0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Vzdělávání dospělých

Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele – 2., rozšířené vydání

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 7848
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
18,74 14,05 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 21084 n: 24789460r: 7848
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Současné vzdělávání dospělých je nádherným posláním stejně jako tvrdým byznysem. I tady jsou občas nabízeny nesmysly nebo banality, i tudy se valí módní vlny, i zde mohou být dobří prodejci úspěšnější než dobří učitelé. I tady je dobré vědět, co potřebujeme, znát nabídku a souvislosti, umět se poučeně rozhodnout.

Kniha popisuje úspěšné metody moderní výuky – prezentaci, diskuse, řešení modelových situací, koučování, učení z reálného výkonu a další. Vysvětluje, jak z těchto prvků stavět vzdělávací programy, podle čeho volit přiměřený styl výuky a jak zvládat problémové účastníky a řešit další potíže, jež při učení mohou vznikat.

Pouhé umění dobře učit ovšem nestačí. Učit (se) efektivně něčemu neužitečnému je zmarňováním času a energie. V knížce proto najdete také podrobný návod, jak určovat témata a cíle vzdělávání.

Teprve z cílů vzdělávání vyplývají odpovědi na následné otázky – koho učit a čemu, jak to dělat a koho tím pověřit. V tomto tematickém sledu je třeba promýšlet podobu vzdělávacích programů, takto je uspořádána i kniha, kterou držíte v ruce. Autor do ní vložil zkušenosti ze své dvacetileté praxe v roli učitele.

Druhé vydání knihy, která podle počtu došlých ohlasů ovlivnila a inspirovala velké množství čtenářů, je rozšířeno zejména o kapitoly věnované etice vzdělávání a příkladům působení velkých učitelů lidstva.

Zľava 25 % končí za:

Z obsahu knihy Vzdělávání dospělých

Několik vzpomínek 7
Úvod 11
1 Učení a vzdělávání 17
1.1 Smysl a podstata učení 18
1.1.1 Lidský potenciál 18
Vlastnosti 19
Postoje 20
Schopnosti 22
Čas a externí zdroje 23
1.1.2 Vznik a vývoj lidského chování 23
1.1.3 Proces učení 25
1.1.4 Dva způsoby učení 28
1.1.5 Vnímavost vůči obsahu a formě 29
Povaha podnětů 29
Forma sdělení 30
1.2 Účel a formy vzdělávání 32
1.2.1 Svět vzdělávání 32
Ovlivňování procesu učení 32
Způsobilost k úloze 33
Uložení zdrojů ve stavbě osobnosti 34
Vědomé a nevědomé učení 35
Vědomá a nevědomá složka vzdělávání 35
Alternativy ke vzdělávání 36
1.2.2 Školní a mimoškolní verze vzdělávání 37
Učení ve škole 38
Formy mimoškolního učení 40
1.2.3 Školení a tréninky 42
1.2.4 Konzultace a koučování 42
Poradci a poradenství 43
Koučové a koučování 43
1.2.5 Učení z výkonu 44
Učení z výkonu učitele 44
Učení z vlastního výkonu 45
1.2.6 Kombinované programy 45
Program šetřící zdroje 46
Příprava specialistů 47
1.3 Kontext vzdělávání dospělých 47
1.3.1 Současné trendy 47
Úspěch lidského druhu 48
Změny prostoru, času a hmoty 49
Změny myšlení a hodnot 50
1.3.2 Ovlivňování trendů 53
Způsob ovlivňování 53
Etika ovlivňování 54
1.3.3 Pozitivní hodnoty 56
Odpovědnost 56
Pozornost 57
Svoboda 58
Racionalita 59
Nenásilí 60
1.3.4 Síla tacitního učení 60
1.3.5 Příklady učitelů lidstva 62
Siddhártha Gautama 63
Jan Ámos Komenský 64
Móhandás Karamčand Gándhí 65
Albert Einstein 66
Václav Havel 67
1.4 Stav vzdělávání dospělých 67
1.4.1 Příčiny 68
1.4.2 Symptomy 70
Potíže s množstvím a přehledností 70
Potíže s relevancí a prokazatelností 71
Potíže s nadvládou formy nad obsahem a smyslem 72
Potíže se specializací a separací 73
1.4.3 Řešení 74
2 Volba témat 75
2.1 Problémy a souvislosti 76
2.1.1 Definice problémů 77
2.1.2 Mapy souvislostí 79
Nejistota 79
Interakce 80
Následnosti 82
2.1.3 Modely reality 82
Balanced Scorecard 82
Teorie omezení 84
2.1.4 Pyramida vitality 85
Užitečnost 85
Efektivita 86
Stabilita 87
Dynamika 88
2.1.5 Omezení vitality 90
2.2 Lokalizace příčin a definice cílové skupiny 92
2.2.1 Funkční model firmy 93
2.2.2 Cílová skupina 96
Kompetenční pravidlo 97
Definice cílového subjektu 97
2.2.3 Definice cílových kompetencí 98
Kompetence 98
Ovlivňování vlastností 100
Ovlivňování postojů 101
Ovlivňování schopností 102
Pyramida kultury 105
2.3 Měření kompetencí a změnové vektory 109
2.3.1 Intuitivní diagnostika 109
2.3.2 Metriky 110
2.3.3 Měření 113
2.3.4 Změnové prostory a změnové vektory 114
2.4 Rozsah zadání a změnové programy 117
2.4.1 Typy zadání 117
2.4.2 Podoba změnového programu 118
2.4.3 Dohoda o změnovém programu 119
3 Volba metod 121
3.1 Stavební kameny vzdělávacích programů 122
3.1.1 Stupně a možnosti osvojování 122
Požadovaný stupeň osvojení 123
Metody a kontext předávání 124
Způsoby osvojování 126
Napodobování 127
Naslouchání 127
Přemýšlení 128
Experimentování 130
Kombinované osvojování 131
Vztahy mezi formami vzdělávání 131
3.1.2 Prezentace 132
Podoby a složky prezentací 133
Výhody a využívání prezentací 135
3.1.3 Diskuse 135
Podoby diskusí v prostředí kursů 136
Prvky a techniky diskutování 140
3.1.4 Logika a etika argumentace 143
Vydávání subjektivního za objektivní 144
Důkazy založené na hypotézách 145
Nedostatečné rozlišování důkazů a argumentů 146
Nahrazování kvality argumentů kvantitou 148
Důraz na negativní argumentaci 148
Chybné negace 149
Zužování možnostního spektra 149
Překotné zobecňování 149
Srovnávání nesrovnatelného 150
Přehlížení nejednoznačnosti pojmů 151
Podsouvání argumentů 151
Nerozlišování funkčních, časových a kauzálních vztahů 153
Manipulativní argumentace 153
Lhaní 154
Role lektora 156
3.1.5 Řešení modelových situací 157
Hry se sdíleným zadáním 158
Hry s rozlišenými zájmy 160
Hry s rozlišenými rolemi 161
Hry podle připraveného scénáře 162
Vyhodnocování sehrávek 163
Vytváření her 166
3.1.6 Řešení reálných situací 168
Reálné situace 168
Případové studie 169
Další formy 170
Přístup k realitě 171
3.1.7 Reflexní techniky 172
Etické aspekty užívání reflexí 172
Diagnostické testy 173
Přímé reflexní techniky 174
Znalostní testy 176
Dovednostní testy 178
Zábavné testy 179
Zkušební úlohy 180
3.1.8 Podpůrné techniky 181
Seznamovací aktivity 181
Povzbuzovací aktivity 184
Venkovní aktivity 188
Uzavírající aktivity 191
3.1.9 Přehled tréninkových technik 194
3.2 Struktura a dynamika tréninku 197
3.2.1 Tréninkové styly 198
Tradiční trénink 198
Participativní trénink 199
Reálné tréninky 200
3.2.2 Struktura tréninkových kursů 200
Typická struktura tradičního tréninku 202
Struktura interaktivního tréninku 203
Typická struktura participativního tréninku 206
Volné tréninky 208
3.2.3 Lektorské přístupy k tréninku 210
Uplatňování autority 210
Volný průběh 211
Vyhlídkový let 211
Mnoho, ne mnohé 212
Sněhová koule 213
Malá sněhová koule 213
Mluvící papoušek 214
3.2.4 Výkladová schémata 215
Klasické schéma 215
Tvůrčí schéma 215
Prožitkové schéma 216
Praktické schéma 216
Zkušenostní schéma 217
3.2.5 Prožitkové interaktivní učení 217
3.2.6 Vybrané zásady tréninku 220
3.3 Tréninkový proces 224
3.3.1 Příprava na kurs 225
3.3.2 Zahájení kursu 226
Získávání a udržování pozornosti 227
Získávání a udržování zájmu 228
Získávání a udržování důvěry 229
Zahajovací rituály 230
3.3.3 Průběh kursu 231
Přestávky 232
Denní rozvrh tréninku 233
Vzorové chování 234
Shrnování 234
Hodnocení a zpětné vazby 236
Otázky, instrukce a komentáře 237
Filmování 237
Promítání 239
Práce s tabulí a záznamem 240
Pohyb lektora a účastníků 242
Nestejnorodé skupiny 243
Péče o menšiny 245
3.3.4 Závěr kursu 246
Aplikační diskuse 246
Plány osobního rozvoje 248
Závěrečné rituály 248
Shrnutí 249
3.3.5 Vyhodnocování kursů 250
3.4 Konzultace a koučování 253
3.4.1 Jak se liší konzultace a koučování 254
3.4.2 Jak pracuje konzultant 254
Lesk a bída zkušeností 255
Obecný postup konzultace 256
Několik poznámek na závěr 262
3.4.3 Jak pracuje kouč 264
Časté chyby 264
Metodická východiska 265
Postup koučování 267
3.4.4 Několik poznámek k ostatním formám 270
Učení z výkonu 271
Učení z výkonu učitele 271
Učení z vlastního výkonu 272
Literatura, filmy, internet a e-learning 273
4 Lidé a potíže 275
4.1 Lidské aspekty vzdělávání 276
4.1.1 Rozdělení rolí při firemním vzdělávání 276
4.1.2 Zájmy, tužby, potřeby 277
4.1.3 Realita, spokojenost, impakt 278
4.2 Klíčové subjekty 280
4.2.1 Učitelé 280
Vývoj 280
Typologie 282
Klíčové kompetence 284
Desatero nejcennějších zkušeností 292
4.2.2 Účastníci 293
Přístup k tréninku 293
Vstupní zkušenosti 297
Změnový potenciál 299
Časté, důležité nebo zajímavé typy 300
4.2.3 Zadavatelé a zprostředkovatelé 301
4.3 Obtížné situace 304
4.3.1 Chybné zadání 304
4.3.2 Pasivní skupina 305
4.3.3 Rozhádaná skupina 306
4.3.4 Bojovná skupina 308
4.3.5 Zásadní chyby učitele 310
4.4 Problémoví lidé 311
4.4.1 Obecné zásady 311
Postup 312
Prevence 312
Intervence 313
4.4.2 Zvládání standardních typů problémových účastníků 314
4.4.3 Potíže na straně lektora 316
Tréma 316
Malé sebevědomí 317
Velké sebevědomí 317
Rutina 318
Únava a pocit marnosti 319
Závěrečné shrnutí 321
Proč (se) učit 321
Čemu (se) učit 322
Jak (se) učit 324
(Od) koho (se) učit 326
Výběr zajímavé literatury 329

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 10.32MB | 10.32MB | 7.12MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Vzdělávání dospělých

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 10.32 MB | 10.32 MB | 7.12 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Vzdělávání dospělých

Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele – 2., rozšířené vydání

Tlačená kniha
Pevná šitá väzba
Titul je vypredaný
r: 7848
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
18,74 14,05 -25 %
Na stiahnutie ihneď
i: 21084 n: 24789460r: 7848
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Současné vzdělávání dospělých je nádherným posláním stejně jako tvrdým byznysem. I tady jsou občas nabízeny nesmysly nebo banality, i tudy se valí módní vlny, i zde mohou být dobří prodejci úspěšnější než dobří učitelé. I tady je dobré vědět, co potřebujeme, znát nabídku a souvislosti, umět se poučeně rozhodnout.

Kniha popisuje úspěšné metody moderní výuky – prezentaci, diskuse, řešení modelových situací, koučování, učení z reálného výkonu a další. Vysvětluje, jak z těchto prvků stavět vzdělávací programy, podle čeho volit přiměřený styl výuky a jak zvládat problémové účastníky a řešit další potíže, jež při učení mohou vznikat.

Pouhé umění dobře učit ovšem nestačí. Učit (se) efektivně něčemu neužitečnému je zmarňováním času a energie. V knížce proto najdete také podrobný návod, jak určovat témata a cíle vzdělávání.

Teprve z cílů vzdělávání vyplývají odpovědi na následné otázky – koho učit a čemu, jak to dělat a koho tím pověřit. V tomto tematickém sledu je třeba promýšlet podobu vzdělávacích programů, takto je uspořádána i kniha, kterou držíte v ruce. Autor do ní vložil zkušenosti ze své dvacetileté praxe v roli učitele.

Druhé vydání knihy, která podle počtu došlých ohlasů ovlivnila a inspirovala velké množství čtenářů, je rozšířeno zejména o kapitoly věnované etice vzdělávání a příkladům působení velkých učitelů lidstva.

Zľava 25 % končí za:

Z obsahu knihy Vzdělávání dospělých

Několik vzpomínek 7
Úvod 11
1 Učení a vzdělávání 17
1.1 Smysl a podstata učení 18
1.1.1 Lidský potenciál 18
Vlastnosti 19
Postoje 20
Schopnosti 22
Čas a externí zdroje 23
1.1.2 Vznik a vývoj lidského chování 23
1.1.3 Proces učení 25
1.1.4 Dva způsoby učení 28
1.1.5 Vnímavost vůči obsahu a formě 29
Povaha podnětů 29
Forma sdělení 30
1.2 Účel a formy vzdělávání 32
1.2.1 Svět vzdělávání 32
Ovlivňování procesu učení 32
Způsobilost k úloze 33
Uložení zdrojů ve stavbě osobnosti 34
Vědomé a nevědomé učení 35
Vědomá a nevědomá složka vzdělávání 35
Alternativy ke vzdělávání 36
1.2.2 Školní a mimoškolní verze vzdělávání 37
Učení ve škole 38
Formy mimoškolního učení 40
1.2.3 Školení a tréninky 42
1.2.4 Konzultace a koučování 42
Poradci a poradenství 43
Koučové a koučování 43
1.2.5 Učení z výkonu 44
Učení z výkonu učitele 44
Učení z vlastního výkonu 45
1.2.6 Kombinované programy 45
Program šetřící zdroje 46
Příprava specialistů 47
1.3 Kontext vzdělávání dospělých 47
1.3.1 Současné trendy 47
Úspěch lidského druhu 48
Změny prostoru, času a hmoty 49
Změny myšlení a hodnot 50
1.3.2 Ovlivňování trendů 53
Způsob ovlivňování 53
Etika ovlivňování 54
1.3.3 Pozitivní hodnoty 56
Odpovědnost 56
Pozornost 57
Svoboda 58
Racionalita 59
Nenásilí 60
1.3.4 Síla tacitního učení 60
1.3.5 Příklady učitelů lidstva 62
Siddhártha Gautama 63
Jan Ámos Komenský 64
Móhandás Karamčand Gándhí 65
Albert Einstein 66
Václav Havel 67
1.4 Stav vzdělávání dospělých 67
1.4.1 Příčiny 68
1.4.2 Symptomy 70
Potíže s množstvím a přehledností 70
Potíže s relevancí a prokazatelností 71
Potíže s nadvládou formy nad obsahem a smyslem 72
Potíže se specializací a separací 73
1.4.3 Řešení 74
2 Volba témat 75
2.1 Problémy a souvislosti 76
2.1.1 Definice problémů 77
2.1.2 Mapy souvislostí 79
Nejistota 79
Interakce 80
Následnosti 82
2.1.3 Modely reality 82
Balanced Scorecard 82
Teorie omezení 84
2.1.4 Pyramida vitality 85
Užitečnost 85
Efektivita 86
Stabilita 87
Dynamika 88
2.1.5 Omezení vitality 90
2.2 Lokalizace příčin a definice cílové skupiny 92
2.2.1 Funkční model firmy 93
2.2.2 Cílová skupina 96
Kompetenční pravidlo 97
Definice cílového subjektu 97
2.2.3 Definice cílových kompetencí 98
Kompetence 98
Ovlivňování vlastností 100
Ovlivňování postojů 101
Ovlivňování schopností 102
Pyramida kultury 105
2.3 Měření kompetencí a změnové vektory 109
2.3.1 Intuitivní diagnostika 109
2.3.2 Metriky 110
2.3.3 Měření 113
2.3.4 Změnové prostory a změnové vektory 114
2.4 Rozsah zadání a změnové programy 117
2.4.1 Typy zadání 117
2.4.2 Podoba změnového programu 118
2.4.3 Dohoda o změnovém programu 119
3 Volba metod 121
3.1 Stavební kameny vzdělávacích programů 122
3.1.1 Stupně a možnosti osvojování 122
Požadovaný stupeň osvojení 123
Metody a kontext předávání 124
Způsoby osvojování 126
Napodobování 127
Naslouchání 127
Přemýšlení 128
Experimentování 130
Kombinované osvojování 131
Vztahy mezi formami vzdělávání 131
3.1.2 Prezentace 132
Podoby a složky prezentací 133
Výhody a využívání prezentací 135
3.1.3 Diskuse 135
Podoby diskusí v prostředí kursů 136
Prvky a techniky diskutování 140
3.1.4 Logika a etika argumentace 143
Vydávání subjektivního za objektivní 144
Důkazy založené na hypotézách 145
Nedostatečné rozlišování důkazů a argumentů 146
Nahrazování kvality argumentů kvantitou 148
Důraz na negativní argumentaci 148
Chybné negace 149
Zužování možnostního spektra 149
Překotné zobecňování 149
Srovnávání nesrovnatelného 150
Přehlížení nejednoznačnosti pojmů 151
Podsouvání argumentů 151
Nerozlišování funkčních, časových a kauzálních vztahů 153
Manipulativní argumentace 153
Lhaní 154
Role lektora 156
3.1.5 Řešení modelových situací 157
Hry se sdíleným zadáním 158
Hry s rozlišenými zájmy 160
Hry s rozlišenými rolemi 161
Hry podle připraveného scénáře 162
Vyhodnocování sehrávek 163
Vytváření her 166
3.1.6 Řešení reálných situací 168
Reálné situace 168
Případové studie 169
Další formy 170
Přístup k realitě 171
3.1.7 Reflexní techniky 172
Etické aspekty užívání reflexí 172
Diagnostické testy 173
Přímé reflexní techniky 174
Znalostní testy 176
Dovednostní testy 178
Zábavné testy 179
Zkušební úlohy 180
3.1.8 Podpůrné techniky 181
Seznamovací aktivity 181
Povzbuzovací aktivity 184
Venkovní aktivity 188
Uzavírající aktivity 191
3.1.9 Přehled tréninkových technik 194
3.2 Struktura a dynamika tréninku 197
3.2.1 Tréninkové styly 198
Tradiční trénink 198
Participativní trénink 199
Reálné tréninky 200
3.2.2 Struktura tréninkových kursů 200
Typická struktura tradičního tréninku 202
Struktura interaktivního tréninku 203
Typická struktura participativního tréninku 206
Volné tréninky 208
3.2.3 Lektorské přístupy k tréninku 210
Uplatňování autority 210
Volný průběh 211
Vyhlídkový let 211
Mnoho, ne mnohé 212
Sněhová koule 213
Malá sněhová koule 213
Mluvící papoušek 214
3.2.4 Výkladová schémata 215
Klasické schéma 215
Tvůrčí schéma 215
Prožitkové schéma 216
Praktické schéma 216
Zkušenostní schéma 217
3.2.5 Prožitkové interaktivní učení 217
3.2.6 Vybrané zásady tréninku 220
3.3 Tréninkový proces 224
3.3.1 Příprava na kurs 225
3.3.2 Zahájení kursu 226
Získávání a udržování pozornosti 227
Získávání a udržování zájmu 228
Získávání a udržování důvěry 229
Zahajovací rituály 230
3.3.3 Průběh kursu 231
Přestávky 232
Denní rozvrh tréninku 233
Vzorové chování 234
Shrnování 234
Hodnocení a zpětné vazby 236
Otázky, instrukce a komentáře 237
Filmování 237
Promítání 239
Práce s tabulí a záznamem 240
Pohyb lektora a účastníků 242
Nestejnorodé skupiny 243
Péče o menšiny 245
3.3.4 Závěr kursu 246
Aplikační diskuse 246
Plány osobního rozvoje 248
Závěrečné rituály 248
Shrnutí 249
3.3.5 Vyhodnocování kursů 250
3.4 Konzultace a koučování 253
3.4.1 Jak se liší konzultace a koučování 254
3.4.2 Jak pracuje konzultant 254
Lesk a bída zkušeností 255
Obecný postup konzultace 256
Několik poznámek na závěr 262
3.4.3 Jak pracuje kouč 264
Časté chyby 264
Metodická východiska 265
Postup koučování 267
3.4.4 Několik poznámek k ostatním formám 270
Učení z výkonu 271
Učení z výkonu učitele 271
Učení z vlastního výkonu 272
Literatura, filmy, internet a e-learning 273
4 Lidé a potíže 275
4.1 Lidské aspekty vzdělávání 276
4.1.1 Rozdělení rolí při firemním vzdělávání 276
4.1.2 Zájmy, tužby, potřeby 277
4.1.3 Realita, spokojenost, impakt 278
4.2 Klíčové subjekty 280
4.2.1 Učitelé 280
Vývoj 280
Typologie 282
Klíčové kompetence 284
Desatero nejcennějších zkušeností 292
4.2.2 Účastníci 293
Přístup k tréninku 293
Vstupní zkušenosti 297
Změnový potenciál 299
Časté, důležité nebo zajímavé typy 300
4.2.3 Zadavatelé a zprostředkovatelé 301
4.3 Obtížné situace 304
4.3.1 Chybné zadání 304
4.3.2 Pasivní skupina 305
4.3.3 Rozhádaná skupina 306
4.3.4 Bojovná skupina 308
4.3.5 Zásadní chyby učitele 310
4.4 Problémoví lidé 311
4.4.1 Obecné zásady 311
Postup 312
Prevence 312
Intervence 313
4.4.2 Zvládání standardních typů problémových účastníků 314
4.4.3 Potíže na straně lektora 316
Tréma 316
Malé sebevědomí 317
Velké sebevědomí 317
Rutina 318
Únava a pocit marnosti 319
Závěrečné shrnutí 321
Proč (se) učit 321
Čemu (se) učit 322
Jak (se) učit 324
(Od) koho (se) učit 326
Výběr zajímavé literatury 329

O autorovi

Plamínek Jiří
Zabývá se praktickým managementem, řešením konfliktů a přípravou manažerů firem a firemních specialistů - vyjednávačů, facilitátorů, lektorů a mediátorů. Je nezávislým konzultantem a lektorem. Mezi jeho klienty patří nejúspěšnější české firmy, centrální orgány státní správy a prestižní vysoké školy.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 10,99 -25 %
E-kniha 9,27 -25 %
Tlačená 18,72 -25 %
E-kniha 15,91 -25 %
Tlačená 10,36 -25 %
E-kniha 7,94 -25 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.