0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Sociální pedagogika

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6311
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
10,59 8,47 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17886 n: 24776712r: 6311
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.

Z obsahu knihy Sociální pedagogika

Úvodem
1. Historické kořeny sociální pedagogiky
1.1. Myšlenky o výchově a společnosti v odkazu antického myšlení
1.1.1. Výchova a společnost v názorech řeckých a římských myslitelů
1.1.2. Péče a starost o druhé v antické kultuře
1.2 Sociálně pedagogické myšlení ve středověku
1.2.1 Středověké uspořádání společnosti a křesťanský ideál člověka
1.2.2 Praktická pomoc bližnímu ve středověké společnosti
1.3 Raněnovověké názory na výchovu a společnost a jejich sociálně pedagogické souvislosti
1.3.1 Sociálně pedagogické myšlení raného novověku
1.3.2 Humanistické ideály a jejich odraz v sociálních vizích raného novověku
1.3.3 Řešení otázek chudoby v díle J. L. Vivese
1.3.4 J. A. Komenský jako inspirace pro sociálně pedagogické myšlení
1.3.5 Sociální a pedagogické představy v epoše střetu náboženství a racionalismu
1.3.6 Kořeny sociální pedagogiky v díle osvíceneckých filozofů a pedagogů
1.3.7 Výchova a péče o druhé v životě a díle J. H. Pestalozziho

2. Vznik sociální pedagogiky jako vědy a její rozvoj v 19. a na počátku 20. století
2.1. Podmínky pro zformování sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
2.2. Praktický proud sociální pedagogiky
2.2.1. Středoevropská tradice praktické sociálně pedagogické činnosti
2.2.2. Anglosaská tradice sociálně pedagogické práce
2.2.3. Příklad italské sociálně pedagogické praxe - don Bosco
2.2.4. Ruská tradice sociálně pedagogické práce
2.3 Teoretický proud sociální pedagogiky
2.3.1 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Německu
2.3.2 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Polsku
2.3.3 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky na Slovensku
2.3.4 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v českých zemích

3. Současné pojetí sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
3.1. Vymezení pojetí sociální pedagogiky
3.1.1. Pohledy na podstatu sociální pedagogiky
3.1.2. Dimenze sociální pedagogiky
3.2 Vymezení předmětu sociální pedagogiky
3.2.1 Sociální pedagogika v užším a širším pojetí
3.3 Obsahová vymezení sociální pedagogiky
3.3.1 Předmět sociální pedagogiky v historickém pohledu
3.3.2 Současné vymezování předmětu sociální pedagogiky
3.3.3 Aktuální témata sociální pedagogiky
3.3.4 Problematika vymezení profese sociálního pedagoga

4. Výchova, socializace a prostředí v zorném úhlu sociální pedagogiky
4.1. Prostředí a jeho význam při řešení úkolů sociální pedagogiky
4.2. Socializace a výchova jako východiska sociální pedagogiky
4.2.1. Proces socializace v kontextu sociální pedagogiky
4.2.2. Výchova v kontextu sociální pedagogiky
4.2.3. Vztah prostředí a výchovy v sociální pedagogice

5. Výchovná prostředí a sociální pedagogika
5.1. Rodina v zorném úhlu sociální pedagogiky
5.1.1. Rodina a proměny jejích funkcí
5.1.2. Současná rodina a její problémy
5.2 Vrstevnické skupiny a sociálně pedagogická činnost
5.3 Lokální prostředí a jeho role ve výchově člověka

6. Prostředí institucializované výchovy - škola a sociální pedagogika
6.1. Charakter socializačního a výchovného prostředí školy z pohledu sociální pedagogiky
6.1.1. Škola jako významné socializační prostředí
6.1.2. Výchovné a preventivní působení ve škole - prostor pro sociální pedagogiku
6.2 Sociálně patologické jevy a sociální deviace ve školním prostředí
6.2.1 Vymezení problematiky sociálních patologií a deviací
6.3 Projevy sociálních deviací a rizikového chování ve školním prostředí
6.3.1 Závislost na návykových látkách
6.3.2 Problematika tzv. virtuálních drog (počítačové hry a internet, televize, video)
6.3.3 Hazardní a patologické hráčství
6.3.4 Problematika záškoláctví
6.3.5 Agresivita a její projevy ve školní prostředí
6.3.6 Šikana
6.3.7 Vandalismus
6.3.8 Ostatní formy násilného chování u žáků základních či středních škol
6.3.9 Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
6.3.10 Konflikty dětí se zákonem - predelikvence a prekriminalita
6.4 Sociální pedagogika a preventivní programy pro školy
6.4.1 Zapracování témat prevence do vzdělávacího programu škol
6.4.2 Spolupráce sociálního pedagoga při realizaci Minimálního preventivního programu ve škole
6.4.3 Nástroje prevence ve školním prostředí
6.5 Závěrem - problémy realizace školní prevence jako prostoru pro sociální pedagogiku

Shrnutí

Summary

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 4.36MB | 1.87MB | 0.84MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Sociální pedagogika

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 4.36 MB | 1.87 MB | 0.84 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Sociální pedagogika

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6311
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
10,59 8,47 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 17886 n: 24776712r: 6311
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru. Kniha se zaměřuje zejména na oblasti, jako je vliv prostředí a výchovy, sleduje dále rozmanitost výchovných vlivů jednotlivých sociálních prostředí a koncentruje se na některé činnosti, v nichž se realizuje sociálně pedagogická praxe. Důraz sociální pedagogiky na otázky výchovného vlivu sociálního prostředí vám umožní porozumět problémům současné rodiny, školy a vlivu vrstevníků na děti a mládež. Autor v přehledové publikaci nezapomněl ani na témata negativních sociálních vlivů a na sociální prevenci.

