0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

Tlačená kniha
Brožovaná
14,54 12,36 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 22. 01. 2022 19:33
i: 39641 n: 27112173r: 11963
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
12,36 10,51 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 40056 n: 27141692r: 11963
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k  1. 1. 2021. Čerpá z praxe.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

O autorech
Předmluva 
Seznam zkratek 
1. Pojem a povaha obchodních společností 
2. Právní úprava obchodních společností 
3. Obecná úprava obchodních společností 
3.1 Vklad do obchodní společnosti 
3.1.1 Pojem vkladu 
3.1.2 Správce vkladů
3.2 Podíl 
3.2.1 Podíl na zisku 
3.2.2 Vypořádací podíl 
3.2.3 Podíl na likvidačním zůstatku 
3.2.4 Omezení výplaty zdrojů společnosti 
3.2.5 Nakládání s podílem 
4. Orgány obchodních společností 
4.1 Dělení orgánů 
4.2 Členství v orgánech 
4.2.1 Úvod
4.2.2 Rozhodování orgánů obchodní společnosti
4.2.3 Pravidla jednání členů orgánů 
4.2.4 Smlouva o výkonu funkce
4.2.5 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce 
5. Regulace koncernu 
5.1 Ovlivnění 
5.2 Koncern 
5.3 Zpráva o vztazích 
6. Veřejná obchodní společnost 
6.1 Práva a povinnosti společníků 
6.2 Vnitřní uspořádání společnosti
6.3 Členství ve veřejné obchodní společnosti 
6.4 Zrušení veřejné obchodní společnosti 
7. Komanditní společnost 
7.1 Práva a povinnosti společníků 
7.2 Vnitřní uspořádání společnosti
7.3 Členství v komanditní společnosti 
7.4 Zrušení komanditní společnosti 
8. Společnost s ručením omezeným 
8.1 Podíl společníka 
8.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 
8.3 Práva a povinnosti společníka 
8.3.1 Obecné povinnost
8.3.2 Vkladová povinnost 
8.3.3 Povinnost ručení 
8.3.4 Příplatková povinnost
8.3.5 Povinnost odevzdat kmenový list 
8.3.6 Právo na podíl na zisku
8.3.7 Hlasovací právo 
8.3.8 Právo na informace 
8.3.9 Společnická žaloba 
8.3.10 Práva kvalifikovaných společníků 
8.4 Systém vnitřního uspořádání 
8.4.1 Valná hromada 
8.4.2 Svolání valné hromady 
8.4.3 Průběh valné hromady
8.4.4 Neplatnost valné hromady 
8.4.5 Statutární orgán 
8.4.6 Dozorčí rada
8.4.7 Výbor pro audit 
8.5 Zánik účasti společníka ve společnosti
8.5.1 Vystoupení společníka 
8.5.2 Dohoda o ukončení účasti společníka
8.5.3 Vyloučení společníka
8.5.4 Zrušení účasti společníka soudem 
8.5.5 Kaduční řízení
8.5.6 Převod podílu
8.6 Zvýšení základního kapitálu 
8.6.1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 
8.6.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
8.7 Snížení základního kapitálu 
9. Akciová společnost
9.1 Založení a vznik akciové společnosti 
9.1.1 Ochrana věřitelů po vzniku akciové společnosti
9.2 Akcie
9.3 Práva a povinnosti akcionáře 
9.3.1 Vkladová povinnost 
9.3.2 Právo na podíl na zisku 
9.3.3 Hlasovací právo 
9.3.4 Právo na vysvětlení a informace
9.3.5 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 
9.3.6 Práva kvalifikovaných akcionářů
9.3.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů 
9.3.8 Právo na odkup
9.4 Systém vnitřního uspořádání
9.4.1 Valná hromada 
9.4.2 Svolání valné hromady
9.4.3 Průběh valné hromady 
9.4.4 Neplatnost valné hromady 
9.4.5 Dualistický systém 
9.4.6 Monistický systém 
9.4.7 Výbor pro audit
9.5 Zvýšení základního kapitálu 
9.5.1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 
9.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
9.5.3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu
9.5.4 Snížení základního kapitálu
9.5.5 Snížení jmenovité hodnoty 
9.5.6 Vzetí akcií z oběhu 
9.5.7 Upuštění od vydání nesplacených akcií 
9.6 Zrušení a zánik společnosti 
10. Řízení a správa obchodních korporací (corporate governance) 
10.1 Úvod 
10.2 Pojem corporate governance
10.3 Historický exkurs 
10.4 Principy a prostředky regulace 
10.5 Nástroje corporate governance 
10.6 Kodexy corporate governance 
10.7 Corporate governance z pohledu práva a compliance 
10.8 Shrnutí 
11. Povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
11.1 Geneze institutu péče řádného hospodáře v českém korporačním právu 
a jeho aktuální podoba 
12. Vymezení institutu péče řádného hospodáře dle české právní teorie 
13. Povinnost člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při 
výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
13.1 Úvod 
13.2 Základní zásady a aspekty stávající právní úpravy 
13.3 Pojem péče řádného hospodáře 
13.4 Odpovědnost za selhání delegovaných složek 
13.5 Posuzování povinnosti jednat při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a důkazní břemeno 
13.6 Povinnost loajality 
13.7 Povinná osoba 
13.8 Presumované porušení 
13.9 Shrnutí 
14. Zvláštní (kvalifikované) případy povinnosti člena statutárního orgánu české 
obchodní korporace jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
a pravidlo podnikatelského úsudku 
14.1 Úvod 
14.2 Pravidlo podnikatelského úsudku 
14.2.1 Úvod 
14.2.2 Riziko a podnikatelský (obchodní) úsudek
14.2.3 Myšlenková východiska pravidla podnikatelského úsudku 
a systém jeho právní úpravy v soudobém českém korporačním právu 
14.2.4 Podstata a koncepce pravidla podnikatelského úsudku ve vybraných zahraničních jurisdikcích 
14.3 Shrnutí 
15. Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku
15.1 Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře 
15.2 Judikaturní vymezení pravidla podnikatelského úsudku 
15.3 Shrnutí 
16. Soukromoprávní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení 
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
16.1 Úvod 
16.2 Povinnost k náhradě škody (újmy) 
16.3 Vydání prospěchu 
16.4 Další důsledky 
16.5 Shrnutí 
17. Vybrané (obecné) povinnosti statutárních „ředitelů“ při řízení a správě britských obchodních korporací 
17.1 Úvod 
17.2 Přehled obecných povinností 
17.3 Shrnutí 
18. Program compliance jako účinný nástroj dobrého řízení a správy obchodních korporací 
18.1 Úvodem 
18.2 Co je to compliance a k čemu slouží?
18.3 Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“ 
18.4 Geneze a následný vývoj problematiky compliance
18.5 Povinnost nebo program, který je takříkajíc „nice-to-have“?
18.6 Shrnutí 
19. Efektivní implementace interního programu compliance 
19.1 Postavení compliance, proporcionalita, nastavení interní řídící 
a vlastnické struktury („governance“) a odpovídající zdroje 
19.2 Analýza a řízení rizik 
19.3 Interní řídící dokumentace a etické kodexy 
19.4 Nastavení systému vnitřních kontrol a dalších interních (kontrolních) postupů a procesů 
19.5 Školení a komunikace
19.6 Dohled, monitoring, zajištění a související nástroje 
19.7 Reporting 
19.8 Oznamovací mechanismy a interní vyšetřování 
19.9 Podpora programu compliance ze strany (nejen) nejvyššího vedení příslušné obchodní korporace 
19.10 Měření efektivity vnitřních compliance programů 
19.11 Shrnutí 
20. Vybrané oblasti zájmu interního programu compliance v podnikatelské (korporační) praxi 
20.1 Úvod 
20.2 Protikorupční program 
20.3 Soutěžní compliance 
20.4 Whistleblowing 
20.5 Shrnutí
Literatura 

