Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z x

Autoři

PhDr. Václavík David, Ph.D.

Odborník v oblasti religionistiky. Vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor filosofie – religionistika. Dlouhodobě se zabývá problematikou soudobé religiozity a metodologií vědeckého studia náboženství (religionistiky). Působí jako vedoucí Ústavu religionistiky na FF MU v Brně a přednáší také na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. Je aktivně činný také v řadě profesních organizací, např. v České společnosti pro religionistiku (předseda), International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association (člen výkonného výboru).
Více o autorovi: PhDr. Václavík David, Ph.D.
Doc. PhDr. Vaculík Martin, Ph.D.

Je docentem sociální psychologie a psychologie práce. Je majitelem společnosti Duality, s.r.o., která se zaměřuje na výběr a rozvoj zaměstnanců. Specializuje se na metodu assessment centra a je autorem knihy Assessment centrum: Psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Působí na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vyučuje předměty z oblasti metodologie psychologického výzkumu a psychologie práce. Výzkumně se věnuje psychologii leadershipu a aplikaci metody assessment centra k různým účelům.
Více o autorovi: Doc. PhDr. Vaculík Martin, Ph.D.
Ing. Vajčnerová Ida, Ph.D.

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a po jejím absolvování v roce 1990 začala podnikat v oblasti cestovního ruchu. Založila a více než deset let provozovala cestovní kancelář. Od roku 2001 působí na Mendelově univerzitě na Ústavu marketingu a obchodu, zavedla a garantuje zde předměty Podnikání v cestovním ruchu a Destinační management, dále vyučuje Cestovní ruch a Marketing. V roce 2007 získala doktorát v oboru Ekonomika a management. V současné době s týmem spolupracovníků pracuje na moderní koncepci výuky cestovního ruchu za využití inovačních projektů ESF s cílem propojit akademickou sféru s praxí. Je lektorkou odborných seminářů zaměřených na vzdělávání pracovníků veřejné správy a podnikatelů z praxe. Autorsky připravila řadu publikací a odborných článků, v poslední době se v rámci vědecko-výzkumné činnosti věnuje problematice kvality služeb v cestovním ruchu, hodnocení kvality a atraktivity destinace a destinačnímu managementu.
Více o autorovi: Ing. Vajčnerová Ida, Ph.D.
Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Odborník v oblasti speciální pedagogiky – psychopedie a dramaterapie, vedoucí oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje Ústavu speciálněpedagogických studií UP v Olomouci, garant studia dramaterapie na pedagogické a filozofické fakultě UP v Olomouci. Autor tří desítek odborných publikací zaměřených na speciální pedagogiku a na dramaterapii a také řady učebnic pro zvláštní, základní a střední školy.
Více o autorovi: Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
Doc. PhDr. Vališová Alena, CSc.

Autorka pracuje na Katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší obecnou a oborovou didaktiku. Specializuje se na problematiku autority a manipulace v sociálních vztazích. Vede kurzy rozvoje sociálních dovedností mladých lidí se zaměřením na aktuální komunikaci a asertivní styl jednání. Je autorkou řady odborných publikací.
Více o autorovi: Doc. PhDr. Vališová Alena, CSc.
PhDr. Válková Veronika

PhDr. Veronika Válková vystudovala latinu a historii na FFUK a oba tyto předměty vyučuje na šestiletém Gymnáziu Na Pražačce v Praze 3. Sama je absolventkou výtvarné větve tohoto gymnázia. Pod pseudonymem Adam Andres publikuje fantasy - dnes již kultovní sérii Wetemaa (více na www.wetemaa.cz). Pro SPN napsala řadu učebnic dějepisu pro ZŠ a gymnázia a metodických příruček k těmto učebnicím. Má pravidelný sloupek v časopise Rodina a škola. Kromě psaní ráda cestuje po Evropě i mimo ni (nejraději na Island), hraje na klavír, fotografuje (zvlášť broučky), vyšívá, studuje cizí jazyky, učí se kreslit ve Photoshopu, zabývá se etymologií, antroponomastikou, vulkanologií a vůbec vším, co se kde šustne.
Více o autorovi: PhDr. Válková Veronika
MUDr. Vaníčková Eva, CSc.

Odbornice v oblasti sociální pediatrie a preventivního lékařství. Vystudovala Univerzitu Karlovou v Praze, lékařskou fakultu. Dlouhodobě se zabývá problematikou zdravého životního stylu dětí, všemi formami násilí na dětech, sociálně patologickým chováním dětí a to zejména komerčním sexuálním zneužíváním dětí. Pro posledně jmenovanou oblast zájmu je expertem UNICEF ČR. Také se významně angažuje v oblasti podpory a ochrany práv dětí.
Více o autorovi: MUDr. Vaníčková Eva, CSc.
Ing. Vaštíková Miroslava

V roce 1974 vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, obor Ekonomika a řízení hutnictví. V letech 1987 až 1994 působila ve Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst (VÚROM), kde v roce 1990 dosáhla III. stupně vědeckotechnické atestace. V současné době se věnuje především pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné na katedře marketingu. Její přednášková činnost je zaměřena na oblast marketingových aplikací. Je lektorkou CIMA A, působila v Polsku a na Slovensku. Vědeckovýzkumná činnost autorky je zaměřena na výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání, marketingu služeb a na oblast regionálního rozvoje. Je členkou České marketingové společnosti.
Více o autorovi: Ing. Vaštíková Miroslava
Doc. Ing. Vávrová Eva, Ph.D.

Pracovala na podnikovém ředitelství státního podniku Pozemní stavby Brno a v roce 1990 nastoupila na nově vzniklou katedru ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně jako vysokoškolský pedagog. Věnovala se výuce mikroekonomie a makroekonomie, následně se profilovala ve výuce předmětů zaměřených na pojišťovnictví a ekonomiku a řízení komerčních pojišťoven. V rámci doktorského studia absolvovala část studia na Wirtschaftsuniversität ve Vídni (1993). V roce 1999 úspěšně ukončila doktorské studium v oboru Řízení a ekonomika podniku a v roce 2011 byla jmenována docentkou v oboru finance na Mendelově univerzitě v Brně. Je autorkou/spoluautorkou řady studijních textů a mnoha vědeckých i odborných příspěvků, především v oblasti regulace pojišťovnictví a finančního řízení komerčních pojišťoven.
Více o autorovi: Doc. Ing. Vávrová Eva, Ph.D.
Doc. Ing. Vávrová Věra, CSc.

Řadu let pracovala v oblasti telekomunikací, kde se zabývala zejména otázkami organizace a řízení. V současné době působí na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT v Praze. Působí ve všech formách pedagogické činnosti na vysoké škole, podílí se na vzdělávání dospělých. Je řešitelkou řady výzkumných úkolů. Zabývá se managementem, zejména se zaměřením na organizaci a řízení podniku, marketingem a managementem výroby. Má široké kontakty s průmyslovou i obchodní praxí.
Více o autorovi: Doc. Ing. Vávrová Věra, CSc.
Autoři 1-10 (celkem 27)
 
Nákupní košík
Nemáte v košíku
žádné zboží


Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše knihy v zahraničí
Stránky jsou aktualizovány k 13. 1. 2017, Copyright © 2017 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist