0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Základy podnikání a podnikatelský proces

Základy podnikání a podnikatelský proces
Tlačená kniha
Brožovaná
11,99 10,19 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 28. 03. 2023 9:32
i: 39520 n: 27130412r: 12179
E-kniha
PDF
10,19 8,66 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 40150 n: 27140978r: 12179
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Předkládaná publikace představuje základ podnikání založený na podnikatelském objevování, posuzování a využití podnikatelských příležitostí. V teoretické části se zabýváme tržním procesem a konkurencí, analyzujeme vztah podnikání a teorie firmy. Hlavní důraz klademe na podnikatelské příležitosti a na poznávací a individuální charakteristiky podnikání.

V aplikační části je prezentován model podnikatelského procesu sestavený z patnácti kroků, který lze považovat za určitý návod postupu pro nového začínajícího podnikatele. Publikaci přivítají zejména podnikatelé ve všech oborech podnikání, zejména však začínající podnikatelé. Užitečné poznatky v ní najdou rovněž studenti a lektoři.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Základy podnikání a podnikatelský proces

Úvod 
1. Odraz tématiky podnikání v literatuře 
1.1 Obecně 
1.2 Teorie, školy, autoři 
1.3 Tematická analýza 
1.3.1 Neoklasická ekonomie 
1.3.2 Schumpeterův podnikatel 
1.3.3 Kirznerův podnikatel 
1.4 Závěry 
2. Obecná teoretická východiska 
2.1 Tržní proces versus tržní rovnováha 
2.2 Znalosti a jejich úloha při tržní koordinaci ekonomických aktivit 
2.3 Trh jako proces podnikatelského objevování 
2.4 Konkurenční trh a podnikání 
3. Potřeba a vývoj teorie podnikání 
3.1 Úvod 
3.2 Teorie fi rmy v ekonomii 
3.3 Teorie podnikání 
3.4 Nezbytnost propojení teorie fi rmy a teorie podnikání 
3.5 Přístupy k teorii podnikání 
4. Podnikání a podnikatel 
4.1 Úvod 
4.2 Podnikatel jako oportunista 
4.3 Podnikatel jako arbitr 
4.4 Podnikatel jako inovátor
4.5 Podnikatel jako rozhodovatel
4.6 Baumol a role pobídek 
4.7 Podnikání, ekonomický růst a rozvoj 
5. Příležitosti a jejich objevování 
5.1 Úvod 
5.2 Kirzner a jeho přístup založený na objevování podnikatelských příležitostí 
5.3 Kritika přístupu objevování příležitostí 
5.4 Manažerské přístupy k formování příležitostí 
5.5 Realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.6 Konstruktivistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.7 Evolučně realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.8 Dílčí závěr 
6. Od objevení příležitosti k posouzení a využití 
6.1 Úvod 
6.2 Co je to posouzení? 
6.2.1 Vlastnosti posuzovatele
6.2.2 Metody zvládání nejistoty 
6.2.3 Posouzení a jednotka podnikatelské analýzy 
6.3 Využití příležitostí 
6.3.1 Formulace problému 
6.3.2 Analýza proveditelnosti podnikatelské příležitosti 
6.3.3 Rozhodnutí o využití příležitosti
6.3.4 Organizační formy vznikající z podnikatelských příležitostí 
7. Příležitosti a jejich operacionalizace 
7.1 Úvod 
7.2 Vznik příležitostí 
7.3 Zdroje příležitostí 
7.3.1 Technologické změny 
7.3.2 Politické a regulatorní změny 
7.3.3 Sociální a demografi cké změny 
7.4 Formy příležitostí 
7.5 Dílčí závěr 
8. Poznávací a individuální charakteristiky podnikání 
8.1 Úvod
8.2 Podstata a omezení lidského poznání 
8.3 Kognitivní chyby jako potencionální nebezpečí pro podnikatele 
8.4 Faktory, které podporují kreativitu 
8.5 Individuální charakteristiky, které ovlivňují podnikatelský proces 
9. Makroekonomický a oborový kontext podnikání 
9.1 Úvod 
9.2 Makroekonomické prostředí a jeho složky 
9.2.1 Politické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí
9.2.2 Ekonomické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.3 Sociální prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.4 Technologické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.3 Oborové prostředí a jeho faktory 
9.3.1 Existence odvětvových rozdílů a jejich vliv na využití příležitostí
9.3.2 Struktura odvětví 
9.3.3 Poptávka na trhu 
9.3.4 Podmínky vědeckých poznatků 
9.3.5 Životní cykly odvětví 
9.3.6 Podpůrné faktory 
9.4 Shrnutí 
10. Akvizice klíčových zdrojů 