Z obsahu knihy Sociální pedagogika

Úvodem
1. Historické kořeny sociální pedagogiky
1.1. Myšlenky o výchově a společnosti v odkazu antického myšlení
1.1.1. Výchova a společnost v názorech řeckých a římských myslitelů
1.1.2. Péče a starost o druhé v antické kultuře
1.2 Sociálně pedagogické myšlení ve středověku
1.2.1 Středověké uspořádání společnosti a křesťanský ideál člověka
1.2.2 Praktická pomoc bližnímu ve středověké společnosti
1.3 Raněnovověké názory na výchovu a společnost a jejich sociálně pedagogické souvislosti
1.3.1 Sociálně pedagogické myšlení raného novověku
1.3.2 Humanistické ideály a jejich odraz v sociálních vizích raného novověku
1.3.3 Řešení otázek chudoby v díle J. L. Vivese
1.3.4 J. A. Komenský jako inspirace pro sociálně pedagogické myšlení
1.3.5 Sociální a pedagogické představy v epoše střetu náboženství a racionalismu
1.3.6 Kořeny sociální pedagogiky v díle osvíceneckých filozofů a pedagogů
1.3.7 Výchova a péče o druhé v životě a díle J. H. Pestalozziho

2. Vznik sociální pedagogiky jako vědy a její rozvoj v 19. a na počátku 20. století
2.1. Podmínky pro zformování sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
2.2. Praktický proud sociální pedagogiky
2.2.1. Středoevropská tradice praktické sociálně pedagogické činnosti
2.2.2. Anglosaská tradice sociálně pedagogické práce
2.2.3. Příklad italské sociálně pedagogické praxe - don Bosco
2.2.4. Ruská tradice sociálně pedagogické práce
2.3 Teoretický proud sociální pedagogiky
2.3.1 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Německu
2.3.2 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v Polsku
2.3.3 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky na Slovensku
2.3.4 Osobnosti teoretické sociální pedagogiky v českých zemích

3. Současné pojetí sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny
3.1. Vymezení pojetí sociální pedagogiky
3.1.1. Pohledy na podstatu sociální pedagogiky
3.1.2. Dimenze sociální pedagogiky
3.2 Vymezení předmětu sociální pedagogiky
3.2.1 Sociální pedagogika v užším a širším pojetí
3.3 Obsahová vymezení sociální pedagogiky
3.3.1 Předmět sociální pedagogiky v historickém pohledu
3.3.2 Současné vymezování předmětu sociální pedagogiky
3.3.3 Aktuální témata sociální pedagogiky
3.3.4 Problematika vymezení profese sociálního pedagoga

4. Výchova, socializace a prostředí v zorném úhlu sociální pedagogiky
4.1. Prostředí a jeho význam při řešení úkolů sociální pedagogiky
4.2. Socializace a výchova jako východiska sociální pedagogiky
4.2.1. Proces socializace v kontextu sociální pedagogiky
4.2.2. Výchova v kontextu sociální pedagogiky
4.2.3. Vztah prostředí a výchovy v sociální pedagogice

5. Výchovná prostředí a sociální pedagogika
5.1. Rodina v zorném úhlu sociální pedagogiky
5.1.1. Rodina a proměny jejích funkcí
5.1.2. Současná rodina a její problémy
5.2 Vrstevnické skupiny a sociálně pedagogická činnost
5.3 Lokální prostředí a jeho role ve výchově člověka

6. Prostředí institucializované výchovy - škola a sociální pedagogika
6.1. Charakter socializačního a výchovného prostředí školy z pohledu sociální pedagogiky
6.1.1. Škola jako významné socializační prostředí
6.1.2. Výchovné a preventivní působení ve škole - prostor pro sociální pedagogiku
6.2 Sociálně patologické jevy a sociální deviace ve školním prostředí
6.2.1 Vymezení problematiky sociálních patologií a deviací
6.3 Projevy sociálních deviací a rizikového chování ve školním prostředí
6.3.1 Závislost na návykových látkách
6.3.2 Problematika tzv. virtuálních drog (počítačové hry a internet, televize, video)
6.3.3 Hazardní a patologické hráčství
6.3.4 Problematika záškoláctví
6.3.5 Agresivita a její projevy ve školní prostředí
6.3.6 Šikana
6.3.7 Vandalismus
6.3.8 Ostatní formy násilného chování u žáků základních či středních škol
6.3.9 Xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
6.3.10 Konflikty dětí se zákonem - predelikvence a prekriminalita
6.4 Sociální pedagogika a preventivní programy pro školy
6.4.1 Zapracování témat prevence do vzdělávacího programu škol
6.4.2 Spolupráce sociálního pedagoga při realizaci Minimálního preventivního programu ve škole
6.4.3 Nástroje prevence ve školním prostředí
6.5 Závěrem - problémy realizace školní prevence jako prostoru pro sociální pedagogiku

Shrnutí

Summary

Literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 7,91 -20 %
E-kniha 6,21 -20 %
Tlačená 12,53 -20 %
E-kniha 9,61 -20 %
Tlačená 13,41 -20 %
E-kniha 11,30 -20 %
Tlačená 14,74 -20 %
E-kniha 12,54 -20 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.