0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Manažerské účetnictví a controlling

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 7121
E-kniha
PDF
13,07 11,11 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 19640 n: 24779881r: 7121
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při řešení mnoha ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a manažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy k tvorbě vnitropodnikových informačních systémů a nevyhýbá se kritickému pohledu na současnou právní úpravu. Je tak velmi dobrým informačním zdrojem, kde čtenář na jednom místě nalezne informace, které by jinak musel čerpat z řady různých zdrojů. Proto ji lze doporučit jak běžným uživatelům, tak i odborníkům, kteří se danou oblastí zabývají profesionálně. Prospěje také studentům ekonomických oborů, protože správně koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení je naprostou nezbytností a čím dříve a lépe se jí člověk naučí, tím lépe bude zvládat tento celoživotní úkol.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Manažerské účetnictví a controlling

1 Manažerský přístup k účetnictví podniku
1.1 Finanční a vnitropodnikové účetnictví
1.2 Problém časové a věcné shody nákladů a výnosů a jeho řešení
1.3 Vliv na hospodářské ukazatele
1.4 Oceňování nerealizované produkce
1.5 Členění nákladů a výnosů
1.6 Členění hospodářského výsledku
1.7 Organizační dekompozice podniku
1.8 Ekonomická dekompozice podniku
1.9 Plánování a rozpočetnictví
1.10 Předběžná a výsledná kalkulace
1.11 Vnitropodnikové ceny
1.12 Odpovědnostně orientované účetnictví
1.13 Použití symbologramů pro účetní schémata
2 Typová řešení základního modelu podniku
2.1 Kritéria pro zavedení jedno- nebo dvouokruhového účetnictví
2.2 Charakteristika jednookruhové účetní soustavy
2.3 Účtování v jednookruhové účetní soustavě
2.4 Nedokončená výroba v jednookruhové soustavě
2.5 Charakteristika dvouokruhové účetní soustavy
2.6 Účtování v dvouokruhové účetní soustavě
2.7 Účtování příkladu ve dvouokruhové účetní soustavě
2.8 Změny v ocenění výrobků
2.9 Oceňování v předem stanovených nebo skutečných nákladech
2.10 Výroba více výrobků
2.11 Nedokončená výroba v dvouokruhové soustavě
2.12 Výkonově orientované účetnictví
3 Růst podniku a přibývání činností
3.1 Rozpad na další střediska
3.1.1 Středisko zásobování
3.1.2 Středisko autodopravy
3.1.3 Středisko výzkumu a vývoje
3.2 Stupňová výroba
3.3 Stupňová výroba ve více výrobních stupních
4 Komplexní řešení modelového příkladu
4.1 Charakteristika podniku - společnost Plastol
4.2 Organizační struktura
4.3 Ekonomická struktura
4.4 Plány, rozpočty a kalkulace podnikových činností
4.4.1 Plán prodeje a rozpočty zásob a práce
4.4.2 Rozpočet výroby, materiálu a zásob hotových výrobků
4.4.3 Rozpočet spotřeby přímé práce a mezd
4.4.4 Rozpočet výrobní režie
4.4.5 Kalkulace vnitropodnikové ceny výrobků
4.4.6 Rozpočty výrobních a režijních útvarů
4.4.7 Celkový roční rozpočet
4.4.8 Ostatní rozpočty
4.5 Účtování hospodářských středisek a jejich výsledky
4.5.1 Účtování nákladů a výnosů hospodářských středisek
4.5.2 Zavedení dvouokruhové účetní soustavy
4.5.3 Struktura vnitřního účetního okruhu
4.5.4 Schéma účtování
4.5.5 Příklad v jednookruhové účetní soustavě
5 Účtování stupňové výroby
5.1 Fázová a stupňová výroba
5.1.1 Kombinace fázové a stupňové výroby
5.2 Srovnání kalkulačních metod
5.2.1 Výsledná kalkulace
5.2.2 Kombinace stupňové a fázové výroby
5.2.3 Stupňová výroba s prodejem polotovarů
6 Zakázková výroba
6.1 Základní dokumentace v zakázkové výrobě
6.2 Základní postupy při řešení zakázkové výroby
6.3 Výpočet skutečných přirážek v zakázkové výrobě
6.3.1 Kalkulace přirážková a kalkulace sazbou za jednotku výkonu
6.4 Kombinace hromadné a zakázkové výroby
6.5 Software pro zakázkovou výrobu
6.5.1 Kritika současného stavu v podnicích
6.5.2 Poznámky k zakázkové výrobě - metody řešení jednotlivých zakázek
6.5.3 Evidence nákladů v zakázkové metodě
6.5.4 Výsledná kalkulace v zakázkové metodě
6.5.5 Negativní znaky zakázkové metody
6.6 Normová metoda evidence a kalkulace vlastních nákladů
7 Komplexní řešení modelového příkladu na zakázkovou výrobu
7.1 Charakteristika podniku – společnost Intex
7.2 Cenové kalkulace zakázek
7.3 Sborníkování zakázek
7.4 Převedení zakázek do finančního účetnictví
8 Odchylky nákladů
8.1.1 Odchylky jako nástroj řízení
8.2 Odchylky jednicových nákladů
8.2.1 Odchylky množstevní a cenové
8.2.2 Výpočet materiálových odchylek
8.2.3 Výpočet mzdových odchylek
8.2.4 Výpočet odchylek v tržbách
8.2.5 Účtování odchylek
8.3 Odchylky režijních nákladů
8.4 Určení průběhu režijních nákladů pomocí variátoru
8.5 Uplatnění rozdílových metod při kontrole hospodárnosti režijních nákladů
8.6 Odchylky režijních nákladů
9 Optimalizace sortimentu a citlivost parametrů
9.1 Základní schéma pro optimalizaci sortimentu
9.2 Citlivost parametrů
9.2.1.1 Citlivost parametru Q (produkce)
9.2.1.2 Citlivost parametru p (cena)
9.2.1.3 Citlivost parametru v (jednotkové VN)
9.2.1.4 Citlivost parametru F
10 Controlling v teorii
10.1 Vnější problémy controllingu
10.1.1 Česká účetní legislativa a controlling
10.1.1.1 Účtování zásob
10.1.1.2 Skutečná versus plánovaná cena
10.1.1.3 Oceňování výrobků
10.1.1.4 Zásoby a IAS
10.1.1.5 Zásadní rozdíly mezi ČÚS č. 15 - Zásoby a IAS č. 2 - Zásoby
10.1.1.6 Reforma účetnictví v devadesátých letech a harmonizace účetnictví
10.2 Vnitřní problémy controllingu
10.2.1 Současný stav vnitropodnikového řízení
10.2.2 Pojetí controllingu
10.2.2.1 Controlling – neurčitý pojem
10.2.2.2 Co může být považováno za controlling
10.2.2.3 Controlling v širším a užším pojetí
10.2.2.4 Marže jako základní veličina pro řízení
10.3 Nákladový controlling – jedna z větví controllingu
10.4 Odvození základního výpočetního modelu
10.4.1 Základní přístupy
10.4.2 Rozpad fixních nákladů na dvě úrovně
10.4.3 Přiřazování zisku
10.4.4 Procesy cenové tvorby
10.5 Zjednodušený příklad controllingu
11 Controlling v praxi
11.1 Cíle, úkoly a poslání nákladového controllingu v systému plánování
11.2 Kleinebeckelovo obecné schéma systému plánování a místo NC v tomto systému
11.3 Dopad nákladového controllingu do řízení podniku
11.4 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Dílčí plány v podniku“
11.4.1 Dílčí plány
11.5 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Nákladový controlling“
11.5.1 Zpřesnění názvosloví, zkratky a definice
11.5.2 Modifikace základního schématu pro odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.5.3 Odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.6 Variabilní náklady a zvláštní jednicové náklady
11.6.1 Definice variabilních nákladů a jejich dělení
11.6.1.1 Materiálová kalkulace
11.6.1.2 Mzdová kalkulace
11.7 Zvláštní jednicové náklady, teorie vztažných základen, výkonové náklady
11.7.1 Definice zvláštních jednicových nákladů
11.8 Vztažné základny obecně
11.8.1 Postup při stanovení vztažných základen
11.8.2 Využití vztažných základen
11.9 Fixní náklady I
11.10 Fixní náklady II
12 Rozvedení principů nákladového controllingu
12.1 Princip odpovědnostních okruhů
12.2 Princip místa a příčiny vzniku nákladů
12.3 Typy středisek a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.4 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.5 Odsouhlasovací můstek
12.6 Druhá informační rovina controllingového výkaznictví
12.7 Strukturalizace účtů 5 a 6 třídy účtové osnovy dle české legislativy
12.7.1.1 Nákladové účty
12.7.1.2 Výnosové účty
12.7.1.3 Zatřídění účtů v konkrétním podniku
12.8 Metody oceňování a jejich dopad na nákladový controlling
12.8.1 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.8.2 Odsouhlasovací můstek
