9.4.6.12 Odpis pohledávky 
9.4.6.13 Postoupení pohledávky 
9.4.6.14 Rezervy a neziskové organizace 
9.4.6.15 Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů 
9.4.6.16 Cestovní náhrady zaměstnanců 
9.5 Daň z přidané hodnoty 
9.5.1 Základní pojmy zákona o DPH 
9.5.1.1 Předmět daně 
9.5.1.2 Ekonomická činnost a daňové subjekty 
9.5.1.3 Sazby daně, hlavní a vedlejší plnění 
9.5.1.4 Místo plnění 
9.5.2 Osvobozená plnění 
9.5.2.1 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 zákona o DPH)  
9.5.2.2 Dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56 zákona o DPH)  
9.5.2.3 Nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a zákona o DPH)  
9.5.2.4 Výchova a vzdělávání (§ 57 zákona o DPH) 
9.5.2.5 Zdravotní služba a dodání zdravotního zboží (§ 58 zákona o DPH)   
9.5.2.6 Sociální pomoc (§ 59 zákona o DPH) 
9.5.2.7 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 zákona o DPH)  
9.5.2.8 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 zákona o DPH)   
9.5.2.9 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 zákona o DPH)   
9.5.2.10 Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 písm. f) zákona o DPH) 
9.5.3 Plátce, identifikovaná osoba 
9.5.3.1 Povinnost registrace 
9.5.3.2 Osoba neusazena v tuzemsku, osoba osvobozena, osoba registrovaná k dani v EU   
9.5.4 Vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění 
9.5.5 Daňové doklady 
9.5.5.1 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 zákona o DPH) 
9.5.5.2 Splátkový kalendář (§ 31 zákona o DPH) 
9.5.5.3 Platební kalendář (§ 31a zákona o DPH) 
9.5.5.4 Souhrnný daňový doklad (§ 31b zákona o DPH) 
9.5.5.5 Doklad o použití (§ 32 zákona o DPH)
9.5.5.6 Daňový doklad při dovozu zboží (§ 33 zákona o DPH)
9.5.5.7 Daňový doklad při vývozu zboží (§ 33a zákona o DPH) 
9.5.6 Přenos daňové povinnosti 
9.5.7 Daňové přiznání k DPH 
9.5.8 Základ daně a výpočet daně 
9.5.9 Nárok na odpočet 
9.5.10 Oprava základu daně a výše daně a oprava v jiných případech 
9.5.10.1 Oprava základu daně a výše daně dle § 42 zákona o DPH 
9.5.10.2 Oprava základu daně a výše daně dle § 43 zákona o DPH 
9.5.11 Uplatňování DPH v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím 
9.5.12 Částečný odpočet 
9.5.12.1 Poměrný koeficient podle § 75 zákona o DPH 
9.5.12.2 Krátící koeficient podle § 76 zákona o DPH
9.5.13 Úprava odpočtu a vyrovnání u majetku 
9.5.13.1 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku dle § 78 zákona o DPH 
9.5.13.2 Vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH 
9.5.14 Praktický příklad 
9.5.15 Kontrolní hlášení – nový druh daňového tvrzení 
9.5.16 Zákon o elektronické evidenci tržeb
Seznam obrázků   
Seznam grafů 
Seznam tabulek 
Výběr z použité literatury   
Příloha A  
Příloha B  
Vzorový účtový rozvrh 

Tlačená kniha

Dátum vydania: 07. 11. 2018
Katalógové číslo: 40027
ISBN: 978-80-271-2117-5
Formát/strán: 167×240, 336 strán
Značka: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 4.23MB | 4.23MB | 3.31MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

Tlačená kniha

Dátum vydania: 07. 11. 2018
Katalógové číslo: 40027
ISBN: 978-80-271-2117-5
Formát/strán: 167×240, 336 strán
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 4.23 MB | 4.23 MB | 3.31 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

3., aktualizované vydání

E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
12,01 10,21 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 30228 n: 27123605r: 10489
Tlačená kniha
Brožovaná
15,66 13,31 -15 %
Za tri týždne alebo dlhšiei
Dodanie tejto knihy môže trvať 3-6 týždňov, vo výnimočných prípadoch niekoľko mesiacov alebo nemusí byť dodaná vôbec. Preto ho neodporúčame objednávať v jednej objednávke s iným tovarom, aby sa zbytočne nepredlžoval čas dodania celej objednávky.
Posledná aktualizácia skladu 13. 07. 2024 7:59
i: 28937 n: 27121175r: 10489
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí je promítnutí legislativních změn podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů.