10.1 Úvod 
10.2 Problémy akvizice zdrojů za nejistoty a informační asymetrie 
10.3 Finanční zdroje 
10.3.1 Typy fi nančních zdrojů 
10.3.2 Nástroje k ochraně zájmů investorů 
10.4 Lidské zdroje 
10.4.1 Budování silného zakladatelského týmu 
10.4.2 Poznávací heterogenita zakladatelského týmu 
10.4.3 Získávání vynikajících zaměstnanců 
10.5 Další zdroje 
10.5.1 Sociální sítě 
10.5.2 Chování a akce 
10.5.3 Indikátory kvality 
10.6 Dílčí závěr 
11. Strategický kontext podnikání 
11.1 Úvod 
11.2 Strategie budování konkurenční výhody
11.3 Strategie dosahování růstu za nejistoty a informační asymetrie 
11.3.1 Endogenní strategie 
11.3.2 Exogenní strategie 
11.4 Podnikatelská orientace 
11.5 Dílčí závěr 
12. Organizační kontext podnikání 
12.1 Úvod 
12.2 Plánování a improvizace 
12.2.1 Role plánování 
12.2.2 Důvody vytvoření podnikatelského plánu 
12.2.3 Klíčové části podnikatelského plánu 
12.3 Způsoby využití podnikatelské příležitosti 
12.3.1 Rozhodnutí objevitele příležitosti o jejím využití 
12.3.2 Rozhodnutí hierarchie versus trh 
12.4 Vytvoření nové firmy 
12.5 Dílčí závěr 
13. Hodnotící ukazatele podnikání 
13.1 Východiska empirického výzkumu 
13.1.1 Přístup a metodika empirického výzkumu 
13.1.2 Postup empirického výzkumu 
13.1.3 Dotazník a jeho struktura 
13.1.4 Okolnosti expertního dotazníkového šetření 
13.2 Statistická analýza výsledků expertního dotazníkového šetření 
13.2.1 Test spolehlivosti dotazníkového šetření dle Cronbachova α 
13.2.2 Vyhodnocení faktorů dílčích procesů A a B 
13.2.3 Vyhodnocení skupin faktorů A3, A2, B3, B2 
13.2.4 Vyhodnocení vybraných tvrzení z dotazníkového šetření
13.3 Korelační analýza 
13.4 Faktorová analýza výsledků dotazníkového šetření 
13.4.1 Faktorová analýza pro proces objevování a využívání příležitostí (A, B)   
13.4.2 Faktorová analýza pro dílčí skupiny faktorů A11 až B34 
13.5 Shrnutí 
14. Od teorie podnikání k podnikatelskému procesu 
14.1 Úvodní poznámky 
14.2 Podnikatelský proces jako dynamický sled podnikatelských aktivit 
14.3 Dva přístupy v podnikatelském procesu: Schumpeterův a Kirznerův 
14.4 Metodické poznámky k modelovému přístupu k podnikatelskému procesu 
14.5 Symboly použité u vývojového diagramu podnikatelského procesu 
15. Model podnikatelského procesu 
15.1 Vývojový diagram podnikatelského procesu 
15.2 Popis modelu podnikatelského procesu 
15.2.1 S – Spouštěcí impuls procesu 
15.2.2 Krok K1 – Hypotéza o nevyužité podnikatelské příležitosti 
15.2.3 Krok K2 – Idea o podnikatelské příležitosti (PP)
15.2.4 Krok K3 – Vyhodnocení ideje o podnikatelské příležitosti 
15.2.5 R1 – Vyhodnocení ideje 
15.2.6 Krok K4 – Vyhodnocení podnikatelské příležitosti
15.2.7 R2 – Rozhodnutí o způsobu hodnocení 
15.2.8 Krok K5 – Instrumentální hodnocení podnikatelské příležitosti 
15.2.9 R3 – Rozhodnutí o dalším hodnocení 
15.2.10 Krok K6 – Hodnocení legitimity podnikatelské příležitosti 
15.2.11 Krok K7 – Rozhodování o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.12 R4 – Rozhodnutí o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.13 Krok K8 – Transformace podnikatelské příležitosti do reality 
15.2.14 Krok K9 – Akvizice fi nančních zdrojů
15.2.15 Krok K10 – Akvizice ostatních zdrojů 
15.2.16 Krok K11 – Strategie využití podnikatelské příležitosti 
15.2.17 R5 – Rozhodnutí o vytvoření fi rmy nebo prodeji podnikatelské příležitosti 
15.2.18 Krok K12 – Organizování zdrojů do výstupů prostřednictvím firmy 
15.2.19 Krok K13 – Organizování prodeje podnikatelské příležitosti na trhu 
15.2.20 Krok K14 – Rutinní využívání podnikatelské příležitosti 
15.2.21 Krok K15 – Realizace prodeje podnikatelské příležitosti 
15.2.22 R6 – Rozhodnutí o situaci firmy 
15.2.23 Krok K16 – Bilancování dalšího osudu firmy 
15.2.24 R7 – Rozhodnutí o změně 
15.2.25 Krok 17 – Realizace změny
15.2.26 R8 – Rozhodnutí o ukončení činnosti firmy 
15.2.27 R9 – Rozhodnutí o zániku firmy 
15.2.28 Krok K18 – Reorganizace firmy 
15.2.29 Krok K19 – Organizování zániku firmy 
15.2.30 Z – Ukončovací impuls procesu 
Závěr 
Literatura 
Seznam zkratek
Resumé 
Resume 
Seznam tabulek 
Seznam obrázků 
Rejstřík 
Přílohy

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 01. 2021
Katalógové číslo: 40099
ISBN: 978-80-271-3041-2
Formát/strán: 167×240, 200 strán

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 3.04MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Základy podnikání a podnikatelský proces
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

Tlačená kniha

Dátum vydania: 21. 01. 2021
Katalógové číslo: 40099
ISBN: 978-80-271-3041-2
Formát/strán: 167×240, 200 strán
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 3.04 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Základy podnikání a podnikatelský proces

Tlačená kniha
Brožovaná
11,99 10,19 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 28. 03. 2023 9:32
i: 39520 n: 27130412r: 12179
E-kniha
PDF
10,19 8,66 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 40150 n: 27140978r: 12179
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Předkládaná publikace představuje základ podnikání založený na podnikatelském objevování, posuzování a využití podnikatelských příležitostí. V teoretické části se zabýváme tržním procesem a konkurencí, analyzujeme vztah podnikání a teorie firmy. Hlavní důraz klademe na podnikatelské příležitosti a na poznávací a individuální charakteristiky podnikání.

V aplikační části je prezentován model podnikatelského procesu sestavený z patnácti kroků, který lze považovat za určitý návod postupu pro nového začínajícího podnikatele. Publikaci přivítají zejména podnikatelé ve všech oborech podnikání, zejména však začínající podnikatelé. Užitečné poznatky v ní najdou rovněž studenti a lektoři.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Základy podnikání a podnikatelský proces

Úvod 
1. Odraz tématiky podnikání v literatuře 
1.1 Obecně 
1.2 Teorie, školy, autoři 
1.3 Tematická analýza 
1.3.1 Neoklasická ekonomie 
1.3.2 Schumpeterův podnikatel 
1.3.3 Kirznerův podnikatel 
1.4 Závěry 
2. Obecná teoretická východiska 
2.1 Tržní proces versus tržní rovnováha 
2.2 Znalosti a jejich úloha při tržní koordinaci ekonomických aktivit 
2.3 Trh jako proces podnikatelského objevování 
2.4 Konkurenční trh a podnikání 
3. Potřeba a vývoj teorie podnikání 
3.1 Úvod 
3.2 Teorie fi rmy v ekonomii 
3.3 Teorie podnikání 
3.4 Nezbytnost propojení teorie fi rmy a teorie podnikání 
3.5 Přístupy k teorii podnikání 
4. Podnikání a podnikatel 
4.1 Úvod 
4.2 Podnikatel jako oportunista 
4.3 Podnikatel jako arbitr 
4.4 Podnikatel jako inovátor
4.5 Podnikatel jako rozhodovatel
4.6 Baumol a role pobídek 
4.7 Podnikání, ekonomický růst a rozvoj 
5. Příležitosti a jejich objevování 
5.1 Úvod 
5.2 Kirzner a jeho přístup založený na objevování podnikatelských příležitostí 
5.3 Kritika přístupu objevování příležitostí 
5.4 Manažerské přístupy k formování příležitostí 
5.5 Realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.6 Konstruktivistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.7 Evolučně realistický přístup k tvorbě podnikatelských příležitostí 
5.8 Dílčí závěr 
6. Od objevení příležitosti k posouzení a využití 
6.1 Úvod 
6.2 Co je to posouzení? 
6.2.1 Vlastnosti posuzovatele
6.2.2 Metody zvládání nejistoty 
6.2.3 Posouzení a jednotka podnikatelské analýzy 
6.3 Využití příležitostí 
6.3.1 Formulace problému 
6.3.2 Analýza proveditelnosti podnikatelské příležitosti 
6.3.3 Rozhodnutí o využití příležitosti
6.3.4 Organizační formy vznikající z podnikatelských příležitostí 
7. Příležitosti a jejich operacionalizace 
7.1 Úvod 
7.2 Vznik příležitostí 
7.3 Zdroje příležitostí 
7.3.1 Technologické změny 
7.3.2 Politické a regulatorní změny 
7.3.3 Sociální a demografi cké změny 
7.4 Formy příležitostí 
7.5 Dílčí závěr 
8. Poznávací a individuální charakteristiky podnikání 
8.1 Úvod
8.2 Podstata a omezení lidského poznání 
8.3 Kognitivní chyby jako potencionální nebezpečí pro podnikatele 
8.4 Faktory, které podporují kreativitu 
8.5 Individuální charakteristiky, které ovlivňují podnikatelský proces 
9. Makroekonomický a oborový kontext podnikání 
9.1 Úvod 
9.2 Makroekonomické prostředí a jeho složky 
9.2.1 Politické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí
9.2.2 Ekonomické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.3 Sociální prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.2.4 Technologické prostředí a jeho vliv na využití příležitostí 
9.3 Oborové prostředí a jeho faktory 
9.3.1 Existence odvětvových rozdílů a jejich vliv na využití příležitostí
9.3.2 Struktura odvětví 
9.3.3 Poptávka na trhu 
9.3.4 Podmínky vědeckých poznatků 
9.3.5 Životní cykly odvětví 
9.3.6 Podpůrné faktory 
9.4 Shrnutí 
10. Akvizice klíčových zdrojů 
10.1 Úvod 
10.2 Problémy akvizice zdrojů za nejistoty a informační asymetrie 
10.3 Finanční zdroje 
10.3.1 Typy fi nančních zdrojů 
10.3.2 Nástroje k ochraně zájmů investorů 
10.4 Lidské zdroje 
10.4.1 Budování silného zakladatelského týmu 
10.4.2 Poznávací heterogenita zakladatelského týmu 
10.4.3 Získávání vynikajících zaměstnanců 
10.5 Další zdroje 
10.5.1 Sociální sítě 
10.5.2 Chování a akce 
10.5.3 Indikátory kvality 
10.6 Dílčí závěr 
11. Strategický kontext podnikání 
11.1 Úvod 
11.2 Strategie budování konkurenční výhody
11.3 Strategie dosahování růstu za nejistoty a informační asymetrie 
11.3.1 Endogenní strategie 
11.3.2 Exogenní strategie 
11.4 Podnikatelská orientace 
11.5 Dílčí závěr 
12. Organizační kontext podnikání 
12.1 Úvod 
12.2 Plánování a improvizace 
12.2.1 Role plánování 
12.2.2 Důvody vytvoření podnikatelského plánu 
12.2.3 Klíčové části podnikatelského plánu 
12.3 Způsoby využití podnikatelské příležitosti 
12.3.1 Rozhodnutí objevitele příležitosti o jejím využití 
12.3.2 Rozhodnutí hierarchie versus trh 
12.4 Vytvoření nové firmy 
12.5 Dílčí závěr 
13. Hodnotící ukazatele podnikání 
13.1 Východiska empirického výzkumu 
13.1.1 Přístup a metodika empirického výzkumu 
13.1.2 Postup empirického výzkumu 
13.1.3 Dotazník a jeho struktura 
13.1.4 Okolnosti expertního dotazníkového šetření 
13.2 Statistická analýza výsledků expertního dotazníkového šetření 
13.2.1 Test spolehlivosti dotazníkového šetření dle Cronbachova α 
13.2.2 Vyhodnocení faktorů dílčích procesů A a B 
13.2.3 Vyhodnocení skupin faktorů A3, A2, B3, B2 
13.2.4 Vyhodnocení vybraných tvrzení z dotazníkového šetření
13.3 Korelační analýza 
13.4 Faktorová analýza výsledků dotazníkového šetření 
13.4.1 Faktorová analýza pro proces objevování a využívání příležitostí (A, B)   
13.4.2 Faktorová analýza pro dílčí skupiny faktorů A11 až B34 
13.5 Shrnutí 
14. Od teorie podnikání k podnikatelskému procesu 
14.1 Úvodní poznámky 
14.2 Podnikatelský proces jako dynamický sled podnikatelských aktivit 
14.3 Dva přístupy v podnikatelském procesu: Schumpeterův a Kirznerův 
14.4 Metodické poznámky k modelovému přístupu k podnikatelskému procesu 
14.5 Symboly použité u vývojového diagramu podnikatelského procesu 
15. Model podnikatelského procesu 
15.1 Vývojový diagram podnikatelského procesu 
15.2 Popis modelu podnikatelského procesu 
15.2.1 S – Spouštěcí impuls procesu 
15.2.2 Krok K1 – Hypotéza o nevyužité podnikatelské příležitosti 
15.2.3 Krok K2 – Idea o podnikatelské příležitosti (PP)
15.2.4 Krok K3 – Vyhodnocení ideje o podnikatelské příležitosti 
15.2.5 R1 – Vyhodnocení ideje 
15.2.6 Krok K4 – Vyhodnocení podnikatelské příležitosti
15.2.7 R2 – Rozhodnutí o způsobu hodnocení 
15.2.8 Krok K5 – Instrumentální hodnocení podnikatelské příležitosti 
15.2.9 R3 – Rozhodnutí o dalším hodnocení 
15.2.10 Krok K6 – Hodnocení legitimity podnikatelské příležitosti 
15.2.11 Krok K7 – Rozhodování o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.12 R4 – Rozhodnutí o využití podnikatelské příležitosti 
15.2.13 Krok K8 – Transformace podnikatelské příležitosti do reality 
15.2.14 Krok K9 – Akvizice fi nančních zdrojů
15.2.15 Krok K10 – Akvizice ostatních zdrojů 
15.2.16 Krok K11 – Strategie využití podnikatelské příležitosti 
15.2.17 R5 – Rozhodnutí o vytvoření fi rmy nebo prodeji podnikatelské příležitosti 
15.2.18 Krok K12 – Organizování zdrojů do výstupů prostřednictvím firmy 
15.2.19 Krok K13 – Organizování prodeje podnikatelské příležitosti na trhu 
15.2.20 Krok K14 – Rutinní využívání podnikatelské příležitosti 
15.2.21 Krok K15 – Realizace prodeje podnikatelské příležitosti 
15.2.22 R6 – Rozhodnutí o situaci firmy 
15.2.23 Krok K16 – Bilancování dalšího osudu firmy 
15.2.24 R7 – Rozhodnutí o změně 
15.2.25 Krok 17 – Realizace změny
15.2.26 R8 – Rozhodnutí o ukončení činnosti firmy 
15.2.27 R9 – Rozhodnutí o zániku firmy 
15.2.28 Krok K18 – Reorganizace firmy 
15.2.29 Krok K19 – Organizování zániku firmy 
15.2.30 Z – Ukončovací impuls procesu 
Závěr 
Literatura 
Seznam zkratek
Resumé 
Resume 
Seznam tabulek 
Seznam obrázků 
Rejstřík 
Přílohy

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 11,74 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
E-kniha 12,01 -15 %
Tlačená 17,32 -15 %
E-kniha 14,72 -15 %
Tlačená 12,92 -15 %
E-kniha 9,90 -15 %
Tlačená 20,86 -15 %
E-kniha 17,73 -15 %
Tlačená 29,41 -15 %
E-kniha 22,55 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.