12.9 Strukturalizace organizačních a ekonomických oblastí podniku
12.9.1 Druhá rovina výkaznictví
12.9.2 Strukturalizace organizační ve vazbě na systém plánování
12.10 Controllingový výkaz
13 Proces cenové kalkulace
13.1.1.1 Výpočet fixních nákladů
13.1.1.2 Rozvržení normohodin
13.1.1.3 Rozvržení fixníxh nákladů II
13.1.1.4 Rozvržení hospodářského výsledku
13.1.1.5 Konečná kalkulace výkonu
14 Cenové kalkulace, čtyři úrovně cen
14.1 Čtyři úrovně cen
14.2 Analýza a tvorba PÚH
14.2.1 Analýza PÚH a fixních nákladů - plán a vyhodnocení
14.2.2 Analýza tvorby PÚH za výrobek a segment trhu, její využití při řízení podniku a cenových jednáních.
14.2.3 Postavení controllingových pracovišť v organizační struktuře podniku
14.2.3.1 Schéma postavení controllingového pracoviště
14.2.4 Zavedení systému nákladového controllingu v podniku
14.3 Práce controllera
14.3.1.1 Osoba controllera
14.4 Úloha controllera v podniku
14.5 Sestavení plánu
14.6 Řízení podniku na základě tvorby PÚH a čerpání fixních nákladů
14.6.1 Odchylkové řízení
14.6.2 Nástroje pro aplikaci nákladového controllingu
15 Komplexní řešení modelového controllingového příkladu
Příloha
Literatura
Seznam příkladů, obrázků, tabulek a grafů
Anotace

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 4.23MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Nakladateľ: Grada

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Manažerské účetnictví a controlling
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 4.23 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Nakladateľ: Grada

Manažerské účetnictví a controlling

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 7121
E-kniha
PDF
13,07 11,11 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 19640 n: 24779881r: 7121
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při řešení mnoha ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a manažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy k tvorbě vnitropodnikových informačních systémů a nevyhýbá se kritickému pohledu na současnou právní úpravu. Je tak velmi dobrým informačním zdrojem, kde čtenář na jednom místě nalezne informace, které by jinak musel čerpat z řady různých zdrojů. Proto ji lze doporučit jak běžným uživatelům, tak i odborníkům, kteří se danou oblastí zabývají profesionálně. Prospěje také studentům ekonomických oborů, protože správně koncipovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení je naprostou nezbytností a čím dříve a lépe se jí člověk naučí, tím lépe bude zvládat tento celoživotní úkol.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Manažerské účetnictví a controlling

1 Manažerský přístup k účetnictví podniku
1.1 Finanční a vnitropodnikové účetnictví
1.2 Problém časové a věcné shody nákladů a výnosů a jeho řešení
1.3 Vliv na hospodářské ukazatele
1.4 Oceňování nerealizované produkce
1.5 Členění nákladů a výnosů
1.6 Členění hospodářského výsledku
1.7 Organizační dekompozice podniku
1.8 Ekonomická dekompozice podniku
1.9 Plánování a rozpočetnictví
1.10 Předběžná a výsledná kalkulace
1.11 Vnitropodnikové ceny
1.12 Odpovědnostně orientované účetnictví
1.13 Použití symbologramů pro účetní schémata
2 Typová řešení základního modelu podniku
2.1 Kritéria pro zavedení jedno- nebo dvouokruhového účetnictví
2.2 Charakteristika jednookruhové účetní soustavy
2.3 Účtování v jednookruhové účetní soustavě
2.4 Nedokončená výroba v jednookruhové soustavě
2.5 Charakteristika dvouokruhové účetní soustavy
2.6 Účtování v dvouokruhové účetní soustavě
2.7 Účtování příkladu ve dvouokruhové účetní soustavě
2.8 Změny v ocenění výrobků
2.9 Oceňování v předem stanovených nebo skutečných nákladech
2.10 Výroba více výrobků
2.11 Nedokončená výroba v dvouokruhové soustavě
2.12 Výkonově orientované účetnictví
3 Růst podniku a přibývání činností
3.1 Rozpad na další střediska
3.1.1 Středisko zásobování
3.1.2 Středisko autodopravy
3.1.3 Středisko výzkumu a vývoje
3.2 Stupňová výroba
3.3 Stupňová výroba ve více výrobních stupních
4 Komplexní řešení modelového příkladu
4.1 Charakteristika podniku - společnost Plastol
4.2 Organizační struktura
4.3 Ekonomická struktura
4.4 Plány, rozpočty a kalkulace podnikových činností
4.4.1 Plán prodeje a rozpočty zásob a práce
4.4.2 Rozpočet výroby, materiálu a zásob hotových výrobků
4.4.3 Rozpočet spotřeby přímé práce a mezd
4.4.4 Rozpočet výrobní režie
4.4.5 Kalkulace vnitropodnikové ceny výrobků
4.4.6 Rozpočty výrobních a režijních útvarů
4.4.7 Celkový roční rozpočet
4.4.8 Ostatní rozpočty
4.5 Účtování hospodářských středisek a jejich výsledky
4.5.1 Účtování nákladů a výnosů hospodářských středisek
4.5.2 Zavedení dvouokruhové účetní soustavy
4.5.3 Struktura vnitřního účetního okruhu
4.5.4 Schéma účtování
4.5.5 Příklad v jednookruhové účetní soustavě
5 Účtování stupňové výroby
5.1 Fázová a stupňová výroba
5.1.1 Kombinace fázové a stupňové výroby
5.2 Srovnání kalkulačních metod
5.2.1 Výsledná kalkulace
5.2.2 Kombinace stupňové a fázové výroby
5.2.3 Stupňová výroba s prodejem polotovarů
6 Zakázková výroba
6.1 Základní dokumentace v zakázkové výrobě
6.2 Základní postupy při řešení zakázkové výroby
6.3 Výpočet skutečných přirážek v zakázkové výrobě
6.3.1 Kalkulace přirážková a kalkulace sazbou za jednotku výkonu
6.4 Kombinace hromadné a zakázkové výroby
6.5 Software pro zakázkovou výrobu
6.5.1 Kritika současného stavu v podnicích
6.5.2 Poznámky k zakázkové výrobě - metody řešení jednotlivých zakázek
6.5.3 Evidence nákladů v zakázkové metodě
6.5.4 Výsledná kalkulace v zakázkové metodě
6.5.5 Negativní znaky zakázkové metody
6.6 Normová metoda evidence a kalkulace vlastních nákladů
7 Komplexní řešení modelového příkladu na zakázkovou výrobu
7.1 Charakteristika podniku – společnost Intex
7.2 Cenové kalkulace zakázek
7.3 Sborníkování zakázek
7.4 Převedení zakázek do finančního účetnictví
8 Odchylky nákladů
8.1.1 Odchylky jako nástroj řízení
8.2 Odchylky jednicových nákladů
8.2.1 Odchylky množstevní a cenové
8.2.2 Výpočet materiálových odchylek
8.2.3 Výpočet mzdových odchylek
8.2.4 Výpočet odchylek v tržbách
8.2.5 Účtování odchylek
8.3 Odchylky režijních nákladů
8.4 Určení průběhu režijních nákladů pomocí variátoru
8.5 Uplatnění rozdílových metod při kontrole hospodárnosti režijních nákladů
8.6 Odchylky režijních nákladů
9 Optimalizace sortimentu a citlivost parametrů
9.1 Základní schéma pro optimalizaci sortimentu
9.2 Citlivost parametrů
9.2.1.1 Citlivost parametru Q (produkce)
9.2.1.2 Citlivost parametru p (cena)
9.2.1.3 Citlivost parametru v (jednotkové VN)
9.2.1.4 Citlivost parametru F
10 Controlling v teorii
10.1 Vnější problémy controllingu
10.1.1 Česká účetní legislativa a controlling
10.1.1.1 Účtování zásob
10.1.1.2 Skutečná versus plánovaná cena
10.1.1.3 Oceňování výrobků
10.1.1.4 Zásoby a IAS
10.1.1.5 Zásadní rozdíly mezi ČÚS č. 15 - Zásoby a IAS č. 2 - Zásoby
10.1.1.6 Reforma účetnictví v devadesátých letech a harmonizace účetnictví
10.2 Vnitřní problémy controllingu
10.2.1 Současný stav vnitropodnikového řízení
10.2.2 Pojetí controllingu
10.2.2.1 Controlling – neurčitý pojem
10.2.2.2 Co může být považováno za controlling
10.2.2.3 Controlling v širším a užším pojetí
10.2.2.4 Marže jako základní veličina pro řízení
10.3 Nákladový controlling – jedna z větví controllingu
10.4 Odvození základního výpočetního modelu
10.4.1 Základní přístupy
10.4.2 Rozpad fixních nákladů na dvě úrovně
10.4.3 Přiřazování zisku
10.4.4 Procesy cenové tvorby
10.5 Zjednodušený příklad controllingu
11 Controlling v praxi
11.1 Cíle, úkoly a poslání nákladového controllingu v systému plánování
11.2 Kleinebeckelovo obecné schéma systému plánování a místo NC v tomto systému
11.3 Dopad nákladového controllingu do řízení podniku
11.4 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Dílčí plány v podniku“
11.4.1 Dílčí plány
11.5 Kleinebeckelovo schéma - sloupec nazvaný „Nákladový controlling“
11.5.1 Zpřesnění názvosloví, zkratky a definice
11.5.2 Modifikace základního schématu pro odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.5.3 Odvození matematického modelu nákladového controllingu
11.6 Variabilní náklady a zvláštní jednicové náklady
11.6.1 Definice variabilních nákladů a jejich dělení
11.6.1.1 Materiálová kalkulace
11.6.1.2 Mzdová kalkulace
11.7 Zvláštní jednicové náklady, teorie vztažných základen, výkonové náklady
11.7.1 Definice zvláštních jednicových nákladů
11.8 Vztažné základny obecně
11.8.1 Postup při stanovení vztažných základen
11.8.2 Využití vztažných základen
11.9 Fixní náklady I
11.10 Fixní náklady II
12 Rozvedení principů nákladového controllingu
12.1 Princip odpovědnostních okruhů
12.2 Princip místa a příčiny vzniku nákladů
12.3 Typy středisek a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.4 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.5 Odsouhlasovací můstek
12.6 Druhá informační rovina controllingového výkaznictví
12.7 Strukturalizace účtů 5 a 6 třídy účtové osnovy dle české legislativy
12.7.1.1 Nákladové účty
12.7.1.2 Výnosové účty
12.7.1.3 Zatřídění účtů v konkrétním podniku
12.8 Metody oceňování a jejich dopad na nákladový controlling
12.8.1 Typy nákladových účtů a práce s nimi v nákladovém controllingu
12.8.2 Odsouhlasovací můstek
12.9 Strukturalizace organizačních a ekonomických oblastí podniku
12.9.1 Druhá rovina výkaznictví
12.9.2 Strukturalizace organizační ve vazbě na systém plánování
12.10 Controllingový výkaz
13 Proces cenové kalkulace
13.1.1.1 Výpočet fixních nákladů
13.1.1.2 Rozvržení normohodin
13.1.1.3 Rozvržení fixníxh nákladů II
13.1.1.4 Rozvržení hospodářského výsledku
13.1.1.5 Konečná kalkulace výkonu
14 Cenové kalkulace, čtyři úrovně cen
14.1 Čtyři úrovně cen
14.2 Analýza a tvorba PÚH
14.2.1 Analýza PÚH a fixních nákladů - plán a vyhodnocení
14.2.2 Analýza tvorby PÚH za výrobek a segment trhu, její využití při řízení podniku a cenových jednáních.
14.2.3 Postavení controllingových pracovišť v organizační struktuře podniku
14.2.3.1 Schéma postavení controllingového pracoviště
14.2.4 Zavedení systému nákladového controllingu v podniku
14.3 Práce controllera
14.3.1.1 Osoba controllera
14.4 Úloha controllera v podniku
14.5 Sestavení plánu
14.6 Řízení podniku na základě tvorby PÚH a čerpání fixních nákladů
14.6.1 Odchylkové řízení
14.6.2 Nástroje pro aplikaci nákladového controllingu
15 Komplexní řešení modelového controllingového příkladu
Příloha
Literatura
Seznam příkladů, obrázků, tabulek a grafů
Anotace

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 13,31 -15 %
E-kniha 10,21 -15 %
Tlačená 12,55 -15 %
E-kniha 10,67 -15 %
Tlačená 12,46 -54 %
E-kniha 17,73 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.