Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.

Pedagogika

Bestsellery z této kategorie

Vady řeči u dětí Speciální pedagogika Slovník speciálněpedagogické terminologie Metody pedagogického výzkumu Předškolní pedagogika Cvičení pro hyperaktivní děti Komunikace dětí předškolního věku Dítě a mateřská škola Dějiny pedagogiky Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let
Název začíná od: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x
Zobrazení: Pod sebou | Vedle sebe
Cena: 18,19

Obecná didaktika

2., rozšířené a aktualizované vydání

Skalková Jarmila

Učebnice obecné didaktiky představuje myšlenkový systém, který vás uvede do vymezené vědní oblasti. Logické utřídění látky a vhled do soustavy jejího výkladu poskytuje studujícím teoretické poznání. Právě to umožňuje klást si otázky, problematizovat a vidět nové problémy, hledat jejich řešení, uvědomovat si smysl jednání v širších souvislostech. Publikace si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu. Postihuje souvislosti, je s to kriticky analyzovat a hodnotit jednotlivé didaktické koncepce, odlišovat podnětné prvky od módnosti v aktuálních diskuzích. Tím vším se rozšiřuje základ, na němž učitel činí svá didaktická rozhodnutí. Knížka je určena především studentům učitelství, ale také začínajícím učitelům a všem ostatním, kteří mají zájem promýšlet si hlouběji dosavadní zkušenosti.
17×24 cm | 328 stran | 978-80-247-1821-7 | Katalog. č. knihy: 2713
Cena: 18,19
ks  
Detail knihy: Obecná didaktika
Cena: 15,50

Obecná didaktika

Pro studium a praxi

Zormanová Lucie

Seznamte se s nejdůležitějšími otázkami obecné didaktiky! Publikace určená především studentům učitelství a učitelům, a to na všech stupních školství včetně vysokého, vás srozumitelnou a jasnou formou seznámí se základními pojmy a problémy oboru. Výklad je zároveň komplexní, bez povrchního zjednodušování.
17×24 cm | 240 stran | 978-80-247-4590-9 | Katalog. č. knihy: 27032
Cena: 15,50
ks  
Detail knihy: Obecná didaktika
Cena: 12,14

Odměny a tresty ve školní praxi

2., přepracované vydání

Čapek Robert

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení.
14×21 cm | 192 stran | 978-80-247-4639-5 | Katalog. č. knihy: 27033
Cena: 12,14
ks  
Detail knihy: Odměny a tresty ve školní praxi Více o autorovi: Čapek Robert
1Tituly 1-3 (celkem 3)
 

Stránky jsou aktualizovány k 30. 9. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist