0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Finance: od teorie k realitě

Tlačená kniha
Brožovaná
21,99 18,69 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 07. 07. 2022 9:28
i: 36767 n: 27122158r: 10548
E-kniha
PDF
18,69 15,89 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 39230 n: 27118090r: 10548
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF
Kniha slouží k orientaci v zásadních oblastech financí, a to od teoretického chápání po realitu financí v dnešním světě. Jednotlivé oblasti financí charakterizuje samostatně, vymezuje i jejich společné rysy a jejich propojenost.

Kniha vychází z vysvětlení chápání měny a peněz, od historických forem až po kryptoaktiva. Navazuje charakteristikou měnové politiky s reflexí změn po finanční krizi včetně nekonvenční měnové politiky a vysvětlením podstaty, příčin a důsledků inflace a deflace. Dále zdůrazňuje význam úrokových sazeb v reálné ekonomice a důležitost finančního trhu, včetně charakteristik specifických institucí finančních trhů a trendů na finančních trzích.

V rámci mezinárodních financí se zaměřuje na vysvětlení platební bilance a devizových kurzů s praktickými aplikacemi a také na hlavní principy optimální měnové oblasti. Části bankovnictví a pojišťovnictví jsou věnovány zásadním poznatkům z těchto oblastí, s výrazným akcentem do reality těchto trhů a aktuálních trendů. Podnikové finance obsahují zásadní poznatky z oblasti financování podniku se zdůrazněním moderních forem financování. Veřejné finance shrnují základní poznatky z této oblasti a věnují se mimo jiné aktuální problematice veřejného zadlužení. 

Z obsahu knihy Finance: od teorie k realitě

Úvod 
1. Finance 
1.1 Pojem finance 
1.2 Funkce financí
1.3 Metody financování 
1.4 Principy financí 
1.5 Struktura financí
1.5.1 Podnikové finance 
1.5.2 Měna a mezinárodní finance
1.5.3 Bankovnictví 
1.5.4 Pojišťovnictví
1.5.5 Veřejné fi nance 
1.6 Časová hodnota peněz
1.6.1 Čistá současná hodnota 
1.6.2 Vnitřní výnosová míra
1.6.3 Index ziskovosti 
2. Měna a peníze 
2.1 Pojem měna 
2.2 Vznik peněz
2.3 Vývoj emise peněz 
2.3.1 Mincovnictví 
2.3.2 Státně rozpočtová emise 
2.3.3 Klasická bankovně úvěrová emise 
2.3.4 Modifi kovaná bankovně úvěrová emise peněz
2.4 Emise peněz na českém území 
2.5 Měnové standardy
2.5.1 Měnové standardy a využití zlata pro měnové účely v současnosti 
2.6 Pojem peníze 
2.7 Kryptoaktiva 
2.8 Vývoj peněžních teorií 
2.8.1 Starověk a středověk 
2.8.2 Merkantelisté 
2.8.3 Předchůdci klasické ekonomie 
2.8.4 Klasičtí političtí ekonomové 
2.8.5 Alternativní přístup k teorii peněz Karla Marxe 
2.8.6 Neoklasikové 
2.8.7 Ekonomové rakouské školy 
2.8.8 Keynesiánství a neokeynesiánství 
2.8.9 Monetarismus a na něj navazující směry 
2.8.10 Postkeynesovská teorie peněz 
2.8.11 Nová keynesovská ekonomie 
3. Měnová politika a teorie 
3.1 Peněžní agregáty 
3.2 Měnová politika 
3.2.1 Transmisní mechanismy měnové politiky 
3.2.2 Nástroje měnové politiky 
3.2.3 Měnová politika a fi nanční krize 
3.2.4 Pravidla měnové politiky 
3.2.5 Měnově politické režimy 
3.2.6 Účinnost transmisního mechanismu měnové politiky 
3.3 Měnová teorie a trh peněz 
3.3.1 Poptávka po penězích
3.3.2 Nabídka peněz 
3.3.3 Měnová rovnováha 
3.4 Centrální banka 
3.4.1 Cíle centrální banky
3.4.2 Funkce centrální banky 
3.4.3 Nezávislost centrální banky 
3.4.4 Hospodaření ČNB 
3.4.5 Publikace ČNB
4. Inflace a deflace 
4.1 Pojem inflace 
4.2 Podstata inflace 
4.3 Příčiny vzniku inflace 
4.3.1 Monetaristický názor 
4.3.2 Keynesiánský názor 
4.3.3 Reálné faktory ovlivňující míru inflace
4.4 Důsledky inflace
4.5 Defl ace – příčiny a důsledky 
4.6 Cílování inflace 
4.7 Základní pojmy související s inflací a deflací 
4.8 Měření inflace 
5. Úroková míra 
5.1 Pojmy úroková míra a úroková sazba 
5.2 Historie a vznik úroku 
5.3 Význam úrokových sazeb v ekonomice 
5.4 Úrokové sazby – struktura a faktory 
5.4.1 Struktura úrokových sazeb 
5.4.2 Faktory ovlivňující úrokové sazby 
5.5 Specifika úročení 
5.5.1 Druhy úročení 
5.6 Nominální, reálná, přirozená úroková míra a neutrální úroková sazba 
5.7 Teorie determinace úrokové míry 
5.7.1 Neoklasická teorie úrokové míry 
5.7.2 Teorie zápůjčních fondů 
5.7.3 Teorie preference likvidity
6. Finanční trh 
6.1 Pojem finanční trh 
6.2 Základní pojmy finančních trhů 
6.3 Typy finančních trhů 
6.4 Finanční zprostředkovatelé 
6.5 Významné instituce finančních trhů 
6.5.1 Suverénní fondy 
6.5.2 Podílové fondy 
6.5.3 Nebankovní fi nanční společnosti
6.6 Finanční rizika 
6.6.1 Řízení rizik – příklad úvěrového rizika 
6.7 Finanční trh v České republice a ve světě 
6.8 Trendy na fi nančních trzích 
7. Mezinárodní finance 
7.1 Platební bilance 
7.1.1 Struktura platební bilance – položky platební bilance 
7.1.2 Struktura běžného a kapitálového účtu – kreditní a debetní pojetí 
7.1.3 Struktura finančního účtu – čistá změna zahraničních finančních aktiv 
7.1.4 Účtování v platební bilanci – bilanční identita 
7.1.5 Devizové rezervy 
7.1.6 Salda platební bilance a jejich ekonomická analýza 
7.1.7 Vyrovnávací procesy platební bilance 
7.2 Devizové kurzy 
7.2.1 Systémy devizových kurzů – historicko-systematizující přístup 
7.2.2 Systémy devizových kurzů – metodika Mezinárodního 
měnového fondu 
7.2.3 Teorie devizových kurzů 
7.2.4 Devizový trh 
7.3 Mezinárodní měnová spolupráce
7.3.1 Mezinárodní měnový fond a Světová banka 
7.3.2 Měnové unie v minulosti 
7.3.3 Měnová spolupráce v Evropě a ve světě 
7.3.4 Optimální měnová oblast 
8. Bankovnictví 
8.1 Pojem banka
8.2 Bankovní soustava
8.2.1 Konkrétní typy bankovních soustav 
8.2.2 Faktory ovlivňující bankovní soustavu
8.3 Druhy bank 
8.4 Bilance banky
8.4.1 Aktiva banky 
8.4.2 Pasiva banky 
8.4.3 Významnost jednotlivých položek aktiv a pasiv v bankovní bilanci 
8.5 Výkaz zisku a ztráty 
8.6 Princip hospodaření banky 
8.7 Finanční analýza v bankovnictví 
8.7.1 Ukazatele struktury rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
8.7.2 Ukazatele bankovní rentability 
8.7.3 Ukazatele bankovní likvidity 
8.7.4 Ukazatele bankovní produktivity 
8.7.5 Ukazatele kvality bankovních aktiv
8.7.6 Ukazatel kapitálové přiměřenosti 
8.8 Bankovní regulace a dohled 
8.8.1 Bankovní regulace a dohled v České republice 
8.9 Bankovní obchody 
8.9.1 Finančně úvěrové obchody 
8.9.2 Depozitní obchody 
8.9.3 Platebně zúčtovací obchody 
8.9.4 Investiční obchody 
8.10 Specifi cké druhy bankovnictví – islámské bankovnictví 
8.11 Trendy v komerčním bankovnictví 
9. Pojišťovnictví 
9.1 Riziko a podstata pojišťovnictví 
9.2 Pojištění 
9.2.1 Členění pojištění 
9.2.2 Základní pojmy komerčního pojištění
9.2.3 Kritéria pojistitelnosti rizik 
9.3 Princip hospodaření komerčních pojišťoven 
9.4 Dohled a regulace v pojišťovnictví 
9.5 Zajištění 
9.5.1 Členění a formy zajištění 
9.6 Trendy v pojišťovnictví 
10. Podnikové finance 
10.1 Hlavní oblasti finančního rozhodování podniku 
10.2 Principy podnikových financí 
10.3 Majetková struktura podniku 
10.4 Finanční struktura podniku 
10.4.1 Optimální finanční struktura
10.5 Zdroje krátkodobého financování 
10.6 Zdroje dlouhodobého financování 
10.6.1 Interní zdroje financování 
10.6.2 Externí zdroje financování 
10.7 Specifi cké moderní formy financování 
10.8 Finanční analýza 
10.8.1 Metody a ukazatele finanční analýzy
11. Veřejné finance 
11.1 Podstata a smysl veřejných financí 
11.2 Soustava veřejných rozpočtů 
11.2.1 Vyrovnanost veřejných rozpočtů 
11.3 Státní rozpočet 
11.3.1 Funkce státního rozpočtu
11.3.2 Struktura státního rozpočtu 
11.4 Místní rozpočty 
11.4.1 Struktura místních rozpočtů 
11.5 Fiskální federalismus 
11.6 Veřejný dluh 
11.6.1 Příčiny vzniku veřejného dluhu 
11.6.2 Financování a snižování veřejného dluhu 
11.6.3 Důsledky veřejného dluhu 
Použité zdroje 

Tlačená kniha

Dátum vydania: 09. 07. 2020
Katalógové číslo: 40032
ISBN: 978-80-271-2215-8
Formát/strán: 167×240, 464 strán

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 10.44MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Finance: od teorie k realitě
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

PDF

Tlačená kniha

Dátum vydania: 09. 07. 2020
Katalógové číslo: 40032
ISBN: 978-80-271-2215-8
Formát/strán: 167×240, 464 strán
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: PDF
Veľkosť: 10.44 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Finance: od teorie k realitě

Tlačená kniha
Brožovaná
21,99 18,69 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 07. 07. 2022 9:28
i: 36767 n: 27122158r: 10548
E-kniha
PDF
18,69 15,89 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 39230 n: 27118090r: 10548
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Kniha slouží k orientaci v zásadních oblastech financí, a to od teoretického chápání po realitu financí v dnešním světě. Jednotlivé oblasti financí charakterizuje samostatně, vymezuje i jejich společné rysy a jejich propojenost.

Kniha vychází z vysvětlení chápání měny a peněz, od historických forem až po kryptoaktiva. Navazuje charakteristikou měnové politiky s reflexí změn po finanční krizi včetně nekonvenční měnové politiky a vysvětlením podstaty, příčin a důsledků inflace a deflace. Dále zdůrazňuje význam úrokových sazeb v reálné ekonomice a důležitost finančního trhu, včetně charakteristik specifických institucí finančních trhů a trendů na finančních trzích.

V rámci mezinárodních financí se zaměřuje na vysvětlení platební bilance a devizových kurzů s praktickými aplikacemi a také na hlavní principy optimální měnové oblasti. Části bankovnictví a pojišťovnictví jsou věnovány zásadním poznatkům z těchto oblastí, s výrazným akcentem do reality těchto trhů a aktuálních trendů. Podnikové finance obsahují zásadní poznatky z oblasti financování podniku se zdůrazněním moderních forem financování. Veřejné finance shrnují základní poznatky z této oblasti a věnují se mimo jiné aktuální problematice veřejného zadlužení. 

Z obsahu knihy Finance: od teorie k realitě

Úvod 
1. Finance 
1.1 Pojem finance 
1.2 Funkce financí
1.3 Metody financování 
1.4 Principy financí 
1.5 Struktura financí
1.5.1 Podnikové finance 
1.5.2 Měna a mezinárodní finance
1.5.3 Bankovnictví 
1.5.4 Pojišťovnictví
1.5.5 Veřejné fi nance 
1.6 Časová hodnota peněz
1.6.1 Čistá současná hodnota 
1.6.2 Vnitřní výnosová míra
1.6.3 Index ziskovosti 
2. Měna a peníze 
2.1 Pojem měna 
2.2 Vznik peněz
2.3 Vývoj emise peněz 
2.3.1 Mincovnictví 
2.3.2 Státně rozpočtová emise 
2.3.3 Klasická bankovně úvěrová emise 
2.3.4 Modifi kovaná bankovně úvěrová emise peněz
2.4 Emise peněz na českém území 
2.5 Měnové standardy
2.5.1 Měnové standardy a využití zlata pro měnové účely v současnosti 
2.6 Pojem peníze 
2.7 Kryptoaktiva 
2.8 Vývoj peněžních teorií 
2.8.1 Starověk a středověk 
2.8.2 Merkantelisté 
2.8.3 Předchůdci klasické ekonomie 
2.8.4 Klasičtí političtí ekonomové 
2.8.5 Alternativní přístup k teorii peněz Karla Marxe 
2.8.6 Neoklasikové 
2.8.7 Ekonomové rakouské školy 
2.8.8 Keynesiánství a neokeynesiánství 
2.8.9 Monetarismus a na něj navazující směry 
2.8.10 Postkeynesovská teorie peněz 
2.8.11 Nová keynesovská ekonomie 
3. Měnová politika a teorie 
3.1 Peněžní agregáty 
3.2 Měnová politika 
3.2.1 Transmisní mechanismy měnové politiky 
3.2.2 Nástroje měnové politiky 
3.2.3 Měnová politika a fi nanční krize 
3.2.4 Pravidla měnové politiky 
3.2.5 Měnově politické režimy 
3.2.6 Účinnost transmisního mechanismu měnové politiky 
3.3 Měnová teorie a trh peněz 
3.3.1 Poptávka po penězích
3.3.2 Nabídka peněz 
3.3.3 Měnová rovnováha 
3.4 Centrální banka 
3.4.1 Cíle centrální banky
3.4.2 Funkce centrální banky 
3.4.3 Nezávislost centrální banky 
3.4.4 Hospodaření ČNB 
3.4.5 Publikace ČNB
4. Inflace a deflace 
4.1 Pojem inflace 
4.2 Podstata inflace 
4.3 Příčiny vzniku inflace 
4.3.1 Monetaristický názor 
4.3.2 Keynesiánský názor 
4.3.3 Reálné faktory ovlivňující míru inflace
4.4 Důsledky inflace
4.5 Defl ace – příčiny a důsledky 
4.6 Cílování inflace 
4.7 Základní pojmy související s inflací a deflací 
4.8 Měření inflace 
5. Úroková míra 
5.1 Pojmy úroková míra a úroková sazba 
5.2 Historie a vznik úroku 
5.3 Význam úrokových sazeb v ekonomice 
5.4 Úrokové sazby – struktura a faktory 
5.4.1 Struktura úrokových sazeb 
5.4.2 Faktory ovlivňující úrokové sazby 
5.5 Specifika úročení 
5.5.1 Druhy úročení 
5.6 Nominální, reálná, přirozená úroková míra a neutrální úroková sazba 
5.7 Teorie determinace úrokové míry 
5.7.1 Neoklasická teorie úrokové míry 
5.7.2 Teorie zápůjčních fondů 
5.7.3 Teorie preference likvidity
6. Finanční trh 
6.1 Pojem finanční trh 
6.2 Základní pojmy finančních trhů 
6.3 Typy finančních trhů 
6.4 Finanční zprostředkovatelé 
6.5 Významné instituce finančních trhů 
6.5.1 Suverénní fondy 
6.5.2 Podílové fondy 
6.5.3 Nebankovní fi nanční společnosti
6.6 Finanční rizika 
6.6.1 Řízení rizik – příklad úvěrového rizika 
6.7 Finanční trh v České republice a ve světě 
6.8 Trendy na fi nančních trzích 
7. Mezinárodní finance 
7.1 Platební bilance 
7.1.1 Struktura platební bilance – položky platební bilance 
7.1.2 Struktura běžného a kapitálového účtu – kreditní a debetní pojetí 
7.1.3 Struktura finančního účtu – čistá změna zahraničních finančních aktiv 
7.1.4 Účtování v platební bilanci – bilanční identita 
7.1.5 Devizové rezervy 
7.1.6 Salda platební bilance a jejich ekonomická analýza 
7.1.7 Vyrovnávací procesy platební bilance 
7.2 Devizové kurzy 
7.2.1 Systémy devizových kurzů – historicko-systematizující přístup 
7.2.2 Systémy devizových kurzů – metodika Mezinárodního 
měnového fondu 
7.2.3 Teorie devizových kurzů 
7.2.4 Devizový trh 
7.3 Mezinárodní měnová spolupráce
7.3.1 Mezinárodní měnový fond a Světová banka 
7.3.2 Měnové unie v minulosti 
7.3.3 Měnová spolupráce v Evropě a ve světě 
7.3.4 Optimální měnová oblast 
8. Bankovnictví 
8.1 Pojem banka
8.2 Bankovní soustava
8.2.1 Konkrétní typy bankovních soustav 
8.2.2 Faktory ovlivňující bankovní soustavu
8.3 Druhy bank 
8.4 Bilance banky
8.4.1 Aktiva banky 
8.4.2 Pasiva banky 
8.4.3 Významnost jednotlivých položek aktiv a pasiv v bankovní bilanci 
8.5 Výkaz zisku a ztráty 
8.6 Princip hospodaření banky 
8.7 Finanční analýza v bankovnictví 
8.7.1 Ukazatele struktury rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
8.7.2 Ukazatele bankovní rentability 
8.7.3 Ukazatele bankovní likvidity 
8.7.4 Ukazatele bankovní produktivity 
8.7.5 Ukazatele kvality bankovních aktiv
8.7.6 Ukazatel kapitálové přiměřenosti 
8.8 Bankovní regulace a dohled 
8.8.1 Bankovní regulace a dohled v České republice 
8.9 Bankovní obchody 
8.9.1 Finančně úvěrové obchody 
8.9.2 Depozitní obchody 
8.9.3 Platebně zúčtovací obchody 
8.9.4 Investiční obchody 
8.10 Specifi cké druhy bankovnictví – islámské bankovnictví 
8.11 Trendy v komerčním bankovnictví 
9. Pojišťovnictví 
9.1 Riziko a podstata pojišťovnictví 
9.2 Pojištění 
9.2.1 Členění pojištění 
9.2.2 Základní pojmy komerčního pojištění
9.2.3 Kritéria pojistitelnosti rizik 
9.3 Princip hospodaření komerčních pojišťoven 
9.4 Dohled a regulace v pojišťovnictví 
9.5 Zajištění 
9.5.1 Členění a formy zajištění 
9.6 Trendy v pojišťovnictví 
10. Podnikové finance 
10.1 Hlavní oblasti finančního rozhodování podniku 
10.2 Principy podnikových financí 
10.3 Majetková struktura podniku 
10.4 Finanční struktura podniku 
10.4.1 Optimální finanční struktura
10.5 Zdroje krátkodobého financování 
10.6 Zdroje dlouhodobého financování 
10.6.1 Interní zdroje financování 
10.6.2 Externí zdroje financování 
10.7 Specifi cké moderní formy financování 
10.8 Finanční analýza 
10.8.1 Metody a ukazatele finanční analýzy
11. Veřejné finance 
11.1 Podstata a smysl veřejných financí 
11.2 Soustava veřejných rozpočtů 
11.2.1 Vyrovnanost veřejných rozpočtů 
11.3 Státní rozpočet 
11.3.1 Funkce státního rozpočtu
11.3.2 Struktura státního rozpočtu 
11.4 Místní rozpočty 
11.4.1 Struktura místních rozpočtů 
11.5 Fiskální federalismus 
11.6 Veřejný dluh 
11.6.1 Příčiny vzniku veřejného dluhu 
11.6.2 Financování a snižování veřejného dluhu 
11.6.3 Důsledky veřejného dluhu 
Použité zdroje 

O autorovi

Černohorský Jan
Působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde přednáší Základy financí a další finanční předměty. Dále se zde podílí na výuce předmětů Mikroekonomie II a M akroekonomie II. Doktorát v oboru Řízení a ekonomika podniku získal na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V rámci svého výzkumu publikoval více než 40 odborných příspěvků a podíl el se na 2 knihách. Dále přednáší na zahraničních univerzitách a konferencích (USA, Turecko, Německo, Portugalsko, Rumunsko).

Hodnotenie čitateľov

Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 11,65 -15 %
E-kniha 9,90 -15 %
Tlačená 15,27 -15 %
E-kniha 12,98 -15 %
Tlačená 10,59 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 9,89 -15 %
E-kniha 8,41 -15 %
E-kniha 19,12 -15 %
Tlačená 36,01 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.