A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charakteristika autorů z oblasti Sociologie

PhDr. Kubátová Helena, Ph.D.

Odborná asistentka na Katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci, kde přednáší mimo jiné vývoj sociologických teorií a metodologii sociologie. Sociologické teorie a metodologie sociologie jsou současně jejím odborným zájmem. Kromě toho se zabývá životním způsobem z hlediska sociologického, transformací sociální struktury české společnosti a výzkumem životního světa z fenomenologického a stratifikačního hlediska.
Více o autorovi: PhDr. Kubátová Helena, Ph.D.
Prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.

Je vedoucí katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Zabývá se sociologií venkova a zemědělství a metodologií sociologického výzkumu. Vystudovala vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích a Filosofickou fakultu UK v Praze. Vědeckou hodnost CSc. získala na vysoké škole ekonomické v Praze.
Více o autorovi: Prof. PhDr. Ing. Majerová Věra, CSc.
Mgr. Novotná Eliška, Ph.D.

1. Autorka působí v oboru sociologie, kterou vystudovala na Karlově univerzitě v roce 1966. Po dostudování působila jako asistentka na AMU a studovala postgraduálně, titul kandidátky věd jí bylo znemožněno obhájit v roce 1969 z politických důvodů. V letech 1969 – 1990 působila mimo obor z důvodu politické perzekuce a pracovala převážně manuálně. V roce 1986 se vystěhovala z Prahy do jižních Čech. Od července 1990 působila jako odborná asistentka pro obor sociologie na několika fakultách Jihočeské univerzity, nyní přednáší sociologii na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci, kde vede katedru společenských věd. Je řešitelkou řady vědeckých projektů a realizovala desítky sociologických výzkumů. V roce 2010 obhájila titul Ph.D.
Více o autorovi: Mgr. Novotná Eliška, Ph.D.
Prof. Ing. Nový Ivan, CSc.

Je profesorem Vysoké školy ekonomické pro obor podniková ekonomika a management. Od roku 1992 je vedoucím katedry psychologie a sociologie řízení na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a od roku 1996 navíc vykonává funkci proděkana pro vědu a výzkum na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. V odborné práci se zaměřuje na problematiku sociologických a sociálně psychologických aspektů podnikového řízení s důrazem na oblast vedení lidí, podnikové kultury a interkulturního managementu. V mezinárodní pedagogické a vědecko výzkumné spolupráci se orientuje na německy mluvící teritoria. Spolupracuje s řadou zahraničních výzkumných a vzdělávacích zařízení, např. s univerzitami v Regensburgu, Drážďanech, Braunschweigu a Vídni. Velmi významná je také jeho poradenská činnost pro známé a velké mezinárodní i české firmy.
Více o autorovi: Prof. Ing. Nový Ivan, CSc.
PhDr. Ing. Olšovský Jiří, Ph.D.

Odborník v oblasti filosofie. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny filosofie. Dlouhodobě se zabývá existenciální a fenomenologickou filosofií. Působí jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR. Přednáší také teorii médií na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.
Více o autorovi: PhDr. Ing. Olšovský Jiří, Ph.D.
PhDr. Surynek Alois, Ph.D.

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor sociologie. V současné době přednáší kurzy sociologie a sociologické metodologie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem katedry psychologie a sociologie řízení Podnikohospodářské fakulty této školy. Předtím řadu let pracoval v Ústavu pro výzkum veřejného mínění při Federálním statistickém úřadu. Soustavně se zapojuje do sociologických empirických výzkumů. Je členem Masarykovy sociologické společnosti a IACCM – International Association of Cross Cultural Competence and Management.
Více o autorovi: PhDr. Surynek Alois, Ph.D.
PhDr. Mgr. et Mgr. Veselá Jana, CSc.

Odbornice v oblasti demografie, pedagogiky, sociální pedagogiky a sociologie – volného času . V roce 1967 dostudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. V roce 1974 nastoupila v rámci konkurzního řízení jako odborná asistentka na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, na katedru pedagogiky a psychologie. Zde působila 22 let a specializovala se na volnočasové aktivity v oblasti výchovy mimo vyučování. Práce s vysokoškolskou mládeží jí provází i v dalším období. V roce 1981 na Filozofické fakultě UJEP v Brně ve studiu při zaměstnání absolvovala pětiletý obor pedagogiky a sociologie (vědecký směr/Mgr.), kde o rok později složila rigorózní zkoušky z pedagogiky (PhDr.). V r.1993 obhájila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze hodnost kandidáta věd (CSc.) z pedagogiky.
Více o autorovi: PhDr. Mgr. et Mgr. Veselá Jana, CSc.
Autoři 1-7 (celkem 7)
 
Nákupní košík
0 ks Celkem kusů:
0,- € V ceně:
Novinky e-mailem
Chcete být o aktuálních
novinkách informováni
e-mailem?

Naše loga ke stažení
Naše knihy v zahraničí
Knihy pro MS Office
Stránky jsou aktualizovány k 26.09.2014, Copyright © 2014 GRADA Publishing, a.s.
Tyto stránky jsou registrovány na serveru TOPLIST

Copyright © 2005 GRADA Publishing, a.s.
TOPlist