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Ty mají velmi složité postavení jak u DPH, tak u daně z příjmů, popřípadě u dalších daní. Kniha je určena zejména ekonomickým pracovníkům a účetním v těchto subjektech a všem, kteří mají tuto oblast na starosti. Jádrem je účetní a daňová problematika.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky

 
Seznam zkratek    
Úvod 
1. Význam neziskového sektoru v ČR 
1.1 Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství 
1.2 Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru 
1.3 Charakteristické znaky a funkce nestátních neziskových organizací 
1.4 Tradice a vývoj nestátních neziskových organizací v ČR 
1.5 Ekonomické ukazatele pro nestátní neziskové organizace 
1.6 Problémy v neziskovém sektoru 
2. Místo neziskových organizací v právním řádu ČR 
2.1 Veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník 
2.2 Veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů 
2.3 Veřejné rejstříky 
2.3.1 Co se stalo po 1. lednu 2014 s bývalými rejstříky? 
2.3.2 Co tedy bylo a je nutné udělat a v jakých lhůtách? 
2.3.3 Nesprávnost nebo neúplnost údajů v rejstříku 
3. Druhy neziskových organizací 
3.1 Druhy neziskových organizací z globálního hlediska 
3.2 Druhy neziskových organizací dle zřizovatele 
4. Nový občanský zákoník a právní formy nestátních neziskových organizací 
4.1 Nové právní formy nestátních neziskových organizací po rekodifikaci 
4.2 Jak probíhala transformace nestátního neziskového sektoru? 
4.2.1 Příklad na občanské sdružení 
4.2.2 Příklad na organizaci s mezinárodním prvkem 
4.2.3 Příklad na nadaci a nadační fond
4.2.4 Příklad na obecně prospěšnou společnost 
4.2.5 Příklad na zájmové sdružení právnických osob 
4.2.6 Příklad na církevní právnickou osobu 
5. Vznik, zánik a řízení vybraných forem nestátních neziskových organizací 
5.1 Spolek 
5.2 Ústav 
5.3 Nadace 
5.4 Nadační fond 
5.5 Sociální družstvo 
5.6 Další nestátní neziskové organizace upraveny jinými zákony než NOZ 
5.6.1 Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 
5.6.2 Politické strany a politická hnutí 
5.6.3 Honební společenstva 
5.6.4 Obecně prospěšné společnosti
5.6.5 Zájmová sdružení právnických osob 
6. Financování nestátních neziskových organizací 
6.1 Obecné principy financování nestátních neziskových organizací 
6.1.1 Vícezdrojovost 
6.1.2 Samofinancování 
6.1.3 Fundraising 
6.1.3.1 Formy fundraisingu 
6.1.3.2 Základní metody fundraisingu 
6.1.3.3 Zásady jednání s dárcem 
6.1.3.4 Znalost motivů individuálních dárců
6.1.4 Neziskovost 
6.1.5 Daňové úlevy 
6.2 Způsoby financování nestátních neziskových organizací 
6.3 Nástroje financování nestátních neziskových organizací 
6.4 Finanční zdroje nestátních neziskových organizací 
6.4.1 Vlastní zdroje 
6.4.1.1 Členské příspěvky
6.4.1.2 Příjmy z výkonu hlavní činnosti 
6.4.1.3 Příjmy z doplňkových činností 
6.4.1.4 Podnikání 
6.4.2 Cizí zdroje 
6.4.3 Potenciální zdroje 
6.4.3.1 Příspěvky ze zdrojů Evropské unie 
6.4.3.2 Dotace státu a municipalit nestátním neziskovým organizacím  
6.4.3.3 Příspěvky nadací a nadačních fondů 
6.4.3.4 Firemní dárcovství 
6.4.3.5 Individuální dárcovství 
6.4.3.6 Další zdroje 
6.5 Státní dotační politika 
6.6 Soukromé financování neziskových organizací 
7. Ekonomika nestátních neziskových organizací 
7.1 Právní předpisy pro nestátní neziskové organizace 
7.1.1 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 
7.1.2 Vyhláška č. 504/2002 Sb. 
7.1.3 Vyhláška č. 325/2015 Sb. 
