0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Dějiny psychologie

2., přepracované a doplněné vydání

Dějiny psychologie
Tlačená kniha
Brožovaná
18,71 15,9 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 01. 06. 2023 17:33
i: 37112 n: 27125289r: 11148
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
15,9 13,51 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 39788 n: 27130610r: 11148
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Údaje, které dříve nashromáždila, například o lidské sexualitě, motivaci nebo o rozdílech mezi muži a ženami, nezůstávají trvale platné, takže neustále vznikají její nové koncepty, směry a metodologické přístupy.
   
Na dějinách psychologie se tak lze poučit nejen o proměnlivosti psychologického vědění, ale i o jeho závislosti na dobovém kulturním kontextu. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.). Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie).

Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů. Jednotlivá témata jsou uspořádána přehledně a čtivě.

Nové vydání bylo obohaceno o řadu nově dostupných pramenů, díky nimž bylo možné doplnit jak pojednání o novodobých směrech v psychologii (neogestaltismus, psychologie já, teorie sociálních reprezentací, sociální konstrukcionismus a další), tak o řadě osobností poslední doby.

Publikace je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Dějiny psychologie

Předmluva k prvnímu vydání
Předmluva k druhému vydání
   
DÍL A
Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filozofie

   
1. Racionalismus
    1.1 René Descartes (1596–1650)
    1.2 Baruch (Benedictus) Spinoza (1632–1677)
    1.3 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
    1.4 Christian Wolff (1679–1754)
   
2. Empirismus a asocianismus
    2.1 Empirismus
          2.1.1 Francis Bacon (1561–1626)
          2.1.2 Thomas Hobbes (1588–1679)
          2.1.3 John Locke (1632–1704)
          2.1.4 George Berkeley (1685–1753)
    2.2 Asocianismus
          2.2.1 David Hume (1711–1776)
          2.2.2 David Hartley (1705–1757)
          2.2.3 John Stuart Mill (1806–1873)
   
3. Osvícenství
    3.1 Voltaire (1694–1778)
    3.2 Julien Offray de La Mettrie (1709–1751)
          3.2.1 Étienne Bonnot de Condillac (1715–1780)
    3.3 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)
   
4. Německá filozofie
    4.1 Immanuel Kant (1724–1804)
          4.1.1 Kantova teorie poznání
          4.1.2 Kantova etika
    4.2 Johann Friedrich Herbart (1776–1841)
          4.2.1 Některé ohlasy Herbartova učení
    4.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770−1831)
    4.4 Arthur Schopenhauer (1788–1860)
    4.5 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900)
          4.5.1 Některé ohlasy Nietzschova učení
   
DÍL B
Vznik a vnitřní diferenciace oboru psychologie
   
5. Předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy

    5.1 Filozofické předpoklady
          5.1.1 Auguste Comte (1798–1857)
          5.1.2 Herbert Spencer (1820–1903)
    5.2 Vývojové teorie
          5.2.1 Charles Robert Darwin (1809–1882)
    5.3 Rozvoj fyziologie
          5.3.1 Johannes Peter Müller (1801–1858)
          5.3.2 Hermann von Helmholtz (1821–1894)
          5.3.3 Jan Evangelista Purkyně (1787–1869)
          5.3.4 Ewald Hering (1834–1918)
    5.4 Rozvoj neurologie
          5.4.1 Frenologie
          5.4.2 Lokalizace řečových center
    5.5 Psychofyzika
          5.5.1 Ernst Heinrich Weber (1795–1878)
          5.5.2 Gustav Theodor Fechner (1801–1887)
          5.5.3 Stanley Smith Stevens (1906–1973)
   
6. Zakladatelé samostatné psychologie
    6.1 Wilhelm Maximilian Wundt (1832–1920)
    6.2 Francis Galton (1822–1911)
    6.3 Hermann Ebbinghaus (1850–1909)
    6.4 William James (1842–1910)
   
7. Historické psychologické školy
    7.1 Empirické a experimentální psychologické školy
          7.1.1 Strukturalismus
          7.1.2 Funkcionalismus
          7.1.3 Francouzská psychologie
          7.1.4 Würzburská škola
    7.2 Psychologické školy ovlivněné filozofií
          7.2.1 Rozumějící psychologie
          7.2.2 Psychologie aktu
          7.2.3 Vznik fenomenologie
          7.2.4 Filozofie života
          7.2.5 William McDougall (1871–1938)
   
DÍL C
Hlavní směry psychologie 20. století 

Úvod k dílu C
   
8. Gestaltismus – tvarová psychologie

    8.1 Vznik gestaltismu
    8.2 Lipská celostní škola
    8.3 Berlínská škola
          8.3.1 Max Wertheimer (1880–1943)
          8.3.2 Wolfgang Köhler (1887–1967)
          8.3.3 Kurt Koffka (1886–1941)
          8.3.4 Karl Duncker (1903–1940)
          8.3.5 Kurt Lewin (1890–1947)
    8.4 Neogestaltismus
          8.4.1 Kurt Goldstein (1878–1965)
          8.4.2 Fritz Heider (1896–1988)
          8.4.3 Leon Festinger (1919–1989)
    8.5 Závěr
   
9. Behaviorismus
    9.1 Předchůdci behaviorismu
          9.1.1 Ruská reflexní škola
          9.1.2 Edward Lee Thorndike (1874–1949)
    9.2 Raný behaviorismus J. B. Watsona
    9.3 Neobehaviorismus
          9.3.1 Edward Chace Tolman (1886–1959)
          9.3.2 Clark Leonard Hull (1884–1952)
          9.3.3 Burrhus Frederic Skinner (1904–1990)
    9.4 Hodnocení behaviorismu
   
10. Dynamická psychologie
     10.1 Psychoanalýza
            10.1.1 Sigmund Freud (1856–1939)
            10.1.2 Psychologie já
            10.1.3 Britská škola objektních vztahů
            10.1.4 Teorie citové vazby
            10.1.5 Americká škola objektních vztahů
            10.1.6 Psychologie self Heinze Kohuta (1913–1981)
     10.2 Slavní odpadlíci
            10.2.1 Alfred Adler (1870–1937)
            10.2.2 Carl Gustav Jung (1875–1961)
            10.2.3 Otto Rank (1884–1939)
            10.2.4 Wilhelm Reich (1897–1957)
     10.3 Kulturní psychoanalýza
            10.3.1 Karen Horneyová (1885–1952)
            10.3.2 Erich Fromm (1900–1980)
            10.3.3 Harry Stack Sullivan (1892–1949)
   
11. Existenciální a humanistická psychologie
     11.1 Evropská existenciální psychologie a její filozofická východiska
            11.1.1 Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855)
            11.1.2 Martin Heidegger (1889–1976)
            11.1.3 Daseinsanalýza
            11.1.4 Logoterapie Viktora E. Frankla (1905–1997)
            11.1.5 Ronald David Laing (1927–1989)
     11.2 Humanistická psychologie
            11.2.1 Abraham Harold Maslow (1908–1970)
            11.2.2 Rollo Reece May (1909–1994)
     11.3 Carl Ransom Rogers (1902–1987)
   
12. Kognitivní psychologie
     12.1 Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí
     12.2 Zakladatelé kognitivní psychologie
            12.2.1 George Armitage Miller (1920−2012)
            12.2.2 Jerome Seymour Bruner (1915−2016)
            12.2.3 Ulric Neisser (1928−2012)
            12.2.4 Noam Chomsky (1928)
     12.3 Umělá inteligence
            12.3.1 Alan Mathison Turing (1912–1954)
            12.3.2 Herbert A. Simon (1916–2001) a Allen Newell (1927–1992)
     12.4 Výzkum imaginace
     12.5 Fodorova teorie modulů
     12.6 Konekcionismus
     12.7 Závěr
   
13. Transpersonální psychologie
     13.1 Vznik transpersonální psychologie
     13.2 Předchůdci transpersonální psychologie
     13.3 Psychedelické hnutí
            13.3.1 Druhy psychedelické zkušenosti
     13.4 Předmět studia transpersonální psychologie
     13.5 Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí
     13.6 Významní transpersonální psychologové
            13.6.1 Stanislav Grof (1931)
            13.6.2 Ken Wilber (1949)
     13.7 Závěr

DÍL D
Úvod do postmoderní psychologie

   
14. Počátky postmoderní psychologie
     14.1 Předchůdci postmoderní psychologie
     14.2 Někteří tvůrci postmoderního stanoviska
            14.2.1 Gregory Bateson (1904–1980)
            14.2.2 Humberto Maturana (1928) a Francisco J. Varela (1946–2001)
            14.2.3 Michel Foucault (1926–1984)
            14.2.4 Jacques Derrida (1930–2004)
            14.2.5 Kenneth J. Gergen (1934)
            14.2.6 Serge Moscovici (1925−2014)
   
15. Některé směry postmoderní psychologie
     15.1 Sociální konstrukcionismus
            15.1.1 Psychoterapie jako sociální konstrukce
            15.1.2 Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu
     15.2 Diskurzivní analýza
            15.2.1 Foucaultovská diskurzivní analýza
            15.2.2 Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse
     15.3 Kritika hlavního proudu psychologie
            15.3.1 Kritika klinické psychologie
            15.3.2 Kritika vývojové psychologie
            15.3.3 Feministická psychologie
     15.4 Narativní psychologie
            15.4.1 Vznik narativní psychologie
            15.4.2 Soudobá narativní psychologie
   
O autorce
Literatura
Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný

Tlačená kniha

Dátum vydania: 03. 11. 2020
Katalógové číslo: 21034
ISBN: 978-80-271-2528-9
Formát/strán: 167×240, 416 strán

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 17.02MB | 5.42MB | 5.79MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.
Dějiny psychologie

Tlačená kniha

Dátum vydania: 03. 11. 2020
Katalógové číslo: 21034
ISBN: 978-80-271-2528-9
Formát/strán: 167×240, 416 strán
Jazyk: Čeština

E-kniha

Formát: ePUB | PDF | Kindle (MOBI)
Veľkosť: 17.02 MB | 5.42 MB | 5.79 MB
Druh ochrany: Sociálna ochrana
Jazyk: Čeština

Dějiny psychologie

2., přepracované a doplněné vydání

Tlačená kniha
Brožovaná
18,71 15,9 -15 %
Skladomi
Knihu odovzdáme dopravcovi
maximálne do dvoch pracovných dní.

Posledná aktualizácia skladu 01. 06. 2023 17:33
i: 37112 n: 27125289r: 11148
E-kniha
ePUB, PDF, Kindle
15,9 13,51 -15 %
Na stiahnutie ihneď
i: 39788 n: 27130610r: 11148
Zakúpením knihy získavate nárok na darček = knihy zadarmo
Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Údaje, které dříve nashromáždila, například o lidské sexualitě, motivaci nebo o rozdílech mezi muži a ženami, nezůstávají trvale platné, takže neustále vznikají její nové koncepty, směry a metodologické přístupy.
   
Na dějinách psychologie se tak lze poučit nejen o proměnlivosti psychologického vědění, ale i o jeho závislosti na dobovém kulturním kontextu. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.). Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie).

Každá z kapitol obsahuje stručnou charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeho významných představitelů. Jednotlivá témata jsou uspořádána přehledně a čtivě.

Nové vydání bylo obohaceno o řadu nově dostupných pramenů, díky nimž bylo možné doplnit jak pojednání o novodobých směrech v psychologii (neogestaltismus, psychologie já, teorie sociálních reprezentací, sociální konstrukcionismus a další), tak o řadě osobností poslední doby.

Publikace je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Dějiny psychologie

Předmluva k prvnímu vydání
Předmluva k druhému vydání
   
DÍL A
Vývoj psychologie v rámci novodobé evropské filozofie

   
1. Racionalismus
    1.1 René Descartes (1596–1650)
    1.2 Baruch (Benedictus) Spinoza (1632–1677)
    1.3 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
    1.4 Christian Wolff (1679–1754)
   
2. Empirismus a asocianismus
    2.1 Empirismus
          2.1.1 Francis Bacon (1561–1626)
          2.1.2 Thomas Hobbes (1588–1679)
          2.1.3 John Locke (1632–1704)
          2.1.4 George Berkeley (1685–1753)
    2.2 Asocianismus
          2.2.1 David Hume (1711–1776)
          2.2.2 David Hartley (1705–1757)
          2.2.3 John Stuart Mill (1806–1873)
   
3. Osvícenství
    3.1 Voltaire (1694–1778)
    3.2 Julien Offray de La Mettrie (1709–1751)
          3.2.1 Étienne Bonnot de Condillac (1715–1780)
    3.3 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)
   
4. Německá filozofie
    4.1 Immanuel Kant (1724–1804)
          4.1.1 Kantova teorie poznání
          4.1.2 Kantova etika
    4.2 Johann Friedrich Herbart (1776–1841)
          4.2.1 Některé ohlasy Herbartova učení
    4.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770−1831)
    4.4 Arthur Schopenhauer (1788–1860)
    4.5 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900)
          4.5.1 Některé ohlasy Nietzschova učení
   
DÍL B
Vznik a vnitřní diferenciace oboru psychologie
   
5. Předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy

    5.1 Filozofické předpoklady
          5.1.1 Auguste Comte (1798–1857)
          5.1.2 Herbert Spencer (1820–1903)
    5.2 Vývojové teorie
          5.2.1 Charles Robert Darwin (1809–1882)
    5.3 Rozvoj fyziologie
          5.3.1 Johannes Peter Müller (1801–1858)
          5.3.2 Hermann von Helmholtz (1821–1894)
          5.3.3 Jan Evangelista Purkyně (1787–1869)
          5.3.4 Ewald Hering (1834–1918)
    5.4 Rozvoj neurologie
          5.4.1 Frenologie
          5.4.2 Lokalizace řečových center
    5.5 Psychofyzika
          5.5.1 Ernst Heinrich Weber (1795–1878)
          5.5.2 Gustav Theodor Fechner (1801–1887)
          5.5.3 Stanley Smith Stevens (1906–1973)
   
6. Zakladatelé samostatné psychologie
    6.1 Wilhelm Maximilian Wundt (1832–1920)
    6.2 Francis Galton (1822–1911)
    6.3 Hermann Ebbinghaus (1850–1909)
    6.4 William James (1842–1910)
   
7. Historické psychologické školy
    7.1 Empirické a experimentální psychologické školy
          7.1.1 Strukturalismus
          7.1.2 Funkcionalismus
          7.1.3 Francouzská psychologie
          7.1.4 Würzburská škola
    7.2 Psychologické školy ovlivněné filozofií
          7.2.1 Rozumějící psychologie
          7.2.2 Psychologie aktu
          7.2.3 Vznik fenomenologie
          7.2.4 Filozofie života
          7.2.5 William McDougall (1871–1938)
   
DÍL C
Hlavní směry psychologie 20. století 

Úvod k dílu C
   
8. Gestaltismus – tvarová psychologie

    8.1 Vznik gestaltismu
    8.2 Lipská celostní škola
    8.3 Berlínská škola
          8.3.1 Max Wertheimer (1880–1943)
          8.3.2 Wolfgang Köhler (1887–1967)
          8.3.3 Kurt Koffka (1886–1941)
          8.3.4 Karl Duncker (1903–1940)
          8.3.5 Kurt Lewin (1890–1947)
    8.4 Neogestaltismus
          8.4.1 Kurt Goldstein (1878–1965)
          8.4.2 Fritz Heider (1896–1988)
          8.4.3 Leon Festinger (1919–1989)
    8.5 Závěr
   
9. Behaviorismus
    9.1 Předchůdci behaviorismu
          9.1.1 Ruská reflexní škola
          9.1.2 Edward Lee Thorndike (1874–1949)
    9.2 Raný behaviorismus J. B. Watsona
    9.3 Neobehaviorismus
          9.3.1 Edward Chace Tolman (1886–1959)
          9.3.2 Clark Leonard Hull (1884–1952)
          9.3.3 Burrhus Frederic Skinner (1904–1990)
    9.4 Hodnocení behaviorismu
   
10. Dynamická psychologie
     10.1 Psychoanalýza
            10.1.1 Sigmund Freud (1856–1939)
            10.1.2 Psychologie já
            10.1.3 Britská škola objektních vztahů
            10.1.4 Teorie citové vazby
            10.1.5 Americká škola objektních vztahů
            10.1.6 Psychologie self Heinze Kohuta (1913–1981)
     10.2 Slavní odpadlíci
            10.2.1 Alfred Adler (1870–1937)
            10.2.2 Carl Gustav Jung (1875–1961)
            10.2.3 Otto Rank (1884–1939)
            10.2.4 Wilhelm Reich (1897–1957)
     10.3 Kulturní psychoanalýza
            10.3.1 Karen Horneyová (1885–1952)
            10.3.2 Erich Fromm (1900–1980)
            10.3.3 Harry Stack Sullivan (1892–1949)
   
11. Existenciální a humanistická psychologie
     11.1 Evropská existenciální psychologie a její filozofická východiska
            11.1.1 Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855)
            11.1.2 Martin Heidegger (1889–1976)
            11.1.3 Daseinsanalýza
            11.1.4 Logoterapie Viktora E. Frankla (1905–1997)
            11.1.5 Ronald David Laing (1927–1989)
     11.2 Humanistická psychologie
            11.2.1 Abraham Harold Maslow (1908–1970)
            11.2.2 Rollo Reece May (1909–1994)
     11.3 Carl Ransom Rogers (1902–1987)
   
12. Kognitivní psychologie
     12.1 Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí
     12.2 Zakladatelé kognitivní psychologie
            12.2.1 George Armitage Miller (1920−2012)
            12.2.2 Jerome Seymour Bruner (1915−2016)
            12.2.3 Ulric Neisser (1928−2012)
            12.2.4 Noam Chomsky (1928)
     12.3 Umělá inteligence
            12.3.1 Alan Mathison Turing (1912–1954)
            12.3.2 Herbert A. Simon (1916–2001) a Allen Newell (1927–1992)
     12.4 Výzkum imaginace
     12.5 Fodorova teorie modulů
     12.6 Konekcionismus
     12.7 Závěr
   
13. Transpersonální psychologie
     13.1 Vznik transpersonální psychologie
     13.2 Předchůdci transpersonální psychologie
     13.3 Psychedelické hnutí
            13.3.1 Druhy psychedelické zkušenosti
     13.4 Předmět studia transpersonální psychologie
     13.5 Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí
     13.6 Významní transpersonální psychologové
            13.6.1 Stanislav Grof (1931)
            13.6.2 Ken Wilber (1949)
     13.7 Závěr

DÍL D
Úvod do postmoderní psychologie

   
14. Počátky postmoderní psychologie
     14.1 Předchůdci postmoderní psychologie
     14.2 Někteří tvůrci postmoderního stanoviska
            14.2.1 Gregory Bateson (1904–1980)
            14.2.2 Humberto Maturana (1928) a Francisco J. Varela (1946–2001)
            14.2.3 Michel Foucault (1926–1984)
            14.2.4 Jacques Derrida (1930–2004)
            14.2.5 Kenneth J. Gergen (1934)
            14.2.6 Serge Moscovici (1925−2014)
   
15. Některé směry postmoderní psychologie
     15.1 Sociální konstrukcionismus
            15.1.1 Psychoterapie jako sociální konstrukce
            15.1.2 Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu
     15.2 Diskurzivní analýza
            15.2.1 Foucaultovská diskurzivní analýza
            15.2.2 Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse
     15.3 Kritika hlavního proudu psychologie
            15.3.1 Kritika klinické psychologie
            15.3.2 Kritika vývojové psychologie
            15.3.3 Feministická psychologie
     15.4 Narativní psychologie
            15.4.1 Vznik narativní psychologie
            15.4.2 Soudobá narativní psychologie
   
O autorce
Literatura
Rejstřík jmenný
Rejstřík věcný

O autorovi

Plháková Alena
Odbornice v oblasti obecné psychologie a dějin psychologie. Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Dlouhodobě se zabývá problematikou inteligence a tvořivosti, historií psychoanalytického hnutí a postmoderní psychologii.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 42,47 -15 %
E-kniha 36,10 -15 %
Tlačená 10,59 -15 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 6,34 -15 %
E-kniha 4,97 -15 %
Tlačená 12,92 -15 %
E-kniha 9,90 -15 %
Tlačená 16,85 -15 %
E-kniha 12,91 -15 %
Tlačená 14,53 -15 %
E-kniha 11,11 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.