0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Sociální patologie

Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů; 3., rozšířené a aktualizované vydání

Tlačená kniha
Brožovaná
22,41 19,05 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 16. 07. 2024 8:39
i: 46225 n: 27150786r: 13793
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
19,05 16,19 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 46426 n: 27171781r: 13793
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Třetí vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální společenská témata, která přinesl vývoj v posledních letech. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Aktualizována jsou témata sociálněpatologických jevů souvisejících s rodinou a agresivitou. Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se nových typů závislostí (na sociálních sítích, technologiích) a zneužívání látek nezpůsobujících závislosti (vitaminy, steroidy, hormony, laxativa). Pozornost je upřena na faktory vyvolávající rozvoj těchto sociálněpatologických jevů, zejména na jejich vazbu na rodinné prostředí, a dále na možnosti jejich řešení.

Publikace bude přínosná při studiu problematiky sociálněpatologických jevů jak pro odborníky a specialisty, tak pro studenty a další případné zájemce. Mohou ji využít i pracovníci, kteří se na řešení sociálnědeviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, a specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům, a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Sociální patologie

Úvod
TEORETICKÁ VÝCHODISKA
1. Základní pojmy sociální patologie a deviace
1.1 Sociální deviace a sociální patologie
1.2 Sociální patologie z pohledu vědních disciplín
Absolutistický pohled
Moralizující pohled
Medicínský pohled
Statistický pohled
Relativistický pohled
1.3 Shrnutí
2. Normalita a abnormalita
2.1 Norma a konformita
2.2 Vymezení normality, vybraná pojetí
Statistické pojetí normality
Sociokulturní pojetí normality
Norma skupiny
Mediální norma
Funkční pojetí
2.3 Shrnutí
3. Zdroje a příčiny sociálněpatologických jevů a deviace
3.1 Etiologie sociálněpatologických jevů a chování
3.2 Teorie zdrojů sociální patologie
Biologickopsychologické teorie
Sociálněpsychologické teorie
Sociologické teorie
3.3 Shrnutí
PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
4. Agresivita a násilí
4.1 Vymezení agresivity a násilí z pohledu sociální patologie
4.2 Druhy agresivity
Zlostná agresivita
Instrumentální agresivita
Spontánní agresivita
4.3 Příčiny agresivity a násilí
Biologické dispozice
Sociokulturní dispozice
4.4 Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím
Sledování násilí
Vandalismus
4.5 Prevence a možnosti eliminace agresivity
Ovlivňování veřejnosti
Psychoterapie
Farmakologická léčba
4.6 Shrnutí
5. Suicidiální jednání
5.1 Úvod do problematiky suicidiality
5.2 Motivace suicidiálního jednání
5.3 Způsoby provedení suicidia
5.4 Příčiny suicidiálního jednání
Faktory obecně medicínské
Faktory psychické
Faktory demografické
Faktory sociální
Biologické predispozice
5.5 Postoj společnosti, možnosti řešení a prevence suicidiality
Asistovaná sebevražda
5.6 Sebepoškozování
5.7 Shrnutí
6. Zneužívání psychoaktivních látek
6.1 Psychoaktivní látky
6.2 Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním psychoaktivních látek
6.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti na psychoaktivních látkách
Genetické predispozice
Biologické predispozice
Psychické faktory
Sociální faktory
6.4 Závislost a škodlivé užívání alkoholu
Vznik a rozvoj závislosti
Vliv alkoholové závislosti na organismus
6.5 Závislost a škodlivé užívání vybraných nealkoholových látek
Vznik a rozvoj závislosti
Závislost na nikotinu
Závislost na opioidech
Závislost na fentanylu
Závislost na kanabinoidech
Závislost na sedativech a hypnotikách
Závislost na stimulanciích
Závislost na organických rozpouštědlech
Závislost na halucinogenech
Závislost na kratomu
6.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence
Sociální důsledky alkoholové závislosti
Léčení alkoholové závislosti
Sociální důsledky závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
Nefarmakologická léčba závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
6.7 Shrnutí
7. Návykové a impulzivní poruchy
7.1 Společné charakteristiky návykových a impulzivních poruch
7.2 Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch
7.3 Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy
Patologické hráčství
Patologické zakládání požárů (pyromanie)
Patologické kradení (kleptomanie)
Trichotillomanie
Jiné návykové a impulzivní poruchy
7.4 Důsledky návykových a impulzivních poruch
7.5 Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch
7.6 Shrnutí
8. Novodobé nelátkové závislosti
8.1 Netolismus – závislost na internetu
8.2 Oniomanie – závislost na nakupování
8.3 Nomofobie – závislost na mobilních telefonech
8.4 Workoholismus
8.5 Dysmorfofobie, bigorexie
8.6 Závislost na sociálních sítích
8.7 Shrnutí
9. Zneužívání látek nezpůsobujících závislost
9.1 Zneužívání laxativ
9.2 Zneužívání vitaminů
9.3 Zneužívání steroidů
9.4 Shrnutí
10. Sociálněpatologické jevy spojené s prostředím rodiny
10.1 Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje sociálněpatologických jevů
10.2 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí
Poruchy rodičovské role
Dysfunkční a afunkční rodina
Základní problémy ústavní péče
10.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
Vymezení pojmu
Epidemiologie
Fyzické týrání a jeho formy
Psychické týrání a jeho formy
Sexuální zneužívání a jeho formy
Zanedbávání a jeho formy
Sekundární viktimizace
Münchhausenův syndrom by proxy
10.4 Psychická deprivace v dětství
10.5 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny
Rizikové faktory a důsledky psychické deprivace
Rizikové faktory a důsledky týrání
Rizikové faktory a důsledky zneužívání
10.6 Vybrané ukázky typických případů patologie v prostředí rodiny
Děti jako nástroj boje mezi rodiči
Syndrom CAN
Dítě jako předmět materiálního zisku
Psychické a behaviorální poruchy rodičů
10.7 Shrnutí
11. Kriminalita a delikvence
11.1 Vymezení pojmů kriminalita a delikvence
11.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje kriminálního a delikventního chování
Biologické faktory
Psychické faktory
Sociální faktory
11.3 Osobnostní charakteristiky delikventů
11.4 Riziko nebezpečnosti a motivace k nápravě
Míra rizika nebezpečnosti
Sofistikovanost, úroveň morální vyspělosti
Možnost léčby, motivace a ochota k nápravě
11.5 Antisociální chování v důsledku negativního vývoje v dětství a adolescenci
11.6 Typologie delikventní subkultury
Socializovaný typ
Neurotický typ
Nesocializovaný typ (defektně socializovaný, psychopatický)
Mentálně insuficientní typ (nedostačivý)
Deviantně socializovaný typ
Typ s masivní psychickou poruchou (psychotický)
11.7 Penitenciární proces a jeho zvláštnosti
Psychosociální problémy spojené s obviněním
Psychosociální problémy spojené s vazebním uvězněním
Reakce na vazební uvěznění
Výkon trestu odnětí svobody
Prizonizace
Sociální specifika výkonu trestu odnětí svobody
11.8 Možnosti práce s delikventními jedinci
Působení na obviněné
Zacházení s odsouzenými
Pracovní aktivity a programy
Vzdělávání
Speciálněvýchovné aktivity
Zájmové aktivity
Utváření vnějších vztahů
11.9 Práce se specifickými skupinami odsouzených
11.10 Účinnost terapie a práce s odsouzenými
Podmíněné propuštění (vybrané kauzy)
Probace a mediace
Metody pro posuzování osobnosti nositelů kriminálního chování, stylů jejich myšlení a účinnosti resocializace ve vztahu k potenciální recidivě
Využití projektivních metod v diagnostice osobnosti (etiologii) u juvenilních delikventů
11.11 Shrnutí
Použitá literatura
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Tlačená kniha

Dátum vydania: 07. 02. 2024
Katalógové číslo: 27620
ISBN: 978-80-271-5078-6
Formát/strán: 167×240, 312 strán
Edícia: Psyché
Značka: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 7.12MB | 7.12MB | 3.34MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Značka: Grada

Recenzie

„Publikaci považuji za velmi kvalitně zpracovanou. Oceňuji teoretický background dané problematiky se zajímavými přesahy do empirického zkoumání těchto jevů. Publikování této odborné knihy s velmi širokým záběrem bude cenným přínosem k problematice řešení sociálněpatologických jevů.“
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
 
„Předložená publikace je odbornou knihou zaměřenou na aktuální a stále naléhavější téma sociálněpatologických jevů a s nimi související rizikové chování. Text byl postupně doplňován a aktualizován a v současné podobě kompletně zahrnuje klíčové oblasti sociálněpatologických jevů zejména s ohledem na rizikové chování mládeže. Za velmi vhodné pokládám především to, že publikace byla doplněna o konkrétní kazuistiky z forenzní praxe spojené s jejich důkladným rozborem, diagnózou a prognózou. Domnívám se, že se čtenáři dostane do rukou kniha, která má mimořádný inspirativní potenciál pro další rozvoj jejich vědecké, ale i pedagogické práce.“
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

„Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů je podnázev, který by mohl zaskočit, odzbrojit a odlákat leckterého čtenáře. Můžu vás ale ujistit, že kniha Sociální patologie, jež podnázev výše nese, je srozumitelná, přístupná a navýsost zajímavá. Odbornost i srozumitelný styl psaní autorům nelze upřít. Připadala jsem si při jejím čtení jako student, který se nemusí biflovat a stresovat ze zkoušky, ale čte pro radost z poznání.“
Čtenářská recenze: Časopis Agora

„Můžeme se tisíckrát zamýšlet nad tím, proč tak snadno dochází k různým patologickým společenským jevům. Třeba proč mladí lidé nezvládají život, snadno podléhají nástrahám společnosti, závislostem na alkoholu a drogách, sebepoškozují se, mají problémy s poruchami přijmu potravy, deprese a sklony k sebevraždě, dopouštějí se kriminálních činů a tak dále. Stojí za tím nedostatek péče a lásky v rodině? Kniha Sociální patologie dvou kvalitních odborníků Slavomila Fischera a Jiřího Škody nejen popisuje tyto jevy se spoustou zajímavých příkladů ze života, ale také pomáhá těmto jevům lépe porozumět a tím jim i předcházet nebo se je snažit efektivně řešit. Kniha je opravdu skvěle zpracovaná, nelze jí nic vytknout, nechybí v ní vůbec nic, a ani nepřebývá. Obohacuje a vzdělává člověka přesně tím správným způsobem. Rozhodně hodnotím velmi vysoko a doporučuji všem.“
Čtenářská recenze: www.kultura21.cz

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Sociální patologie

Tlačená kniha

Dátum vydania: 07. 02. 2024
Katalógové číslo: 27620
ISBN: 978-80-271-5078-6
Formát/strán: 167×240, 312 strán
Edícia: Psyché
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 7.12 MB | 7.12 MB | 3.34 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština
Značka: Grada

Sociální patologie

Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů; 3., rozšířené a aktualizované vydání

Tlačená kniha
Brožovaná
22,41 19,05 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 16. 07. 2024 8:39
i: 46225 n: 27150786r: 13793
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
19,05 16,19 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 46426 n: 27171781r: 13793
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Třetí vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální společenská témata, která přinesl vývoj v posledních letech. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Aktualizována jsou témata sociálněpatologických jevů souvisejících s rodinou a agresivitou. Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se nových typů závislostí (na sociálních sítích, technologiích) a zneužívání látek nezpůsobujících závislosti (vitaminy, steroidy, hormony, laxativa). Pozornost je upřena na faktory vyvolávající rozvoj těchto sociálněpatologických jevů, zejména na jejich vazbu na rodinné prostředí, a dále na možnosti jejich řešení.

Publikace bude přínosná při studiu problematiky sociálněpatologických jevů jak pro odborníky a specialisty, tak pro studenty a další případné zájemce. Mohou ji využít i pracovníci, kteří se na řešení sociálnědeviantních a patologických jevů již v praxi podílejí, a specialisté na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, tedy budoucím vychovatelům, sociálním pracovníkům, terapeutům, etopedům, speciálním pedagogům, a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke společenskému zájmu o projednávaná témata poslouží i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Sociální patologie

Úvod
TEORETICKÁ VÝCHODISKA
1. Základní pojmy sociální patologie a deviace
1.1 Sociální deviace a sociální patologie
1.2 Sociální patologie z pohledu vědních disciplín
Absolutistický pohled
Moralizující pohled
Medicínský pohled
Statistický pohled
Relativistický pohled
1.3 Shrnutí
2. Normalita a abnormalita
2.1 Norma a konformita
2.2 Vymezení normality, vybraná pojetí
Statistické pojetí normality
Sociokulturní pojetí normality
Norma skupiny
Mediální norma
Funkční pojetí
2.3 Shrnutí
3. Zdroje a příčiny sociálněpatologických jevů a deviace
3.1 Etiologie sociálněpatologických jevů a chování
3.2 Teorie zdrojů sociální patologie
Biologickopsychologické teorie
Sociálněpsychologické teorie
Sociologické teorie
3.3 Shrnutí
PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
4. Agresivita a násilí
4.1 Vymezení agresivity a násilí z pohledu sociální patologie
4.2 Druhy agresivity
Zlostná agresivita
Instrumentální agresivita
Spontánní agresivita
4.3 Příčiny agresivity a násilí
Biologické dispozice
Sociokulturní dispozice
4.4 Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím
Sledování násilí
Vandalismus
4.5 Prevence a možnosti eliminace agresivity
Ovlivňování veřejnosti
Psychoterapie
Farmakologická léčba
4.6 Shrnutí
5. Suicidiální jednání
5.1 Úvod do problematiky suicidiality
5.2 Motivace suicidiálního jednání
5.3 Způsoby provedení suicidia
5.4 Příčiny suicidiálního jednání
Faktory obecně medicínské
Faktory psychické
Faktory demografické
Faktory sociální
Biologické predispozice
5.5 Postoj společnosti, možnosti řešení a prevence suicidiality
Asistovaná sebevražda
5.6 Sebepoškozování
5.7 Shrnutí
6. Zneužívání psychoaktivních látek
6.1 Psychoaktivní látky
6.2 Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním psychoaktivních látek
6.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti na psychoaktivních látkách
Genetické predispozice
Biologické predispozice
Psychické faktory
Sociální faktory
6.4 Závislost a škodlivé užívání alkoholu
Vznik a rozvoj závislosti
Vliv alkoholové závislosti na organismus
6.5 Závislost a škodlivé užívání vybraných nealkoholových látek
Vznik a rozvoj závislosti
Závislost na nikotinu
Závislost na opioidech
Závislost na fentanylu
Závislost na kanabinoidech
Závislost na sedativech a hypnotikách
Závislost na stimulanciích
Závislost na organických rozpouštědlech
Závislost na halucinogenech
Závislost na kratomu
6.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence
Sociální důsledky alkoholové závislosti
Léčení alkoholové závislosti
Sociální důsledky závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
Nefarmakologická léčba závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách)
6.7 Shrnutí
7. Návykové a impulzivní poruchy
7.1 Společné charakteristiky návykových a impulzivních poruch
7.2 Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch
7.3 Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy
Patologické hráčství
Patologické zakládání požárů (pyromanie)
Patologické kradení (kleptomanie)
Trichotillomanie
Jiné návykové a impulzivní poruchy
7.4 Důsledky návykových a impulzivních poruch
7.5 Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch
7.6 Shrnutí
8. Novodobé nelátkové závislosti
8.1 Netolismus – závislost na internetu
8.2 Oniomanie – závislost na nakupování
8.3 Nomofobie – závislost na mobilních telefonech
8.4 Workoholismus
8.5 Dysmorfofobie, bigorexie
8.6 Závislost na sociálních sítích
8.7 Shrnutí
9. Zneužívání látek nezpůsobujících závislost
9.1 Zneužívání laxativ
9.2 Zneužívání vitaminů
9.3 Zneužívání steroidů
9.4 Shrnutí
10. Sociálněpatologické jevy spojené s prostředím rodiny
10.1 Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje sociálněpatologických jevů
10.2 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí
Poruchy rodičovské role
Dysfunkční a afunkční rodina
Základní problémy ústavní péče
10.3 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
Vymezení pojmu
Epidemiologie
Fyzické týrání a jeho formy
Psychické týrání a jeho formy
Sexuální zneužívání a jeho formy
Zanedbávání a jeho formy
Sekundární viktimizace
Münchhausenův syndrom by proxy
10.4 Psychická deprivace v dětství
10.5 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny
Rizikové faktory a důsledky psychické deprivace
Rizikové faktory a důsledky týrání
Rizikové faktory a důsledky zneužívání
10.6 Vybrané ukázky typických případů patologie v prostředí rodiny
Děti jako nástroj boje mezi rodiči
Syndrom CAN
Dítě jako předmět materiálního zisku
Psychické a behaviorální poruchy rodičů
10.7 Shrnutí
11. Kriminalita a delikvence
11.1 Vymezení pojmů kriminalita a delikvence
11.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje kriminálního a delikventního chování
Biologické faktory
Psychické faktory
Sociální faktory
11.3 Osobnostní charakteristiky delikventů
11.4 Riziko nebezpečnosti a motivace k nápravě
Míra rizika nebezpečnosti
Sofistikovanost, úroveň morální vyspělosti
Možnost léčby, motivace a ochota k nápravě
11.5 Antisociální chování v důsledku negativního vývoje v dětství a adolescenci
11.6 Typologie delikventní subkultury
Socializovaný typ
Neurotický typ
Nesocializovaný typ (defektně socializovaný, psychopatický)
Mentálně insuficientní typ (nedostačivý)
Deviantně socializovaný typ
Typ s masivní psychickou poruchou (psychotický)
11.7 Penitenciární proces a jeho zvláštnosti
Psychosociální problémy spojené s obviněním
Psychosociální problémy spojené s vazebním uvězněním
Reakce na vazební uvěznění
Výkon trestu odnětí svobody
Prizonizace
Sociální specifika výkonu trestu odnětí svobody
11.8 Možnosti práce s delikventními jedinci
Působení na obviněné
Zacházení s odsouzenými
Pracovní aktivity a programy
Vzdělávání
Speciálněvýchovné aktivity
Zájmové aktivity
Utváření vnějších vztahů
11.9 Práce se specifickými skupinami odsouzených
11.10 Účinnost terapie a práce s odsouzenými
Podmíněné propuštění (vybrané kauzy)
Probace a mediace
Metody pro posuzování osobnosti nositelů kriminálního chování, stylů jejich myšlení a účinnosti resocializace ve vztahu k potenciální recidivě
Využití projektivních metod v diagnostice osobnosti (etiologii) u juvenilních delikventů
11.11 Shrnutí
Použitá literatura
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík

Recenzie

„Publikaci považuji za velmi kvalitně zpracovanou. Oceňuji teoretický background dané problematiky se zajímavými přesahy do empirického zkoumání těchto jevů. Publikování této odborné knihy s velmi širokým záběrem bude cenným přínosem k problematice řešení sociálněpatologických jevů.“
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
 
„Předložená publikace je odbornou knihou zaměřenou na aktuální a stále naléhavější téma sociálněpatologických jevů a s nimi související rizikové chování. Text byl postupně doplňován a aktualizován a v současné podobě kompletně zahrnuje klíčové oblasti sociálněpatologických jevů zejména s ohledem na rizikové chování mládeže. Za velmi vhodné pokládám především to, že publikace byla doplněna o konkrétní kazuistiky z forenzní praxe spojené s jejich důkladným rozborem, diagnózou a prognózou. Domnívám se, že se čtenáři dostane do rukou kniha, která má mimořádný inspirativní potenciál pro další rozvoj jejich vědecké, ale i pedagogické práce.“
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

„Forenzněpsychologický rozbor vybraných sociálněpatologických jevů je podnázev, který by mohl zaskočit, odzbrojit a odlákat leckterého čtenáře. Můžu vás ale ujistit, že kniha Sociální patologie, jež podnázev výše nese, je srozumitelná, přístupná a navýsost zajímavá. Odbornost i srozumitelný styl psaní autorům nelze upřít. Připadala jsem si při jejím čtení jako student, který se nemusí biflovat a stresovat ze zkoušky, ale čte pro radost z poznání.“
Čtenářská recenze: Časopis Agora

„Můžeme se tisíckrát zamýšlet nad tím, proč tak snadno dochází k různým patologickým společenským jevům. Třeba proč mladí lidé nezvládají život, snadno podléhají nástrahám společnosti, závislostem na alkoholu a drogách, sebepoškozují se, mají problémy s poruchami přijmu potravy, deprese a sklony k sebevraždě, dopouštějí se kriminálních činů a tak dále. Stojí za tím nedostatek péče a lásky v rodině? Kniha Sociální patologie dvou kvalitních odborníků Slavomila Fischera a Jiřího Škody nejen popisuje tyto jevy se spoustou zajímavých příkladů ze života, ale také pomáhá těmto jevům lépe porozumět a tím jim i předcházet nebo se je snažit efektivně řešit. Kniha je opravdu skvěle zpracovaná, nelze jí nic vytknout, nechybí v ní vůbec nic, a ani nepřebývá. Obohacuje a vzdělává člověka přesně tím správným způsobem. Rozhodně hodnotím velmi vysoko a doporučuji všem.“
Čtenářská recenze: www.kultura21.cz

O autorovi

Škoda Jiří
Odborník v oblasti pedagogiky a speciální pedagogiky. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se zejména problematikou řízení učební činnosti žáků a její aplikací v různých oblastech vzdělávání. Jde především o konstruktivistické teorie učení, diagnostiku a výzkum dětských pojetí, inovativní trendy ve výuce, psychofyziologické základy učení a problematiku psychodidaktiky. Ve speciálně pedagogické oblasti se orientuje především na problematiku edukace a rozvoje osob se somatickým postižením a zdravotním znevýhodněním. Působí jako docent katedry pedagogiky Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 14,14 -15 %
E-kniha 12,02 -15 %
Tlačená 19,80 -15 %
E-kniha 16,83 -15 %
Tlačená 63,72 -15 %
E-kniha 43,32 -15 %
Tlačená 15,20 -15 %
E-kniha 12,92 -15 %
Tlačená 17,67 -15 %
E-kniha 12,40 -15 %
Tlačená 19,45 -15 %
E-kniha 16,53 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.