7.1.4 České účetní standardy č. 401–414 
7.2 Vnitřní předpisy nestátních neziskových organizací 
7.3 Finanční řízení a rozpočet neziskových organizací 
7.3.1 Rozpočet a jeho sestavování 
8. Účetní souvislosti aktivit nestátních neziskových organizací 
8.1 Účetnictví 
8.1.1 Změny v terminologii od 1. 1. 2014 
8.1.2 Jednoduché účetnictví 
8.1.3 Novela zákona o účetnictví od roku 2016 
8.1.4 Účetní knihy v jednoduchém účetnictví 
8.1.4.1 Peněžní deník 
8.1.4.2 Kniha pohledávek a závazků 
8.1.4.3 Pomocné knihy 
8.1.5 Podvojné účetnictví
8.1.5.1 Podvojné účetnictví obecně 
8.1.5.2 Legislativní úprava účetnictví
8.1.5.3 Účtování v jednotlivých účtových třídách 
8.1.5.4 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 
8.1.5.5 Účtová třída 1 – Zásoby 
8.1.5.6 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry 
8.1.5.7 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 
8.1.5.8 Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy 
8.1.5.9 Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek
hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky,
závěrkové a podrozvahové účty   
8.2 Roční účetní závěrka v nestátních neziskových organizacích
8.3 Povinnost zveřejnění účetní závěrky 
8.4 Audit ve vybraných neziskových organizacích 
9. Daně a nestátní neziskové organizace 
9.1 Daň z nemovitých věcí 
9.1.1 Daň z pozemků 
9.1.2 Daň ze staveb a jednotek 
9.2 Daň z nabytí nemovitých věcí 
9.3 Daň silniční 
9.4 Daň z příjmů 
9.4.1 Změny v zákoně o daních z příjmů od 2014 
9.4.1.1 Veřejně prospěšný poplatník 
9.4.1.2 Úroky z účtů 
9.4.1.3 Skupina veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým základem daně   
9.4.1.4 Bezúplatné příjmy z darů 
9.4.1.5 Nedaňové výdaje (náklady) dle § 25 odst. 1 písm. i)
zákona o daních z příjmů  
9.4.2 Možnosti režimů zdanění příjmů u nestátních neziskových
organizací  
9.4.2.1 Rozdělení příjmů u veřejně prospěšných poplatníků 
9.4.2.2 Příjmy, které nejsou předmětem daně 
9.4.2.3 Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou osvobozené
9.4.2.4 Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně 
9.4.2.5 Příjmy zahrnované do základu daně 
9.4.2.6 Praktický příklad
9.4.3 Schéma postupu zjištění základu daně 
9.4.3.1 Položky zvyšující základ daně 
9.4.3.2 Položky snižující základ daně 
9.4.3.3 Snížení základu daně a daňová povinnost 
9.4.4 Daňové souvislosti darování 
9.4.4.1 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je fyzická osoba  
9.4.4.2 Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je právnická osoba  
9.4.4.3 Daňové souvislosti dárcovství u obdarovaného 
9.4.4.4 Účtování o daru 
9.4.5 Praktická část 
9.4.5.1 Poplatník s úzkým základem daně 
9.4.5.2 Poplatník se širokým základem daně 
9.4.5.3 Praktický příklad na dar 
9.4.6 Vybrané daňové problémy 
9.4.6.1 Paušální výdaj na dopravu od 1. 1. 2014 
9.4.6.2 § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů 
9.4.6.3 § 25 odst. 1 písm. zp), zq) zákona o daních z příjmů
9.4.6.4 Uplatňování odpisů do daňově uznatelných výdajů 
9.4.6.5 Kurzové rozdíly u nestátních neziskových subjektů 
9.4.6.6 Úrok z jistoty dle nového občanského zákoníku
9.4.6.7 Finanční leasing – následné rozšíření definice v roce 2015
9.4.6.8 § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů 
9.4.6.9 Členské příspěvky, které se považují za daňový výdaj
9.4.6.10 Hmotný a nehmotný majetek 
9.4.6.11 Opravné položky k pohledávkám 
9.4.6.12 Odpis pohledávky 
9.4.6.13 Postoupení pohledávky 
9.4.6.14 Rezervy a neziskové organizace 
