0 Ks
0 Ks
0 Ks
0,00
Nákupný košík je prázdny.

Do pokladne

Ekonomika turismu

Turismus České republiky

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6624
Prelistovať knihu

Ukážky z e-knihy

Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Publikace je určena studentům vysokých a středních škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní, regionální a lokální úrovni. První část publikace se zabývá obecnými základy turismu, zahrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminologii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu turismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. Další část knihy pojednává o statistickém monitoringu turismu v České republice a zejména o analýze vlivů turismu na národní ekonomiku se zaměřením na ekonomiku České republiky a jejich vyhodnocení pomocí platební bilance a satelitního účtu. V publikaci jsou dále řešeny základní charakteristiky vývoje a současného stavu turismu České republiky se zaměřením na aktivní, pasivní a domácí turismus a spotřební chování účastníků turismu. Autorky se zabývají též organizační a řídicí strukturou turismu České republiky a stručně i pro
blematikou vlivu členství České republiky v EU na rozvoj turismu.

Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Ekonomika turismu

O autorkách 9
Úvod 10
1. Základní otázky vymezení turismu 11
1.1 Pojetí a definování turismu 11
1.2 Stručný historický vývoj turismu 13
1.2.1 První etapa - do první světové války 14
1.2.2 Druhá etapa - mezi dvěma světovými válkami 14
1.2.3 Třetí etapa - od druhé světové války do počátku 90. let 15
1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost 16
1.3 Shrnutí a úkoly 17
2. Typologie turismu 19
2.1 Typy turismu dle místa realizace 19
2.2 Typy turismu dle vztahu k platební bilanci státu 20
2.3 Typy turismu dle plátce nákladů 21
2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 22
2.5 Typy turismu dle věku účastníků 22
2.6 Typy turismu dle délky pobytu 23
2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) 24
2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) 24
2.9 Shrnutí a úkoly 27
3. Trh turismu 29
3.1 Trh dle ekonomické teorie 29
3.2 Součásti trhu turismu 30
3.2.1 Tržní subjekty v turismu 31
3.2.2 Tržní objekty v turismu 31
3.3 Možnosti vymezení trhu turismu 32
3.4 Specifika trhu turismu 32
3.5 Faktory ovlivňující trh turismu 33
3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory 33
3.5.2 Ekonomické faktory 34
3.5.3 Demografické faktory 34
3.5.4 Technicko-technologické faktory 35
3.5.5 Sociální faktory 36
3.5.6 Ekologické faktory 36
3.6 Shrnutí a úkoly 36
4. Poptávka v turismu 38
4.1 Poptávka dle ekonomické teorie 38
4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu 39
4.3 Formování individuální poptávky v turismu 41
4.3.1 Faktory na straně poptávky 42
4.3.2 Faktory na straně nabídky 43
4.3.3 Faktory vnějšího prostředí 44
4.4 Tržní poptávka v turismu 45
4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu 45
4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu 45
4.5 Současné trendy poptávky v turismu 46
4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu 48
4.6.1 Spotřeba v turismu 48
4.6.2 Spotřební chování v turismu 49
4.7 Segmentace v turismu 51
4.7.1 Segmentace, její cíle a podmínky 51
4.7.2 Segmentační základny 52
4.8 Shrnutí a úkoly 55
5. Nabídka v turismu 57
5.1 Nabídka dle ekonomické teorie 57
5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) 58
5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou 60
5.4 Služby jako významná součást nabídky turismu 61
5.4.1 Specifické vlastnosti služeb turismu 61
5.4.2 Členění služeb 63
5.5 Produkt turismu 63
5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) 64
5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvětvového členění 64
5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury 65
5.7 Současné trendy nabídky 69
5.8 Shrnutí a úkoly 71
6. Cena jako součást trhu turismu 73
6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie 73
6.2 Faktory ovlivňující tvorbu ceny 74
6.3 Obecné postupy tvorby ceny 74
6.3.1 Nákladově orientovaná cena 75
6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů 76
6.3.3 Cena stanovená dle konkurence 76
6.4 Formy cenové diskriminace 76
6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně 76
6.4.2 Cenová diskriminace v čase 77
6.5 Yield management 77
6.6 Shrnutí a úkoly 78
7. Statistický monitoring turismu České republiky 80
7.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu 80
7.1.1 Pojem, typy a instituce statistického monitoringu turismu 80
7.1.2 Český statistický úřad (ČSÚ) 81
7.2 Statistický monitoring vybraných institucí 82
7.2.1 Česká národní banka (ČNB) 82
7.2.2 CzechTourism a MMR 83
7.3 Shrnutí a úkoly 83
8. Turismus v národní ekonomice 85
8.1 Přístupy k hodnocení vlivu a významu turismu v národním hospodářství 85
8.1.1 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu 87
8.1.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu 87
8.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu 94
8.1.4 Sociokulturní hodnocení vlivu a významu turismu 96
8.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství 97
8.2 Platební bilance a turismus 98
8.2.1 Zachycení turismu v platební bilanci 98
8.2.2 Položka turismus v platební bilanci 99
8.2.3 Hodnocení vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platební bilance ČR 100
8.3 Satelitní účet turismu 104
8.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního účtu turismu 104
8.3.2 Výstupy satelitního účtu turismu 105
8.3.3 Základní metodika satelitního účtu turismu 106
8.3.4 Satelitní účet turismu v České republice 107
8.3.5 Neoficiální satelitní účet turismu 109
8.4 Význam turismu pro národní hospodářstvíČeské republiky 110
8.5 Shrnutí a úkoly 112
9. Vývoj turismu České republiky 115
9.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 115
9.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 116
9.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 117
9.1.3 Meziválečný vývoj turismu v letech 1918-1939 119
9.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 121
9.2 Turismus na území České republiky po roce 1989 124
9.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 125
9.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 126
9.2.3 Vývoj turismu České republiky po roce 2004 127
9.3 Nabídka destinace Česká republika 127
9.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika 128
9.3.2 Sekundární nabídka destinace Česká republika 129
9.4 Shrnutí a úkoly 131
10. Pasivní turismus České republiky 133
10.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 133
10.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 133
10.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 134
10.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 135
10.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 135
10.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 137
10.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 138
10.3 Spotřební chování účastníků pasivního turismu 140
10.3.1 Spotřební chování na delších cestách 140
10.3.2 Spotřební chování na kratších cestách 142
10.3.3 Spotřební chování na služebních cestách 142
10.3.4 Spotřební chování na jednodenních výletech 143
10.4 Shrnutí a úkoly 143
11. Domácí turismus České republiky 145
11.1 Vývoj domácího turismu Československa do roku 1993 145
11.1.1 Vývoj domácího turismu do roku 1989 145
11.1.2 Vývoj domácího turismu v období 1989-1993 147
11.2 Domácí turismus České republiky po roce 1993 148
11.2.1 Kvalitativní změny poptávky v domácím turismu po roce 1993 148
11.2.2 Domácí turismus v letech 1993-2004 150
11.2.3 Domácí turismus po roce 2004 152
11.3 Spotřební chování účastníků domácího turismu 153
11.3.1 Spotřební chování na domácích delších cestách 154
11.3.2 Spotřební chování na domácích kratších cestách 156
11.3.3 Spotřební chování na domácích služebních cestách 156
11.3.4 Spotřební chování na domácích jednodenních výletech 156
11.3.5 Výzkumy domácího turismu 157
11.4 Shrnutí a úkoly 157
12. Aktivní turismus České republiky 159
12.1 Vývoj aktivního turismu Československa do roku 1993 159
12.1.1 Vývoj aktivního turismu do roku 1989 159
12.1.2 Vývoj aktivního turismu v období 1989-1993 161
12.2 Aktivní turismus České republiky po roce 1993 162
12.2.1 Kvalitativní změny poptávky v aktivním turismu po roce 1993 162
12.2.2 Aktivní turismus v letech 1993-2004 163
12.2.3 Aktivní turismus po roce 2004 166
12.3 Spotřební chování účastníků aktivního turismu 169
12.3.1 Regionální rozložení zahraniční poptávky 170
12.3.2 Výzkum spotřebního chování na hraničních přechodech 171
12.4 Shrnutí a úkoly 172
13. Organizační a řídící struktura turismu České republiky 174
13.1 Politika turismu a organizační a řídící struktura turismu 174
13.1.1 Politika turismu a marketingové řízení destinace 174
13.1.2 Organizační a řídící struktura a veřejná správa 175
13.2 Vývoj organizační a řídící struktury turismu na území Československa 176
13.2.1 Vývoj organizační a řídící struktury turismu do roku 1993 176
13.2.2 Změny v organizační a řídící struktuře po roce 1993 179
13.3 Současná organizační a řídící struktura turismu České republiky 180
13.3.1 Institucionální zajištění řízení turismu v České republice 180
13.3.2 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 186
13.4 Shrnutí a úkoly 188
14. Turismus České republiky v kontextu členství v EU 191
14.1 Evropská unie a turismus 191
14.1.1 Turismus v integračním procesu 191
14.1.2 Lisabonská smlouva a politika turismu 191
14.2 Dopady členství České republiky v EU 192
14.2.1 Důsledky vstupu České republiky do EU v turismu 192
14.2.2 Regionální politika EU 193
14.3 Shrnutí a úkoly 194
Závěr 196
Summary 197
Přílohy 198
Seznam zkratek 202
Rejstřík 204

Poškozené knihy


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam quis nulla. Nullam eget nisl. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Aenean fermentum risus id tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Phasellus faucibus molestie nisl. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. In enim a arcu imperdiet malesuada.

Titul Ekonomika turismu sme už vypredali, ponúkame Vám tematicky podobné tituly

Tlačená 6,26 -50 %
E-kniha 9,00 -15 %
Tlačená 4,13 -69 %
E-kniha 8,70 -15 %
Tlačená 15,90 -15 %
E-kniha 13,51 -15 %

Ekonomika turismu

Turismus České republiky

Tlačená kniha
Brožovaná
Titul je vypredaný
r: 6624
Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na turismus v ekonomických souvislostech. Publikace je určena studentům vysokých a středních škol zaměřených na turismus a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na národní, regionální a lokální úrovni. První část publikace se zabývá obecnými základy turismu, zahrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminologii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu turismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. Další část knihy pojednává o statistickém monitoringu turismu v České republice a zejména o analýze vlivů turismu na národní ekonomiku se zaměřením na ekonomiku České republiky a jejich vyhodnocení pomocí platební bilance a satelitního účtu. V publikaci jsou dále řešeny základní charakteristiky vývoje a současného stavu turismu České republiky se zaměřením na aktivní, pasivní a domácí turismus a spotřební chování účastníků turismu. Autorky se zabývají též organizační a řídicí strukturou turismu České republiky a stručně i pro
blematikou vlivu členství České republiky v EU na rozvoj turismu.
Prečo nakupovať u nás?
99 %
titulov skladom
Poštovné
od 2,10 €
Ukážky
u väčšiny kníh
Doprava nad
35 € zdarma
Cena za dopravu – Slovenská pošta – Balík na adresu
Hmotnosť zásielky Poštovné
do 500 g 0,80 €
do 1 kg 1,40 €
do 2 kg 2,80 €
do 5 kg 3,20 €
do 10 kg 4,00 €
Objednávka nad 35 € ZADARMO

V cene je zahrnuté aj balné a DPH

Osobný odber je ZADARMO

Z obsahu knihy Ekonomika turismu

O autorkách 9
Úvod 10
1. Základní otázky vymezení turismu 11
1.1 Pojetí a definování turismu 11
1.2 Stručný historický vývoj turismu 13
1.2.1 První etapa - do první světové války 14
1.2.2 Druhá etapa - mezi dvěma světovými válkami 14
1.2.3 Třetí etapa - od druhé světové války do počátku 90. let 15
1.2.4 Čtvrtá etapa - 90. léta až současnost 16
1.3 Shrnutí a úkoly 17
2. Typologie turismu 19
2.1 Typy turismu dle místa realizace 19
2.2 Typy turismu dle vztahu k platební bilanci státu 20
2.3 Typy turismu dle plátce nákladů 21
2.4 Typy turismu dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu 22
2.5 Typy turismu dle věku účastníků 22
2.6 Typy turismu dle délky pobytu 23
2.7 Typy turismu dle převažujícího prostředí (charakteru cílového místa pobytu) 24
2.8 Typy turismu dle převažujícího motivu (důvodu cesty) 24
2.9 Shrnutí a úkoly 27
3. Trh turismu 29
3.1 Trh dle ekonomické teorie 29
3.2 Součásti trhu turismu 30
3.2.1 Tržní subjekty v turismu 31
3.2.2 Tržní objekty v turismu 31
3.3 Možnosti vymezení trhu turismu 32
3.4 Specifika trhu turismu 32
3.5 Faktory ovlivňující trh turismu 33
3.5.1 Politické a bezpečnostní faktory 33
3.5.2 Ekonomické faktory 34
3.5.3 Demografické faktory 34
3.5.4 Technicko-technologické faktory 35
3.5.5 Sociální faktory 36
3.5.6 Ekologické faktory 36
3.6 Shrnutí a úkoly 36
4. Poptávka v turismu 38
4.1 Poptávka dle ekonomické teorie 38
4.2 Potřeby jako východisko poptávky v turismu 39
4.3 Formování individuální poptávky v turismu 41
4.3.1 Faktory na straně poptávky 42
4.3.2 Faktory na straně nabídky 43
4.3.3 Faktory vnějšího prostředí 44
4.4 Tržní poptávka v turismu 45
4.4.1 Psychologické (sociální) faktory ovlivňující tržní poptávku v turismu 45
4.4.2 Prognózování tržní poptávky v turismu 45
4.5 Současné trendy poptávky v turismu 46
4.6 Spotřeba a spotřební chování v turismu 48
4.6.1 Spotřeba v turismu 48
4.6.2 Spotřební chování v turismu 49
4.7 Segmentace v turismu 51
4.7.1 Segmentace, její cíle a podmínky 51
4.7.2 Segmentační základny 52
4.8 Shrnutí a úkoly 55
5. Nabídka v turismu 57
5.1 Nabídka dle ekonomické teorie 57
5.2 Součásti nabídky v turismu (objekty) 58
5.3 Spojovací články nabídky s poptávkou 60
5.4 Služby jako významná součást nabídky turismu 61
5.4.1 Specifické vlastnosti služeb turismu 61
5.4.2 Členění služeb 63
5.5 Produkt turismu 63
5.6 Poskytovatelé služeb turismu (subjekty) 64
5.6.1 Poskytovatelé služeb turismu dle odvětvového členění 64
5.6.2 Poskytovatelé služeb turismu dle tržní struktury 65
5.7 Současné trendy nabídky 69
5.8 Shrnutí a úkoly 71
6. Cena jako součást trhu turismu 73
6.1 Cena z pohledu ekonomické teorie 73
6.2 Faktory ovlivňující tvorbu ceny 74
6.3 Obecné postupy tvorby ceny 74
6.3.1 Nákladově orientovaná cena 75
6.3.2 Cena stanovená dle hodnoty zákazníka / metoda cílových nákladů 76
6.3.3 Cena stanovená dle konkurence 76
6.4 Formy cenové diskriminace 76
6.4.1 Cenová diskriminace třetího stupně 76
6.4.2 Cenová diskriminace v čase 77
6.5 Yield management 77
6.6 Shrnutí a úkoly 78
7. Statistický monitoring turismu České republiky 80
7.1 Vymezení a instituce statistického monitoringu 80
7.1.1 Pojem, typy a instituce statistického monitoringu turismu 80
7.1.2 Český statistický úřad (ČSÚ) 81
7.2 Statistický monitoring vybraných institucí 82
7.2.1 Česká národní banka (ČNB) 82
7.2.2 CzechTourism a MMR 83
7.3 Shrnutí a úkoly 83
8. Turismus v národní ekonomice 85
8.1 Přístupy k hodnocení vlivu a významu turismu v národním hospodářství 85
8.1.1 Statistické hodnocení vlivu a významu turismu 87
8.1.2 Ekonomicko-peněžní hodnocení vlivu a významu turismu 87
8.1.3 Individuální hodnocení vlivu a významu turismu 94
8.1.4 Sociokulturní hodnocení vlivu a významu turismu 96
8.1.5 Globální dopady turismu na národní hospodářství 97
8.2 Platební bilance a turismus 98
8.2.1 Zachycení turismu v platební bilanci 98
8.2.2 Položka turismus v platební bilanci 99
8.2.3 Hodnocení vlivu turismu na národní ekonomiku na základě platební bilance ČR 100
8.3 Satelitní účet turismu 104
8.3.1 Důvody a historie zavádění satelitního účtu turismu 104
8.3.2 Výstupy satelitního účtu turismu 105
8.3.3 Základní metodika satelitního účtu turismu 106
8.3.4 Satelitní účet turismu v České republice 107
8.3.5 Neoficiální satelitní účet turismu 109
8.4 Význam turismu pro národní hospodářstvíČeské republiky 110
8.5 Shrnutí a úkoly 112
9. Vývoj turismu České republiky 115
9.1 Vývoj turismu na území České republiky do roku 1989 115
9.1.1 Podmínky vývoje turismu v letech 1871-1848 116
9.1.2 Rozvoj turismu v období 1848-1918 117
9.1.3 Meziválečný vývoj turismu v letech 1918-1939 119
9.1.4 Vývoj turismu v letech 1945-1989 121
9.2 Turismus na území České republiky po roce 1989 124
9.2.1 Vývoj turismu v období 1989-1993 125
9.2.2 Vývoj turismu České republiky v letech 1993-2004 126
9.2.3 Vývoj turismu České republiky po roce 2004 127
9.3 Nabídka destinace Česká republika 127
9.3.1 Primární nabídka destinace Česká republika 128
9.3.2 Sekundární nabídka destinace Česká republika 129
9.4 Shrnutí a úkoly 131
10. Pasivní turismus České republiky 133
10.1 Vývoj pasivního turismu Československa do roku 1993 133
10.1.1 Vývoj pasivního turismu do roku 1989 133
10.1.2 Vývoj pasivního turismu v období 1989-1993 134
10.2 Pasivní turismus České republiky po roce 1993 135
10.2.1 Kvalitativní změny poptávky po roce 1993 135
10.2.2 Pasivní turismus v letech 1993-2004 137
10.2.3 Pasivní turismus po roce 2004 138
10.3 Spotřební chování účastníků pasivního turismu 140
10.3.1 Spotřební chování na delších cestách 140
10.3.2 Spotřební chování na kratších cestách 142
10.3.3 Spotřební chování na služebních cestách 142
10.3.4 Spotřební chování na jednodenních výletech 143
10.4 Shrnutí a úkoly 143
11. Domácí turismus České republiky 145
11.1 Vývoj domácího turismu Československa do roku 1993 145
11.1.1 Vývoj domácího turismu do roku 1989 145
11.1.2 Vývoj domácího turismu v období 1989-1993 147
11.2 Domácí turismus České republiky po roce 1993 148
11.2.1 Kvalitativní změny poptávky v domácím turismu po roce 1993 148
11.2.2 Domácí turismus v letech 1993-2004 150
11.2.3 Domácí turismus po roce 2004 152
11.3 Spotřební chování účastníků domácího turismu 153
11.3.1 Spotřební chování na domácích delších cestách 154
11.3.2 Spotřební chování na domácích kratších cestách 156
11.3.3 Spotřební chování na domácích služebních cestách 156
11.3.4 Spotřební chování na domácích jednodenních výletech 156
11.3.5 Výzkumy domácího turismu 157
11.4 Shrnutí a úkoly 157
12. Aktivní turismus České republiky 159
12.1 Vývoj aktivního turismu Československa do roku 1993 159
12.1.1 Vývoj aktivního turismu do roku 1989 159
12.1.2 Vývoj aktivního turismu v období 1989-1993 161
12.2 Aktivní turismus České republiky po roce 1993 162
12.2.1 Kvalitativní změny poptávky v aktivním turismu po roce 1993 162
12.2.2 Aktivní turismus v letech 1993-2004 163
12.2.3 Aktivní turismus po roce 2004 166
12.3 Spotřební chování účastníků aktivního turismu 169
12.3.1 Regionální rozložení zahraniční poptávky 170
12.3.2 Výzkum spotřebního chování na hraničních přechodech 171
12.4 Shrnutí a úkoly 172
13. Organizační a řídící struktura turismu České republiky 174
13.1 Politika turismu a organizační a řídící struktura turismu 174
13.1.1 Politika turismu a marketingové řízení destinace 174
13.1.2 Organizační a řídící struktura a veřejná správa 175
13.2 Vývoj organizační a řídící struktury turismu na území Československa 176
13.2.1 Vývoj organizační a řídící struktury turismu do roku 1993 176
13.2.2 Změny v organizační a řídící struktuře po roce 1993 179
13.3 Současná organizační a řídící struktura turismu České republiky 180
13.3.1 Institucionální zajištění řízení turismu v České republice 180
13.3.2 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 186
13.4 Shrnutí a úkoly 188
14. Turismus České republiky v kontextu členství v EU 191
14.1 Evropská unie a turismus 191
14.1.1 Turismus v integračním procesu 191
14.1.2 Lisabonská smlouva a politika turismu 191
14.2 Dopady členství České republiky v EU 192
14.2.1 Důsledky vstupu České republiky do EU v turismu 192
14.2.2 Regionální politika EU 193
14.3 Shrnutí a úkoly 194
Závěr 196
Summary 197
Přílohy 198
Seznam zkratek 202
Rejstřík 204

O autorovi

Palatková Monika
Pracovala na České centrále cestovního ruchu (CzechTourism), kde se zabývala marketingovými průzkumy zaměřenými zejména na zkoumání zahraniční poptávky po destinaci Česká republika. Od roku 1998 působila na pozici ředitelky marketingu a zastupovala CzechTourism v sekci Evropské komise cestovního ruchu zaměřené na marketingový výzkum a plánování. Později působila v cestovní kanceláři Fischer, nejprve jako manažerka produktu pro domácí a příjezdový turismus a poté jako manažerka pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu. V současné době se věnuje přednáškové a konzultační činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. Od roku 1998 je členkou mezinárodní organizace odborníků v oblasti cestovního ruchu AIEST.
Zichová Jitka
Svoji profesní kariéru začala ve vnitřním obchodě, krátce nato i v zahraničním. Od roku 1996 se zabývá ekonomickým poradenstvím a outsourcingem ekonomických aktivit převážně zahraničních ? rem. V souč asné době se vedle těchto činností věnuje zejména přednáškové a konzultační činnosti v rámci vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. V rámci expertní činnosti participuje na projektech zaměřených na rozvoj turismu v různých oblastech.

Hodnotenie čitateľov

Neověřené recenze: Knihu ešte nikto nehodnotil. Prihláste sa do svojho účtu a buďte prvý!

Zobraziť všetky recenzie Prihlásiť sa

Čitatelia, ktorí si kúpili túto knihu, si ďalej kúpili

Tlačená 15,90 -15 %
E-kniha 13,51 -15 %
Tlačená 6,26 -50 %
E-kniha 9,00 -15 %

Prihlásenie sa na odoberanie newsletteru

Vyberte si, prosím, oblasti, ktoré Vás zaujímajú, a my Vám budeme zasielať informácie o knihách podľa Vášho záujmuTento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.
Sprinx.AntiBot.Empty

Prihlásiť sa

Prihlásiť sa cez sociálne siete:

Registrace 

 

 
Sila hesla:
 

 
 

Fakturačná adresa

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Grada Publishing, a.s. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.