0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Knihy autora Louša František

Po absolvování VŠE, fakulta financí, směr účetní evidence a dvou letech vojenské služby nastoupil do již neexistujícího podniku Geoindustria. Od roku 1977 až do roku 1990, kdy začal pracovat jako audi tor, vykonával v tomto podniku funkci vedoucího podnikových účtáren. Byl více let ve vedení pražské pobočky Svazu účetních a nějakou dobu i členem jeho Metodického výboru. Ve Svazu nejdříve řídil před náškovou činnost a posléze začal sám přednášet jak pro Svaz účetních, tak i pro jiné vzdělávací organizace. Po vzniku Komory auditorů pracoval v jejích vedoucích orgánech, v současné době je členem vý boru pro účetní výkaznictví, což je nový název pro metodický výbor KA. Kromě přednáškové činnosti je autorem několika publikací, v posledních letech publikuje pouze v nakladatelství Grada. Kromě toho občasně přispívá články do časopisů Auditor a Účetnictví v praxi.

DPH a účtování

přeprava, dovoz, vývoz, služby - 8. aktualizované vydání
Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně.
Tištěná 10,17 -15 %
E-kniha 7,34 -20 %
Tlačená kniha
Brožovaná
11,97 10,17 -15 %
Za tri týždne alebo dlhšiei
Dodanie tejto knihy môže trvať 3-6 týždňov, vo výnimočných prípadoch niekoľko mesiacov alebo nemusí byť dodaná vôbec. Preto ho neodporúčame objednávať v jednej objednávke s iným tovarom, aby sa zbytočne nepredlžoval čas dodania celej objednávky.
Posledná aktualizácia skladu 15. 04. 2024 1:16
i: 30469 n: 27107988r: 10065
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
9,17 7,34 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 34701 n: 27129676r: 10065
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví s CD-ROMem

7. aktualizované vydání
Jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké směrnice mohou, ale nemusí být vyhlášeny? Naleznete v publikaci - včetně CD s praktickými vzory směrnic.
Tištěná 8,29 -55 %
Tlačená kniha
Brožovaná
18,43 8,29 -55 %
Za tri týždne alebo dlhšiei
Dodanie tejto knihy môže trvať 3-6 týždňov, vo výnimočných prípadoch niekoľko mesiacov alebo nemusí byť dodaná vôbec. Preto ho neodporúčame objednávať v jednej objednávke s iným tovarom, aby sa zbytočne nepredlžoval čas dodania celej objednávky.
Posledná aktualizácia skladu 15. 04. 2024 1:16
i: 28855 n: 27107971r: 10063
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

Zásoby - 4. aktualizované vydání

komplexní průvodce účtováním a oceňováním
Ojedinělá publikace - komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Autor na velkém množství p=raktických a názorných příkladů popisuje nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité méně časté případy. Praktickou publikaci jistě ocení nejen méně zkušení účetní, studenti, ale i zkušení účetní, pracovníci FÚ, auditoři apod.
Tištěná 10,29 -15 %
E-kniha 7,62 -20 %
Tlačená kniha
Brožovaná
12,11 10,29 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 15. 04. 2024 1:16
i: 19496 n: 24741154r: 7060
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
9,53 7,62 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 19497 n: 24776989r: 7060
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

DPH a účtování

přeprava, dovoz, vývoz, služby – 7. aktualizované vydání
V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí, a opačně.
E-kniha 7,34 -20 %
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 9033
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
9,17 7,34 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 26004 n: 27195367r: 9033
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví s CD - ROMem

6. aktualizované vydání
V tomto již 6. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké směrnice mohou, ale nemusí, být vyhlášeny.Nedílnou součástí publikace je elektronická příloha se souborem praktických vzorů směrnic na CD-ROMu. Zpracované vzory vám všem umožní snadný přenos do vlastního počítače a usnadní práci při přípravě a vypracování jednotlivých směrnic v jakémkoliv textovém formátu. Pomoc naleznete například při zpracování odpovědnostního řádu (též nazývaného oběh dokladů), odpisového plánu, směrnice pro tvorbu a čerpání rezerv, pro časové rozlišování, pro účtování zásob, kursových rozdílů, upravující vedení pokladní agendy, provedení inventarizace, k účetní závěrce apod.
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 8183

DPH a účtování

přeprava, dovoz, vývoz, služby - 6. aktualizované vydání
Šesté vydání zahrnuje změny platné od 1. 1. 2013. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem).V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.
E-kniha 7,34 -20 %
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 7630
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
9,17 7,34 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 20649 n: 24784625r: 7630
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

DPH a účtování

přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání
V pátém, aktualizovaném vydání této ojedinělé publikace je vysvětlena na praktických příkladech složitá problematika přepravy zboží dopravci tuzemskými i z jiných členských států EU a zahraničními dopravci.
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6684

Zákon o účetnictví v praxi

5. aktualizované vydání
Úplné znění zákona platné od 1. 1. 2011 je doplněno výkladem k jednotlivým paragrafům a ustanovením zákona. Autor – uznávaný účetní odborník a auditor – se snaží upozornit na možné výkladové problémy, které mohou v praxi vznikat, a to včetně návazností na další právní předpisy. Přímo u jednotlivých ustanovení je uvedena maximální výše pokuty při porušení povinností uložených zákonem. Od 1. 1. 2011 jsou tato pravidla výrazně upravena. Změny ve znění zákona jsou zvýrazněny jiným typem písma, je proto snadné porovnat nové a původní znění. Publikace obsahuje výňatky z důvodových zpráv s vysvětlením navrhovaných úprav. Jedná se např. o požadavky na zabezpečení průkaznosti účetnictví platné pro všechny účetní jednotky a účetnictví státu, které se dotýká účetních jednotek napojených na státní rozpočet.
E-kniha 5,24 -20 %
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6747
E-kniha
PDF
6,55 5,24 -20 %
Na stiahnutie ihneď
i: 18814 n: 24774008r: 6747
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo

DPH a účtování

přeprava, dovoz, vývoz, služby - 4. aktualizované vydání
Na praktických příkladech publikace vysvětluje složitou problematiku přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží dopravci tuzemskými i z jiných členských států EU a zahraničními dopravci.
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6199

DPH a účtování

přeprava, dovoz, vývoz, služby - 3. aktualizované vydání
Publikace vysvětluje složitou problematiku přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží dopravci tuzemskými i z jiných členských států EU a zahraničními dopravci. Výklad obsahuje i 243 praktických příkladů.
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 5914

Zákon o účetnictví v praxi

4. aktualizované vydání
Úplné znění zákona platné od 1. 1. 2009 zahrnuje i změny od 1. 1. 2010 a je doplněno výkladem k jednotlivým paragrafům a ustanovením zákona. Autor – uznávaný účetní odborník a auditor – se snaží upozornit na možné výkladové problémy, které mohou v praxi vznikat, a to včetně návazností na další právní předpisy. Přímo u jednotlivých ustanovení je uvedena maximální výše pokuty při porušení povinností uložených zákonem. Změny ve znění zákona jsou zvýrazněny jiným typem písma, je proto snadné porovnat nové a původní znění. Odlišeny jsou i změny platné od roku 2010. Publikace obsahuje výňatky z důvodových zpráv s vysvětlením navrhovaných úprav. Jedná se např. o změny v požadavcích na zabezpečení průkaznosti účetnictví platné pro všechny účetní jednotky, zavedení účetnictví státu od roku 2010, které se dotkne všech účetních jednotek napojených na státní rozpočet.
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 5740

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD - ROM

5. aktualizované vydání
V tomto již 5. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů – zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů a novým zákoníkem práce. Nedílnou součástí je elektronická příloha se souborem praktických vzorů směrnic na CD-ROMu.
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 5300

Zásoby, 3. aktualizované vydání

komplexní průvodce účtováním a oceňováním
3. aktualizované vydání této ojedinělé publikace na našem knižním trhu – komplexně zpracovaná příručka o účtování a oceňování zásob.Autor objasňuje na velkém množství praktických a názorných příkladů nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité případy.
Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 4677

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.