9.4.6.15 Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů 
9.4.6.16 Cestovní náhrady zaměstnanců 
9.5 Daň z přidané hodnoty 
9.5.1 Základní pojmy zákona o DPH 
9.5.1.1 Předmět daně 
9.5.1.2 Ekonomická činnost a daňové subjekty 
9.5.1.3 Sazby daně, hlavní a vedlejší plnění 
9.5.1.4 Místo plnění 
9.5.2 Osvobozená plnění 
9.5.2.1 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52 zákona o DPH)  
9.5.2.2 Dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56 zákona o DPH)  
9.5.2.3 Nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a zákona o DPH)  
9.5.2.4 Výchova a vzdělávání (§ 57 zákona o DPH) 
9.5.2.5 Zdravotní služba a dodání zdravotního zboží (§ 58 zákona o DPH)   
9.5.2.6 Sociální pomoc (§ 59 zákona o DPH) 
9.5.2.7 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61 zákona o DPH)  
9.5.2.8 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62 zákona o DPH)   
9.5.2.9 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 zákona o DPH)   
9.5.2.10 Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 písm. f) zákona o DPH) 
9.5.3 Plátce, identifikovaná osoba 
9.5.3.1 Povinnost registrace 
9.5.3.2 Osoba neusazena v tuzemsku, osoba osvobozena, osoba registrovaná k dani v EU   
9.5.4 Vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění 
9.5.5 Daňové doklady 
9.5.5.1 Zjednodušený daňový doklad (§ 30 zákona o DPH) 
9.5.5.2 Splátkový kalendář (§ 31 zákona o DPH) 
9.5.5.3 Platební kalendář (§ 31a zákona o DPH) 
9.5.5.4 Souhrnný daňový doklad (§ 31b zákona o DPH) 
9.5.5.5 Doklad o použití (§ 32 zákona o DPH)
9.5.5.6 Daňový doklad při dovozu zboží (§ 33 zákona o DPH)
9.5.5.7 Daňový doklad při vývozu zboží (§ 33a zákona o DPH) 
9.5.6 Přenos daňové povinnosti 
9.5.7 Daňové přiznání k DPH 
9.5.8 Základ daně a výpočet daně 
9.5.9 Nárok na odpočet 
9.5.10 Oprava základu daně a výše daně a oprava v jiných případech 
9.5.10.1 Oprava základu daně a výše daně dle § 42 zákona o DPH 
9.5.10.2 Oprava základu daně a výše daně dle § 43 zákona o DPH 
9.5.11 Uplatňování DPH v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím 
9.5.12 Částečný odpočet 
9.5.12.1 Poměrný koeficient podle § 75 zákona o DPH 
9.5.12.2 Krátící koeficient podle § 76 zákona o DPH
9.5.13 Úprava odpočtu a vyrovnání u majetku 
9.5.13.1 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku dle § 78 zákona o DPH 
9.5.13.2 Vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH 
9.5.14 Praktický příklad 
9.5.15 Kontrolní hlášení – nový druh daňového tvrzení 
9.5.16 Zákon o elektronické evidenci tržeb
Seznam obrázků   
Seznam grafů 
Seznam tabulek 
Výběr z použité literatury   
Příloha A  
Příloha B  
Vzorový účtový rozvrh 

O autorovi

Pelikánová Anna
Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku účetnictví a daní podnikatelských a neziskových subjektů.
Vystudovala ekonomiku a provoz silniční a městské dopravy na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Poté vystudovala pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě.
Pracovala v nadnárodních zahraničních firmách a ve státní správě, kde vedla ekonomické oddělení. Kromě toho vyučovala na VŠ.
Lektorské činnosti se věnuje od roku 2000.
Je odborně velmi fundovaná a má mnoho cenných zkušeností ze své dvacetileté praxe.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 10,19 -15 %
E-kniha 8,66 -15 %
Tlačená 11,74 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 14,85 -15 %
E-kniha 12,62 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.