Tlačená kniha

Dátum vydania: 25. 02. 2021
Katalógové číslo: 40092
ISBN: 978-80-271-1217-3
Formát/strán: 167×240, 312 strán

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 3.93MB | 3.46MB | 0.7MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

Tlačená kniha

Dátum vydania: 25. 02. 2021
Katalógové číslo: 40092
ISBN: 978-80-271-1217-3
Formát/strán: 167×240, 312 strán
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 3.93 MB | 3.46 MB | 0.7 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

Tlačená kniha
Brožovaná
14,54 12,36 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 22. 01. 2022 19:33
i: 39641 n: 27112173r: 11963
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
12,36 10,51 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 40056 n: 27141692r: 11963
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k  1. 1. 2021. Čerpá z praxe.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance

O autorech
Předmluva 
Seznam zkratek 
1. Pojem a povaha obchodních společností 
2. Právní úprava obchodních společností 
3. Obecná úprava obchodních společností 
3.1 Vklad do obchodní společnosti 
3.1.1 Pojem vkladu 
3.1.2 Správce vkladů
3.2 Podíl 
3.2.1 Podíl na zisku 
3.2.2 Vypořádací podíl 
3.2.3 Podíl na likvidačním zůstatku 
3.2.4 Omezení výplaty zdrojů společnosti 
3.2.5 Nakládání s podílem 
4. Orgány obchodních společností 
4.1 Dělení orgánů 
4.2 Členství v orgánech 
4.2.1 Úvod
4.2.2 Rozhodování orgánů obchodní společnosti
4.2.3 Pravidla jednání členů orgánů 
4.2.4 Smlouva o výkonu funkce
4.2.5 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce 
5. Regulace koncernu 
5.1 Ovlivnění 
5.2 Koncern 
5.3 Zpráva o vztazích 
6. Veřejná obchodní společnost 
6.1 Práva a povinnosti společníků 
6.2 Vnitřní uspořádání společnosti
6.3 Členství ve veřejné obchodní společnosti 
6.4 Zrušení veřejné obchodní společnosti 
7. Komanditní společnost 
7.1 Práva a povinnosti společníků 
7.2 Vnitřní uspořádání společnosti
7.3 Členství v komanditní společnosti 
7.4 Zrušení komanditní společnosti 
8. Společnost s ručením omezeným 
8.1 Podíl společníka 
8.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 
8.3 Práva a povinnosti společníka 
8.3.1 Obecné povinnost
8.3.2 Vkladová povinnost 
8.3.3 Povinnost ručení 
8.3.4 Příplatková povinnost
8.3.5 Povinnost odevzdat kmenový list 
8.3.6 Právo na podíl na zisku
8.3.7 Hlasovací právo 
8.3.8 Právo na informace 
8.3.9 Společnická žaloba 
8.3.10 Práva kvalifikovaných společníků 
8.4 Systém vnitřního uspořádání 
8.4.1 Valná hromada 
8.4.2 Svolání valné hromady 
8.4.3 Průběh valné hromady
8.4.4 Neplatnost valné hromady 
8.4.5 Statutární orgán 
8.4.6 Dozorčí rada
8.4.7 Výbor pro audit 
8.5 Zánik účasti společníka ve společnosti
8.5.1 Vystoupení společníka 
8.5.2 Dohoda o ukončení účasti společníka
8.5.3 Vyloučení společníka
8.5.4 Zrušení účasti společníka soudem 
8.5.5 Kaduční řízení
8.5.6 Převod podílu
8.6 Zvýšení základního kapitálu 
8.6.1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 
8.6.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
8.7 Snížení základního kapitálu 
9. Akciová společnost
9.1 Založení a vznik akciové společnosti 
9.1.1 Ochrana věřitelů po vzniku akciové společnosti
9.2 Akcie
9.3 Práva a povinnosti akcionáře 
9.3.1 Vkladová povinnost 
9.3.2 Právo na podíl na zisku 
9.3.3 Hlasovací právo 
9.3.4 Právo na vysvětlení a informace
9.3.5 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 
9.3.6 Práva kvalifikovaných akcionářů
9.3.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů 
9.3.8 Právo na odkup
9.4 Systém vnitřního uspořádání
9.4.1 Valná hromada 
9.4.2 Svolání valné hromady
9.4.3 Průběh valné hromady 
9.4.4 Neplatnost valné hromady 
9.4.5 Dualistický systém 
9.4.6 Monistický systém 
9.4.7 Výbor pro audit
9.5 Zvýšení základního kapitálu 
9.5.1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 
9.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
9.5.3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu
9.5.4 Snížení základního kapitálu
9.5.5 Snížení jmenovité hodnoty 
9.5.6 Vzetí akcií z oběhu 
9.5.7 Upuštění od vydání nesplacených akcií 
9.6 Zrušení a zánik společnosti 
10. Řízení a správa obchodních korporací (corporate governance) 
10.1 Úvod 
10.2 Pojem corporate governance
10.3 Historický exkurs 
10.4 Principy a prostředky regulace 
10.5 Nástroje corporate governance 
10.6 Kodexy corporate governance 
10.7 Corporate governance z pohledu práva a compliance 
10.8 Shrnutí 
11. Povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
11.1 Geneze institutu péče řádného hospodáře v českém korporačním právu 
a jeho aktuální podoba 
12. Vymezení institutu péče řádného hospodáře dle české právní teorie 
13. Povinnost člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při 
výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
13.1 Úvod 
13.2 Základní zásady a aspekty stávající právní úpravy 
13.3 Pojem péče řádného hospodáře 
13.4 Odpovědnost za selhání delegovaných složek 
13.5 Posuzování povinnosti jednat při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a důkazní břemeno 
13.6 Povinnost loajality 
13.7 Povinná osoba 
13.8 Presumované porušení 
13.9 Shrnutí 
14. Zvláštní (kvalifikované) případy povinnosti člena statutárního orgánu české 
obchodní korporace jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře 
a pravidlo podnikatelského úsudku 
14.1 Úvod 
14.2 Pravidlo podnikatelského úsudku 
14.2.1 Úvod 
14.2.2 Riziko a podnikatelský (obchodní) úsudek
14.2.3 Myšlenková východiska pravidla podnikatelského úsudku 
a systém jeho právní úpravy v soudobém českém korporačním právu 
14.2.4 Podstata a koncepce pravidla podnikatelského úsudku ve vybraných zahraničních jurisdikcích 
14.3 Shrnutí 
15. Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku
15.1 Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře 
15.2 Judikaturní vymezení pravidla podnikatelského úsudku 
15.3 Shrnutí 
16. Soukromoprávní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení 
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
16.1 Úvod 
16.2 Povinnost k náhradě škody (újmy) 
16.3 Vydání prospěchu 
16.4 Další důsledky 
16.5 Shrnutí 
17. Vybrané (obecné) povinnosti statutárních „ředitelů“ při řízení a správě britských obchodních korporací 
17.1 Úvod 
17.2 Přehled obecných povinností 
17.3 Shrnutí 
18. Program compliance jako účinný nástroj dobrého řízení a správy obchodních korporací 
18.1 Úvodem 
18.2 Co je to compliance a k čemu slouží?
18.3 Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“ 
18.4 Geneze a následný vývoj problematiky compliance
18.5 Povinnost nebo program, který je takříkajíc „nice-to-have“?
18.6 Shrnutí 
19. Efektivní implementace interního programu compliance 
19.1 Postavení compliance, proporcionalita, nastavení interní řídící 
a vlastnické struktury („governance“) a odpovídající zdroje 
19.2 Analýza a řízení rizik 
19.3 Interní řídící dokumentace a etické kodexy 
19.4 Nastavení systému vnitřních kontrol a dalších interních (kontrolních) postupů a procesů 
19.5 Školení a komunikace
19.6 Dohled, monitoring, zajištění a související nástroje 
19.7 Reporting 
19.8 Oznamovací mechanismy a interní vyšetřování 
19.9 Podpora programu compliance ze strany (nejen) nejvyššího vedení příslušné obchodní korporace 
19.10 Měření efektivity vnitřních compliance programů 
19.11 Shrnutí 
20. Vybrané oblasti zájmu interního programu compliance v podnikatelské (korporační) praxi 
20.1 Úvod 
20.2 Protikorupční program 
20.3 Soutěžní compliance 
20.4 Whistleblowing 
20.5 Shrnutí
Literatura 

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 5,28 -15 %
E-kniha 4,49 -15 %
Tlačená 11,74 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 8,99 -15 %
E-kniha 6,89 -15 %
Tlačená 5,32 -15 %
E-kniha 4,49 -15 %
Tlačená 4,57 -42 %
E-kniha 5,69 -15 %
Tlačená 4,11 -51 %
E-kniha 5,99 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.