Upozornění: Nacházíte se na slovenské verzi e-shopu. Přejít na cz českou verzi Grada.cz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autoři

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Václav Klaus je významný český ekonom, politik a státník. Jeho úspěšná akademická kariéra započatá v Ekonomickém ústavu ČSAV byla nuceně přerušena na konci šedesátých let, kdy byl z akademie vyhozen. Poté pracoval téměř do devadesátých let ve Státní bance československé a k akademické činnosti se opět mohl vrátit až v roce 1987, kdy nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV. S listopadem 1989 vstoupil aktivně do politiky a jako jeden ze zakladatelů Občanského fóra se staljednou z vůdčích osobností politické a hospodářské transformace země, neztratilvšak kontakt ani s akademickým světem. Byl federálním ministrem financí v letech 1989–1992 a v letech 1992–1997 předsedou vlády České republiky. Od roku 1998 byl čtyři roky předsedou Poslanecké sněmovny a v roce 2003 byl zvolen prezidentem české republiky. V roce 2008 byl zvolen prezidentem na druhé funkční období. Po skončení prezidentského mandátu založil se svými spolupracovníky Institut Václava Klause, liberálně-konzervativní think tank s vlastní výzkumnou a publikační činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi pro odbornou i širokou veřejnost. Václav Klaus publikoval více než čtyřicet knih a je nositelem řady doktorátů a mezinárodních ocenění.
Více o autorovi: prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., FCMA

Po promoci v letech 1965–1967 pracoval jako obvodní stomatolog v OÚNZ Nymburk. V dubnu 1968 nastoupil do funkce sekundárního lékaře lůžkového oddělení na I. stomatologické klinice 1. LF UK a FN 2 v Praze, kde v současné době pracuje bez přerušení již 48. rok. V letech 1984–1985 pracoval na Klinice maxilofaciální chirurgie Univerzitní nemocnice ve Vídni, krátkodobé studijní pobyty absolvoval opakovaně na univerzitních klinikách maxilofaciální chirurgie a onkologie ve Francii, Velké Británii, Spojených státech amerických a v bývalém Sovětském svazu. V letech 1998–2012 zastával funkci přednosty Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V současné době je ve funkci vedoucího subkatedry orální a maxilofaciální chirurgie IPVZ.
Více o autorovi: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., FCMA
Ing. Kopečková Martina, Ph.D.

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde absolvovala i postgraduální studium se zaměřením na regionální rozvoj. Za dobu své praxe pracovala na různých manažerských pozicích v soukromé i veřejné sféře, kde se mj. věnovala i zpracování a řízení projektů a dotačnímu managementu, jakož i řízení projektového týmu. V současné době působí jako odborná asistentka v Ústavu projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Zabývá se problematikou projektového řízení se zaměřením na standardizaci PMI.
Více o autorovi: Ing. Kopečková Martina, Ph.D.
Ing. Bc. Presová Radmila, Ph.D.

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde absolvovala i postgraduální studium. Za dobu své praxe pracovala na různých manažerských pozicích v soukromé i veřejné sféře. V současné době působí jako odborná asistentka v Ústavu projektového řízení, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a jako finanční manažerka různých projektů. Je držitelkou certifikátu PRINCE2 Foundation.
Více o autorovi: Ing. Bc. Presová Radmila, Ph.D.
Prof. Ing. Machková Hana, CSc.

V současné době zastává funkci rektorky VŠE, byla jmenována pro funkční období 2014–2018. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Je členkou vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Dále je členkou strategického výboru mezinárodní aliance vysokých škol CEMS a mezinárodního poradního sboru francouzské manažerské školy IAE Lyon. Je garantem bakalářských studijních oborů Mezinárodní obchod a International Business a navazujícího magisterského oboru International Business – Central European Business Realities. Přednáší jako hostující profesorka na univerzitách v Lyonu a Paříži. Má bohatou publikační činnost, je autorkou učebnic a odborných článků v ČR i v zahraničí.
Více o autorovi: Prof. Ing. Machková Hana, CSc.
Lipovská Hana

Studuje obor Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také působila v letech 2011–2012 jako externí pracovnice Katedry aplikované matematiky a informatiky. Ve své činnosti se zaměřuje na problematiku lidského kapitálu a fiskální politiky. Externě působí jako datový analytik a expert MŠMT ČR. Je řádnou členkou Jednoty českých matematiků a fyziků, The American Economic Association a České společnosti ekonomické, ve které je také členkou výkonného výboru regionální pobočky v Brně. Jako členka ČSE též přednáší v rámci projektu „Experti do škol“.
Více o autorovi: Lipovská Hana
Ing. Gladiš Daniel, CFA

Autor je odborníkem na investice do akcií a přední postavou českého kapitálového trhu. V letech 1993-1999 byl ředitelem ve společnosti Atlantik Finanční trhy, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech) a od roku 2004 je directorem investičního fondu Vltava Fund, který založil. Kromě aktivit v oblasti finančních trhů se věnuje rockové hudbě, sportu a cestování.
Více o autorovi: Ing. Gladiš Daniel, CFA
prof. Ing. Rejnuš Oldřich, CSc.

Profesor Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Absolvent magisterského studijního oboru Ekonomika a řízení a vědecké aspirantury na fakultě strojní VUT v Brně. V roce 1994 habilitován na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru Finance, v roce 2003 jmenován profesorem v oboru Odvětvová ekonomika a management. Profesní kariéru začal jako plánovač a posléze vedoucí oddělení bilancování energetických oborů na GŘ ŠKODA Plzeň. Poté nastoupil od roku 1990 jako vysokoškolský učitel na PEF MZLU v Brně, kde posléze působil 7 let jako vedoucí Ústavu financí. Je členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně a vědecké rady Vysoké školy finanční a správní v Praze. V minulosti byl členem „Moravské záchranné ekonomické komise“ jihomoravského hejtmana.
Více o autorovi: prof. Ing. Rejnuš Oldřich, CSc.
PhDr. Hlavičková Zuzana

Již od studií se věnuje překladům a výuce angličtiny, v současné době pracuje jako lektorka angličtiny na Univerzitě Karlově. Řadu let rovněž působila v oblasti mezinárodních vztahů.
Více o autorovi: PhDr. Hlavičková Zuzana
JUDr. Ing. Studýnka Bohumil, CSc.

Ekonom, bankéř, průmyslník, publicista, právník. Do roku 1989 působil v oblasti zahraničního obchodu a finančnictví. Pracoval ve Škodaexportu PZO, v České státní pojišťovně a ve Státní bance československé, kde byl osobně odpovědný za správu československých zlatých a devizových rezerv na světových trzích. Několik let pobýval v Londýně jako ekonom londýnské pobočky Živnostenské banky. V 80. letech byl rovněž výzkumným pracovníkem Prognostického ústavu ČSAV Praha. Po roce 1990 byl náměstkem generálního ředitele Výzkumného ústavu vnějších ekonomických vztahů, náměstkem ministra v Úřadu předsednictva vlády ČSFR a generálním sekretářem Hospodářské rady vlády ČSFR. Působil též jako generální ředitel tuzemského zastoupení amerického koncernu General Electric Company. Byl členem představenstva Americké obchodní komory v Praze. V roce 1997 se stal výkonným ředitelem Deutsche Bank A.G., Praha, později působil jako poradce Deutsche Bank A.G., Frankfurt. V roce 1998 zakládá vlastní firmu Dr. Bohumil Studýnka Associates – investiční a finanční poradenství. Od roku 2005 je advokátem. Rovněž je činný jako nezávislý publicista a komentátor ekonomického a politického dění – více jak 200 článku v České pozici.cz.
Více o autorovi: JUDr. Ing. Studýnka Bohumil, CSc.
Autoři 1-10 (celkem 390)
 
Nákupní košík
Nemáte v košíku
žádné zboží


Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše knihy v zahraničí
Stránky jsou aktualizovány k 5. 2. 2016, Copyright © 2016 GRADA Publishing, a.s.
Zvýhodněné ceny, přepravní podmínky a dárky za nákup platí pouze pro koncového spotřebitele. Cenu pro velkoobchodní partnery Vám sdělíme na dotaz.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist